Číslo: 3
18.01.1999
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Obžalovaný převáděč u soudu nevypovídal, neboť se obával o život svůj a rodiny
Město rozhodne o financích
Platby za likvidaci odpadu zůstávají téměř stejné
Populární bezdomovec se vyrovnal s nepřízní osudu po svém
Čistička za 17 milionů uvedena do provozu v roce 2000
Lidé o AIDS vědí hodně, ale nechtějí mu podřídit své chování

Obžalovaný převáděč u soudu nevypovídal, neboť se obával o život svůj a rodiny

Uh. Hradiště - Před uherkohradišťským soudem stanul ve čtvrtek 14. ledna 1999 M.Š., občan Slovenské republiky. Tento byl státním zástupcem obžalován z trestného činu nedovoleného překročení státní hranice. 29. 10. 1998 asi kolem 22.00 hodin převezl přes celní přechod ze Slovenské do České republiky v obci Starý Hrozenkov dvaasedmdesát občanů Srí Lanky, Bangladéše, Indie, Pákistánu a Číny. Běženci, kteří neměli platné cestovní doklady, potřebné pro vstup do České republiky, byli ukryti v zadní části nákladního automobilu LIAZ 110 a zarovnáni prázdnými dřevěnými paletami. Obžalovaný převezl cizince po předchozí dohodě s dosud nezjištěnými osobami a za slíbenou finanční odměnu, s tím, že po překročení hranice pokračoval s vozidlem do vnitrozemí, kde byl poblíž obce Bánov zadržen hlídkou pohraniční policie. Obžalovaný M.Š. před soudem uvedl, že s obsahem obžaloby souhlasí, co se však týče podrobností spáchání trestného činu, využil svého práva nevypovídat, které odůvodnil obavami o život svůj a rodiny.
Soudnímu jednání byl přítomen rovněž majitel vozu LIAZ. Ten vypověděl, že obžalovaného požádal nahodile o to, aby přepravil prázdné palety do Německa a s plnými pak jel do Maďarska. Jak tvrdil, netušil, že by obžalovaný mohl jeho vůz použít k trestné činnosti. Ze svědeckých výpovědí uprchlíků vyplynulo, že se letecky dopravili do Bratislavy. Na letišti je pak vyzvedl neznámý muž, který je odvezl do asi dvě hodiny jízdy vzdálené hospodářské usedlosti. Tam strávili někteří dvacet dní, jiní pouze pár hodin. Zde čekali, až bude zařízena doprava přes hranice. Z domu, který měl zatemněná okna, nás postupně odvezli jinam. Tam na nás už čekalo nákladní auto. Nastoupili jsme dovnitř, nebylo tam nic, pouze pětadvacetilitrový barel, který jsme měli používat jako záchod, uvedl jeden z indických mužů. Nákladní vůz řízený obžalovaným však nedojel daleko, po překročení hranice jej začali pozorovat pohraniční policisté, kteří jej následně u obce Bánov zadrželi.
Po takto provedeném dokazování vynesl soud rozsudek, jímž odsoudil obžalovaného M.Š. k trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti měsíců, se zařazením do věznice s dozorem. Dále mu uložil peněžitý trest ve výměře 100.000,-Kč s náhradním trestem odnětí svobody v trvání osmi měsíců. Bylo vysloveno rovněž zabavení nákladního automobilu LIAZ 110 s přívěsem a mobilního telefonu značky Nokia. Soud spatřil obecní zájem na zabrání věci, neboť z důkazů je zřejmé, že vlastník automobilu se pohybuje v prostředí, kde musí být kontakt k převáděčské organizaci. Byť nejsou přesvědčivé důkazy, že by sám vlastník vozu byl zapojen do převáděčství, jsou indicie, které nasvědčují tomu, že někdo jiný z jeho okolí musí mít kontakt na převáděčský gang. Jak by pak totiž bylo možné, aby se v tak krátkém intervalu přípravy jízdy vozu do Německa nashromáždilo v uvedeném automobilu dvaasedmdesát cizinců?
Co se týče obžalovaného, byl vzat do vazby a následně propuštěn na kauci 200.000,-Kč. Ačkoliv nebyl dříve soudně trestán, soud uložil nepodmíněný trest. Dospěl jsem k závěru, že u převáděčů nejsou, s ohledem na stupeň společenské nebezpečnosti, podmíněné tresty dostatečné. Doposud byla praxe mnohem jemnější. Je však zapotřebí si uvědomit, jak velké množství osob obžalovaný neoprávněně přes státní hranici přepravil. Obžalovaný spáchal trestný čin za úplatu. Z výpovědi svědků vyplývá, že běženci platí za jednu osobu převáděčům odměny ve výši od pětadvaceti do devadesáti marek. Při nejnižší částce by pak obžalovaný vyinkasoval za tak velkou skupinu 32.400,-Kč, upřesnil soudce. Proti vyhlášenému rozsudku podal obžalovaný a majitel vozu ihned odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozhodnutí.
Karin KuchtováMěsto rozhodne o financích
Uh. Hradiště (BoS) - Na první letošní tiskové konferenci seznámili představitelé hradišťské radnice přítomné novináře s body, které projednávali na svém 4. zasedání. Jednalo se většinou o záležitosti, které musí ještě projednat městské zastupitelstvo, přijatá usnesení jsou proto pouze doporučující. Nejzávažnějším bodem programu bylo již čtvrté projednávání rozpočtu na letošní rok, který rada navrhuje jako vyrovnaný, a to ve výši 341 mil. korun. Z toho 84 milionů je počítáno na kapitálové výdaje. Ve srovnání s loňským rokem je rozpočet přibližně o 20 milionů nižší, je však třeba vzít v úvahu, že v loňském rozpočtu byly započteny výdaje na odstraňování povodňových škod. K největším investičním akcím ve městě bude patřit pokračující rekonstrukce Reduty, na kterou navrhuje rada vyčlenit 21 milionů.
K dalším akcím přecházejícím z loňského roku patří rekonstrukce Františkánské ulice, novou investicí by měla být rekonstrukce zastřešení zimního stadionu za 3,9 milonů. Ta by měla být dokončena v červenci letošního roku. Chystá se také investice do půdních vestaveb, kde by mělo vzniknout 5 bytových jednotek, a ukončení rekonstrukce nádvoří staré radnice. O konečné podobě rozpočtu se rozhodne na zasedání zastupitelstva v úterý 26. ledna.
Na tiskovce se dále mimo jiné hovořilo o návrhu a podmínkách založení akciové společnosti Technické služby města. Jejím akcionářem by v počátku mělo být pouze město. Také o tomto bude rozhodovat městské zastupitelstvo 30. března.Platby za likvidaci odpadu zůstávají téměř stejné
Uh. Hradiště (BoS) - Městská rada v Uh. Hradiši stanovila výši úhrad za svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu na rok 1999. Rodiny bydlící v rodinných domech zaplatí ročně 225 Kč za osobu a rok (tj. stejně jako vloni), rodiny bydlící v bytových domech patřících bytovému družstvu nebo městu uhradí za osobu a rok 245 korun (o 5 korun více). Rozdíl v platbách je dán tím, že občané bydlící v bytových domech vhazují odpad do kontejnerů, za jejichž nájem musí platit navíc oněch 20 korun ročně. Maloobjemové popelnice mají občané ve svém vlastnictví, musí je opatrovat a po zničení zakoupit nové, zdůvodňuje rozdíl starosta Uh. Hradiště Ing. Šupka. Studenti mají možnost prokázat na městském úřadě, že bydlí přes týden mimo Uh. Hradiště, v tom případě zaplatí pouze 100 korun za rok. Odbor životního prostředí bude během února rozesílat do přibližně 9300 hradišťských domácností složenky na úhradu komunálního odpadu a letáčky s dalšími informacemi, dodal místostarosta Tichavský.Populární bezdomovec se vyrovnal s nepřízní osudu po svém
Staré Město (Kra) - Na nezájem médií si rozhodně nemůže stěžovat šedesátiletý Josef Amort, muž, který již pátým rokem žije v provizorním příbytku u železniční trati na okraji Starého Města. V jeho prozatimním domově ho zatím dvakrát navštívila televize Nova, reportáž zde natočil také zlínský Emurfilm a pozadu nezůstal ani regionální a celostátní tisk.
Jak sám říká, nepovažuje se za bezdomovce a na svou tíživou životní situaci si již zvykl. Když pana Josefa Amorta propustili z posledního zaměstnání (pracoval jako dělník u Českých drah), ranou pod pás bylo, když jej sestra vyhodila z bytu po rodičích. Rozhodl se vyrovnat s nepřízní osudu po svém. Ve svahu u železniční dráhy si vybudoval tři metry dlouhý a metr a půl široký přístřešek, v kterém už několik let živoří.
Ráno su už ve čtyři hore a topím, jak sa trochu rozední, už letím ven, donesu si nejaké dřevo, uvařím čaj, jak se říká magorák, a tak to nejak jde, večer, dyž se setmí, zalezu, sedím a hledím do pitoma, párkrát přejede vlak a su tvrdý, popisuje svůj denní program tento svérázný bezdomovec a pokračuje, sem tam nasbírám hliník nebo tak, no a koupím si chleba, sádlo nebo polévku. Vánoční svátky a Silvestr strávil ve své samotě stejně jako ostatní všední dny, Novému roku připil sklenicí vody a jak přiznává, trochu si poplakal.
Pan Amort nepobírá žádný důchod ani jiné sociální dávky, i když by mohl. Potíží v tomto případě je, že sám neví, jak a kde potřebné formality vyřídit. Když mu staroměstská radnice nabízela místo v buňce u koupaliště Širůch, odmítl s tím, že jako Staroměšťan nebude přece platit nájem tisíc korun.
Před třemi roky přišli tak sedmnáctiletí výrostci, hledali u mě prachy, nenašli nic, ale vzali mně papíry a aj tu kartičku k doktorovi, vzpomíná na nezvanou návštěvu v jeho zemljance. Na zdraví si ale kupodivu nestěžuje. Za dobu, kterou zde prožil, byl jen jedenkrát nemocen. Až před letošními svátky ho zchvátila chřipka, ale i z této patálie se dostal bez cizí pomoci.
Začátkem roku pro pana Amorta svitla jiskřička naděje, když mu byl městskými policisty doručen dopis od manželky z Prahy, kterou opustil. V něm mu nabízí, aby se k ní vrátil. Zatím se stále definitivně nerozhodl, pokud však nabídku přijme, rozloučí se s tímto místem obzvlášť osobitým způsobem. Ředidlo mám, petrák mám, jak půjdu do prdele, tak to tu pofíkám, hodím špaček a bude, zakončil svým jadrným jazykem pan Amort.Čistička za 17 milionů uvedena do provozu v roce 2000
Bzenec (VaMP) - V červnu 1998 byla započata výstavba čistírny odpadních vod ve firmě PIKA Bzenec, dceřinné společnosti Hamé, a.s. Babice. 24. listopadu 1998, tedy za necelý půlrok, mohla být její činnost zahájena. V současnosti ČOV naběhla na zkušební provoz, který by měl být ukončen 31. listopadem 1999. 1. leden 2000 by se pak měl stát prvním dnem běžného pracovního provozu. Celkový rozpočet na vybudování čističky činil 17 milionů korun, přičemž na polovinu nákladů přispěl stát půjčkou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.
Čistička v Bzenci patří k nejmodernějším v republice a možná i v Evropě, uvedl při příležitosti slavnostního zahájení provozu ČOV 14. ledna 1999 Radim Hlaváček, technický ředitel Hamé Babice. Je v ní uplatněna holandská technologie s použitím ICE reaktoru. Tento reaktor využívá silně znečistěných konzervárenských vod, které mají příznivou teplotu. Jeho výhodou je, že jde o anaerobní reaktor bez přítomnosti kyslíku, který nepotřebuje další energii nezbytnou pro uskutečnění čistícího procesu, popsal princip hlavní části ČOV ředitel Hlaváček.
Jeho čistící účinnost je zhruba osmdesát procent. Výhodou použité technologie je kromě velmi nízké produkce kalu i skutečnost, že vedlejším produktem ČOV je bioplyn, který je následně spalován v kotelně. Díky spalování bioplynu podle Hlaváčka PIKA ušetří až deset procent zemního plynu, což je z ekonomického pohledu jistě velmi zajímavé.
V ČOV, která byla ve společnosti PIKA v minulém týdnu představena i zástupcům Fondu životního prostředí a pozvaným hostům, dochází k předčištění odpadních vod, jež následně splňují požadavky na vpuštění do městského kanalizačního řádu a poté prochází konečnou úpravou v městské čističce odpadních vod.
Hamé Babice tak dva roky po vybudování ČOV v Babicích přispělo dalším zařízením ve prospěch ekologie. Do budoucna chce vedení společnosti dořešit kromě plynofikace v mateřském závodě v Babicích způsoby skládkování a recirkulaci chladicích vod.Lidé o AIDS vědí hodně, ale nechtějí mu podřídit své chování
Uh. Hradiště - Podle posledních statistik žije dnes na světě více než 30 milionů osob s HIV/AIDS, přičemž je denně tímto virem nově infikováno na 16 tisíc osob. Za nejvíce ohrožené jsou považováni mladí lidé, kterých se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) denně infikuje 7.000, což je 2,6 milionu ročně.
Ke konci roku 1998 bylo v České republice zaevidováno celkem 383 HIV pozitivních, ovšem skutečný počet je daleko vyšší. Hlavním způsobem přenosu HIV zůstává sexuální styk, a to heterosexuální, stejně jako homosexuální a bisexuální. Novým trendem je šíření infekce mezi homosexuálními mužskými prostituty, evidovány jsou nové případy této infekce u injekčních uživatelů drog. Navíc v roce 1997 došlo poprvé k přenosu HIV infekce z matky na dítě. V poslední době byl zaznamenán nárůst v počtu infikovaných žen. Celkem 355 HIV pozitivních je ve věkové kategorii 15-49 let. Z tohoto počtu pak je 119 mladých lidí ve věku 15 až 24 let.
Především pro lidi, kteří se cítí ohroženi nemocí HIV, byla před časem ve všech okresních městech zřízena jakási kontaktní centra, Poradny AIDS. Nejinak je tomu i v Uh. Hradišti, kde tato poradna existuje při OHS se sídlem ve Staré Tenici a kde jsou dvě odpoledne v týdnu (v pondělí a ve středu) vyhrazena právě zájemcům o provedení krevního testu na HIV. Ten se provádí pochopitelně anonymně a je prozatím bezplatný. Přicházejí k nám hlavně ti, kteří si uvědomili, že se, byť třeba jen jedinkrát, rizikově chovali, upřesňuje Vladimíra Obdržálková, lékařka a vedoucí hradišťské Poradny AIDS v jedné osobě. Vzácností vedle strachu z nakažení nechráněným pohlavním stykem s náhodným partnerem není ani obava z možného nakažení se krví při poskytování první pomoci při autonehodě. Všechna tato rizika si lidé uvědomují a přivádějí je do kontaktního centra, kde se podrobí krevnímu testu.
Mezi lidmi informovanost o nemoci AIDS stále stoupá. O tom ostatně vypovídá i množství odebraných krevních vzorků v kontaktních místech celé republiky, připouští Obdržálková, bohužel ne příliš důsledně své znalosti a vědomosti praktikují ve svém životě.
Do Poradny AIDS přichází nejčastěji mladí lidé ve věku od 17 do 30 let. Mladší ročníky lze považovat za výjimky potvrzující pravidlo, naproti tomu krevní testy podstupují i lidé starší. Pod identifikačním číslem, heslem a rokem narození, tedy se zárukou naprosté anonymity je každému zájemci odebrána krev. Kromě toho je úlohou lékaře zjistit, proč vlastně člověk do poradny přichází. Existuje tříměsíční lhůta, která musí uplynout od rizikového kontaktu, kdy je třeba počkat na odebrání krve, uvedla v rozhovoru pro DDS Vladimíra Obdržálková. U většiny lidí totiž trvá právě tři měsíce, než se v těle organismu vyloučí protilátky proti viru HIV, podle kterých lze případné nakažení potvrdit. Součástí pohovoru je i poučení, jak se chovat po dobu, než bude znám výsledek testu. Ten je znám během čtrnácti dnů po odběru.
Za poněkud kuriózní lze považovat fakt, že sice zájem o provedení testu na AIDS je otázkou sezónnosti. Nejvíce lidí do poradny přichází v podzimním období. Prý je to dáno tím, že se lidé vracejí z různých cest, výletů a dovolených a mimoděk si uvědomí, že ne vždy bylo jejich počínání bezrizikové. Pochopitelně další vlna zájmu stoupne po uveřejnění informací o nemoci AIDS v některém z masmédií či po školní přednášce. Ke konci roku 1998 bylo v České republice 383 HIV pozitivních, 113 již onemocnělo AIDS, z nich 72 zemřelo. Nejvyšší číslo ve všech přehledech vykazuje hlavní město Praha. Na území jižní Moravy je v evidenci 24 infikovaných lidí. (Pro porovnání: v relativním počtu, udávaném na 1 milion obyvatel, je jižní Morava zastoupena 11,7 a Praha 184 případy.) Řada lidí však ze strachu, že by mohla být HIV pozitivní, dosud nenašla odvahu krevní test na AIDS podstoupit...
Varující je pro naši republiku skutečnost, že velmi stoupá počet infekcí na východ od nás. V západní Evropě je současná situace považována za stabilizovanou, z východu však hrozí nové nebezpečí...
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund