Číslo: 28
14.07.1997
Článků: 32

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Událost číslo jedna: ZÁPLAVY NA MORAVĚ
Obžalovaný Alois Grebeníček se k soudu nedostavil
Dům či byt mohou koupit jen jeho nájemníci
Třímilionová kauza není zřejmě poslední
Vybírejme si CK, kterou dobře známe

Událost číslo jedna: ZÁPLAVY NA MORAVĚ
Vzájemná solidarita, stejně jako sázka o slivovici, patřily k uplynulým dnům

Oba břehy rozvodněné řeky Moravy sledovali nepřetržitě v uplynulém týdnu obyvatelé celého regionu. Na tomto snímku přívaly vody podemlely a vyvrátily lípu v aleji u hradišťských tenisových kurtů. Situaci stačily monitorovat povodňové hlídky, vojsko i policie. Avšak v tu dobu náš region nejdramatičtější okamžiky teprve čekaly...
Uherskohradiťsko, Veselsko - Minulý týden lze z pohledu událostí označit za monotématické období. Slova: záplavy, povodeň, katastrofa, neštěstí byly skloňovány na všech místech a postech a staly se ústředním tématem každého rozhovoru. Pozornost obyvatel České republiky se právě před týdnem začala soustředit na hrozící nebezpečí povodní. Nebývalý příděl deště a zákonitě s tím nevídané zvýšení průtoku řek zejména na východu Čech, severní, střední a později i jižní Moravě bohužel během několika málo hodin potvrdily oprávněnost této hrozby. Bezesné noci obyvatel nejvíce postižených oblastí, evakuace lidí ze zatopených míst, čtyřiadvacetihodinové služby vojska, hasičů, policie a členů povodňových komisí, nábřeží plná zvědavců - to byl tradiční obrázek uplynulých dnů.
Díky za to, že se během napjaté situace (a díky ní) ukázalo, že mezi lidmi je více solidarity a vzájemného porozumění, než jak se o tom můžeme přesvědčit v čase, kdy nám žádné povodně ani zdaleka nehrozí.
Česká, resp. moravská povaha je ale ne bezdůvodně považována za veselou a hravou, takže i v těch nejnapjatějších okamžicích se našlo místo pro legraci a recesi: Čluny brázdící zdánlivě klidné hladiny vod v ulicích, kde to ještě před pár dny šlo suchou nohou, super úlovky v místech, kde se jinak rozprostírá lán obilí, i více než hazardní sázka o půllitr slivovice vyplacený za přeplavání rozdivočelé řeky Moravy. Naproti tomu zprávy o novodobém drancování v opuštěných domech a odlehlých oblastech, výskyt podvodných pojišťovacích agentů, stejně jako tahanice v obchodech o poslední láhev minerálky, nám minimálně uštědřily pohlavky, které by nás měly srazit hezky k zemi v momentě, kdy se nám může zdát, že jako lidé máme přece právo občas se ve svých vzletných úvahách vznášet nad zemí.
Podle historických dokumentů proběhla podobná povodeň na našem území ve třicátých letech. Dnes už ale i případným pamětníkům připadá, že s dnešním průběhem lze jen stěží něco srovnávat. Největší nebezpečí zdá se býti v tomto okamžiku zažehnáno. Snad naše generace a všechny ty, co ještě přijdou, nebudou mít důvod ke tvrzení: #To povodeň v roce 1997 byla proti dnešku čajovým odvarem!
M. MiškeříkováObžalovaný Alois Grebeníček se k soudu nedostavil
Uh. Hradiště (Kk) - Ve čtvrtek 10. července 1977 v 8.00 h se u Okresního soudu konalo hlavní líčení ve věci Aloise Grebeníčka, Ludvíka Hlavačky a Vladimíra Zavadila. Tito jsou obžalováni z trestného činu ublížení na zdraví podle paragrafu 222, odst. 1 tr. zákona, který měli spáchat jako vyšetřovatelé StB, kdy v letech 1948-51 v Uh. Hradišti, Vsetíně a dalších místech v okolí tloukli vyšetřované pěstmi, kopali je, nařizovali z titulu své funkce bití obuškem přes chodidla a mučení elektrickým proudem. Způsobili tak poškozeným různá rozsáhlá poranění s dlouhodobými následky.
Ve čtvrtek před plnou jednací síní, kdy lavice obsadili většinou příbuzní poškozených a veřejnosti, předsedkyně senátu JUDr. Radomíra Veselá zahájila hlavní líčení. Bohužel musela hned v úvodu konstatovat, že z předvolaných osob se dostavil pouze poškozený Josef Pijáček. Ten ve svých výpovědích uvedl, že byl zatčen v roce 1951. #Obviněný Grebeníček nařídil abych byl při výslechu bit do hlavy a hrudníku a kopán po celém těle, vypověděl Pijáček, který tak utrpěl pohmožděniny hlavy, hrudníku, kyčlí, nártů a podbříšku. Dále byl vystaven nedostatku tekutin a přehřátí. Toto násilí u něj vedlo navíc k psychické alternaci a poškozený má dodnes poruchy zažívání.
Z obžalovaných se však k hlavnímu líčení nedostavil nikdo. JUDr. Veselá přečetla lékařské zprávy, ve kterých se uvádí, že obžalovaný Hlavačka trpí srdeční slabostí, od lékaře má doporučený klid na lůžku a péči druhé osoby. Obžalovaný Grebeníček se rovněž omluvil s tím, že musel vyhledat lékařskou pomoc, z důvodu nepravidelné srdeční činnosti způsobené dle tvrzení lékaře ischemickou chorobou srdeční. Lékař potvrdil, že obžalovaný není schopen úředního jednání. Vladimír Zavadilík se omluvil z důvodu povodní, protože se k jednání neměl jak dopravit. JUDr. Veselá tak vyhlásila v 8.15 hodin usnesení, kterým se hlavní líčení odročilo na neurčito. Je třeba zjistit zdravotní stav obžalovaných a vyžádání dalších lékařských zpráv. #Omluvy obžalovaných podložené lékařskými zprávami musím akceptovat, dodala závěrem předsedkyně senátu.Dům či byt mohou koupit jen jeho nájemníci
Uh. Hradiště - 24. června 1997 zastupitelstvo města rozhodlo o pozastavení prodeje městských bytů. Vzrušená atmosféra 8. července 1997 pak doprovázela mimořádné zasedání Městského zastupitelstva, které mělo přijat nové Zásady postupu projednávání prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví města. Protože jednání bylo veřejnosti přístupné, přišli se na něj obyvatelé městských domů dovědět, jak to bude s prodejem jejich domů a bytů. #Město nabízí k prodeji byty se všemi výhodami i nevýhodami, seznámil přítomné se svým názorem starosta města Ing. Ladislav Šupka. #Nejedná se o žádný tlak, zbavit se břemene. Nejde o sociální nabídku. V době pozastavení prodeje bytů mělo město prodáno 209 bytů v 19 domech, kdy město podle slov starosty získalo 8,5 milionů korun.
Zastupitelstvo nakonec přijalo zásady, podle kterých se bude prodej domů a bytů řídit. A umožnilo prodej domů, jejímž obyvatelům byla na základě žádosti zaslána do 24. června 1996 cenová nabídka, podle zásad stanovených 20. srpna 1996.
Městské zastupitelstvo potvrdilo své předchozí rozhodnutí, že o prodeji každého domu v majetku města bude jednat zvlášť. #Předmětem prodeje je celý dům s pozemkem přímo zastavěným v případě, že takto stanoví zákon, v ostatních případech podléhá prodej pozemku samostatnému schválení městským zastupitelstvem, citoval článek ze Zásad postupu projednávání prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví města Uh. Hradiště zástupce starosty Ing. Petr Taťák. Jak dále zastupitelstvo rozhodlo, město si ve svém vlastnictví ponechá jistý bytový fond, který si hodlá udržet, a který odpovídá zhruba dvaceti třem procentům z celkového počtu bytů. Toto rozhodnutí zdůvodnil Taťák slovy, že: #Město musí zabezpečovat základní povinnosti sociální bytové politiky.
Tyto byty se většinou nacházejí v historickém jádru města a nebo jsou ve velkých panelových domech na sídlištích, kde se město domnívá, že noví nájemníci by nebyli schopni zajistit případnou inovaci.
Podle tajemnice starosty Mgr. Boženy Tvrdíkové je významnou změnou v podmínkách prodeje, že: #Dům či byt budou moci koupit pouze ti, kteří v něm bydlí. A o prodej mohou požádat buď pouze všichni stávající nájemníci, nebo pokud vytvoří právnický subjekt, skládající se minimálně ze šedesáti procent stávajících nájemníků předmětného domu. Tato zásada byla mimo jiné přijata i proto, že i během zasedání zastupitelstva se zástupci obyvatel městských bytů nechali slyšet, že málo kdo bude mít na zaplacení bytu. #Když zvednete cenu, nebudeme na to mít. Tím nás vyřadíte z přednosti o koupi, kterou nám dává zákon, vystoupil Karel Piškytl, jeden z nájemníků. Ke stanovené prodejní ceně, která byla navýšena o deset procent, se pak připočtou náklady na opravu a údržbu domu. Jejich velikost (100, 75 a 50 procent) záleží pak na tom, v kterém termínu byly úpravy provedeny.
M. MiškeříkováTřímilionová kauza není zřejmě poslední
Uh. Brod - Jak už Dobrý den informoval, na 16. zasedání Městského zastupitelstva v Uh. Brodě rezignoval na funkci místostarosty ing. Lubor Kunc, který byl před časem obviněn ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Kunc v dopise adresovaném starostovi Veselému přiznal, že bez vědomí městské rady i zastupitelstva předisponoval před dvěmi lety (27. listopadu 1995 - pozn. autora) částku 3 miliony korun na soukromou firmu Intra toys, čímž se dopustil porušení zákona o obcích. Zmíněnou transakci však dosud nedoložil žádným dokumentem a uvedl pouze, že jednatel společnosti je v současné době v zahraničí. Osud peněz daňových poplatníků je tudíž stále nejistý, stejně jako jejich návrat do městské pokladny. Na základě této kauzy byla městská rada odvolána, k čemuž se vyslovila nadpoloviční většina volených zástupců města (16 ze 27). Není bez zajímavosti, že pro odvolání rady hlasovali také starosta ing. Jiří Veselý a jeho zástupce Zápeca, kteří byli jejími členy.
Oba nejvyšší představitelé města, kteří si sami sobě vyslovili nedůvěru, vzápětí úspěšně kandidovali opět na své funkce.
#O tom, že stejní lidé kandidovali znovu do vrchlných funkcí města, ať si každý udělá úsudek sám. Každopádně byli zvoleni a to je rozhodující, poznamenal radní ing. Pavel Josefík, který se společně s MUDr. Antonínem Karáskem podílel na odhalení třímilionové aféry. #Variant řešení nebylo mnoho, proto jsme podpořili tu nejracionálnější. Považuji za důležité, že funkce starosty a jeho zástupců jsou obsazeny a na radnici nepanuje bezvládí, dodal Josefík.
Podle něj však případ tří milionů není jediný, kdy byl na radnici porušen zákon a na povrch vyplouvají další aféry, ve kterých odpovědní činitelé překročili své pravomoci. Příkladem je podle Josefíka vstup města do obchodní společnosti ČSK Uh. Brod s. r. o., která provozovala fotbal. #Vstup se uskutečnil bez souhlasu zastupitelstva, čímž byl jednoznačně porušen zákon o obcích. Navíc jednatelem ve společnosti, jež zastupoval město se, bez vědomí kohokoliv stal tehdejší místostarosta Kunc. Vše bylo sc hváleno až dodatečně s více než ročním spožděním.
Také zadávání městských zakázek společnosti Rumpold, která se zabývá mj. svozem odpadu, nebylo podle Josefíka v souladu se zákonem. #V tomto případě byl porušen zákon o veřejných zakázkách. O tom všem existují důkazy, které mohu kdykoliv předložit, míní radní.
Zdá se, že do konce volebního období bude na radnici ještě pořádně horko. Příští zasedání zastupitelstva je na programu ve čtvrtek 17. července.
Petr ZpěvákVybírejme si CK, kterou dobře známe
Dnešní pohled na cestovní kanceláře je pošramocen
Uh. Hradiště - Z celorepublikového počtu více než tisíc cestovních kanceláří jich na našem okrese pracuje asi dvacet pět. Pohledy lidí na ně se za poslední dny díky krachu CK Travela Praha a CK Oasis Praha značně pošramotil. Podobný úkaz se ovšem odehrává každoročně před a během letní dovolenkové sezóny. Vloni byl velkou událostí například pád Mallorka Travelu.
#Naše cestovní kancelář má to štěstí, že nikdy s těmito cestovkami nespolupracovala, řekl k situaci ředitel CK Donamo, jedné ze známějších cestovních kanceláří, sídlících na území našeho okresu, Ing. Stanislav Mikula. Právě volba vhodných obchodních partnerů ovlivňuje vznik případných pozdějších problémů.
Absurdně může při této příležitosti znít, že právě ředitel zkrachované Travely Ing. Brezner (mimo jiné bývalý ředitel CKM, jejíž hospodaření skončilo osmimilionovou ztrátou) vykonává řadu let funkci prezidenta Asociace cestovních kanceláří, která se existencí sebe sama zaštiťovala. #Podle jeho tvrzení cestovka, která není sdružena v asociaci, nemusí být seriozní, uvedl pro Dobrý den, Slovácko ředitel Mikula.
Samotná CK Donamo nakupuje zájezdy od zhruba třiceti pěti cestovek, naproti tomu nabídka dalších asi sedmi desítek cestovních kanceláří obsahuje i zájezdy organizované CK Donamo. #Tato spolupráce je běžná u cestovek, kde je zaměstnáno do pěti zaměstnanců a proto nejsou schopny pokrýt všechny požadavky svých klientů. Jinak to ani nejde, uvedl Mikula. CK Donamo, která podniká sedmou sezónu, je nejstarší soukromou cestovní kanceláří na okrese. #Samozřejmě se i my setkáváme s dotazy, zda ještě budeme fungovat, a je-li všechno v pořádku, konstatoval ředitel CK. Na zaběhnutém provozu cestovky se ovšem, stejně jako je tomu v těchto dnech u jiných oborů lidské činnosti, podepsaly povodně, postihující oblast Moravy. #Vzhledem k tomu, že nám autobusy sbírají cestující na trase z Jeseníků, Olomouce, Přerova, neměli jsme do poslední chvíle jistotu, zda všichni naši klienti odcestují, vyjádřil se k situaci v minulém týdnu Stanislav Mikula. I přes tuto situaci nezůstali klienti Donama bez náhradní dopravy.
Podle střídmých odhadů zástupců větších cestovek, se dá i v následujícím období počítat s krachem dalších cestovek. Pravidla, podle kterých by si mohl klient vybrat zájezd s jistotou, že skutečně odjede a zase se domů vrátí, zřejmě neexistují. Více štěstí můžeme mít, když se: 1. Obrátíme na CK, které mají sídlo v místě našeho bydliště, tudíž je lépe známe. 2. Budeme informovat u lidí, kteří s cestovkou, jež jsme si vybrali, již cestovali. 3. Pokud je provozovatelem CK fyzická osoba, ne akciová společnost či s.r.o., je záruka osobního majetku dané osoby přesvědčivější.
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund