Číslo: 27
06.07.1998
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V Bojkovicích slavnostně uvítali Nikolku, která se s rodiči vrátila po náročné operaci jater
Zastupitelstvo St. Města o Dvorku
Druháčci nastoupí v září do mateřské školy
Děti se ztratily v lese
Rozdáno 16.425 vysvědčení v 746 třídách
Pes zakousl za noc 15 slepic a tři nutrie
Jestli nepřijedete, vyletí to!
Do Prahy za poloviční jízdné
Uhynuli pstruzi a vranky

V Bojkovicích slavnostně uvítali Nikolku, která se s rodiči vrátila po náročné operaci jater

Nikolku slavnostně uvítal starosta Bojkovic. - Foto: KK
Bojkovice - V pondělí 29. 6. 1998 proběhlo na Městském úřadě v Bojkovicích slavnostní uvítání malé Nikolky, která se se svými rodiči vrátila z Hamburku po náročné a úspěšné operaci jater. Jak uvedl starosta Bojkovic RNDr. Ladislav Kocman, z úspěšné operace mají radost nejen rodiče Nikolky, Zlata a Oldřich Drgovi, ale všichni občané města. Starosta také poděkoval všem lidem, kteří neváhali a na konto Nikolka přispěli, aby jim v jejich neřešitelné situaci pomohli. Není možno jmenovat všechny, kteří se do sbírky zapojili. Veřejné poděkování patří především manželům Drgovým, kteří se nedali odradit prvními nesouhlasnými stanovisky a hledali dále pomoc. Těm patří největší dík. Velmi pomohli také reportéři, dále Dr. Slabý s paní Čárkovou, kteří byli aktivní hned první den a kontaktovali v Praze špičkové osobnosti, a zaměstnanci Agentury Adra. Do akce se zapojili také umělci, například Lucie Bílá a další, kteří sami nabízeli uspořádání koncertů na konto Nikolka.
Nasazení lidí bylo velice silné, což mě velmi těší. Akci se podařilo dovést do zdárného konce a víme, že to byla akce, která vedla ku prospěchu, uvedl starosta Bojkovic. Na kontě Nikolka je v současné době uloženo přes deset milionů korun, které budou použity v Centru dětských transplantací Nikolka, které bylo založeno v pražské motolské nemocnici. Peníze by měly sloužit na jaterní transplantace, které se zde budou speciálně provádět. Aby však byly skutečně použity na zdravotně sociální účely, bude na ně dohlížet správní rada, do které se zapojí sami manželé Drgovi. Starosta Bojkovic předal Nikolce kočárek s kašpárkem a paní Drgové krásnou kytici. Pozadu nezůstaly ani přítomné děti, které Nikolce zazpívaly a předaly malé dárky ve formě kreseb. Chtěl bych manželům Drgovým a Nikolce popřát, aby měli již v životě už jenom pohodu a dozvídali se v novinách, že v Centru Nikolka byly využity peníze pro další děti a jejich uzdravení. Hodně štěstí, uzavřel Ladislav Kocman.
Ke gratulaci se připojuje i naše redakce.
Karin KuchtováZastupitelstvo St. Města o Dvorku
St. město (MIKI) - V úterý 30. června se na radnici uskutečnilo veřejné zasedání městského zastupitelstva. Jednání trvalo dvě a půl hodiny, zúčastnilo se šestnáct ze sedmnácti zastupitelů a v zasedacím sále bylo přítomno 30 občanů a vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu ve St. Městě, kteří byli připraveni reagovat na připomínky a podněty přítomných.
Součástí programu jednání byly zprávy o činnosti městské rady za uplynulé období, informace o plnění rozpočtu města, aktuální stav investic a schválení konceptu územního projektu zóny Dvorek. Před vlastním schvalováním konceptu územního projektu lokality Dvorek vystoupil architekt Josef Hajduch. V připomínkovém řízení bylo vzneseno 275 připomínek, z toho 240 formálních, které podpořily výstavbu Dvorku s kostelem a přidruženými objekty. 35 připomínek bylo faktických, které by se měly přičinit o sladění zájmů investorů v uvedené oblasti. O rozsáhlejší komerční využití v této atraktivní zóně mají zájem místní podnikatelé i firmy z regionu. Projekt vypracovaný architektem Jaroslavem Strnadelem zohledňuje požadavky investorů města St. Město, Moravského zemského muzea Brno, Slováckého muzea Uh. Hradiště, arcibiskupství Olomouc a farnosti St. Město.
Naproti tomu architekt Radim Harazim ve své studii zpracované pro firmu Synot nabízí výstavbu nejen kostela, ale i prostorově rozsáhlejší zástavbu s větším využitím pro komerční činnost a bydlení.
Po jednomyslném schválení základních principů regulačního plánu lokality Dvorek byly projednány převody majetku města, zastupitelé odsouhlasili úvěry na opravu a rekonstrukci bytového fondu a byly přijaty zásady pro udělení příspěvků z povodňové sbírky občanům města. Ty by měli získat ti, kteří v průběhu záplav přišli o dům, nebo ho museli vlivem statického narušení stavby po čase zbourat.
V závěrečné diskuzi se občané zajímali o postup zavádění protipovodňových opatření, které zpracovává Aquatis Brno a bylo poukázáno na nutnost údržby dětských hřišť.Druháčci nastoupí v září do mateřské školy
Ostr. Nová Ves - Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám staré školy v Ostrožské Nové Vsi nastoupí druháčci do dvou nových tříd, které budou zřízeny v místní mateřské škole. V Ostrožské Nové Vsi se nachází dvě školy, jedna je stará 134, druhá pak devadesát let. Na starší z nich, s výukou prvního stupně, jsou mokré zdi, na nichž se tvoří plísně, špatné odpady a děravá střecha. Z hygienického hlediska bylo nutno přemístit budoucí druháky do náhradních prostor mateřské školy. Starosta nám v tomto směru vyšel maximálně vstříc a po domluvě s ředitelkou mateřské školy budou zřízeny dvě třídy, přičemž jsou nutné pouze drobné úpravy. O výstavbě nové školy se hovoří dlouho, plány jsou již hotové a jsou velice pěkné. Je zde i bezbariérový vjezd, sklad učebnic, pamatováno je i na odborné učebny jazyků a informatiky, upřesnila ředitelka školy.
Stará škola je nevyhovující již šestnáct let. Jde o dvacetiletý problém, který vznikl a nikdo jej neřešil. Chtěli bychom postavit novou školu a děláme pro to všechno. Byly ovšem nějaké problémy s pozemkem, na němž by měla nová škola stát. Vše ale v pořádku pokračuje a v brzké době bude možno již začít stavět. Začátek stavby je také podmíněn dostatkem finančních prostředků, které je problém sehnat, doplnil starosta Ostr. Nové Vsi Josef Pavlačka.
Karin KuchtováDěti se ztratily v lese
Lopeník (Kk) - Uplynulý víkend v nočních hodinách oznámil na Oddělení pohraniční policie ČR Březová návštěvník rekreačního střediska v obci Lopeník, že nemohou najít děti. Šest dětí ve věku od šesti do třinácti let, z toho čtyři chlapci a dvě dívky, odešlo kolem půl šesté večer na procházku za uvedené rekreační středisko a již se nevrátilo. Na základě této skutečnosti byla vyhlášena pátrací akce, do které bylo zapojeno devět policistů, tři psovodi a velitel pohraniční policie. Ve 22.45 hodin byly děti nalezeny v lese asi jeden kilometr od rekreačního střediska a následně předány rodičům, uvedl k případu tiskový mluvčí policie.Rozdáno 16.425 vysvědčení v 746 třídách
Slovácko - Poslední červnový den bývá zároveň posledním dnem školního roku. Ten letošní vyšel na úterý, kdy bylo povětšinou během první vyučovací hodiny v celém okrese v 746 třídách rozdáno celkem 16.425 vysvědčení. Pro 1.769 žáků to bylo vysvědčení na základní škole úplně poslední, protože tito žáci ukončili povinnou školní docházku a čeká je studium na středních školách, gymnáziích či učebních oborech. Okolo stovky žáků přitom přechází do primy osmiletého studia gymnázia. Letošní rok se od jiných lišil tím, že u učitelů došlo k nárůstu vyučovacích hodin u jednotlivých učitelů, uvedl pro Dobrý den, Slovácko Bohumil Jandásek ze Školského úřadu v Uh. Hradišti. V právě ukončený školní rok totiž namísto 21 vyučovacích hodin byla navýšena vyučovací povinnost na 24 hodin týdně. To se pochopitelně projevilo v úbytku učitelských míst na školách a rovněž ve větší zátěži učitelů, doplnil dále Jandásek. Zvýšená hodinová zátěž se podle tvrzení mnohých projevila na větší nemocnosti učitelů.
To se pochopitelně odrazilo i ve vzniklých problémech se zastupováním učitelů v jednotlivých hodinách, které museli řešit ředitelé škol. Ani tak se ale podle Jandáska nedá říci, že by učitelé základních škol v okrese zavrhovali nové hodinové předpisy. Určitě by to brali dobře, kdyby nárůst hodin byl adekvátně ohodnocen finančně, připustil Jandásek.
Zákonitě se úbytek učitelů nejvíce projevil na malých školách. Mezi nejmenší neúplné školy v našem okrese patří dvoutřídní školy v Bystřici pod Lopeníkem, Komni, Kudlovicích a Véskách. Osm tříd má úplná Základní škola ve Starém Hrozenkově, Prakšicích a Ostrožské Lhotě.
Prozatím bylo zastaveno rozšíření úvazků na 26 hodin týdně, se kterým Ministerstvo školství uvažovalo od nového školního roku 1998/99. Vedení školského úřadu stejně jako jednotlivých základních škol se podle Jandáska nemusí obávat ani dalších změn: Byl pozastaven i příkaz ministra týkající se počtu učených hodin na jednotlivých školách.
Co by mohlo být přínosem pro roky budoucí, je snad už brzká změna pohledu veřejnosti na vzdělávání. A ta se snad díky přiměřené osvětě v našem okrese daří.
Od 1. září 1998 obsadí školní lavice v okrese Uh. Hradiště celkem 16.361 žáků. Z tohoto počtu jich okolo 1.800 bude těch, kteří se teprve přes prázdniny naučí nosit aktovku a stanou se z nich prvňáčci.
M. MiškeříkováPes zakousl za noc 15 slepic a tři nutrie
Horní Němčí (JiV) - Nevítaný návštěvník se objevil minulý týden v noci ve dvoře důchodců Špačkových v Horním Němčí. Dva ze smečky psů husky, které chová majitel v Dolním Němčí, se v noci dostali ven, vběhli k nám do dvora a zlikvidovali nám skoro všechny slepice. Navíc se jim podařilo dostat do kotce s nutriemi, které také zakousli. Protože už odsud nedokázali vyskočit, našli jsme je ráno my, a tak se nám podařilo zjistit majitele. Škodu nám ale majitel hned uhradil, říká Alois Špaček. Se psy na vesnici jsou ale problémy, protože jen o pár dní dříve vběhli dva psi - shodou okolností také husky, i když jiného majitele - na soukromý pozemek. Majitel pozemku ovšem toto vniknutí řešil po svém a oba psy ihned zastřelil.
Tento případ řeší policie ČR a podle jejího sdělení dojde k trestnímu stíhání majitele pozemku pro poškozování cizí věci, neboť způsobil škodu ve výši asi čtyř tisíc korun. Byl mu také odebrán zbrojní pas a zbraň. Podle vyjádření odborníků je husky mírný, klidný pes, který není agresivní a útočnost není v jeho povaze zakódována.Jestli nepřijedete, vyletí to!
Uh. Brod (Kk) - Celkem šest policistů s jedním služebním psem se zúčastnilo 1. 7. v odpoledních hodinách zvláštní akce v Uherském Brodě. Na linku 158 Okresního ředitelství policie ČR v Uh. Hradišti bylo totiž téhož dne anonymně oznámeno, že na víceúčelovém komplexu Máj v Uherském Brodě se nachází bomba. Anonym přímo zněl: Jestli nepřijedete, vyletí to!, upřesnil tiskový mluvčí policie Jaroslav Krejčíř. Na základě tohoto oznámení byla ihned provedena prohlídka prodejny Potraviny Zalda, pracoviště pošty, restaurace a bufetu, které se nachází v komplexu. Na místě však uložení výbušného systému zjištěno nebylo.Do Prahy za poloviční jízdné
Uh. Hradiště (red) - V pondělí 13.7. odjíždí ve 13.00 hodin ze stanoviště pod kaštany autobus pro anglický pěvecký sbor na letiště do Prahy. Zastávka je u stanice metra Vyšehrad (C) a na letišti. Doprava zpět není zajištěna.Uhynuli pstruzi a vranky
Strání (JiV) - Před týdnem došlo ve Strání k úhynu ryb ve Sviňárském potoku. Ten protéká vedle oddělení Policie ČR. Chodili jsme se na pstruhy vždycky dívat a najednou plavali všichni břichem vzhůru, říká jeden z policistů. Podle šetření pracovníků rybářského svazu uhynulo okolo 80 pstruhů potočních a 25 vranek obecných a celková škoda byla vyčíslena na 150 - 200 tisíc korun. Kdo potok znečistil, se prozatím nepodařilo prokázat a věc je v šetření. Jako nejpravděpodobnější znečisťovatel se jeví Moravské sklárny Květná, od jejichž výpustě se úhyn objevil.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund