Číslo: 3
20.01.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nejlepší pytláci jsou z řad myslivců
Boj HOUSA versus ČSAD stále trvá
STAROMĚSTSKÁ VRAŽDA
Porodnost v Brodě neklesá
Humorista z Dobrého dne nejlepší
Je živnostník ohrožený druh?

Nejlepší pytláci jsou z řad myslivců
Více než třetinu úbytku zvěře v našem okrese mají na svědomí pytláci

Zručnost, s jakou je zvěř stažena, ukazuje na profesionála, schopnost zabít srnu i když je březí na barbara!
Uh. Hradiště - Náhled na myslivost a postavení myslivců ve společnosti se dnes natolik změnil, že z bývalých stážců přírody, kteří vzbuzovali respekt, zbylo jen velmi málo. Síla a pravomoce organizace se omezují na věci fádní (např. nezaplacení členského poplatku) a řešení takového problému jako je pytláctví, byla zbavena. Lubomír Novotný, jednatel Okresního výboru ČMS vysvětluje: Současná situace je neudržitelná, pokud nedojde k zásadním legislativním změnám. Dnes jsou myslivecké honitby tak malé, že zvěř, které je až o 50% méně než v minulosti, přebíhá z jedné honitby do druhé. Normovaný kmenový stav je pak často nadhodnocený. Myslivci mohou odlovit pouze to, co vyprodukují navíc, a tak se často stává, že odloví zvěř, která už v jejich honitbě vůbec není.
Více než třetinu úbytku zvěře mají na svědomí pytláci. Ti moderní už neloví pro svou potřebu, ani nesbírají trofeje (jak dokazují mnohé nálezy zbytků zvěře i s parožím), motiv je čistě komerční. Cena za jeden kilogram zvěřiny se dnes na černém trhu pohybuje okolo 300 korun. Jak uvedl Novotný: Dnešní pytláci jsou vybaveni terénními auty, výkonnými světlomety a uvolnění nákupu a držení zbraní jim dovoluje používat zbraně s kvalitní optikou, kterou mohou zasáhnout zvěř i na 200 m.
Policie ČR prováděla v roce 1996 šetření ve dvou případech, uvedl tiskový mluvčí PČR kpt. Jaroslav Krejčíř, ale bezvýsledně. Pachatelé obou případů nebyli nikdy odhaleni a následná škoda, kterou postiženým mysliveckým sdružením nikdo neuhradí, dosáhla šedesáti tisíc. Šetřeny byly pouze dva případy přesto, že případů pytláctví je mnohem více. Lubomír Novotný uvádí, že zaznamenal v době od ledna do února 1996 důkazy o více než padesáti případech a předpokládá, že je to pouze polovina skutečných případů. Jan Halámek, vedoucí úseku myslivosti OkÚ Uh. Hradiště zase vyslovil rozhořčení nad tím, že policie věnuje pytláctví málo pozornosti. Dokazuje to lednový případ z Nivnice roku 1996, kdy svědek nezákonného odlovu mohl identifikovat zlínský automobil s firemním emblémem, ze kterého se střílelo na zvěř. Nejenže se policie na místo činu nedostavila, ale nepátrala ani po detailně popsaném automobilu. Všeobecně je známo, že pytláctví se velmi těžko dokazuje.
To ale nic nemění na skutečnosti, že ohlášený případ je policie povinna prošetřit. Praxe je jednoznačná - myslivec pytláka náhodou vyruší a je rád, že se mu podaří z toho vyváznout se zdravou kůží. Právo zadržet pytláka, odebrat mu zbraň a ulovenou zvěř má totiž pouze myslivecká stráž. Její možnosti jsou omezené poté, co ztratila charakter veřejného činitele. Navíc tuto práci myslivci vykonávají pouze na základě slibu a naprosto nezištně, řekl Novotný a pokračuje: Je nutno přiznat, že hodně pytláků je z našich vlastních řad. Kdyby nám ale byly vráceny naše pravomoce, ve vlastních řadách bychom si pořádek udělali.
Už od loňského roku trvá omezení veškerého lovu, lov zaječí zvěře je úplně zastaven. Zvěře je čím dál tím méně, zužuje se i její životní prostor a přesto na většině jídelních lístků restaurací najdeme nabídku zvěřiny i v době nepřípustné pro lov. Jakým způsobem získávají nezbytné veterinární ověření, je otázkou.
Pavlína KřůmalováBoj HOUSA versus ČSAD stále trvá
Doba hájení soukromého dopravce skončila

Nové stanoviště na ulici Šafaříkova...
Uh. Hradiště (VaMP) - Ne vždy musí platit, že když dva se perou, třetí se směje. Opravené platné rčení by mělo znít: Když dva se perou, třetí nemůže dýchat. Když byl řidičům autobusů firmy HOUSA zakázán vjezd do prostoru autobusového nádraží v Uherském Hradišti, řešení se našlo v příjezdových komunikacích, zejména pak v ulicích Dvořákova a Na Morávce, kde bylo a je možné žluto-černo-červené vozy economy expresu najít. Není to vůbec příjemné, když se vám při průjezdu těžších vozu otřásá celý dům a ještě k tomu si ani ráno, ani v průběhu celého dne nemůžete doma vyvětrat, řekl Dobrému dnu jeden z obyvatel inkriminované zóny. Je pravdou, že dříve, když na rohu ulic Na Morávce a Jiřího z Poděbrad sloužil Bílý dům Okresnímu výboru KSČ, tak sem byl povolen vjezd pouze vozidlům lehčím než dvě tuny. Kromě toho vše hlídala kamera, takže se široko daleko nesmělo byť jen náhodně zastavit.
Dnes nejenže si ulicí Na Morávce a dále pak Šafaříkovou zkracují cestu mezi nádražím a garážemi autobusy ČSAD (vyhnou se tak hned třem světelným křižovatkám), ale nabírají zde své pasažéry i zmíněné spoje HOUSA. Podle informací z Okresního úřadu, referátu dopravy je možné celou záležitost vyřešit po dohodě, na kterou musejí přistoupit ti dva nejdůležitější: ČSAD a HOUSA. Okresní úřad již s dopravcem Housou vede správní řízení o nedodržování stanovených podmínek na území našeho města. Nejezdí po stanovené trase a k nástupu a výstupu cestujících nepoužívá vyhrazená stanoviště, řekla nám Ing. Míšková z referátu dopravy. Podle starosty města ing. Šupky už skončila doba hájení, řekla doslova a nastanou prý pro Housu tvrdé postihy ze strany městské policie. Jde jen o to, aby se městská policie dohodla s dopravkou, řekl Šupka. Ve čtvrtek 16. ledna příjezdu spojů autobusů Housa poprvé asistovala Policie České republiky.
Ovšem zřejmě nelze svalovat vinu jen na jednu stranu, kterou povětšinou je dopravka Karla Housy. Za úvahu jistě stojí fakt, že autobusové nádraží původně sloužilo státnímu podniku ČSAD. Dnes, kdy se státní podnik přeměnil na akciovou společnost, ČSAD využívá všech starých výhod a majetku, který vlastně původně nebyl jeho.
(Na jiném místě přinášíme redakčně neupravovaný rozhovor s majitelem firmy HOUSA.)STAROMĚSTSKÁ VRAŽDA
St. Město - Smutný primát obce, ve které byla spáchána vůbec první vražda na jižní Moravě v roce 1997, patří od úterý 14. ledna Starému Městu. Toho dne kolem desáté hodiny dopolední se krátce po svém činu přihlásil na místním obecním úřadě devatenáctiletý mladík ze Slovenska, který druhý měsíc pobýval, řádně přihlášen, na Uherskohradišťsku. Po tuto dobu si marně hledal práci a přebýval přitom ve Starém Městě u svých známých. Zchátralý domek v ulici Za Radnicí byl v minulých letech posledním domovem devětapadesátiletého muže z Jalubí a jeho osmatřicetileté družky. Nedávno vzniklá trojice, jak nám prozradila paní Vaňková z protějšího domu, žila bez zjevných problémů a vůči svému okolí se chovala slušně.
Protože domek, ve kterém se stala vražda, neměl kvalitní vodu, navštěvovala zavražděná žena se svým druhem paní Vaňkovou, která jim poskytovala pitnou vodu a často také půjčila peníze, které vždy dostala v pořádku zpět. Přítel mrtvé ženy je zaměstnán v hradišťském Tonu, ona nepracovala. Co vedlo mladíka k vražednému útoku na osmatřicetiletou ženu, zůstává zatím záhadou.
DítěPorodnost v Brodě neklesá
Uh. Brod (DaK) - Oproti celostátnímu vývoji se v Uherském Brodě v roce 1996 narodilo o 12 dětí více než předloni. Celkem přišlo na svět 179 nových občánků, z nich opět zvítězili chlapci v počtu 92, což je o 5 více než holčiček. Největší přírůstek zaznamenal Brod v měsíci září, kdy poprvé spatřilo světlo světa celkem 19 dětí. Mladým rodičům z Uherského Brodu se nejvíc líbí chlapecké jméno Tomáš, kterým bylo pojmenováno 8 chlapců, dalšími oblíbenými jmény jsou Jakub, Jan, Lukáš a Michal, kterých přibylo po pěti. U děvčátek jsou velmi oblíbená jména Kristýna a Lucie, které se líbilo v sedmi rodinách, Anna a Kateřina v pěti.
V roce 1996 zemřelo celkem 163 občanů Uherského Brodu. Zemřelo 72 žen ve věku 72 let a 91 mužů v průměrném věku 68,2 let.
Druhá největší obec okresu Uherské Hradiště tak zaznamenala nárůst obyvatel.Humorista z Dobrého dne nejlepší
Uh. Hradiště, Kyjov (red) - V Galerii při Základní škole J. A. Komenského v Kyjově proběhl v prosinci roku 1996 druhý ročník soutěže kresleného humoru, kterého se zúčastnil také sportovní redaktor a autor kreslených vtipů týdeníku Dobrý den, Slovácko - Vojtěch Johaník z Uherského Hradiště. Porota vítěze vybrala z osmi soutěžících, mezi nimiž se objevila tak zvučna jména jako Miloš Nesvadba, Ivan Vyskočil a Miloš Kohlíček z Prahy nebo zlínský Radek Steska. V březnu budou mít také hradišťáci možnost pobavit se nad výtvory humoristů Vojty Johaníka, Honzy Grabce, Zdeňky Svobodové a dalších, jejichž vtipy vás baví na našich stránkách. Místem konání bude vestibul kina Hvězdy v Uh. Hradišti. O zahájení výstavy vás budeme včas informovat.Je živnostník ohrožený druh?
Uh. Hradiště (red) - Hospodářská komora ČR spolu s OHK Uh. Hradiště Vás zvou na setkání a diskusi s prezidentem HK ČR RNDr. Zdeňkem Somrem, k aktuálním a tíživým problémům, které se týkají drobného podnikaní, jako jsou např. negativní dopad byrokracie na malé podnikatele, omezený přístup k solidním finančním zdrojům, složité účetnictví, zbytečná administrativní zátěž drobných podnikatelů, příprava učňů, aj. Setkání proběhne ve čtvrtek 23. ledna 1997 ve 14. 00 v Malém sále Klubu Kultury Uh. Hradiště.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund