Číslo: 30
28.07.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Podaří se vůbec letos sklidit obiloviny?
Oběti povodně našly azyl v brodských školách
Vodní živel opět řádil
Výzva občanům postiženým záplavou
Nepodložené informace
První benefiční koncert v Uherském Brodě

Podaří se vůbec letos sklidit obiloviny?
S nepřízní počasí musí bojovat i zemědělci

Kunovice - Nový Dvůr - Opuštěné kombajny čekají na svou příležitost snad v každém zemědělském družstvu - Foto: JiV
Uh. Hradiště - Katastrofální průběh tohoto léta působí problémy také zemědělcům. Konec července je obvykle dobou, kdy je možno na rozpálených polích vidět kombajny sklízející obilí. Současný pohled na pole je velmi smutný. Pokud není zrovna zaplavené, je většinou hodně podmáčené, obilí pomalu černá, začíná klíčit v klasech, je napadáno plísněmi a veškerá technika prozatím odpočívá. Namátkou jsem oslovila tři velká zemědělská družstva a položila otázku: Jak to u vás letos vypadá se žněmi?
ZD Dolina St. Město, hlavní agronom Ing. Slezák: Vzhledem k podmáčenému terénu jsme do polí ještě letos nevyjeli. Obilí je přezrálé, jak řepka, tak pšenice už klíčí v klasech i nastojato, kvalita bude špatná, výnosy budou špatné. Pod vodou máme asi 40 - 42 % pozemků. Počasí si letos pořádně zařádilo. Máme oseto 604 ha pšenice, ozimého ječmene 75 ha, jarního ječmene 204 ha, řepky 90 ha. Zatím ani nejde říct, co budeme se zaplavenými plochami dělat, zda to vůbec půjde aspoň do zimy zaorat. Záleží na dalším průběhu počasí. I kdyby se počasí umoudřilo a voda vyschla, z hygienického hlediska jsou tyto plodiny stejně k nepoužití.
ZD Poolšaví Havřice, hlavní agronom Javor: #Zatím se nám podařilo po dvě odpoledne vyjet ke sklizni ozimého ječmene, mimo sklizených 42 ha nemáme z plodin sklizeno nic. Máme sklízet řepku, pšenici, kmín. Zatím nás deště vůbec nepouštějí k práci. 100 ha pšenice podél Olšavy máme podplavených. Obilí nám pomalu dozrává, ale deště zapříčiňují výskyt plísní. Otázka také je, jaká bude kvalita obilí. Žně obvykle začínáme okolo 25. 7. a trvají do 8. až 10. 8. Co bude letos, nevíme."
Agrosovín Boršice, hlavní agronom Černobyla: #Začali jsme sklízet ozimý ječmen, celou výměru 61 ha máme sklizenou, také 33 ha řepky se nám podařilo sklidit, no a teď kvůli počasí stojíme. Včera jsme zkusili vyjet, ale technika zapadala do podmáčeného terénu. Dnes ráno nám napršelo 14 mm, takže další pokus uděláme zítra. Z celkové výměry 1 120 ha máme doposud sklizeno asi 100 ha, všechno ostatní záleží na počasí."
A podobná situace je i v ostatních zemědělských družstvech našeho okresu. Letos zkrátka všemu vládne jen a jen počasí. Řečeno větou klasika: Tento způsob léta zdá se býti poněkud nešťastný.
Jindra VáverkováOběti povodně našly azyl v brodských školách
Uh. Brod (PZ) - Necelá stovka lidí, které velká voda před týdnem vyhnala ze svých domovů v Uh. Hradišti nalezla azyl v brodských školách Na výsluní a Mariánském náměstí.
První evakuované jsme přijali minulou sobotu těsně nad ránem. Mnozí z nich byli do půj pasu mokří a měli jen nejnutnější věci, řekl Dobrému dnu Rostislav Smrž, ředitel školy Na výsluní. #Máme naštěstí k dispozici lehátka, která se dříve využívala při dnech Komenského , takže lidé nemuseli spát na zemi, dodal. Těsně po evakuaci byla dána do provozu školní jídelna, která zajišťovala třikrát denně stravu pro obě brodské školy. Evakuovaní měli k dispozici sprchy s teplou vodou a nejstarší z nich využívali k přespání kabinety učitelů, kde našli potřebný klid a soukromí. #Všichni se o nás velmi dobře starali. Jsem po všech stránkách spokojená, tak kvalitní jídlo nemají mnozí z nás ani doma, poznamenala 90-ti letá Františka Floriánová, nejstarší z evakuovaných.
Většina lidí z djižní části Uherského Hradiště je nyní ve svých domovech, mnozí se však museli přestěhovat do ZŠ Východ v Mařaticích, kde se uvolnila kapacita. Popřejme i těm, aby se co nejdříve vrátili zpět do svých domovů a začali normálně žít.Vodní živel opět řádil
Uh. Hradiště (JiV) - Enormní množství srážek během velmi krátké doby spadlo v pátek ráno na úbočí Bílých Karpat. Během několika málo hodin se přes všechny obce ležící v povodí potoku Okluka přehnala vysoká voda. Zaplavila desítky zahrad, sklepů, domů, hloubila nová koryta, brala všechno, co jí přišlo do cesty. Už v Horním Němčí voda opustila koryto a zaplavila několik sklepů a zahrad, sebrala lávky a podemlela břehy. V Dolním Němčí se nevyhnula ani části areálu Baťa, v Hluku zaplavila celou vozovku k Autopalu a přilehlé zahrady a sklepy. Také v Ostrožské Lhotě tentokrát vodě neušli.
Jak uvedli někteří obyvatelé v Horním Němčí, podobná voda se přehnala naposled před 40 lety. Příčinou této velké vody je nasycenost krajiny vodou v tomto deštivém období, nedostatečná hloubka koryta v obci a velké množství srážek. Neměly by postižené obce dostat alespoň několik kontejnerů k úklidu zaplavených sklepů? V opačném případě se totiž asi zničené věci ocitnou na černých skládkách.Výzva občanům postiženým záplavou
Upozorňujeme občany, kteří v důsledku povodně přišli o bydlení a nemají možnost svou obtížnou situaci řešit vlastními silami, aby svou potřebu na poskytnutí náhradního ubytování nahlásili na Městský úřad Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, paní Tománková, tel. č. 525 142.
Dále prosím občany, kteří mohou postiženým spoluobčanům poskytnout náhradní ubytování na dobu 3 až 6 měsíců, aby svou nabídku pomoci nahlásili rovněž na MěÚ Uh. Hradiště paní Tománkové, tel. č. 525 142.
Ing. Ladislav Šupka, starosta městaNepodložené informace
Uh. Hradiště (VaMP) - V minulých dnech písemně reagoval ředitel společnosti MESIT reality spol. s r.o. Jiří Machulka na šířící se zvěsti o tom, že z Mesitu došlo k úniku nebezpečných látek zamořujících okolí. Podle Machulky se podobná tvrzení nezakládají na pravdě a v dopise adresovaném předsedovi Okresní povodňové komise Ing. Šimonovi, mimo jiné stojí, že k žádnému úniku ekologicky nebezpečných látek nedošlo a na likvidaci ostatních znehodnocených chemikálií byly povolány odboné firmy zabývající se touto činností. #Pokud se týká galvanovny, byla provedena neutralizace lázní ještě před zaplavením objektu, píše se dále v dopise. #Podotýkám, že v galvanovně nedošlo k vyplavení lázní. Ředitel Machulka na důkaz svých tvrzení předložil předsedovi Šimonovi kopie objednávek na odborné firmy, včetně potvrzených dodacích listů o odvozu a likvidaci posuzovaných látek.První benefiční koncert v Uherském Brodě
Uherský Brod - V pondělí 21. 7. se pod záštitou města Uh. Brod uskutečnil benefiční koncert na podporu postiženým povodněmi. Koncert se konal na nádvoří Art-videocentra. Výtěžek této humanitární akce byl věnován Okresnímu úřadu v Uherském Hradišti. I když počasí organizátorům příliš nepřálo, občané projevili o tuto akci zájem. Postupně se na pódiu vystřídali populární rocková kapela Reflexy, uherskobrodská folkrocková skupina Bourbon a nakonec vystoupil známý písničkář Pepa Nos. O rozhovor jsme požádali jednoho z pořadatelů a zároveň spolumajitelů Marka Nesázela.

Jak vznikla myšlenka uspořádat tuto akci?
I když našemu městu se povodně vyhnuly, máme v postižených oblastech spoustu přátel a rozhodli jsme se nějakým způsobem pomoci samozřejmě nejenom jim. To nás přivedlo na myšlenku uspořádat tento benefiční koncert. Udělali jsme akci určitou publicitu a reklamu, zkrátka jsme chtěli, aby o tom veřejnost věděla a peníze nešly někam anonymně, a to skýtalo záruku, že peníze dorazí na správný účet a samozřejmě je to pro nás dobrá reklama. Co se týče účinkujících, tak Pepu Nose jsem měl domluveného od května. Původně měl vystoupit v naší nově otevřené čajovně spíše komorně, ale vzhledem k aktuální situaci jsme ho požádali, aby účinkoval na benefici, na což bez problémů přistoupil, spíš naopak naši myšlenku přivítal. Našim cílem bylo uherskobrodské občany probudit a to se nám snad povedlo.

V čem spočívá záštita města?
My jsme chtěli koncert uspořádat v každém případě, ať nám to město schválí nebo ne. Na Městském úřadě jsme se setkali s velkým pochopením u pana tajemníka Hynka Sušila a dostali jsme jakési #požehnání tuto akci uspořádat, čili sponzorsky se město neúčastnilo, o což jsme koneckonců ani nežádali.

Můžeš nám stručně představit účinkujícící, hlavně skupinu Bourbon?
Ta skladba kapel, které zde vystupovaly, není náhodná. Reflexy jsou v této době zde velice populární a také některých z nich se povodeň přímo dotkla. Rovněž jsme jejich účastí chtěli přitáhnout co nejvíce mladých lidí. Bourboni jsou místní folkroková skupina, několikrát u nás vystupovali a podporujeme je. Tato kapela vlastně tvoří přechod na Pepu Nose, který dokonce o povodni složil písničku a měla by zde také zaznít. Jeho účast měla mimo jiné přilákat starší posluchače. Naším cílem bylo, aby věková diferenciace obecenstva byla co největší.

V areálu Artvideocentra se nachází Čajovna. Kdy jste ji otevřeli?
Zhruba před měsícem nám oficiálně zahájil provoz slavnostně Jiří Pavlica a Bourboni. Ještě před tím jsme začali neoficiální zkušební provoz, který jsme odstartovali vystoupením Petra Haničince.

Co bys chtěl vzkázat zatopeným hradišťským občanům?
Přeji jim, aby neztráceli energii a uvědomili si, že i lidé kterých se povodeň přímo nedotkla je podporují a i s tímto záměrem jsme uspořádali dnešní akci.

Díky za rozhovor. Evžen Slavíkwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund