Číslo: 29
26.07.1999
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Město ovládl duch jubilejního ročníku Letní filmové školy
Vandalové poškodili lavičky v archeologické lokalitě
Bude ostrožská radnice propouštět?
Nejstarší část obce chceme zachovat
Mrtvola muže vyvolala paniku
Neznámý muž se upálil před bankou
V teplých letních měsících vzniká riziko vzniku průjmových onemocnění

Město ovládl duch jubilejního ročníku Letní filmové školy

Krásný sytý hlas Idy Kelarové vynikl i přes časté výpadky elektrického proudu - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště - V sobotu po devatenácté hodině byl slavnostně zahájen 25. ročník Letní filmové školy. Ceremoniál v prostorách kina Hvězda sestával ze dvou částí. Po úvodním slově ředitele Letní filmové školy Jiřího Králíka proběhla vernisáž výstavy slovenského režiséra a výtvarníka Dušana Hanáka, který vystavuje ve foyer kina Hvězda fotografie a v Galerii Slováckého muzea jsou k zhlédnutí jeho objekty s kombinovanými technikami. Slova k autorovu dílu se ujal fotograf Jindřich Štreit, který momentálně vystavuje v zámecké galerii v Buchlovicích. Ve druhé, oficiálnější části pronesli svou řeč starosta města Uherského Hradiště Ladislav Šupka a zástupce největšího sponzora LFŠ firmy Telecom. Poté ředitel "filmovky" pozval zúčastněné ke zhlédnutí debutního celovečerního filmu Johna Mayburyho Láska prokletá, který podle jeho názoru i výběru nejvíce zapadal do tématu letošní školy Film a výtvarné umění. Bohužel výbornou kvalitu filmu neplánovaně narušila technická přestávka. Aby i veřejnost poznala, že LFŠ byla zahájena, uskutečnil se večerní "zahajovací" koncert Idy Kelarové s Romano Rat a Sboru sv. Pluka na Masarykově náměstí. Jak bývá u většiny akcí zvykem, se zpožděním. Romská hudba a hlasová síla místního sborového tělesa rozezpívala a roztančila většinu přítomných. Slibovaného průvodce večera Ondřeje Havelku nahradil krátkým slovem Josef Korvas z Městských kin. Neoficiálně odstartovala LFŠ již v pátek, kdy do Uherského Hradiště začaly proudit stovky lidí, aby se stačily zaakreditovat ještě před prvním odpoledním představením. Letošní projekce se odvíjí v šesti sálech - v kinech Hvězda a Mír, Klubu kultury, Slováckém divadle, Slovácké búdě a nově i v Orlovně, známé spíše jako "Liďák". I pro veřejnost promítá až do čtvrtka na Masarykově náměstí potulný kinematograf bratří Čadíků. Možnost zakoupení omezeného počtu vstupenek na jednotlivá představení bez akreditace nabízí Klub kultury, pouze však do vyčerpání kapacity sálu. Barvitý program je tradičně obohacen o řadu besed, koncertů a výstav. Vernisáž největší z nich, instalovaná v Galerii Slováckého muzea, proběhla v neděli večer. Mezi prvními osobnostmi, které dorazily na Letní filmovou školu, byl slovenský režisér a výtvarník Dušan Hanák, sochař Pavel Opočenský, jehož monumety krášlí okolí kina Hvězda, a režisér makedonského původu Ivo Trajkov, který uvedl svůj poslední film Minulost. V sobotu se na filmovce objevil místopředseda Mezinárodní asociace filmových klubů Robert Richter a oblíbený výtvarník Martin Velíšek, dvorní malíř kapely Už jsme doma, která krátce po sobotní půlnoci vystoupila v Klubu kultury.Vandalové poškodili lavičky v archeologické lokalitě
Uh. Hradiště (IŠ) - Dosud neznámý pachatel nebo pachatelé poškodili na počátku minulého týdne vybavení archeologické lokality v Uherském Hradišti, Sadech - Špitálky. "Jednalo se zřejmě o vandaly, kteří museli použít kropáče či jiné předměty, neboť zcela zdevastovali dvě lavičky v této archeologické lokalitě. Ty byly vytrženy z betonu a rozštípány. Jejich běsnění se projevilo i na poutači, kde byla stržena dvě pole textů a poutač nesl stopy po ohni," upřesnil tiskový mluvčí policie Jaroslav Krejčíř. Slováckému muzeu vznikla škoda ve výši 5 000 Kč.Bude ostrožská radnice propouštět?
Uh. Ostroh (fal) - Městská rada v Uherském Ostrohu na svém pravidelném zasedání zadala tajemníkovi zpracovat návrh na snížení počtu administrativních pracovníků na Městském úřadě a pracovníků města. Ten by měl být zpracován nejpozději do konce srpna.
"Letošní rok je po finanční stránce kritický vzhledem k tomu, že na úvěrech splácíme téměř devět milionů korun. Jedním z pohledů městské rady je hledání efektivnějšího provozu města a jeho údržby," objasnil pro DDS starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk. Údajně však v žádném případě není záměrem radnice snižování stavu úředníků. "Máme jen snahu, aby provoz a údržba města byly zajištěny za co nejpříznivějších finančních podmínek," vysvětlil Vaněk.
Záleží tedy na tom, zdali na základě zpracovaného návrhu vyjde rentabilita stávajícího stavu výhodnější oproti zadávání některých prací firmám. Na posouzení tohoto návrhu záleží, zdali radnice přistoupí ke snížení počtu pracovníků v tomto oboru.Nejstarší část obce chceme zachovat
Jalubí (fal) - Nejstarší dochovanou část obce Jalubí čtvrť Chaloupky, nechtějí její obyvatelé modernizovat, ale mají v plánu tuto část zachovat v původní podobě bez rekonstrukčních zásahů, které s sebou dnešní doba přináší. "V této původní venkovské zástavbě chceme také zachovat zvyklosti i tradice," uvedl pro DDS starosta Jalubí Karel Malovaný. "V současnosti se na tuto lokalitu zpracovává projektová dokumentace včetně barevnosti jednotlivých domků. Přesto už probíhá první etapa prací, jako je úprava návsi a oprava sklepů a studny, ovšem ve starém stylu, poté bude následovat vydláždění prostranství."
Lidem chce obec vyjít vstříc při opravách těchto domků poskytnutím půjček z fondu rozvoje bydlení s pětiprocentním úrokem.
"Postupně budeme obyvatele této čtvrti seznamovat se záměrem a projektem tak, aby se rekonstrukcemi jednotlivých domků z Chaloupek nevytratilo kouzlo života našich předků," dodává Malovaný.Mrtvola muže vyvolala paniku
Komňa, Bystřice pod Lopeníkem (IŠ) - Na počátku uplynulého týdne bylo mezi obcemi Komňa a Bystřice pod Lopeníkem nalezeno tělo mrtvého muže. Mezi obyvateli obcí vznikla panika, neboť první verze jejich dohadů byla taková, že nalezený muž byl zavražděn, a dokonce brutálně rozčtvrcen. Druhá verze pak situaci zklidňovala tím, že se jednalo o sebevraždu, kdy si na sebe muž sám upevnil výbušninu, která jeho tělo následně po explozi rozmetla na několik kusů. "Ve věci bylo vyhlášeno informační embargo. Mohu tedy uvést pouze tolik, že se jednalo o již dříve pohřešovaného muže z okresu Uherské Hradiště a případ je nadále v šetření," uvedl tiskový mluvčí policie Jaroslav Krejčíř.Neznámý muž se upálil před bankou
Uh. Hradiště (IŠ) - V pátek ve 20.12 hodin byl hasičům nahlášen požár Komerční banky v Uherském Hradišti. Po příjezdu na místo činu, kde již byla policie, však tito zjistili, že se o žádný požár nejedná. Místo něj nalezli u stěn Komerční banky torzo ohořelého muže. "Nebylo mu již pomoci," uvedl Miloš Rozum, jeden ze zasahujících hasičů. Dle svědků se nejdříve ozvala silná rána a pak muž vzplanul. Na místě byl nalezen pouze kanystr zapáchající benzínem. Důvod, proč se muž před bankou upálil, vyšetřuje policie.V teplých letních měsících vzniká riziko vzniku průjmových onemocnění
Region (jah) - Vzhledem k teplému období roku je nezbytné upozornit na zvýšené riziko výskytu průjmových onemocnění. Nejčastějším onemocněním letních měsíců je salmonelóza onemocnění s krátkou inkubační dobou (6 - 48 hodin), která uplyne od vniknutí původce nákazy do organismu do objevení se prvních příznaků onemocnění. Typické jsou explozivní epidemie, při nichž v rozmezí několika hodin onemocní většina exponovaných nákaze. "Po klinické stránce probíhá salmonelóza jako prudká gastroenteritida - doprovázená bolestmi břicha s výraznějším průjmem a u některých i zvracením, velmi často s doprovodnými teplotami až horečkou kolem 40 stupňů Celsia. Rezervoárem salmonel jsou teplokrevní i studenokrevní obratlovci," upřesnila epidemioložka Okresní hygienické stanice v Uherském Hradišti Jaroslava Juřičková. K zamořování drůbeže a dobytka dochází jednak kontaminovaným krmivem (rybí, kostní aj. moučky), jednak rozšiřují nákazu různí hlodavci (např. potkani) a ptáci (rackové, hrdličky). Zatímco u zvířecích mláďat probíhá infekce závažněji a často končí smrtí, u dospělých zvířat je spíše chronická, často s dlouhodobým vylučováním bakterií stolicí. Jateční zvířata jsou mnohdy infikována při transportu nebo při ustájení před porážkou.
Zvířecí produkty, především maso a vejce, jsou kontaminovány buď primárně, tzn. jsou z živočichů akutně nemocných, nebo - častěji - jde o kontaminaci sekundární, k níž dochází při práci s potravinami na nečistých pultech a použitím kontaminovaných nástrojů (nožů, mlýnků), nebo při transportu a skladování je maso infikováno močí a výkaly hlodavců. "K nákaze lidí salmonelou dochází alimentární cestou - potravinami, které se nezpracovávají za vyšší teploty. Bývají to zejména mazlavé salámy, sekaná, uzené maso, tlačenka, jelita apod. Z vaječných výrobků jsou zejména rizikové majonézy, vaječné krémy a pomazánky. Rozsáhlé epidemie mohou vzniknout při nedodržení technologických postupů v cukrářských výrobnách. U zvláště vnímaných jedinců - kojenců, starých osob a osob trpících dlouhodobě jiným vážným onemocněním - může dojít k nákaze i přímým kontaktem s nemocným člověkem vzhledem k vaší vnímavosti těchto jedinců a rovněž vlastní onemocnění může v jejich případě probíhat komplikovaně. V případě onemocnění je nutné informovat svého lékaře vždy o přítomnosti veškerých potravinářských pracovníků v rodině nemocného, kteří s ním byli v kontaktu, aby tito mohli být rovněž preventivně vyšetřeni a aby se tak zabránilo možné infekci větší části populace právě prostřednictvím kontaminovaných potravinářských výrobků," uvedla dále Juřičková. Epidemiologicky závažná skutečnost je ta, že určitá část nemocných nemá klinické příznaky, ale stává se nosičem salmonely ve stolici. Proto je nutné při návštěvě lékaře vytypovat podezřelou potravinu tak, aby případně mohla být hygienickou službou vyšetřena.
Účinnou prevencí v boji proti tomuto onemocnění je dodržování několika základních pravidel. Především je nutné vybírat řádně tepelně opracované potraviny, zabezpečit v domácnosti řádné tepelné zpracování potravin, konzumovat stravu bezodkladně po uvaření, uvařené potraviny uchovávat uvážlivě, jednou uvařené potraviny ohřívat důkladně, zabránit styku syrových a uvařených potravin, opakovaně si umývat ruce, udržovat veškeré kuchyňské nádobí v bezvadné čistotě, vyčlenit zvláštní prkénko pro syrové maso zásadně jej nepoužívat k porcování již tepelně opracovaného masa, a chránit potraviny před hlodavci, hmyzem aj. zvířaty.
"Závěrem je nutno dodat, že pouze úzkostlivou osobní a všeobecnou hygienou, včasným vyhledáním lékaře při obtížích s respektováním nařízeného léčebného a karantenního režimu, a zejména uvážlivým výběrem toho co vlastně jíme, je možné udržet výskyt salmonelózy, zejména po dobu teplých měsíců roku, na přijatelné úrovni," ukončila Jaroslava Juřičková.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund