Číslo: 3
19.01.1998
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Lékárny a čerpací stanice na každém kroku
Probíhají zápisy dětí do prvních tříd
Je Vaše dítě připraveno na školu?
Na kabaret do Míru
Posádka letadla šetřila na úkor svých životů!
Protidrogová komise s prkýnky neuspěla
Poradna AIDS - Oznámení

Lékárny a čerpací stanice na každém kroku
O své pacienty začne brzy bojovat v pořadí již desátá lékárna

Před lékárnami ve městě za chvíli nebudeme mít kam utéci. Další z nich se chystá v budově polikliniky. Foto: Mac
Uh. Hradiště - Asociace lékařů, v níž je i dvanáct lékařů majících své ordinace na uherskohradišťské poliklinice, se rozhodla ve stávajícím objektu polikliniky zřídit lékárnu. Podle námi získaných informací by se pak ze zisku provozu lékárny měly financovat nezbytné opravy ordinací, v nichž dnes lékaři pracují, neboť ty se v řadě případů nacházejí ve velice špatném stavu.
Bohužel městská samospráva nemá ze zákona právo ani povinnost se vyjadřovat k využití soukromého majetku, uvedl k problému starosta města Ladislav Šupka. Stavební úřad města, který jedná v rámci stavebního zákona, stavební úpravy povolil. Sám jsem se o záměru vybudovat další lékárnu ve městě dověděl před hodinou od jiného lékárníka, který má obavy z konkurence, připustil ve středu 14. ledna krátce po poledni starosta.
O výstavbu lékárny v objektu polikliniky požádala společnost Městská poliklinika u sv. Alžběty, s.r.o., se sídlem ve Vodní ulici v Uh. Hradišti, zastoupena Janem Gmentou v červenci 1997. Ta brzy k výstavbě získala souhlas jak od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak od Okresní hygieny v Uherském Hradišti. Dispoziční řešení vyhovělo hygienickým požadavkům, upřesnila ředitelka Okresní hygieny Skulová, proto nic nebránilo vyjádření souhlasu s výstavbou lékárny. Podle ředitelky Skulové návrh splňoval všechno, co hygiena žádá. Nic víc ji nezajímá. V těchto případech je prvořadé stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které odsouhlasil docent Šubrt z Brna.
Překazit podnikatelský záměr na vybudování další, v pořadí již desáté lékárny, která se nachází v nejbližším okolí centra okresního města (na Masarykově náměstí, v Havlíčkově ulici, ve Vodní, Františkánské, ve Štěpnicích, v Mařaticích, v nemocnici, ve Starém Městě a Kunovicích), o který asi nejvíce usilují ostatní lékárníci, může dnes jen zdravotní pojišťovna. Dodejme jen, že společnost Městská poliklinika u sv. Alžběty, která se do rekonstrukce chystá, vlastní dnes lékárnu ve Vodní ulici a v Kunovicích.
Takže se nám nabízí další pozitivní zjištění: Kromě nepřeberné nabídky čerpacích stanic se naše město a nejbližší okolí může chlubit zvýšeným zájmem o zdraví svých občanů. I tak se dá vše vysvětlit... A to ještě v dohledné době začne platit zákon o léčivech, který umožní koupi některých léků třeba u zmíněných benzinových čerpadel, v obchodních domech či drogeriích, jehož účinnost je od 1.ledna 1998 paradoxně stále odsouvána Ministerstvem zdravotnictví, iniciátorem zmíněného zákona.
M. MiškeříkováProbíhají zápisy dětí do prvních tříd
Uh. Hradiště - Od 15. ledna až do 15. února 1998 probíhají v našem okrese zápisy dětí do prvních tříd. Jak uvedl zástupce ředitele Školského úřadu v Uh. Hradišti Ing. Jandásek, počet dětí jdoucích k zápisu je přibližně stejný jako v loňském roce. Problémy s nízkým počtem dětí budou mít jen některé malé školy, jakou je například Základní škola v Komni. Rodič může své dítě zapsat do libovolné školy. Je však dáno zákonem, že rodič je povinen dítě, které dosáhne 6-ti let do září 1998, k zápisu přivést. Při zápisu se zjistí, zda je dítě do školy připraveno. Pokud vzniknou nějaké pochybnosti, je rodičům doporučeno, aby s dítětem navštívili pedagogicko psychologickou poradnu, kde se k otázce připravenosti dítěte do školy vyjádří odborníci. I když je dítě zapsáno a přijato do školy, kde spádově dle svého bydliště patří, lze zažádat o přemístění do školy jiné. Tato škola, pokud bude mít volné místo, žádosti rodičů vyhoví.
V každém případě je zapotřebí, aby se rodiče více zajímali o vzdělávací programy na té či oné škole. Z celkového počtu 62 škol na našem okrese je šest národních a čtyři obecné školy. Na všech základních školách jsou vzdělávací programy stejné, odlišný vzdělávací program mají však obecné a národní školy. Rodič potom může sám zvážit, který vzdělávací program bude jeho dítěti vyhovovat a podle něj dítě přihlásit do školy,dodal Jandásek.
Karin KuchtováJe Vaše dítě připraveno na školu?
Uh. Hradiště - Většina základních škol našeho okresu již oznámila termíny zápisů žáků do prvních tříd. Opět se dostává pozornost otázce školní zralosti či připravenosti na školu. Proto jsme položili několik otázek PhDr. Zdeňce Bezděkové z Okresní pedagogicko psychologické poradny v Uh. Hradišti.

Co vlastně pojem školní zralost znamená?
Školní zralost je taková fyzická a psychická připravenost dítěte na školu, která umožňuje dítěti bezproblémové zapojení do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení jeho fyzického nebo duševního zdraví.

Jak rodiče poznají, zda je jejich dítě dostatečně zralé k nástupu do školy?
Pro školní zralost není důležité, zná-li dítě některá písmenka, umí-li trochu psát nebo mechanicky odříkat číselnou řadu. Mnohem důležitější je, aby dítě vstupující do školy bylo tělesně zdravé, mělo vypěstovány hygienické návyky, aby bylo samostatné v sebeobsluze, bylo zvyklé udržovat si pořádek, aby ochotně poslechlo dospělého, bylo zvídavé a zajímalo se o vše nové, dovedlo si hrát s ostatními dětmi a aby se těšilo na školu. K dalším znakům dobré připravenosti na školu je schopnost nápodoby předlohy, což mohou být geometrické tvary, jednoduché náčrtky. Vstup do školy předpokládá dobrou funkci smyslových orgánů, odolnost vůči únavě, manuální zručnost, která se opírá o souhru oka a ruky. U případů nevyhraněné latrality by mělo být rozhodnuto, kterou rukou bude dítě psát. Dítě má mít do jisté míry vyvinutý smysl pro plnění povinností a vytrvalost. Umět se přizpůsobit novým podmínkám a požadavkům, ovládat své citové reakce.

Mnozí rodiče učí své děti číst a psát.
Připravovat dítě na školu tak, že jej budeme učit číst a psát je nesmysl. Pokud je dítě zralé a nastupuje v šesti letech do školy, tak se tyto vědomosti naučí velice rychle. Také je obecně známé, že dítě, které nastoupí do školy a neumí tady toto, dohoní snadno ty, které to umí . Z našeho hlediska je daleko důležitější, aby dítě bylo na školu připraveno po stránce primárních funkcí, to znamená, aby mělo matematickou představivost, aby odhadlo, co je málo a co je moc. Dále co je malé a velké, a mělo by umět poznávat časové pojmy, co je zítra, včera, odpoledne, dopoledne.

Můžou rodiče dítěti uškodit tím, že jej dají do školy, i když není dostatečně zralé?
Z řad laické veřejnosti je vstup do školy podceňován. Přitom je to rozhodující krok v životě dítěte. Pro dítě, které je zralé, není vstup do školy zátěžová otázka, ovšem pro dítě nezralé to představuje značnou zátěž, která ovlivňuje život dítěte na dlouhou dobu. Nejenže dítě nemusí uspět v prvním ročníku, ale nezralost se projevuje i v dalších ročnících a dítě se špatně začleňuje. Každé dítě má právo na to, aby si vytvořilo pozitivní vztah k výuce. Pokud dojde k tomu, že dítě zažije už v první třídě neúspěch, nevytvoří si dobrý vztah ke škole. Ta se pro něj stane místem neúspěchu a ponížení. Mnozí rodiče dítě chtějí zkusit dítě do školy dát a argumentují tím, že jej přece po neúspěších mohou vrátit do školky. Zkusit si lze však například boty, ale ne experimentovat s vlastním dítětem. Pokud je dítě vráceno z první třídy do školky, už si zažije pocit vlastní nedostačivosti. To, že nemůže být v kolektivu školáků a jde zpátky do kolektivu předškoláčků, špatně snáší.

Co mají rodiče tedy podniknout, pokud mají nějaké pochybnosti o zralosti dítěte?
Telefonicky nebo osobně se v odpoledních hodinách obrátit na pedagogicko psychologickou poradnu s tím, že chtějí vyšetřit školní zralost. Pokud termín zápisu je dříve, je možno k zápisu s dítětem jít a sdělit, že je dítě objednáno v poradně. Vyšetření se provádí od konce února do začátku června. Po vyšetření podáváme zprávu řediteli školy, který rozhodne o odkladu školní docházky dítěte. Se vším ovšem musí souhlasit rodiče. Pokud se rodiče tedy rozhodnou i přes naše vyšetření, že dítě do školy půjde, dítě do školy nastoupí.

Děkuji za rozhovor, Karin KuchtováNa kabaret do Míru
Uh. Hradiště (VaMP) - Sdružení amatérských divadelníků Hopla zve všechny na svůj program Vzpomínání na kabaret. S+Š, V+W, S+V a další vás pobaví 22. ledna 1998 od 20 hodin v prostorách kina Mír. Účinkují šoumani Petr Hoffmann a Antonín Paleček, Karel Mařík, Veronika Silná, Klára a Edita Marholtovy, Romana Janků a Monika Dohnalová.Posádka letadla šetřila na úkor svých životů!
Kunovice - V úterý 13. ledna 1998 večer zmizelo z dosahu radarů letadlo L-410, aby z něj ve středu okolo páté hodiny ranní, po celonočním hledání, byly u obce Prace nedaleko Brna nalezeny jen trosky. V nich našla smrt dvoučlenná posádka letadla: sedmačtyřicetiletý pilot polské národnosti a o dvanáct let mladší Američan. Nikdo jiný na palubě v té době nebyl. Okolo letounu se objevovalo hned několik záhad: letělo z běloruského Gomelu do Polska, mělo imatrikulační znak Venezuely, propojení palivového systému po ohledání neodpovídalo předpisům, podle letového plánu nemohl letoun stihnout dorazit na letiště v Kunovicích do konce provozní doby a místem náhradního přistání měly být Košice.
Provozní doba každého letiště je inzerovaná v Letecké informační příručce České republiky. Tam se mohl kapitán letadla dovědět, kam a za jakých podmínek může letadlo letět. Kunovice, byť mají mezinárodní charakter, mají provozní dobu od 7 do 17 hodin místního času. Kromě toho, pokud zde má přistát letadlo ze zahraničí, je třeba s čtyřiadvacetihodinovým předstihem požádat o celní a pasové odbavení. V tomto případě bylo posádce potvrzeno, že jim bude celní odbavení provedeno, pokud přistanou do 15.30 hodin, což byl čas, který pasová služba z Brna byla schopná akceptovat. I když zástupce provozovatele tuto informaci přijal, přesto byla trasa letadla nasměrována přímo z Gomelu do Kunovic, uvedl řídící letového provozu kunovického letiště Záruba. V žádném případě to nemohli stihnout. Na základě těchto faktů byla posádka informována o nezbytnosti náhradního přistání v Košicích, které byly jako jediné uvedeny v letovém plánu letadla.
Posádka se ovšem nakonec rozhodla přistát v Brně, protože Kunovice v tu dobu už ukončily řádně inzerovanou provozní dobu a ze strany leteckého provozovatele nebyla využita možnost oficiálně požádat o prodloužení provozní doby na letišti zamýšleného přistání. Odborníci se shodují, že havárie letadla se točí kolem peněz: Místo řádného mezipřistání k doplnění paliva udělali to, co udělali. Chtěli šetřit!
Letiště v Kunovicích bylo v kritický čas zcela vyklizeno, byla noc. Odpovědnost provozovatele letiště je striktně dána i tím, že nikdo nemůže svévolně přijít, rozsvítit dráhu a poskytovat služby na kmitočtu.
M. MiškeříkováProtidrogová komise s prkýnky neuspěla
Uh. Hradiště - Tvrdit, že problematika drog se dnes týká jen omezeného okruhu lidí ve vymezeném prostoru, by jistě bylo krásné, ovšem vůbec ne pravdivé. Přesvědčivěji a konkrétněji se o celé skutečnosti denně dovídáme z obrazových zpráv v televizi, nebo z hrůzných článků v novinách. Proč den ode dne, rok od roku narůstá vlna počtu drogově závislých, dokáže jen stěží někdo odpovědět. Podle nedávno zveřejněných údajů Interpolu činí roční obrat narkomafie v Evropě 124 miliardy dolarů. O tom, jaká je situace v okrese Uherské Hradiště, ví své Středisko výchovné péče Help, které dnes využívá, nebo je jen v anonymním kontaktu s ním, okolo dvou stovek klientů. Kromě toho se na úrovni okresu několikrát do roka scházejí členové protidrogové komise, ve které jsou zastoupeny významné instituce okresu (například Okresní úřad, Okresní hygienická stanice, Školský úřad, Policie ČR, Městské úřady Uh. Hradiště a Uh. Brod).
Počátkem prosince roku 1997 považovali členové Okresní protidrogové komise za úspěch získání státního příspěvku dvakrát po sto tisících.
Za ně měla být v obou největších městech okresu vybudována hřiště pro milovníky jízdy na prkýnkách, skatebordu. Vycházelo se přitom z vědomí, že věková hranice vyznavačů skatebordu se kryje s tou, která nejčastěji podléhá drogovému pokušení. Navíc s devadesáti dvěma z těchto teenegrů v okrese Uherské Hradiště probíhá právě dnes trestní řízení ve věci podezření z konzumace a šíření drog. Takové hřiště, řeklo by se, je jen kapkou v moři důležitosti. Alespoň něco. Pravdou ovšem zůstává, že nebude ani ta kapka. Po měsíčním uspokojení se ví, že z areálu skatebordu nebude nic. Přislíbené peníze nebudou, neboť prý se Okresní úřad na přelomu roků rozhodl řídit podmínkami danými státem. Domníval jsem se, že ze státem uvolněných prostředků na protidrogovou činnost budeme moci část využít na stavbu skatebordového hřiště, připustil v rozhovoru pro Dobrý den Slovácko okresní protidrogový koordinátor Marek Navrátilík. On sám zastává tuto funkci od listopadu 1997.
Mezirezortní protidrogová komise bohužel nemůže uvolnit peníze na stavbu skatebordového hřiště, i když peníze již byly připravené, uvedl dále Navrátilík.
V loňském roce uvolnil okres 600 tisíc na protidrogovou činnost, z nich se počítalo se 30 tisíci na vyčlenění pro zmíněné hřiště. To ovšem ještě nebyly jasné podmínky, za jakých budou finanční prostředky čerpány. V této souvislosti koordinátor Navrátilík připouští, že vzhledem ke krátké době svého působení ve funkci se nestačil seznámit s finanční náročností celé protidrogové činnosti.
Peníze, se kterými okres pro protidrogovou činnost počítal, se naštěstí podle Navrátilíka neztratí: Mohou být přesunuty do jiné sféry. Část financí se uvolní pro potřeby okresní hygieny, charity, Středisko výchovné péče Help a na různé sportovní akce. V roce 1998 bude moci okres v protidrogové činnosti hospodařit s 300 tisíci korunami. Boj s drogami nebude mít nikdy konec. Je jen škoda, že tam, kde je chuť něco dělat, byť by šlo jen o regionální rozsah, vyhrává byrokracie.
M. MiškeříkováPoradna AIDS - Oznámení
Dne 26. 1. 1998 začíná pro všechny zájemce opět pracovat Poradna AIDS na Okresní hygienické stanici ve Staré Tenici 1195. Nabízíme poradenství a konzultace v problematice HIV/AIDS a prvádíme odběry krve na anonymní a bezplatné testování na HIV/AIDS. Ordinační hodiny jsou každé pondělí a středu 12.30 - 15.00, telefon 0632/551379www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund