Číslo: 28
19.07.1999
Článků: 57

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Případ neopravených balkonů může skončit u soudu
Česká zbrojovka považuje tendr za prestižní záležitost
Jsem pyšný, že patřím k˙LETu, tvrdí Turner Bostwick
Vozidlo se střetlo s lokomotivou
Obžalovaný opařil kamarádovi šourek a stehna
Dětský tábor s DDS se líbil

Případ neopravených balkonů může skončit u soudu

Problémy s opravou balkonů čekají v brzké době na řadu nájemníků panelových domů Foto: P. Paška
Uherské Hradiště - Minimálně další dva a půl měsíce si na vysněnou opravu balkonů budou muset počkat obyvatelé tří panelových domů na sídlišti Na Rybníku. Byty v těchto domech jsou většinou v osobním vlastnictví a jejich majitelé se rozhodli přistoupit k opravě balkonů. Nechali si vyhotovit posudky a ve spolupráci s SBD Slovácko si pro realizaci oprav na základě nejvýhodnější cenové nabídky vybrali firmu Osasko. Družstvo s ní poté jako správce bytů uzavřelo smlouvu, podle níž měly být práce provedeny v době od 1.4. do 31.5.1999. Firma sice práci začala ve stanoveném termínu, ale z celkového počtu šestatřiceti balkonů opravila dodnes necelou šestinu.
"Když jsme zjistili, že firma zadaný termín nesplní, snažili jsme se ve spolupráci s vlastníky bytů vejít v jednání s majitelem. To bylo dlouho téměř nemožné. Až 16. června jsme se poprvé setkali," vzpomíná předseda představenstva SBD Slovácko Cyril Omelka. Na této schůzce přiznal majitel firmy Osasko Pavel Hanáček finanční problémy. "Nechci se vymlouvat, ale měl jsem také trochu smůly na zaměstnance. Vlastnil jsem i karosárnu a podřízený tam rozbil auto za sto tisíc. Ty jsem pochopitelně musel zaplatit a dostal se tak do značných problémů. Zakázka na balkony mi z nich měla pomoci. Místo toho mně ještě přitížila," ohlíží se Hanáček za dny minulými.
Odpovědnost za výběr firmy převzali v tomto případě sami vlastníci. Ti si firmu Osasko nezvolili náhodou. "Už u nás opravovali lodžie v mezipatrech a práce jim šla od ruky," vysvětluje důvod výběru Dušan Pavlík, předseda bytové samosprávy. Po zmíněných jednáních dostala firma Osasko týdenní lhůtu, v níž si měl její majitel vyřídit úvěr a pokračovat v zahájených pracích. To se ovšem nestalo. Družstvo proto spolu s vlastníky bytů provedlo inventuru rozpracovanosti a materiálu, který byl použit. Zakázku nyní převezme v pořadí další firma. Ta už předložila návrh smlouvy a brzy vstoupí na pracoviště. Práce by měly být zahájeny 19. července, ukončeny 72 dnů po zahájení. Další jednání mezi zúčastněnými stranami mohou probíhat i soudní cestou. Průměrná cena opravy jednoho balkonu byla rozpočítána na 8 670,- Kč bez DPH. Firma Osasko dostala zálohu, za kterou provedla pouze dílčí práce. Nájemníkům tak dluží určitou částku. Ti ji hodlají ve spolupráci s družstvem vymáhat soudně.
"Dluh přiznávám. Odhaduji ho na dvacet tisíc. Nechci nikoho ošidit a pokusím se o jeho brzké vyrovnání. Musím přiznat, že tak velkou akci jsem dělal poprvé a naposledy. Dnes jsem vyléčený z iluzí a sháním si zaměstnání. V soukromém podnikání už nechci nikdy pokračovat. I proto bych byl raději, kdybychom se domluvili a nemuseli své spory řešit u soudu," věří v rozumnou dohodu majitel firmy.
Starosti s opravou balkonu čekají v brzké době i na řadu dalších nájemníků. V živé paměti je ještě případ z pražského sídliště Petřiny, kde balkon dokonce spadl. "Nemusíme chodit ani tak daleko. Něco podobného se stalo i v Hodoníně," přidává další odstrašující moment Omelka. Ten odhaduje životnost balkonů na třicet let. "Do balkonové konstrukce ale nikdo nevidí a zrovna tak může být životnost o třetinu delší," tvrdí předseda představenstva SBD Slovácko. Většina balkonů v Uherském Hradišti se podle něj ocitá právě v této kritické fázi a družstvo proto začíná dělat první opatření. Opravy balkonů plánovalo již dříve. Po záplavách a třicetimilionových škodách na majetku družstva byly ovšem jeho priority jinde. "Dnes se k balkonovému programu vracíme. Podle našich prohlídek a vyhodnocení není ale dosud žádný balkon v havarijním stavu," argumentuje Omelka.
Marek TvrdoňČeská zbrojovka považuje tendr za prestižní záležitost
Uh. Brod (IŠ) - Na začátku tohoto měsíce předali v Praze zástupci České zbrojovky Uherský Brod (CZUB) nabídku do výběrového řízení na přezbrojení Policie ČR.
Výběrové řízení na dodávku nových pistolí má zajistit policistům moderní zbraně, které nahradí dnes již nevyhovující modely CZ 75 a CZ 82, které byly konstruovány a vyráběny v˙průběhu sedmdesátých a v první polovině osmdesátých let. První dodávky zbraní pro Policii ČR by se měly uskutečnit již na podzim letošního roku. V˙průběhu příštích čtyř let pak policie odebere celkem 46.000 pistolí.
Pro splnění náročných kritérií výběrového řízení připravila CZUB dva nové modely, pistole CZ 75 D Compact a CZ 100 PCR. Jedná se o bezpečné, moderní zbraně ráže 9 mm, vyráběné od poloviny devadesátých let, které jsou v˙různých verzích úspěšně prodávány do 70 zemí světa. "Zbraně jsme připravovali se zvláštní pečlivostí, neboť výběrové řízení na dodávku pistolí pro Policii ČR považujeme za vysoce prestižní záležitost. V˙případě úspěchu jsme připraveni pokračovat v˙tradici vyzbrojování českých policejních složek kvalitními českými zbraněmi ", říká Ing. Jiří Martinec, generální ředitel CZUB.
Zbraně z˙CZUB splňují přísné podmínky výběrového řízení. Mají životnost minimálně 15 000 výstřelů a výrobce na ně poskytuje záruku 10 let, kdy zadání výběrového řízení požaduje pouze 5 let. Zároveň se jedná o maximálně bezpečné pistole, které splňují náročné testy pádové bezpečnosti a testy používání za extrémních podmínek. Jsou vybaveny nejmodernějšími bezpečnostními prvky, jako je blokace zápalníku a výstražník náboje v˙komoře. Právě k˙bezpečnosti modelů nyní používaných českou policií se v˙ posledních letech několikrát objevila kritika, která byla někdy vedena i vůči značce CZ jako takové. Ing. Martinec k˙tomu říká: "Všechny výrobky, které byly v minulosti dodány Policii ČR, plně odpovídaly technickým požadavkům, které na ně byly v˙té době kladeny. Je to, jako kdyby někdo upozorňoval na technické nedostatky automobilu Škoda 120 a snažil se tím uškodit image výrobce, který mezitím dávno vyrábí Octavie."
Pistole CZ 75 D Compact má uzamčený závěrový systém s˙výkyvem hlavně nahoru do dvou uzamykacích ozubů. Je vybavena dvojčinným spoušťovým mechanismem SA/DA, blokováním zápalníku, výstražníkem (náboje v˙hlavni), vypouštěním kohoutu do klidové polohy a střeleckou pohotovostí. Pistole používá moderní střelivo ráže 9 mm Luger s kapacitou zásobníku 14 nábojů. Celková hmotnost pistole CZ 75 D s˙prázdným zásobníkem je 780 gramů.
Pistole CZ 100 PCR je zbraň nové generace, jejíž výroba začala v˙CZUB před dvěma lety. Díky rámu pistole, který je vyroben z˙odolného plastu, se jedná o velmi lehkou zbraň, což výrazně zvyšuje komfort při nošení. Má uzamčený závěrový systém s˙výkyvem hlavně nahoru, do výhozného okénka. Je vybavena spoušťovým mechanismem DAO (double action only), blokováním zápalníku, výstražníkem náboje v˙komoře a střeleckou pohotovostí. Má velkokapacitní dvouřadý zásobník na 13 nábojů. Celková hmotnost pistole s˙prázdným zásobníkem je 665 g.
CZUB se se svými zbraněmi účastní mnoha výběrových řízení po celém světě s˙velmi dobrými výsledky. V˙poslední době zaznamenala s˙pistolemi CZ 75 B a CZ 75 BD např. vítězství v˙tendru na vyzbrojení egyptské policie. Již v˙letošním roce bude dodáno do Egypta 2 500 pistolí a stejný objem dodávek je očekáván v˙příštím roce.
V˙posledních dvou letech se podařilo CZUB prosadit se svými zbraněmi i na tak náročném trhu, jakým je Severní˙ Amerika, a zbraně CZ používají dokonce i někteří agenti FBI. "To pouze dokazuje legendární pověst zbraní z˙České zbrojovky Uherský Brod. Jedná se o mimořádně přesné a spolehlivé zbraně, které jsou oblíbené pro svoji jednoduchou obsluhu a nenáročnou údržbu, tedy ideální předpoklady pro služební zbraň. Myslím si, že pokud v˙České republice existují pistole takové kvality, měly by jimi být ozbrojené složky ČR vybaveny", domnívá se Rudolf Fulín, předseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva ČR.Jsem pyšný, že patřím k˙LETu, tvrdí Turner Bostwick

Turner Bostwick (vpravo) s již bývalým generálním ředitelem Pernicou - Foto: P. Paška
Kunovice - TURNER BOSTWICK, výkonný ředitel LETu, a.s., bývá nazýván také "Pán nad dušemi". Tento název silně připomíná vládu mužika Rasputina nad poslední rodinou Romanovců, snad pouze s˙tím rozdílem, že Bostwick by měl vládnout asi patnácti stům rodin (tedy v˙průměru rovným 6.000 duší). Jak se k˙tomu staví on sám?

"Nechápu přesně zdejší význam tohoto slovního spojení. V˙Americe by znamenalo označení někoho, kdo kontroluje lidi, to znamená zaměstnance, člověka velmi nepříjemného. Je pravdou, že jsem velmi náročným managerem a že tvrdou práci požaduji i po svých spolupracovnících a podřízených. Nepatřím mezi lidi, kteří sedí v˙kanceláři a čekají, až se něco stane. Prostě vím-li o nějakém problému, jdu a řeším jej. A stejnou pracovní morálku očekávám také od ostatních. Jsem pozitivní člověk a domnívám se, že všichni bychom měli být optimisté, neboť máme být za co v˙životě vděční."

Jak vidíte budoucnost˙LETu?
"Mně osobně nesmírně záleží jak na lidech z˙LETu, tak na lidech ze zdejšího regionu. Pokud však propouštím některé pracovníky, je nutné vidět tuto skutečnost v˙mnohem širších souvislostech a jako něco, co prospěje celému podniku. Mám LET opravdu rád. Kromě toho, že zde působím jako výkonný ředitel, myslím si, že jsem jediný ředitel v˙okolí, který seče trávu v˙areálu podniku. Chci totiž, aby každý příchozí viděl, jak krásný, čistý a udržovaný LET je."

Prozradíte něco i ze svého soukromého života?
"Jsem křesťanem, mám 58 let a již 39 let jsem ženatý. Moje žena Jeannie je zdravotní sestrou. Máme spolu tři děti, nejstarší Ashley je 34 let, pak následují dva synové, Preston (32) a Barrett (25). Moje rodina vlastnila v˙Georgii malou banku, pak ji ale prodala, a tak jsem začal pracovat pro Freda P. Ayrese, nejdříve jako viceprezident pro administrativu. Jednou z˙mých povinností byly i personální otázky. Dnes jsem výkonným asistentem prezidenta společnosti, výkonným ředitelem LETu a členem představenstva LET, a.s. Jinak přibližně již 40 let vlastním pilotní licenci. Pokud se týká mého vztahu k˙vaší zemi, mohu říci, že jsem dříve procestoval celou Evropu a samozřejmě jsem navštívil i Českou republiku. Ale teprve od té doby, co zde trávím větší část svého života než doma, jsem se do vaší země zamiloval. Mám rád zdejší krajinu i zdejší lidi. Život u vás plyne velmi pomalu, na rozdíl od Ameriky, kde jde všechno ráz na ráz. A tak mám nyní čas zklidnit svůj život, zastavit se a vnímat krajinu, lidi, přírodu."

Našel jste i v České republice kulturní vyžití?
"Naposledy jsem u Vás zhlédl v˙kině večerní představení s˙Bradem Pittem Sedm let v˙Tibetu. Pak jsem vyšel ven, pohlédl na noční oblohu plnou hvězd a ptal se sám sebe: Co tady, uprostřed České republiky, vůbec dělám? Dříve jsem coby bankéř pomáhal lidem zlepšovat jejich životní úroveň tím, že jsem jim poskytoval různé půjčky a podobně. Nyní se to vrací, říkám si, že pokud budu schopen dobře řídit LET, pomůžu tím také lidem zvýšit jejich životní úroveň."

Málokdo o Vás ví, že máte rád rybaření, posilovnu a lázně .
"Jsem velmi aktivní člověk, jak jsem již mnohokráte řekl. Opravdu velmi rád chodím na lov, chytám ryby nebo posiluji. Pokud se necítím dobře po fyzické stránce, nemohu být ani dobrým managerem. Prostě to spolu souvisí."

Jezdíte rád na kole. Podnikáte výlety do historického či přírodního okolí Kunovic?
"Po Vašem okolí jezdím nesmírně rád, ať již na kole nebo autem. Nedávno jsem například byl na Jízdě králů ve Strážnici. A musím říci, že jejich kroje na mne zanechaly hluboký dojem: spousta barev, spousta krásy, spousta vznešenosti."

Vraťme se však ještě k LETu.
"Lidé pracující v˙LETu i LET jako podnik mají obrovskou budoucnost. Pokud někdo z˙LETu odchází, pozvu si jej a ptám se ho, co jej k˙odchodu vede. Všem říkám, že dělají chybu, neboť LET skutečně má před sebou budoucnost. Pokud ovšem nejsou ve svém zaměstnání, při své profesi šťastni, nepřemlouvám je. Člověk se musí při své práci cítit dobře, aby ji mohl dobře vykonávat."

A co závěrem?
"Jsem rád, že se konečně mohu představit jako člověk, že se mi snad podařilo již rozptýlit obavy našich zaměstnanců o jejich budoucnost a že mne snad lidé přestanou považovat za nějakého netvora či démona. Každý člověk je pyšný na to, co dokázal, na to, kam patří. Jsem poctěn tím, že jsem se stal součástí tohoto podniku, ˙jeho dlouholeté historie a že mohu spoluvytvářet jeho budoucnost."

Jana HlavačkováVozidlo se střetlo s lokomotivou
Kunovice (eda) - Minulé úterý mohl tragicky skončit střet osobního automobilu s lokomotivou na přejezdu mezi Kunovicemi a LETem. "Dvacetiletá řidička se totiž při jízdě plně nevěnovala řízení a najela na přejezd v době, kdy byla dávána světelná výstraha," uvedl tiskový mluvčí Policie v Uherském Hradišti Jaroslav Krejčíř. "Došlo ke střetu s projíždějící lokomotivou, která jela ve směru Kunovice - Ostrožská Nová Ves, přičemž bylo vozidlo následně odhozeno do protisměru." Řidička utrpěla naštěstí jen tržné rány obličeje a zhmožděniny těla. Řidička se z tohoto šoku bude léčit asi sedm dní.Obžalovaný opařil kamarádovi šourek a stehna
Uh. Hradiště (IŠ) - Ve čtvrtek 15. července stanul před soudcem Okresního soudu v Uh. Hradišti mladík, jenž byl obžalován z trestného činu ublížení na zdraví. Obžalovaný se trestného činu dopustil jako voják základní služby v březnu tohoto roku, kdy při umývání vozidel v autoparku útvaru postříkal svého kamaráda horkou vodou. Poškozený tak utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně v oblasti přirození a stehen a jeho léčení si vyžádalo více než sedm dní.
Z výpovědí svědků vyplynulo, že poškozený při umývání aut z legrace stříkal hadicí na své kolegy, v jednom okamžiku mu však obžalovaný hadici vzal a postříkal jej taky, to však již z hadice tryskal proud vody o teplotě šedesát stupňů a ten popálil poškozenému šourek a vnitřní část stehen. Jak však uvedl i znalec z oboru soudního lékařství, nezanechá opaření u poškozeného žádné následky. Obžalovaný svého jednání litoval a poškozenému se omluvil. Dle přiložené dokumentace a hodnocení se jednalo o výborného vojáka s klidnou povahou. Proto jej soudce uznal vinným z trestného činu ublížení na zdraví, ale od potrestání upustil.Dětský tábor s DDS se líbil
Jelenovská (JOH) - Ve čtvrtek odpoledne se vrátilo 135 spokojených dětí z letního tábora v rekreačním středisku Jelenovská poblíž Valašských Klobouků, jehož pořadatelem byl týdeník Dobrý den, Slovácko. "Na táboře to bylo super," řekla nám po příjezdu Terezka Horáková ze 6. oddílu, "příští rok určitě pojedu s Dobrým dnem zase."
Po celých 14 dnů si děti měly možnost zahrát spousty zajímavých her, absolvovat několik sportovních závodů, zazpívat v soutěži "O Jelenovského slavíka", zúčastnit se "Missky" či vyniknout krásou mužských nohou.
K plavání se využíval nejen venkovní bazén, ale také krytý bazén v hotelu a koupaliště ve Valašských Kloboukách. "Skvělá byla také kuchyně, která děti zásobovala vybranými pochoutkami, a bylo jen málo těch, kteří si z tábora neodvezli nějaké to kilo navíc," svěřil se nám vedoucí tábora Jiří Machálek.
Poděkování vedení tábora patří také sponzorům, kteří svými výrobky obohatili jídelníček místní kuchyně. Jsou to: Hamé Babice, Varmužova pekárna z Boršic, Otma Mařatice a Laksyma Nedakonice.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund