Číslo: 27
07.07.1997
Článků: 38

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Čistička není ničí, smrad je všech
Týden v duchu cyrilometodějských svátků
Lékaři v našem okrese nevybírali
Waltari zahrají na Míru!
Nepravidelné kruhy v poli s obilím
GAN Úspěšně zasahoval

Čistička není ničí, smrad je všech
Řešení je jednoduché, dohoda, jak se zdá, téměř nemožná

Boršice - Na žádost občanů, kteří bydlí v Boršicích v ulici Podevsí, se trošku zblízka podíváme na jednu vlekoucí se a stále nevyřešenou záležitost. V roce l989 se v Boršicích stavěly nové byty. Podmínkou ovšem bylo, k těmto bytům, kterých bylo 32 + 6 rodinných řadových domků, postavit také čističku odpadních vod. V této době se jevilo jako nejvhodnější dočasné čistící zařízení DČB 120, které stavební skupina v tehdy ještě bývalém JZD postavila k plné spokojenosti nájemníků. Na podzim roku l989 se stavby dokončily, 5. 10. 1989 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, kde v bodě 9 je uvedeno, že vybudovaná kanalizace zůstane ve správě provozovatele bytových jednotek, včetně čistírny odpadních vod ČOV l20. Také se ovšem v roce l990 nebo 1991 plánovala výstavba čističky pro celou obec s tím, že po dostavbě bude zlikvidováno dočasné čistící zařízení.
V dopise z 20. 2. 1989 se JZD zavazuje k tomu, že zajistí zpracování projektové dokumentace k výstavbě dočasného čistícího zařízení, bude bezúplatně realizovat výstavbu i připojení, zabezpečovat provoz a údržbu do doby, než bude uvedena do provozu centrální čistička a poté opět bezúplatně provede likvidaci malé čističky. O tento dokument se může opírat bytové družstvo. Jenže: z vodohospodářského hlediska je správcem všech uvedených vodohospodářských objektů Stavební bytové družstvo Slovácko, a tudíž odpovídá za jejich provoz a údržbu. Praktické zajišťování je věcí smluvního vztahu mezi správcem a dalším subjektem, což je JZD, později ZD Družba a nyní Agrosovín a.s. Boršice. Za dobu 8 let se změnil název družstva několikrát, ale problém zůstal. Je pravdou, že v prvních letech družstvo neustále investovalo do oprav.
Postupem času se v zemědělství muselo začít šetřit, a tak jednou z možností úspor bylo také skoncování s věčnými opravami čističky. Po celé roky ovšem fungovala čilá korespondence mezi bytovým družstvem, zemědělským družstvem, referátem životního prostředí, obecním úřadem a nespokojenými občany. Jako základní prostředek má v evidenci čističku zemědělské družstvo. Zůstatková cena činila v říjnu l996 okolo 181 tisíc Kč. Čistička byla nabídnuta k odprodeji bytovému družstvu. To ale na tuto nabídku nereagovalo. Nejpozději během dvou let by v obci mohla stát nová čistička. Jedná se tedy o poměrně krátkou dobu, po kterou by se mohl najít někdo, kdo by se o tuto nefunkční čističku postaral. Jak řekl sám starosta Boršic Ing. Tománek: "Tahle causa nemá jednoduché a jednoznačné řešení." Bytové družstvo nabídlo zemědělcům platbu za údržby a opravy, zemědělci na oplátku požadují zajistit si smluvně likvidaci kalů.
Všechny strany se shodují na tom, že by bylo nejlepším řešením ještě ten rok vydržet a zprovoznit čističku.
Neschopnost domluvit se ale odnáší občané, kteří si nedovolí ani vyvětrat. Postižení jsou také obyvatelé nejníže položené bytovky, kterým se v případě přeplnění jímky odpad vrací zpět. Ptáme se tedy za občany Boršic: dojde k nějaké dohodě a zlepšení situace, anebo musí pořád dýchat ten #krásný venkovský ozón?
P.S Předseda Cyril Omelka z bytového družstva se k tomu vyjádřil pouze slovy: "Vyjádření bytového družstva k této věci? Ne!"
Jindra VáverkováTýden v duchu cyrilometodějských svátků
Velehrad (hop) - Uplynulý týden se na Uherskohradišťsku nesl v duchu církevních svátků a návštěv nejvyšších představitelů české i světové římskokatolické církve. V předvečer 2. července se na Velehrad začali sjíždět biskupové a arcibiskupové Čech a Moravy, členové České biskupské konference, aby zde tři dny jednali. V čele s arcibiskupem pražským a primasem českým kardinálem Miloslavem Vlkem a za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera byly na jednáních otevřeny mnohé otázky. První den přítomní kněží prošli managerským školením, které pro ně zorganizovala nadace Konrada Adenauera a vedli jej zástupce firmy Roland Berger a představitel Rakouské biskupské konference. Jak uvedl tiskový mluvčí ČBK Daniel Herman: #Školením se snažíme postihnout bílá místa církevní administrativy. Mons. Vlk dodal, že základy managementu, kterému se kněží učí, se v mnohém podobají zásadám obchodního managerství, ale různé jsou cíle i motivace. Nejde nám o zisk, ale o formování lidí.
Poprvé se zasedání ČBK zúčastnili i zástupci jiných státu, a to Itálie, Slovenska, Polska a Německa. Na Velehradě dostal prostor také představitel protestantského směru křesťanů Pavel Smetana.
Z množství zajímavých témat zasedání stojí za zmínku jednání o nové linii vztahů církve a státu. #V případě, že není možné tyto vztahy řešit uvnitř, propagujeme uzavření podobné mezinárodní smlouvy, jakou má Maďarsko, řekl Herman.
Dále pokračoval:Znamenalo by to ustanovení komise, ve které by byli jak představitelé našeho státu a církve, tak i zástupci Vatikánu. Naopak vůbec nebyla na zasedání otevřena otázka restituce církevního majetku. Mluvčí Herman podotkl, že v současné napjaté ekonomické situaci to není na místě. Je ale přesvědčen, že jsme ještě stále v zajetí socialistických modelů, podle kterých je právo na užívání cizího majetku dáno tím, kdo jej momentálně potřebuje.
Hovořilo se samozřejmě i o dopadech škrtů ve státním rozpočtu na církev. Jak uvedl Herman, na zasedání byla předložena zpráva, která připomněla, že od roku 1996 nebyly valorizovány mzdy zaměstnanců církve, což mělo státní kase přinést zisk 52 milionů korun.
Na zasedání ČBK, v rámci kterého hlavy církve navštívily ve čtvrtek i zlechovský kostel, v pátek navázaly cyrilometodějské svátky. Od 4. do 6. července se na Velehrad sjely tisíce poutníků, přitom největší nápor byl zaznamenán v sobotu, kdy proběhla hlavní pouť. V dopoledních hodinách na venkovní tribuně před velehradským klášterem sloužil hlavní mši pro patnáct tisíc věřících kardinál Miloslav Vlk, koncelebroval papežský nuncius Giovanni Coppa a čeští biskupové. Přítomným nepřálo počasí, sobotní odpoledne na Velehradě propršelo, stejně jako celá neděle, kdy se u zbylých stánků procházeli nejvytrvalejší poutníci. V neděli vedl mši v Bazilice arcibiskup Jan Graubner a koncelebrovali s ním přítomní kněží.
Starosta obce Stanislav Gregůrek se svěřil, že pro obec pouť znamená spoustu organizačních starostí. Například jen stánků na Velehradě bylo na 250. Jak v průběhu poutě uvedl starosta: #Výtěžek z nájmu prodejních míst bude investován do úklidu obce po skončení poutě.
Počínaje nedělí probíhá v Uh. Hradišti až do 10. července tradiční setkání křesťanské mládeže, o jehož průběhu vás budeme informovat v příštím čísle našeho týdeníku.Lékaři v našem okrese nevybírali
Uh. Hradiště - Úterý 1. července 1997 byl přece jen den vybočující z řady běžných dnů. Česká lékařská komora vyzvala praktické lékaře a ambulantní specialisty, aby počínaje tímto dnem vybírali hotovost za poskytnutou péči. Prezident ČLK Bohuslav Svoboda to zdůvodnil nedostatečným seznamem výkonů, který neobsahuje cenu za výkon. Komora před týdnem prohlásila, že lékaři mají vybírat plnou cenu, ne jen rozdíl mezi 46 haléři a korunou, protože na žádných 46 haléřů nikdo nepřistoupil. Pouze ošetření akutního onemocnění (chřipka, angína) by mělo být i nadále zadarmo. Jinak má lékař právo požadovat 99 Kč za první a za kontrolní vyšetření 65 Kč. Naproti tomu vypsání receptu by mělo pacienta přijít na zhruba 20 korun.
Hypokratova přísaha i 1. července plně a jednoznačně určila lékařům našeho okresu nezměněnou péči o spoluobčany - pacienty. Pracovní porada smluvních lékařů svolaná Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na úterní odpoledne dala možnost kuloárního průzkumu samotných lékařů. Na schůzku se dostavila necelá stovka praktických lékařů, mezi nimiž byli ovšem i ti, kteří s VZP nemají smluvní vztah.
Podle ředitele VZP- Okresní pojišťovny Uherské Hradiště ing. Ladislava Čecha je nezbytné, aby se ČLK s pojišťovnami co nejdříve dohodla. #Snad budeme blíže dohodě po zasedání správní rady ústředních pojišťoven svolané na 7. července, uvedl pro Dobrý den, Slovácko ředitel Čech. Toto zasedání by mělo pak napomoci nezbytnému cenovému ujednání.
Podle Čecha lze problém vidět i v tom, že v porovnání s lékaři v zahraničí se mezi našimi zdravotníky rozpoutala honba za body. #Všichni si přejeme vysoké bodové ohodnocení, přiznal Čech, #ovšem neznamená to, že by se lékaři měli snažit ošetřit co nejvíce pacientů. S každým výkonem by tudíž podle Čecha měla být vázána vedle určitého počtu bodů i stanovená časová náročnost výkonu lékaře. #Balík peněz určený na zdravotní pojištění všech pojišťoven je stejný, konstatoval Čech. #Letos se odhaduje vybrání celkem 40 miliard korun na zdravotní pojištění v celé České republice.
A jak tedy skutečně vypadala situace v ordinacích? Lékaři našeho okresu pracovali i přes výzvu ČLK zcela normálně, i když je úhrada lékařských úkonů ve hvězdách. Všechny ale nakonec, jak se zdá, sjednotila myšlenka, že pacienti nemohou být hromosvodem k řešení problémů. Patří jim tedy tichý dík veřejnosti.
M. Miškeříková, M. RašticaWaltari zahrají na Míru!
Uh. Hradiště (VaMP) - Exkluzívní koncert finské skupiny WALTARI (mimo jiné #předskokana na nedávném pražském koncertu skupiny KISS) chystá Klub Mír na 12. srpen 1997 od 20.00 hodin. Doprovodnými kapelami budou: Jolly Jocker & P.B.U. a Satisfucktion z České republiky. Protože koncertní prostory jsou značně omezené, je v prodeji pouze 400 vstupenek. Kde?
V Uh. Hradišti se prodává přímo v Klubu Mír (tel. 0632/552270), v prodejně Zlatá deska (tel. 0632/2124) a v prvním patře Krabu (tel. 0632/554046). Cena vstupenek v předprodeji 220,- Kč, na místě 250,- Kč.Nepravidelné kruhy v poli s obilím
Přistáli v Uherském Brodě na návštěvu mimozemšťané?

Tento zajímavý úkaz se objevil poslední červnový víkend západně od Králova. - Foto: BoS
Uh. Brod (BoS) - Již několik let se u nás především v létě objevují na polích různé obrazce, jejichž původ si zatím neumíme vysvětlit. Faktem je, že několikrát se zjistilo, že toto #dílo mají na svědomí různí vtipálci, ale ve většině případů se neví, zda u nás nebyli náhodou na návštěvě mimozemšťané, či úkaz způsobily nějaké atmosférické vlivy. Každopádně se pan Kolář z Uherského Brodu velmi podivil v pondělí, v poslední červnový den, na své pravidelné vycházce v okolí města, když objevil asi 10 metrů od polní cesty nedaleko statku Králov velké nepravidelné kolo polehlého obilí o průměru cca 15 metrů. Po chvíli objevil ještě jedno menší kolo, které se nacházelo ve východním směru od většího a které mělo průměr asi 1,3 metry. Osy obou geometrických útvarů jsou od sebe vzdáleny 11,1 metrů. Obilí je v obou kolech polehlé proti směru hodinových ručiček. #Ve čtvrtek to tu ještě určitě nebylo," tvrdí pan Kolář.
K nálezu byl přivolán známý uherskobrodský astronom a ufolog Ing. Rostislav Rajchl. #Tento úkaz vidím na vlastí oči poprvé ve životě. Doposud jsem nebyl přesvědčen, zda se nejedná o podvrhy. Ale po spatření těchto kol je mi jasné, že to nemohla způsobit lidská síla. Zda kola jsou dílem nějakých atmosférických jevů či nějaké neznámé síly z kosmu, se můžeme jen dohadovat. Myslím si, že nejpravděpodobnějším autorem obrazců je velmi silný větrný vír.
Z literatury je známo, že u těchto úkazů často dochází jak k magnetické deklinaci, tak i ke zvýšené radioaktivitě, která ale časem rychle klesá. Provedená měření ale nic takového neprokázala. Vznik zmíněných obrazců se často dává do spojitosti s nočním světélkováním nad polem, na kterém se druhý den tyto obrazce objeví. Zatím se ale Dobrému dni nepodařilo zjistit, zda si někdo o víkendu všiml něčeho podobného při nočním pozorování okolí Brodu. #Dobré je, že se objevila jen kola a ne nějaké složité obrazce. V tom případě by nešlo vyloučit ani to, že u nás byli na návštěvě nějaké mimozemské bytosti s červenými prdélkami a s tykadélky a zanechali nám zde své poselství," dodal s trochou nadsázky Ing. Rajchl.GAN Úspěšně zasahoval
Kunovice (VaMP) - Ve čtvrtek 3. července 1997 ve 23.50 h byla na pult centrální ochrany bezpečnostní agentury GAN doručena zpráva o narušení objektu dočasně opuštěného domu v Kunovicích. Dvoučlenná hlídka agentury GAN se na místo dostavila do 7 minut. #Technika, kterou používáme, nám umožnila určit přesné místo, kde se pachatel pohyboval, prozradil zástupce vedoucího GANu Ivan Zlatý. Jak se brzy ukázalo, pachatelé byli dva. Jeden z nich však v zahradě za domem ve tmě utekl. Ve sklepě domu byl pak ve spolupráci s Policií ČR zadržen druhý z výtečníků. Pachatel pochází z Přerova a je mu okolo 17 let. #Protože nešlo předem odhadnout, kolik pachatelů je na místě a zda nejsou ozbrojeni, byla k případu přivolána Policie ČR, se kterou bezpečnostní agentura GAN úspěšně spolupracuje, dodal k celému případu Zlatý.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund