Číslo: 32
11.08.1997
Článků: 35

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ničivá povodeň ve statistice
Housa v Uherském Brodě vytváří ČSAD ztráty
Zemědělci sečetli škody
Ministr průmyslu a obchodu Khnl v Mesitu
Sbírka pro Hradiště
Na pomoc Slovácké búdě!

Ničivá povodeň ve statistice
Je patrně slováckou povahou v těžkých chvílích neopouštět svůj majetek
Uh. Hradiště - #Nejnutnější náklady, které by měly umožnit navrácení provozu zařízení města do původního stavu před povodní, odhadli vedoucí pracovníci jednotlivých odborů zhruba na sedmdesát milionů korun, uvedl minulý týden tajemník Městského úřadu v Uh. Ing. Petr Taťák. Z této sumy tvoří 17 milionů korun náklady na likvidaci bezprostředních následků povodně. Více než 12 milionů korun bylo vyplaceno na sociálních dávkách k zabezpečení základních životních potřeb. #Tyto dávky se týkaly lidí, kteří zůstali zcela bez přístřeší, upřesnil Taťák. Dalších 38 milionů je operativně z rozpočtu města na rok 1997 vyčleněno na zprovoznění budov, bytů a komunikací. #Částka sedmdesát milionů však rozhodně není konečná, uvedl starosta Ladislav Šupka, #v částce nemohou být zahrnuty náklady, o kterých ještě dnes nevíme, a které se projeví třeba až na jaře.
Nedávná povodeň postihla obyvatelstvo ve 1.200 domech a z osmdesáti dvou zaplavených ulic bylo evakuováno 16.000 obyvatel. #Řada lidí však využila ubytování u svých příbuzných, jiní zůstali ve svých obydlích, takže skutečný počet o přemístěných lidech je jen přibližný, konstatoval Taťák.
Rozsah škod na bytovém fondu město vyčíslilo 24,5 miliony korun, přičemž na území města bylo v domech zcela zničeno 112 bytů (vlastníkem město nebo SBD Slovácko), sedm rodinných domů neminul demoliční výměr nebo byly značně zničeny. Devadesát rodinných domů zůstalo po povodni dlouhodobě neobyvatelných. Z důvodu zaplavení bytu si k 6. srpnu 1997 na městě podalo čtyřicet jedna žadatelů celkem pro sto dvacet osob žádost o náhradní ubytování. Toto ubytování poskytne město na nezbytnou dobu opravy původního bytu, nejdéle však do konce roku 1997. Dvacet osm žadatelů našlo nový domov v uvolněných městských bytech (1+1 a 1+0), v čerstvě zkolaudovaném bloku na sídlišti Jarošov - Louky (byty 1+1, 2+1), v Penzionu a kempu v Kunovicích.
#Město zatím čeká na další informace z okresního úřadu, případně ministerstva financí, podle kterých by mohly být vypláceny další finanční prostředky na obnovu zničených domácností, dodal Taťák.
#Podle vyplacených dávek na tom ještě hůře než Rybárny byly ulice Jiráskova, Na Baště, Žerotínova a Dlouhá, specifikoval nejvíce postižené části města starosta Šupka. Vedle staré zástavby v centru však došlo ke stejně velkým škodám i v ulicích Svatováclavská, Mánesova, Průmyslová a Náměstí Republiky. #Domy snad nebudou tolik postiženy, doufá starosta, #ale čtyřicet čtyři suterénních bytů je naprosto zničených. Z tohoto počtu jsou pouze tři obecní, zbytek tvoří byty ve vlastnictví družstva nebo jejich uživatelů. Protože ale dosud dostatečně nevyschly zatopené domy, je podle odborníků naprosto předčasné již teď provádět v bytech nové betonové potěry. Lidé se totiž co nejrychleji chtějí vrátit domů, do svého. #Nabídka města na náhradní ubytování zůstává však vesměs bez odezvy, konstatoval Šupka. #Je zřejmě slováckému lidu dáno, že nerad opouští svůj majetek. Podle odborníků totiž nepomůže ani intenzívní větrání zatopených prostor. Všechno chce svůj čas.
M. MiškeříkováHousa v Uherském Brodě vytváří ČSAD ztráty
Uh. Brod (BoS, VaMP) - Místní doprava v Uherském Brodě v mnohém připomíná Kocourkov. Na autobusovou zastávku často přijede nejprve žlutý autobus firmy Housacar (podle mnohých prý doslova číhá na blížící se autobus ČSAD), který odveze čekající lidi. Vzápětí zastaví na téže zastávce onen autobus ČSAD, který již vlastně nemá koho dopravovat a pokračuje na další zastávku. Vyvstává otázka, zda se může firmě ČSAD tato služba vůbec vyplácet. Firma ČSAD před časem vyhrála výběrové řízení na provozování dopravy v Uherském Brodě. Podle smlouvy získá na dotacích z městské pokladny částku ve výši 720 tisíc korun. Tyto peníze samozřejmě budou muset pokrýt i ztráty, které ČSAD vzniknou v důsledku působení firmy Housacar, neboť její majitel se rozhodl v ulicích města jednat přinejmenším konkurenčně. #Dovoluji si tipnout, že ztráty, které existencí dopravy Housacaru vzniknou společnosti ČSAD, budou činit řádově padesát tisíc korun měsíčně, řekl k problému Ing. Procházka, vedoucí osobní dopravy ČSAD v Uh. Brodě.
Proč tedy provozuje v Brodě dopravu také firma Housacar? #Pokud jezdí, ať jezdí. Nedostane od města nic, řekl zástupce starosty Zápeca. Také podle podnikatele Karla Housy, majitele dopravky, vyhrál konkurz ten, který předložil městu výhodnější podmínky. #Máme svoji klientelu a myslím si, že čas ukáže, jak a čí služby jsou kvalitnější, řekl Housa, podle kterého se doprava v Uherekém Brodě i přes existeci ČSAD jeho firmě stále rentuje. Že jde o skutečnou honbu za cestujícími, prozrazují i stanovené časy odjezdů, které se téměř kryjí, ze zastávky však odjíždějí dříve autobusy Housacaru. #Možná, že by uspěl pan Housa, připouští dnes případné jiné výsledky konkurzu brodský radní Zápeca, #ale udělal si v obcích v okolí tolik problémů souvisejících s nedodržováním smluv, že ztratil důvěru. Uherský Brod tedy patří mezi ta města, kterým slouží více dopravních společností. Je to jistě výhodné, vždyť obyvatelé Brodu si mohou vybrat, s kým cestují.
#Hodlám i nadále dopravu v Brodě provozovat, i když vím, že žádné finance z města nedostanu. ČSAD totiž kromě rentabilních spojů provozuje i ty výrazně ztrátové, a ty by měly právě získané finance spotřebovat, míní dopravce Housa. Smluvní částka stanovená mezi městem a ČSAD Uh. Brod je tedy fixně stanovena, zůstává ovšem nezodpovězeno, zda až se rok s rokem sejdou, nebudou ztráty vyčíslené ČSAD překračovat stanovenou sumu. Ve smlouvě totiž stojí, že dotace města bude krýt prokazatelné ztráty. A ty, jak se zdá, mohou být tématem nejednoho dalšího jednání.Zemědělci sečetli škody
Uh. Hradiště (JiV) - Na územním odboru minist. zemědělství provedli sečtení škod a obhlídky přímo v terénu. Jaké výše dosahují škody, jsme se zeptali ředitele územního odboru Ing. Josefa Vaculíka. #Bylo zaplaveno nebo zcela zničeno 2638 ha porostů a poškozeno záplavou 1129 ha. Škoda na úrodě je vyčíslena na 108 milionů Kč, na zásobách 23 mil., na komunikacích 7 miliónů, na zemědělských stavbách a na zvířatech po 6 milionech, na mobilních strojích okolo 1 milionu a další škody. Co se týče poškození orné půdy, je na tom nejhůř Uherský Ostroh - 90%, Uh. Hradiště 70%, Kněžpole 65%, O.N.Ves a Kostelany po 60%, Huštěnovice 55%, St. Město 38%, Babice 26%. Do 15. září je možno podávat žádosti o příspěvek na zmírnění důsledků povodní. Vztahuje se to i na soukromě hospodařící zemědělce. První smlouvy na zálohy již máme uzavřené a vyplacené.
Odškodnění pro ty, kteří jsou pojištěni - to je asi 50% zemědělců - však zajišťuje pojišťovna. Tento příspěvek od státu má za úkol zmírnit následky povodní. Druhý způsob je prostřednictvím fondu. Uvažuje se o několika podpůrných krocích - např. odklady splátek úvěrů vůči pozemkovému fondu, odklady splátek z privatizace a odklady splátek nájemného a jiné další zvýhodnění. Další variantou pomoci jsou dlouhodobé půjčky na sanaci škod u staveb, na obnovu porostů, na nákup zvířat. U těchto půjček by mělo dojít k 3 - letému odkladu a úročení 5%. Na tyto účely byla uvolněna 1 miliarda korun."Ministr průmyslu a obchodu Khnl v Mesitu

Ministr průmyslu a obchodu Karel Khnl při prohlídce podniku Mesit v Uherském Hradišti. - Foto: Ivon
Uh. Hradiště - V úterý navštívil náš okres ministr průmyslu a obchodu Karel Khnl. Ministr Khnl, jenž se na povodněmi postiženou Moravu vydal již potřetí, patří k čestným výjimkám v čele státu, které se letos zcela vzdaly své dovolené. (Také si koupil státní dluhopisy, ale na rozdíl od svého stranického kolegy si k tomu nepozval televizní štáby). Karla Khnla zajímaly nejen problémy podniků, které byly zatopeny, jako je Mesit, ale i těch, které byly poškozeny jen částečně nebo naopak se aktivně účastnily pomoci druhým a nyní se ptají, jakým způsobem jim vláda umožní vyrovnat se s náklady, které s tím byly spojeny. Velký tlak je na zrušení dovozních depozit, která zatěžují firmy zvláště v nastalé těžké situaci. Ministr Khnl s tím souhlasí, ministr Lux naopak navrhuje dovozní přirážku. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje pro vládu materiál, který by měl ukázat, že pozitivní vliv depozit se vyčerpal a s vývojem měny byl překonán, navíc jejich zavedení se dočkalo ostré kritiky ze zahraničí.
Na svém setkání s novináři v Mesitu o způsobu odškodnění podniků a podnikatelů postižených záplavami ministr řekl, že v žádném případě se nebude jednat o filozofii odškodnění. Pomoc státu se nebude odvíjet od konkrétní utrpěné škody (i když samozřejmě nepřímo s ní bude souviset), ale bude se řídit pouze tím, co podniky potřebují k tomu, aby okamžitě zahájily své základní výrobní programy a aby vůbec mohly existovat v době překlenování výpadku příjmů z nerealizované výroby. Při posuzování škod v jednotlivých firmách bude ministerstvo vycházet ze škodních protokolů pojišťoven, z potvrzení okresních úřadů a v některých případech také ze svých vlastních poznatků. Samozřejmým předpokladem je vyloučení nepatřičných požadavků. I proto nebude pomoc státu odvozena od výše nahlášených škod. Ministerstvo průmyslu a obchodu svým opatřením rozhodlo o programu Kredit, který by měl umožnit čerpat drobným a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry.
Také je na jednání vlády připraven program Rekonstrukce, na jehož fungování se předpokládá částka 300 milionů korun. Jak dále ministr Khnl prohlásil, v nejbližší době bude mít vláda k dispozici odhad přímých škod na majetku, zásobách a hotových výrobcích. Poněkud později bude znám odhad škod z nerealizované výroby. Tady by mohla stát pomoci formou zvýhodněných úvěrů. O tomto návrhu bude vláda jednat nejpozději 13. srpna. Karel Khnl se na tomto zasedání hodlá zasadit o to, aby se o konkrétní pomoci státu již rozhodlo, protože důležitější než výše poskytnuté částky je její včasnost a rychlost, neboť podniky potřebují vědět, na čem jsou. Co se týká případného zvýhodnění moravských podniků při velkých státních zakázkách, zákon o veřejných zakázkách umožňuje postupovat podle tzv. havarijního paragrafu. Potom by se stát mohl obrátit na jednu konkrétní firmu. Ministr Khnl také řekl, že chápe podnikatele, kteří si stěžují na to, že ještě nic nedostali.
Stát ale podle jeho názoru nemůže začít rozhodovat dřív, než bude mít situaci přesně zmapovanou a vytvořený systém, zejména finanční mechanismus pomoci. Dosud také nebylo rozhodnuto, kolik prostředků lze do této pomoci vložit. To vše připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu i další ministerstva a nejpozději 13. srpna o tom bude vláda jednat a patrně i rozhodne. Situace v Mesitu je podle Karla Khnla stejná jako v dalších podnicích, které byly zatopeny do výše jednoho až dvou metrů. Těžká elektrická výrobní zařízení jsou značně poškozena, všechna čekají generální opravy, došlo k velkým ztrátám na zásobách a hotových výrobcích. Ministr Khnl ocenil nesmírné nasazení a obětavost lidí, kteří bez ohledu na své pracovní zařazení pomáhají likvidovat škody a zároveň vyjádřil přesvědčení, že Mesit bude patřit k podnikům, které se po nedávné katastrofě postaví opět na nohy.
Ivo VojtíkSbírka pro Hradiště
Uh. Hradiště (VaMP) - Celkem jeden a půl milionů korun na odstraňování následků povodní přislíbila našemu okresnímu městu faxová zpráva, která přišla z Hradce Králové přednostovi Okresního úřadu Ivanu Palackému v úterý 5. srpna. Sbírku usutečnila česká města: Hradec Králové, Písek a Mělník a podle informací, které nám poskytl přednosta Palacký, jsou tyto peníze určeny na obnovu škol ve městě. #Dnes (čtvrtek 7.8. - pozn. red.) už byly peníze připsány na účet okresního úřadu, odkud jsme je hned odeslali na účet města, řekl přednosta. Podle dalších informací by jeden a půl milionů korun měly získat čtyři nejvíce postižené školy na území města. #Beze sporu nejhůře je na tom III. základní škola se sportovním zaměřením, upřesnil situaci starosta města Ladislav Šupka. Peníze určené pro Uherské Hradiště poskytli občané, organizace i podnikatelé a jedinou podmínkou dárců je, aby jim bylo předloženo, k jakým účelům se tyto finance použily.Na pomoc Slovácké búdě!
Uh. Hradiště (VaMP) - Slovácká búda ve Smetanových sadech je už od nepaměti mekkou folklorního života v našem městě. Pravidelně se zde ke svým zkouškám scházejí cimbálové muziky a tanečníci Hradišťanu, Hradišťánku a Kunovjanu a hradišťský Klub kultury zde občas pořádá zajímavé besedy a setkání umělců všech oborů. Bohužel ani tento stánek nebyl ochráněn před ničivou silou povodně, která po sobě zanechala velkou spoušť. #Vlastně kromě obrázků Miška Eveno, které visely na stěnách, bylo všechno zničeno, upřesnila Lea Slováčková z Klubu. V době nejtěžší, kdy voda v našem městě zabírala stále větší plochu a vyháněla obyvatele ze svého obydlí, se právě Klub kultury stal záchranou pro řadu z nich. Pro zásoby potravin a vody sem směřovaly kroky obyvatel celého města. Tak jako tehdy Klub pomohl, potřebuje teď pomoc sám, na rekonstrukci zničené Slovácké búdy.
#Úplně první se nám prostřednictvím Pražské divadelní agentury přihlásil Ivan Mládek, který hodlá vystoupit bez nároků na honorář, prozradila Lea Slováčková. Ivan Mládek tedy vystoupí v pátek 15. srpna od 18.00 hodin na prostranství před Klubem kultury. V rámci koncertu proběhne pak veřejná sbírka na záchranu Slovácké búdy. Koncert se koná za každého počasí.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund