Číslo: 28
13.07.1998
Článků: 47

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Lidé na Slovácku chtějí nejvíce šetřit za potraviny
Podnikatelé mají dojem, že stát mnoho neudělal
Angličani zazpívají u nás
Kdo může, pomůže
Na hranicích bude v prázdniny zřejmě klidněji
Valná hromada České zbrojovky potvrdila zvolenou obchodní strategii

Lidé na Slovácku chtějí nejvíce šetřit za potraviny

I lidé ze Slovácka se naučili šetřit své peníze prostřednictvím výhodných výprodejů. Některé z nich se konají i ve vstupní hale kina Hvězda v Uh. Hradišti. - Foto: red
Slovácko - A je to tady. Jako Damoklův meč, který hrozil v podobě nárůstu cen elektrické energie, plynu, nájemného a dopravy po železnici zaťal do živého a od 1. července 1998 se stal v České republice skutečností. Co tomu říkají lidé ze Slovácka, na to mohl odpovědět průzkum veřejného mínění provedený od 30. června do 6. července 1998 u 205 občanů žijících v okrese Uherské Hradiště firmou EKO KONSULT. Všichni respondenti přitom odpovídali celkem na čtyři otázky: 1. Která položka výdajů bude nejvíce ovlivňovat váš rodinný rozpočet? 2. Na čem budete muset nejvíce šetřit? 3. Ovlivní zdražení energií vaše hospodaření s plynem a elektrickou energií? 4. Jaký vývoj vaší životní úrovně očekáváte do konce roku 1998 oproti roku 1997?
Nejvíce dotazovaných (45 %) uvedlo, že rodinný rozpočet v současnosti nejvíce ovlivňuje a zatěžuje nákup potravin. V celé České republice tvoří výdaje za potraviny v průměru více než 30% všech výdajů. 24% dotazovaných se shodlo, že výše nájmu bude po poslední deregulaci položkou nejvíce hlídanou. 18% občanů považuje za největší problém v rodinném rozpočtu platby za používané energie. Pro 5% dotazovaných se stane nejdůležitější položkou výdaj na vzdělání. V tomto případě jde o rodiny, jejichž dítě přechází buď na střední, či vysokou školu, bez ohledu na to, zda jde o školu státní nebo soukromou, většinou ale mimo místa trvalého bydliště. Splácení nějaké formy půjčky či úvěru ovlivní rozpočet u 4% domácností, 3% čeká vliv narozením dítěte. Pouhé 1% domácností bude ovlivňovat zvýšení cen jízdného na železnici.
V odpovědi na otázku č. 2, na čem se bude muset nejvíce šetřit, logicky, i když ne správně, bude 42% dotazovaných v rámci udržení rodinného rozpočtu šetřit na potravinách. Ve 14% budou rodiny šetřit na výdajích za dovolenou. 13% dotázaných se omezí ve využívání služeb. Pravděpodobně se lidé budou vracet zpět k využívání vlastních znalostí a zkušeností. 12% respondentů bude krátit nákupy spojené s odíváním a obutím. Šetřením energií všech druhů bude zlepšovat své výdaje 11% dotázaných. 8% sníží své vklady do kultury.
Nejpřesvědčivější výsledky přinesla otázka vlivu zdražení energií na způsob hospodaření. Pro 92% respondentů je jasné, že za dané situace je nutné efektivní hospodaření se všemi druhy energií. Pouze pro 8% neznamená zdražení žádné omezování.
A jaký vývoj životní úrovně do konce roku 1998 lidé očekávají? Pouze 6% dotazovaných očekává do konce roku 1998 zvýšení své životní úrovně. Jedná se pravděpodobně o podnikatele, kteří mají zabezpečené tržby na celý letošní rok a jejich zaměstnance. 82% počítá se snížením své životní úrovně. Na tomto čísle se kromě zmíněných známých faktorů projevuje i uvažované snížení reálných mezd a mnohé další. Svou roli zde sehrávají i problémy některých velkých firem v okrese. 12% dotázaných soudí, že vývoj jejich životní úrovně bude stejný jako v roce 1997.
M. MiškeříkováPodnikatelé mají dojem, že stát mnoho neudělal
Uh. Hradiště - Utekl rok od povodně, která hrubě zasáhla do osudů lidí i firem. Podle našeho průzkumu, který jsme si u firem i soukromých podnikatelů provedli, se všichni shodují na tom, že pokud nepomohla pojišťovna, od nikoho dalšího se pomoci nedočkali. Podle údajů z Okresní hospodářské komory bylo v našem okrese přímo postiženo na 700 firem a podnikatelů a nepřímo povodeň postihla okolo dvou tisíc firem. Peníze, které nabízel stát jako pomoc podnikatelům, nemohl využít každý, kdo je potřeboval, protože podmínky čerpání byly mnohdy příliš vázány mnoha limitujícími faktory, řekl nám ředitel Okresní hospodářské komory Jiří Zezulák. Jednatel firmy Chedo Josef Bosák zase uvádí, že díky dobře uzavřené pojistce s Českou pojišťovnou se podařilo jejich škody uspokojivě nahradit. Sami jsme se ještě před příchodem vody snažili udělat taková opatření, která by minimalizovala škody, ale postrádali jsme ekologická opatření ze strany státu. I tak byly naše škody ve výši 3,5 milionu korun, řekl Bosák.
Ve firmě Morava BM, která je umístěna pár metrů od řeky Moravy a zabývala se výrobou limonád, se od povodní výroba ještě nerozběhla. Podle předsedy představenstva Jana Kulíka byly škody na objektu, technologii a zásobách vyčísleny na více než 13 milionů korun. Na otázku, zda by využili úvěr, odpověděl: Rádi bychom po něm sáhli, ale nenašli jsme bankovní úřad, který by byl ochoten nám úvěr dát. Bohužel, úplatky neumíme dávat. A pomoc postiženým záplavami nebyla po této stránce řešena. Pouze byly nabídnuty některé programy úvěrů, jež náš problém neřešily. Jednou z nejvíce postižených firem byla OTMA. Jejich škody byly vyčísleny na téměř 27 mil. korun a s nepřímými důsledky se potýkají dodnes. Firma, která získala za dva své výrobky titul Czech made, přišla povodní nejen o zásoby či materiál, ale jejího výpadku na trhu okamžitě využila konkurence. Tyto důsledky povodně však nejsou přesně vyčíslitelné, ale předpokládá se, že nepříznivý dopad postihl další tisíce drobných firem.
Jindra VáverkováAngličani zazpívají u nás
Slovácko (Les) - třetí prázdninový týden navštíví náš okres dvě hudební tělesa z Anglie. Budou to dívčí sbor St. Swithunďs z Winchesteru a orchestr a sbor z Tees Valley nedaleko Birminghamu.
Kromě koncertů v Praze, Brně, Luhačovicích, Otrokovicích a Trenčíně se představí i místnímu publiku. Ve čtvrtek v 19 hodin zazpívá dívčí sbor při bohoslužbě v bazilice na Velehradě a o hodinu dříve, tedy v 18.00 hodin sbor z Tees Valley na večerní mši ve Františkánském kostele v Uherském Hradišti.
Celovečerní koncert orchestru a sboru Tees Valley je připraven na sobotu 18. července v 19.30 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě. Na programu jsou anglické lidové písně, spirituály a madrigaly a Symfonie č. 6 L. van Beethovena.Kdo může, pomůže
Veselí n. Mor. (VaMP) - Ve středu 15. července večer odvysílá Česká televize další z dobročinných koncertů spojených s veřejnou sbírkou na pomoc lidem bez obydlí. Tentokrát se do vysílání zapojí Veselí nad Moravou, kde v zámeckém parku v přímém přenosu sbírku podpoří Hradišťan s Jurou Pavlicou, AG Flek a Vlasta Redl, Jožka Černý, Gracia, Karel Hegner, Mistříňanka a další hosté. Pořadem bude provázet Martina Menšíková. Další charitativní koncert se už dnes ve Veselí plánuje na 23. září.Na hranicích bude v prázdniny zřejmě klidněji
Březová - Naše hranice se Slovenskem jsou hlídány od roku 1993. Na úseku dlouhém 35 km pracuje v okrese Uherské Hradiště na odděleních pohraniční policie ČR 55 policistů. Oddělení PP jsou ve Strání, Březové a Starém Hrozenkově. OPP na Březové má na starosti úsek dlouhý 10,5 km. Hranice probíhá téměř vesměs v těžko přístupném terénu. Samotnou hranici označují hraniční mezníky, které jsou podle předpisu od sebe vzdáleny na dohled. Tyto kameny jsou označeny státním symbolem a číslem a na každém z nich je zaznamenán směr probíhající hranice. Zřízení jednoho mezníku stojí přibližně 10 tisíc korun. Tato hranice by měla být udržována na každou stranu od hraniční čáry jeden metr. Majitel pozemku, což je většinou obec, by se měla postarat o pravidelné udržování této linie např. vysékáním trávy nebo náletu. Jak nám řekl starosta Vojtěch Vráblík z Lopeníku, přestože se o této problematice již několikrát jednalo, není prozatím v možnostech obcí tento požadavek splnit.
Hlavním důvodem je nedostatek finančních prostředků. Největším problémem je však ostraha hranice, protože v poslední období dochází k velké emigraci etnické skupiny Albánců z Kosova. Vždyť v roce 1996 bylo za celý rok v našem okrese zachyceno 565 běženců, vloni to už bylo 1280 běženců a jenom za I. pololetí tohoto roku jich máme už 830. A to nás největší nápor teprve čeká, hlavně v měsících září, říjnu a listopadu. Naopak teď v prázdniny si i převaděči zřejmě dělají dovolenou, říká major Kubánik, velitel pohraniční policie.
Jenom na samotném oddělení na Březové došlo vloni k narušení hranice s následným zadržením 180 osob. Nárůst běženců je patrný i z toho, že doposud v tomto roce zadrželi už 165 osob. Podobně jsou na tom i ostatní oddělení pohraniční policie. Při denní kontrole provádějí příslušníci kontrolu míst možného soustředění běženců či trasy převodů. Běženci jsou skoro vždy bez dokladů a mnohdy se s nimi setkáváme opakovaně. Někteří jedinci se tak dlouho snaží o ilegální přechod, až se jim to podaří, říká jeden z příslušníků. Podle majora Kubánika je zapotřebí řešit hlavně nedostatek personálního obsazení a nedostatečné technické vybavení.
Jindra VáverkováValná hromada České zbrojovky potvrdila zvolenou obchodní strategii
Uh. Brod (VaMP) - O tom, že zbrojařský obor patří mezi nejrizikovější, co se ekonomické úspěšnosti týče, se letos přesvědčuje i uherskobrodská Česká zbrojovka. Ta ostatně v naší republice, ale i na světovém trhu výrazně udávala kurz. Bohužel ani ji neminula loňská ztráta, která byla vyčíslena na 136 milionů korun. Mluvčí společnosti Jiří Frenzl označil za hlavní příčinu loňského neúspěchu pokles tržeb, které dosáhly zhruba osmdesáti procent roku 1996. Znát byl především výpadek dodávky pistolí pro tureckou policii, který měl přinést společnosti zisk v hodnotě 160 milionů korun. Vláda v Turecku totiž vydala na dodávky pro tamní policii nový konkurz.
O problémech a plánech na nejbližší budoucnost hovořili akcionáři České zbrojovky Uh. Brod na valné hromadě svolané na čtvrtek 9. července 1998. Ztrátu firmy se valná hromada rozhodla plně uhradit z rezervního fondu a částečně z rozvojového fondu, kde pro případy nouze zůstane ještě 55 milionů korun.
Plán zbrojovky na rok 1998 počítá se ziskem 129 milionů koru. Že jde o reálné předpoklady, o tom svědčí i hospodářský výsledek za první pololetí, kdy společnost vydělala přes 80 milionů korun, což je více než 60 procent ročního plánu. Věřím, že se nám podaří úkol splnit. Loni naše firma zahájila ozdravný projekt, který klade důraz zejména na zvyšování produktivity práce, snižování nákladů i stavu zásob, uvedl mluvčí Frenzl.
Během posledních 18 měsíců společnost propustila více než 300 zaměstnanců, a to z oblasti administrativy a obslužných činností.
Pistole ČZ 75, která patří k nejoblíbenějším zbraním ve světě a která se stala předlohou pro výrobu řady kopií, zřejmě přispěla k dlouhodobému kontraktu na výrobu a vývoj zbraní podepsanému mezi zbrojovkou a americkou firmou Colt. Jak se Dobrému dnu podařilo zjistit, mezi zaměstnanci se stále více hovoří o možném prodeji společnosti Východoslovenským železárnám Košice.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund