Číslo: 27
12.07.1999
Článků: 68

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Druhá soukromá vysoká škola v republice sídlí v Kunovicích
Generální ředitel LETu, a. s., rezignoval
Střet s vlakem naštěstí přežil
Peníze z akcií do rozpočtu nepůjdou
Na Uherskohradišťsku se ruší spořitelny!
Peníze z akcií do rozpočtu nepůjdou
Charita všem děkuje
Cyklista vykradl poštu
Informační kanál na vesnici
Úmorné vedro věřící odradilo
Hamé, a. s., pomáhá Kosovu

Druhá soukromá vysoká škola v republice sídlí v Kunovicích

"Zájem o studium na soukromé vysoké škole předčil všechna naše očekávání", uvedl na informační schůzce se zájemci ředitel školy - Foto: P. Paška
Kunovice - S definitivní platností udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kunovickému Evropskému polytechnickému institutu, s. r. o., v pondělí 28. června státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola.
Mnoho lidí z našeho regionu ale zřejmě díky nedostatečné informovanosti tuto školu, stejně jako soukromou střední odbornou školu, řadí pod pojem vyšší odborná škola. Navíc z důvodu nevalné pověsti, která vyšší odbornou školu již několik let provází, na těchto školách studuje jen minimum žáků z našeho regionu.
"Nebudu zastírat, že různé kampaně znevažovaly učitelský sbor," uvedl kancléř EPI, s. r. o., soukromé vysoké školy Ludvík Zimčík. Podle něj jsou totiž na této škole kladeny na učitele mnohem vyšší nároky než na státních školách, co se týká jejich přípravy, technologie výuky i dalšího sebevzdělávání.
"V době vzniku Vyšší odborné školy v Kunovicích a dalších jedenácti v republice v roce 1991 neexistovala žádná legislativa, která by umožňovala na těchto školách udělit studentům titul bakalář," popisuje cestu k vysoké škole její ředitel Oldřich Kratochvíl.
Protože se však v té době ukázalo, že tato větev české legislativy nebude hned tak schůdná, hledali jsme po světě instituci, která by našim studentům byla ochotna udělit titul bakaláře. Jako nejvhodnější se jevila spolupráce s regionální technickou univerzitou v Irsku, jejíž irský bakalář je platný ve všech zemích EU, z čehož vznikl Evropský polytechnický institut, s. r. o. Už v loňském školním roce byl v EPI poprvé udělován titul irského bakaláře. Protože ale není Česká republika členem EU, v jejichž zemích je tento titul uzávaný, nebyl naší legislativou doposud akceptován.
"My jsme si právě pod hlavičkou EPI, s. r. o., podali žádost působit jako soukromá vysoká škola, přičemž jsme získali toto oprávnění s platností od 28. června," říká Zimčík.
Soukromá vysoká škola jde do svého prvního semestru se čtyřmi studijními obory - management a marketing zahraničního obchodu, finance a daně, elektronické počítače a ekonomická informatika.
V novém školním roce zahájí na vysoké škole výuku zhruba 240 studentů. "Zájem o studium na naší vysoké škole je obrovský. Hlásí se studenti, kteří už absolvovali irského bakaláře a mají zájem získat i bakaláře českého, projevují zájem naši absolventi VOŠ a samozřejmě studenti z celé republiky," upřesňuje Zimčík.
"Jsem velmi spokojený, že studenti zde budou moci získat českého bakaláře. Je to nejenom vynikající propagace, ale také možnost pro děti ze širokého okolí najít v našem městě vzdělání," vyjádřil svůj názor kunovický starosta Jiří Deml.
Lenka FalešníkováGenerální ředitel LETu, a. s., rezignoval
Kunovice (red) - Po odvolání několika vedoucích pracovníků, které se uskutečnilo koncem června, šokoval zaměstnance LETu sám generální ředitel. Minulý čtvrtek Ing. Zdeněk Pernica totiž na nenadálém setkání s pracovníky LETu oznámil svou rezignaci na místo předsedy představenstva, generálního ředitele a prokuristy.
"Svou rezignaci jsem oznámil v minulém týdnu právě proto, že zde nebyl přítomen nikdo z americké strany. Chtěl jsem, aby bylo zcela jasné, že se jedná o moje osobní rozhodnutí," odůvodnil pro DDS Pernica. "Právě na shromáždění jsem zaměstnancům vysvětloval, že můj odchod nesignalizuje konec LETu a že v žádném případě není důvod k tomu, aby si hledali nové zaměstnání."
Zdeněk Pernica do LETu nastoupil v roce 1994 jako generální ředitel AERA HOLDING, a.s., tehdy jediného akcionáře LETu, a to v době, kdy se u Krajského obchodnícho soudu v Brně projednávalo dvanáct návrhů na konkurz LETu. Od té doby prošel LET jako první a dosud jedna z mála společností u nás soudním vyrovnáním a byla dokončena jeho privatizace prodejem více než 93% akcií firmě Ayres Aviation Holdings z USA.
"Dokončení privatizace LETu začíná přinášet své plody. LET je jak na cestě prudkého nárůstu tržeb z prodejů, tak na cestě vnitřní restrukturalizace s cílem dosažení ziskovosti, a tím dlouhodobé stability pro firmu, ale i pro vás, pro její zaměstnance," řekl na setkání Pernica.
Jak dále uvedl, nárůst tržeb se opírá nejenom o kontrakty na nový letoun Loadmaster LM200, se kterým do LETu přišla firma Ayres a na jehož vývoji a stavbě prvních prototypů se LET významně podílí, ale předpokládá se i významný nárůst prodejů letounů L420 a L410 podle kontraktů, které na aerosalonu v Paříži v tomto červnu oznámila firma Ayres. Oznámeny byly i opce na nákup letounu L610. Na letounu LM200 se LET podílí nejenom vývojově, ale i výrobně. Výroba více než 75 garnitur křídla, koncové části trupu, ocasních ploch a celé řady dalších komponent spolu s finální montáží až 25 Ladmasterů ročně v LETu má údajně tvořit jeho hlavní výrobní program. "Pokud se rostoucí zájem o tyto letouny mezi provozovateli v budoucnosti potvrdí, byla by účast LETu na tomto projektu významnější než samostatný fakt vstupu investora", prohlásil Pernica.
"Nadešel čas, abych po pětiletém, a věřte mi, že velmi intenzivním působení v LETu, přihlédl i ke svým rodinným potřebám a svoje působení v LETu ukončil," řekl ve svém projevu ředitel a poděkoval všem zaměstnancům za spolupráci včetně těch, kteří byli z LETu v posledním období z důvodů reorganizace uvolněni.Střet s vlakem naštěstí přežil
Kunovice (fal) - Minulý pátek skončil neslavně pro třiapadesátiletého muže z Kunovic. Ten totiž zřejmě v podnapilém stavu přecházel přes koleje poblíž kunovické zastávky, přičemž byl zachycen projíždějícím vlakem.
"V pátek odpoledne v 16.20 hodin přecházejícího muže přes koleje v blízkosti Aerotechniku srazil osobní vlak přijíždějící od Veselí nad Moravou," uvedl pro DDS uherskohradišťský mluvčí policie Jaroslav Krejčíř a dodal, "muž byl s těžkým zraněním převezen do uherskohradišťské nemocnice."
"Na kolejích se najednou objevil vrávorající člověk," uvedl jeden z očitých svědků nehody, který si nepřál být jmenován, "strojvedoucí se snažil vlak zastavit, troubil, ale střetu už nešlo zabránit."
Podle lékařů ortopedického oddělení pacient není v ohrožení života. "V současnosti je v uspokojivém stavu. Rány se prozatím hojí dobře, je ale otázkou, zdali se neobjeví komplikace. Léčba pacienta potrvá asi jeden měsíc," dodal jeden z lékařů.Peníze z akcií do rozpočtu nepůjdou
St. Město (fal) - Některé z obcí teprve před pár dny prodaly akcionářská práva k akciím Jihomoravské plynárenské, a. s., a Jihomoravské energetiky, což jim oproti obcím, které tato práva prodaly již dříve, vyneslo o několik milionů korun více. "Myslíme si sice, že jde o kvalitní akcie, ovšem dividendy byly malé. Cena dneska dosažená je totiž už tak vysoká, že by ji dividendy těžko nahrazovaly," uvedl pro DDS staroměstský starosta František Slavík.
"Zastupuje nás Energetické sdružení obcí jižní Moravy - ESOM, v tomto případě jsme totiž nechtěli žádné kroky dělat sami. Při individuálních prodejích není možnost zaplatit kvalitní právní zastoupení, které řádně projedná smlouvu s protistranou, a z tohoto důvodu byly často podepsány smlouvy nevyrovnané a pro obce více nevýhodné," objasnil Slavík.
Staré Město i nadále zůstává vlastníkem akcií, ale prodejem akcionářských práv k téměř čtyřem tisícům akcií Jihomoravské energetiky a. s., a 1 700 Jihomoravské plynárenské si přijde zhruba na čtyřicet milionů korun. Za společný prodej práv k akciím obou společností totiž stoupne cena o prémii 1000,- korun na akcii, což celkově navýší cenu o několik milionů korun.
"Pokud by stát přistoupil k obchodovatelnosti těchto akcí, což v současnosti není možné, provede se neprodleně také majetkový převod těchto akcií. Do té doby tedy finanční prostředky získané prodejem akcionářských práv musíme brát jako zálohu, kterou nesmíme utratit," řekl Slavík. Staré Město má v plánu využít získané prostředky k založení fondu rozvoje rezerv, kde by docházelo k jejich zhodnocování. V případě potřeby ale také bude možné je využít ke krátkodobému zafinancování akutních akcí, přičemž peníze budou vráceny z běžných příjmů města.
"Do měsíce bude vypsáno výběrové řízení na peněžní ústav, který bude tyto finance spravovat. Ovšem nepředpokládáme jejich uložení klasicky na termínovaný vklad. Hledáme totiž progresivní možnosti vyššího zhodnocení, než v současnosti trh běžně nabízí," dodává Slavík. Po uvolnění obchodovatelnosti již výše zmíněných akcií předpokládá Staré Město využití finančních prostředků například na stavby, které podpoří rozvoj toho území.Na Uherskohradišťsku se ruší spořitelny!
Region (eda) - Poslední zářijový den ukončí na našem okrese svou činnost další 4 pobočky České spořitelny. Zrušení se týká Polešovic, Ostrožské Lhoty, Boršic u Buchlovic a kupodivu také Kunovic. "Nezáleží na velikosti obce, ale na počtu vedenýc h účtů a výši vkladů. Jsou to pro zrušení poboček hlavní kritéria," objasnila pro DDS Věra Menšíková, ředitelka pobočky České spořitelny v Uherském Hradišti. Přitom celkově se na okrese jedná o zrušení téměř čtyřiceti procent poboček k 1. říjnu.
"Tato situace je naprosto proti smyslu toho, jak bychom si představovali přibližování se úřadů a služeb občanům a tím také rozvoji podnikání," nesouhlasně potvrdil kunovický starosta Jiří Deml. Podle Menšíkové ale u končících poboček klesly počty položek, přičemž se zde rozvoj ani v dohledné době nepředpokládá.
"Počet poboček v našem regionu klesne z osmnácti na jedenáct, což je, myslím, dostatečný počet. V podstatě se naše síť zeštíhlí, ovšem ve zbylých pobočkách dojde k rozšíření služeb," vysvětluje Menšíková. Podle ní by mělo jít o stav konečný, ovšem s ohledem na probíhající privatizaci nelze stoprocentně říci, jak bude tato situace vypadat po vstupu strategického partnera, který by měl být znám na podzim. "Komplikuje to život všem. Takhle jsme si to vůbec nepředstavovali," dodává smutně kunovický starosta.Peníze z akcií do rozpočtu nepůjdou
St. Město (fal) - Některé z obcí teprve před pár dny prodaly akcionářská práva k akciím Jihomoravské plynárenské, a. s., a Jihomoravské energetiky, což jim oproti obcím, které tato práva prodaly již dříve, vyneslo o několik milionů korun více.
"Myslíme si sice, že jde o kvalitní akcie, ovšem dividendy byly malé. Cena dneska dosažená je totiž už tak vysoká, že by ji dividendy těžko nahrazovaly," uvedl pro DDS staroměstský starosta František Slavík.
"Zastupuje nás Energetické sdružení obcí jižní Moravy - ESOM, v tomto případě jsme totiž nechtěli žádné kroky dělat sami. Při individuálních prodejích není možnost zaplatit kvalitní právní zastoupení, které řádně projedná smlouvu s protistranou, a z tohoto důvodu byly často podepsány smlouvy nevyrovnané a pro obce více nevýhodné," objasnil Slavík.
Staré Město i nadále zůstává vlastníkem akcií, ale prodejem akcionářských práv k téměř čtyřem tisícům akcií Jihomoravské energetiky a. s., a 1 700 Jihomoravské plynárenské si přijde zhruba na čtyřicet milionů korun. Za společný prodej práv k akciím obou společností totiž stoupne cena o prémii 1000,- korun na akcii, což celkově navýší cenu o několik milionů korun.
"Pokud by stát přistoupil k obchodovatelnosti těchto akcí, což v současnosti není možné, provede se neprodleně také majetkový převod těchto akcií. Do té doby tedy finanční prostředky získané prodejem akcionářských práv musíme brát jako zálohu, kterou nesmíme utratit," řekl Slavík. Staré Město má v plánu využít získané prostředky k založení fondu rozvoje rezerv, kde by docházelo k jejich zhodnocování. V případě potřeby ale také bude možné je využít ke krátkodobému zafinancování akutních akcí, přičemž peníze budou vráceny z běžných příjmů města.
"Do měsíce bude vypsáno výběrové řízení na peněžní ústav, který bude tyto finance spravovat. Ovšem nepředpokládáme jejich uložení klasicky na termínovaný vklad. Hledáme totiž progresivní možnosti vyššího zhodnocení, než v současnosti trh běžně nabízí," dodává Slavík. Po uvolnění obchodovatelnosti již výše zmíněných akcií předpokládá Staré Město využití finančních prostředků například na stavby, které podpoří rozvoj toho území.Charita všem děkuje
Uh. Hradiště (eda) - Oblastní Charita Uh. Hradiště převedla na konto Arcidiecézní Charity Olomouc na pomoc kosovským uprchlíkům částku 63 373,10 korun, která byla věnována farníky a dobrovolnými dárci našeho okresu. "Z uvedené částky budou nakoupeny potřebné hygienické potřeby a trvanlivé potraviny, které budou s Kosova zaslány kamionem z Olomouce," uvedla ředitelka uherskohradišťské Charity Anna Konvalinková.Cyklista vykradl poštu
Nedakonice (eda) - Na více než sto tisíc korun si minulou středu přišel asi pětadvacetiletý mladík, když před polednem přepadl nedakonickou poštu. "Na pracovnici pošty vytáhl pistoli a donutil ji k vydání hotovosti," uvedl mluvčí policie Jaroslav Krejčíř. Poté s penězi nasedl na kolo a odjel.Informační kanál na vesnici
Ostr. Lhota (fal) - Obecní zastupitelstvo v Ostrožské Lhotě chce zlepšit informovanost místních obyvatel o dění v obci pomocí místního informačního kanálu. Jeho zkušební provoz by se měl rozběhnout již během měsíce srpna.
"Před dvěma roky v naší obci byly prováděny rozvody telekomunikační sítě. Toho jsme využili k položení rozvodů pro kabelovou televizi. V té době nám firma, která tyto rozvody prováděla, nabídla možnost zřízení a zajištění vybavení místního informačního kanálu. V té době jsme tuto nabídku ale z nedostatku finančních prostředků nevyužili," objasnil pro DDS starosta Ostrožské Lhoty Petr Radoch. "Pro letošní rok jsme ale na zřízení tohoto kanálu z obecního rozpočtu vyčlenili padesát tisíc korun."
Proběhnou-li přípravné práce bez komplikací, budou moci Lhoťané zhlédnout první textové zprávy z obecního úřadu s největší pravděpodobností již během měsíce srpna.Úmorné vedro věřící odradilo
Velehrad (ja) - Letošní úmorné vedro zřejmě odradilo část věřících od jejich návštěvy cyrilometodějské pouti na Velehradě. Proti jiným létům se totiž podle mnoha lidí zúčastnilo letošní poutě méně návštěvníků. Zdravotní služba musela zasahovat převážně v˙případech nevolnosti, která postihovala především mladé lidi během bohoslužby. Podle přítomných lékařů bylo zapotřebí dodržovat hlavně pitný režim. Mezi více než pěti tisíci věřícími naštěstí nedošlo ani k˙úrazům, ani k˙vážnějším kolapsům.
Slavností mši celebroval olomoucký biskup Jan Graubner. Na její závěr oznámil papežský nuncius Giovanni Coppa udělení titulu pomocného biskupa Petru Esterkovi z˙brněnské diecéze. Tento kněz žije ve Spojených státech a bude odpovídat za duchovní péči krajanů v˙zahraničí.Hamé, a. s., pomáhá Kosovu
Babice (eda) - Hamé, a. s. Babice, je jedním z mála dobře prosperujících podniků našeho regionu. Svědčí o tom také fakt, že se v tomto podniku neustále zvyšuje počet zaměstnanců.
"Naše firma se snaží Kosovu pomoci různými aktivitami," uvedl generální ředitel Leoš Novotný. "K těmto aktivitám patří dohoda o pomoci a podepsání smlouvy o této pomoci s Nadací Adra, dále je to zabezpečování dodávek konzervárenského zboží pro českou polní nemocnici v Albánii a zajišťování humanitárních dodávek kojenecké výživy."
K dnešnímu dni Hamé vyexpedovalo již více než sedm kamionů této dětské výživy do Kosova a další pravidelné dodávky ( minimálně 7 kamionů měsíčně) jsou již smluvně potvrzeny.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund