Číslo: 29
21.07.1997
Článků: 32

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


ŽIVOT LIDÍ NA DRUHÉ STRANĚ FRONTY
Voda v Nové Vsi odzvonila turistické sezóně
Slavnosti bratrství s omezením
Šlo v Uherském Brodě o vandalismus nebo projev rasové nesnášenlivosti?
Povodňové zpravodajství

ŽIVOT LIDÍ NA DRUHÉ STRANĚ FRONTY
Svědectví těch, kdo se starali o ubytování a zásobování postižených osob

Uh. Hradiště - Centrem humanitární pomoci se v těchto dnech stal Klub kultury - Foto: Dítě
Uh. Hradiště - O evakuované občany se staralo evakuační centrum, které sídlilo na ZŠ Východ. V tomto malé štábu se o evidenci všech evakuovaných staralo l0 - 12 lidí v čele s Mgr. Tvrdíkovou z městského úřadu. Lidé pracovali celé dny a noci s minimálním odpočinkem, velký kus práce vykonali také děti a studenti, kteří nezištně pomáhali ať u výdeje potravin nebo u evidence. Bez podpory vedení školy by nebylo fungování tohoto štábu možné. #Hřejivým pocitem bylo pro mě zjištění, že sídliště, které si doposud žilo samo pro sebe, teď dokázalo pomoci, řekla Tvrdíková. Hradišťáci věděli, že na sídlišti a Hliníku se mohou ubytovat nejenom ve škole, ale i u známých, kde žily další tři tisíce lidí v bytech a rodinných domcích. Přímo ve škole bylo ubytováno 350 lidí. 1 500 jich bylo ubytovaných u známých a 1 500 bylo těch, kteří se ani nenahlásili. O jídlo se starala vedoucí kuchyně paní Michalciová a kolektiv kuchařek, obrovský díl práce odvedla Charita v čele s paní Konvalinkovou.
Problémy se samozřejmě vyskytly, pro každého měl litr vody jinou cenu. "Další lidi jsme měli ubytovány v Sadech, Véskách, Míkovicích, Hluku a Ostrožské Lhotě. Díky této situaci jsme poznali spoustu lidí s upřímným a otevřeným srdcem. Všem patří obrovským dík za to, jak dokázali pomoci v této nelehké situaci.Také u nás ve štábu je zapotřebí poděkovat všem za obrovský kus práce, který tady odvedli, konkrétně aspoň paní Matějkové, Hradské s celou rodinou, Mikuláštíkové, Kotlíkové, panu Dočkovi, manželům Mošťkovým, kteří vlastně rozjeli celou akci evidence všech evakuovaných. Spolu s námi tu sídlí lékařská služba první pomoci. Za městský úřad bych chtěla všem moc a moc poděkovat.
Další centrum pomoci sídlilo na Klubu kultury, kde se vydávaly potraviny a pitná voda. Fronta se vytvářela po celý den, postávali tu lidé, kteří potraviny možná ani nepotřebovali, někteří si v prvních dnech nelenili postát několikrát, zatímco ti, kteří pomoc potřebovali, o ní ještě ani nevěděli, protože měli plné ruce práce s uklízením zatopených domů a do města nešli. Nicméně obětavost všech těch, kteří na Klubu od rána do noci pracovali, je rozhodně třeba vyzvednout. Spali mnohdy pár hodin, pracovali v provizorních podmínkách po celé dny. Nanosili tuny potravin, odpovídali na tisíce dotazů. Byli to nejenom pracovníci Klubu kultury, ale i dobrovolníci, bez nichž by toto zabezpečení těžko fungovalo. O tom může říct něco bližšího PhDr. Jaroslav Mikulík: #Na začátek v pondělí se nás tady sešlo jen několik.Většina lidí tu pracuje do úmoru. Je zapotřebí vyzvednout pomoc všech těch, kteří tady pracují, nedostává se mi ani slov na to, jak to vyjádřit.
Velkou pomoc nám také nabídla Městská policie z Písku. Lidé, kteří nám přivážejí pomoc z Čech, to dělají vesměs z přesvědčení, ne proto, že by museli. Hasiči, kteří dělají celé dny a noci.... Je potřeba vyzvednout také zásobovací pobočku na Štěpnicích. Máme tady 54 ubytovacích míst pro hasiče a záchranáře, policii, kteří přijeli z Čech a nemají kde složit hlavu. Pomoc je velkorysejší, než měla možná být. A jestli se jí nedostává v Troubkách nebo někde, kde je jí víc potřeba než tady, tak je to trestuhodné a měl by za to nést zodpovědnost ten, kdo organizuje humanitární pomoc.
Další obětavou práci odváděla Charita s ředitelkou Annou Konvalinkovou: "Charita byla městem požádána o zajišťování péče o staré občany, kteří jsou ve škole ubytováni a o vlastní činnost kolem zásobování. Pořád mě ale překvapuje ta nesmírná ochota lidí, nejen řidičů, kteří nepřetržitě přivážejí zboží, ale i lidí, co dokázali za těch pár dní nasbírat. Našich asi pětadvacet lidí už se bude muset začít starat i o ty, kteří zůstali doma anebo se pomalu domů vracejí, začínáme rozvážet obědy. Máme tu spoustu dobrovolníků, bez kterých by se tato práce nedala dělat. Skoro třicet lidí nám tady pomáhá bez nároku na jakoukoliv odměnu, je nutno zdůraznit to, že Charita by bez nich tuto práci nemohla dělat. Poděkovat musím i školníkovi, který nám strašně moc pomáhá, všem dobrovolníkům, krizovému štábu i svým zaměstnancům, dětem, které pracují s nadšením a ochotou.Voda v Nové Vsi odzvonila turistické sezóně
Ostrožská Nová Ves (Kk) - Jinak klidná řeka Morava, která se vlivem dlouhotrvajícího deštivého počasí změnila v nezvládnutelný živel, protrhla v prvním týdnu povodní břehy v Kostelanech nad Moravou a Uherském Ostrohu. Kalná valící se voda pronikla přes pole, louky a les až do vodních nádrží v katastru Ostrožské Nové Vsi. Tři jezera včetně nádrže s pitnou vodou se zcelila v jednu velkou vodní plochu. Pod vodou zůstalo území od Uherského Ostrohu až téměř po letiště v Kunovicích. Voda v Nové Vsi pohltila golfové hřiště, lázně, autocamping, koupaliště i s příjezdovou cestou, pole a louky v bezprostřední blízkosti jezer.
Stále stoupající hladina ohrožovala obyvatele domů v okolí železniční trati. V místní části obce Chylice pronikla do zahrádek a sklepů domů. Proto s ohledem na stále se zvyšující vodní hladinu byla v pátek 11. července 1997 přerušena vlaková doprava. V obci byl také odstaven vodovod a na dvou místech musely být okamžitě přistaveny cisterny s pitnou vodou.
I když se Ostrožská Nová Ves může momentálně pochlubit téměř mořem, je jisté, že v letošním roce je odzvoněno slibně se rozbíhající turistické sezóně a návštěvníkům, kteří #štěrk vyhledávali pro jeho krásně čistou vodu.Slavnosti bratrství s omezením
Javořina (BoS) - Členové přípravného výboru 152. Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině se rozhodli na svém mimořádném zasedání v úterý 15. července o rozsáhlém redukování programu slavností, vzhledem k složité situaci v souvislosti se záplavami. Přípravný výbor se v neděli 27. července dopoledne sejde na Javořině pouze k připomenutí vzájemnosti obou národů a k uctění památky Josefa Vavrouška. Kulturní program i dětský den je zrušen v celém rozsahu. Na zasedání přípravného výboru byla deklarována všemi zástupci zúčastněných obcí z české i slovenské strany Javořiny snaha o pomoc při odstraňování následků živelné pohromy v postižených městech a obcích.Šlo v Uherském Brodě o vandalismus nebo projev rasové nesnášenlivosti?
Uh. Brod (BoS) - Uherskobrodský židovský hřbitov, který se nachází v bezprostřední blízkosti sídliště Pod Vinohrady, se v noci z neděle na pondělí stal terčem zatím neznámých pachatelů, kteří zde poničili celkem 62 hrobů. Za své vzaly kromě náhrobků z žuly a černého mramoru i velmi staré náhrobky, které sem byly převezeny ze starého židovského hřbitova. Kromě zdevastovaných hrobů začal někdo bořit i zeď, která odděluje hřbitov od zahrady mateřské školy. Správce hřbitova pan Toman, jehož byt odděluje od hřbitova kaple, která tvoří hlukovou bariéru, k tomu říká: #Je to neuvěřitelný vandalismus. Tento hřbitov nebyl poničen dokonce ani Němci za války. Až dnes se najde někdo, komu poslouží i místo posledního odpočinku k vybití vlastní agresivity a nenávisti.
Dost otřesný pohled je na povalené i rozbité náhrobky na několika místech hřbitova. Zajímavé je, že pachatel či pachatelé si vybírali hroby v těch místech hřbitova, která již byla upravena. Co asi vede bytosti, které si říkají lidé, k tomuto konání?
#Určité podezření na pachatele mám a sdělil jsem ho kriminalistům, kteří tento případ vyšetřují, ale dokázat to zatím nemohu, dodává pan Toman. Jediné možné řešení proti dalším možným útokům vandalů vidí správce hřbitova v pořízení ostrého hlídacího psa.Povodňové zpravodajství
Družba s Pískem
Uh. Hradiště (VaMP) - Družebním městem, které vzešlo z akce vyhlášené nadací Člověk v tísni, a které se snaží právě v Hradišti vylepšit povodňový život, je jihočeský Písek. Odtud na pomoc přijela městská policie, Červený kříž i hasiči a dovezli kamion nejdůležitějších věcí. Kromě toho městu nabídla pomoc i celostátní humanitární organizace Adra.

Chleba je i zahraniční
Uh. Hradiště (VaMP) - V zásobování potravinami se můžeme spolehnout i na zahraniční výrobce. Konkrétně na území okresního města je podle potřeby dovážen chleba až ze slovenského Trenčína. #Výdej potravin se téměř nekontroluje. Samozřejmě, že se najdou lidé, kteří toho zneužívají, řekl v rozhovoru pro Dobrý den Josef Hajduch, pracovník povodňového štábu.

Povodně zrušily svatbu
Uh. Hradiště (VaMP) - Cukrovím napečeným při příležitosti chystaných svateb udělaly velkou radost svatební rodiny hned na pěti místech. Svatby se pochopitelně z důvodu povodní prozatím odložily, ale cukroví se sníst muselo. Gulášem, cukrovím a alkoholem pak hostil ve vodě po pás uvězněný muž u restaurace ve Štěpnicích všechny kolemjdoucí. Důvodem byla oslava šedesátin. #Ze všeho nejhůř dopadli záchranáři, kteří pak neměli koho zachraňovat, řekl nám jeden z aktérů akce.

Odmítla evakuaci
Uh. Hradiště (VaMP) - Záchranáři se během povodní setkali skutečně s rozdílnými přístupy lidí. Jedné ženě, která ve svém domku chová velké množství zvířectva, museli slíbit, že se postarají o to, aby zvěř netrpěla hladem. #Až když jsme prokázali, že pro ně máme zásobu potravin, žena souhlasila se svou evakuací, prozradil jeden ze záchranářů. Tak se stalo, že někteří pracovníci města byli nuceni celkem neplánovaně pytlovat seno pro opuštěné miláčky paní chovatelky. #Ovce a kozy, které v době naší návštěvy byly přemístěny do podkroví domu, tam zřejmě ještě dnes setrvávají.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund