Číslo: 32
10.08.1998
Článků: 61

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V Míkovicích se před týdnem odehrálo peklo
Od l. srpna vstupuje v platnost novela Zákona o rodině
V Galerii se už ví termín první výstavy
Lázeňský park hyne
Rudý kohout řádil i ve Vlčnově
Generální ředitel Zdeněk Pernica dementuje informace, které byly o Letu Kunovice uveřejněny
100.000 korun do Dobrušky

V Míkovicích se před týdnem odehrálo peklo
Nedbalost při výměně plynové bomby si naštěstí vyžádala jen materiální škody

Černé zdi a vytlučené okenní tabulky vypovídají o události, která se zde stala. - Foto: MaCH
Míkovice - Myšlenky na konec světa se zřejmě právě před týdnem začaly rychlostí blesku šířit hlavami obyvatel části Lesní ulice v Míkovicích a přilehlého okolí. V pondělí 3. srpna v půl desáté se totiž z rodinného domu č.p. 220 ozvala velká rána, kterou doprovázela silná tlaková vlna a požár.
Co se tady v onen čas stalo? Majitel domu, důchodce, se sám pustil do výměny desetikilogramové plynové bomby na propan butan, kterou běžně používal v kuchyni. Aby se přesvědčil, zda byla výměna bomby dobře provedena, a vyzkoušel, zda nedochází k úniku plynu, rozhodl se použít zaručený způsob s použitím zapálené sirky. Pochopitelně následně, protože zapojení bylo provedeno špatně, v místě kolem uzávěru vyšlehl plamen, uvedl pro Dobrý den, Slovácko velitel zásahu z Hasičského záchranné sboru Uherské Hradiště Ivo Ressler.
Bohužel důchodce zareagoval tak, že začal plamen dusit starými hadrami, kterými plynové potrubí utěsňoval. Plamen byl však mnohem silnější a velmi rychle odstranil vše, co mu stálo v cestě. Důchodce proto rychle vyběhl z domu a šel přivolat hasiče na notoricky známou linku 150. I když hasiči do Lesní ulice přijeli téměř okamžitě, před jejich příjezdem stačila propanbutanová bomba vybuchnout. Šíření požáru v domě doslova usnadňovala dřevěná stropní konstrukce, která začala okamžitě hořet. Přivolaní hasiči proto nejdříve hasili strop, který poté museli rozebrat. Po prvním ohledání byla zjištěna největší škoda v kuchyni, která zůstala doslova uklizená. Holé zdivo, díra ve stropní konstrukci a možné narušení stavby dá dnes jen stěží tušit, že právě v této části domu byla kuchyně. Detonace pochopitelně vysklila okna, vyhodila z pantů dveře a skleněné tabulky v domě. Své vykonaly i zplodiny hoření, které v krátkosti zahalily celý dům do černého oblaku kouře.
Podle odhadů majitele domu by se celková škoda dala vyčíslit na jeden milion korun. Jejich skutečnou výši bude ale muset stanovit až likvidátor pojišťovny. Na zákroku v Míkovicích se podílely hned dva hasičské sbory. Vedle Hasičského záchranného sboru z Hradiště pomáhal s odklízením škod i Sbor dobrovolných hasičů z Vések. Zákrok byl maximálně profesní, jelikož stále hrozilo nebezpečí výbuchu z druhé láhve, i když ta nebyla naplněna, připustil velitel Ressler. Velké sálavé teplo a všude přítomné zplodiny hoření si vyžádaly pracovat v dýchací technice. Pochopitelně i vysoké venkovní teploty znepříjemňovalyzáchranářům jejich práci. Ať už bude konečná suma jakkoliv vysoká, všechno, dá se říci, dobře dopadlo, protože při výbuchu nebyl nikdo zraněn. V tu dobu totiž právě v domě č.p. 220 trávil prázdniny u dědečka jeho vnuk, který mu s výměnou plynové bomby pomáhal. Příčinou celého případu byla beze sporu nedbalost majitele domu, uzavřel událost, která se v Míkovicích odehrála před týdnem, Ivo Ressler.
M. MiškeříkováOd l. srpna vstupuje v platnost novela Zákona o rodině
Uh. Hradiště - V novele Zákona o rodině se mění některá důležitá ustanovení, týkající se rozvodu rodiny a následné péče o nezletilé potomky. Mezi základní změny patří to, že rodina nemůže být rozvedena do té doby, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí. Soud také upraví jejich práva a povinnosti k dítěti a určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Soud také může svěřit dítě do střídavé péče obou rodičů. Ideální je to tenkrát, pokud rodiče bydlí nedaleko od sebe a dítě tak může stále navštěvovat stejnou školu a neměnit okruh svých kamarádů. Je to ale varianta náročnější na vybavení dítěte. Předpokládá se, že střídání by mělo probíhat v kratších časových intervalech, např. po měsíci či dvou, a nepovažuje se za vhodné střídání až po půl roce. Pokud rodič, který má ve své péči dítě, brání styku s druhým rodičem a je toto bránění bezdůvodné, je to považováno za změnu poměrů, která vyžaduje nové rozhodnutí o výchovném prostředí.
Novelizace tentokrát upravuje také práva prarodičů či sourozenců. V praxi se často stávalo, že otec - podnikatel tají své příjmy, aby nemusel vyplácet příliš vysoké výživné. I na tyto případy je tentokrát pamatováno, protože neprokáže-li jeden z rodičů své příjmy, má se za to, že jeho příjem činí patnáctinásobek částky životního minima, což je v současné době 51 450,- korun a výživné se stanoví z této částky. Další důležitou změnou je samotný rozvod. I v tomto případě doznala novelizace výrazných změn. V případě, že jeden z manželů se nepodílel na rozvratu manželství, s rozvodem nesouhlasí a byla by mu rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud toto manželství nemusí rozvést. V této novelizaci jsou ještě další důležité změny, které výrazným způsobem mění dosavadní provádění.
Jindra VáverkováV Galerii se už ví termín první výstavy
Uh. Hradiště (JiV) - Jedním z nejpoškozenějších objektů po povodni byla ve městě budova Galerie Slováckého muzea, sídlící na Otakarově ulici. Objekt sloužil od svého postavení v roce 1723 jako vojenská zbrojnice, starší pamětníci dodnes užívají název stará pošta. Od roku 1962 se z ní po rekonstrukci stala galerie. Po loňské povodni došlo k destabilizaci spodních vod a podloží a byla narušena statika. To se projevilo pohybem tří pilířů a roztržením klenby ve dvou podélných osách. Při záchranných pracích došlo k rekonstrukci fixace oblouků, které byly staženy ocelovou sítí, a byla provedena mikropilotáž. V přízemním sále je v činnosti vnitřní odvětrávací systém podél obvodových zdí a zbudovaný násyp bude umožňovat soustavné odvětrávání. Je položena speciální cihlová dlažba. Galerie dostane novou fasádu, která bude v původním odstínu. Vloni se předpokládalo, že všechny práce by mohly být dokončeny na jaře, říká Marie Martykánová, historička umění.
Termín dokončení se neustále posouval, ale teď už víme, že první výstava, kterou v galerii uspořádáme, bude zahájena 5. listopadu. Do poloviny září by měly být všechny rekonstrukční práce hotové a pak už se budeme věnovat jenom přípravě výstav, kterými budeme zahajovat novou etapu galerie, dodává Martykánová.Lázeňský park hyne
Ostrožská Nová Ves (JiV) - Dvacetihektarový park v Ostrožské Nové Vsi je po loňské povodni ve velmi špatném stavu. Více než polovina stromů v lázeňském parku o výměře dvacet hektarů postupně usychá. Příčinou tohoto usychání je dvoutýdenní zaplavení parku vodou. Vykácet se musí především smrky, lípy, borovice, břízy a některé další vzácnější dřeviny. Jediným druhem, kterému voda neuškodila, se zdají být topoly.Rudý kohout řádil i ve Vlčnově
Vlčnov (VaMP) - První den minulého týdne měli plné ruce práce pracovníci Hasičského záchranného sboru z Uherského Hradiště, když je kromě výbuchu a následného požáru v Míkovicích čekal požár na trvale neobydleném rodinném domě ve Vlčnově. Tady zhruba dvě hodiny po půlnoci 3. srpna pohltily plameny nejdříve střechu rodinného domu a poté hospodářské přístavby. Prozatím je v šetření, co způsobilo vznik požáru, ale už dnes se mluví o možnosti samovznícení uhlí a slámy. Naštěstí na rozdíl od míkovického případu (o kterém píšeme na jiném místě) nedošlo k ohrožení života či zdraví nikoho v domě, neboť po smrti rodičích zděděný dům nikdo již nějaký čas neužívá.
Hradišťští hasiči oheň ve Vlčnově lokalizovali okolo čtvrté hodiny ranní. Celková vzniklá škoda by se měla pohybovat kolem 100 tisíce korun.Generální ředitel Zdeněk Pernica dementuje informace, které byly o Letu Kunovice uveřejněny
Praha - Nejdříve v pátek 24. července a poté hned o týden později vytiskl deník Právo v rubrice Trhy & Ekonomika rozsáhlý článek pod titulem Let Kunovice půl roku vyvíjí zadarmo pro Ayres Corp. části pro nový letoun, resp. Podivné záměry Američanů v Letu Kunovice. Mimo jiné se zde hovoří o tom, že Kunovice jsou stále blíže konkurznímu řízení a že jejich finanční situace se každým dnem zhoršuje atd. Protože nás zajímal skutečný stav věci kolem dlouho diskutovaného prodeje americkému výrobci užitkových letadel, oslovili jsme rovnou generálního ředitele Ing. Zdeňka Pernicu.

Pane řediteli, je pravda, že od loňského dubna neplatí Let Kunovice sociální, daňové a úrokové závazky?
Není to pravda. Dokonce bych si to dovolil kvalifikovat jako veřejné obvinění z trestného činu. V blízké době si jen s redakcí Práva ujasníme, jakým způsobem dojde k nápravě. Ještě jednou opakuji, že jde o prostou lež.

Běžný pozorovatel by mohl dojít k názoru, že nový majitel Letu Kunovice Ayres Corporation nějak nechce dotáhnout do konce jednání o koupi společnosti..
Právně závazná kupní smlouva byla podepsána 17. března. K této smlouvě byly přiřazeny některé odkládací podmínky, které se týkaly zaplacení a převzetí akcií. Tyto odkládací podmínky měly plnit prodávající akcionáři, tzn. Aero Holding a Konsolidační banka. Většinou se tyto podmínky týkaly podnikání Letu a některých právních a smluvních záležitostí Letu. Právě proto, že jejich splnění nešlo vykonat okamžitě, k převodům akcií nedošlo. Mnohým, a musím se přiznat, že i nám, se zdálo, že to všechno trvá moc dlouho. Důvody protahování nebyly rozhodně v tom, že by Ayres váhal, ale v trvání splnění našich podmínek. Tedy termín 31. červenec.

Jaká je tedy situace dnes, ve středu 5. srpna 1998?
Všechny podmínky jsou splněny a v pondělí 10., popř. úterý 11. srpna by mělo dojít k převodu akcií a zaplacení.

Mluvilo se o tom, že Ayres se zdráhá převzít odpovědnost za dříve vyrobené stroje...
Ayres Corp. pochopitelně nemůže brát odpovědnost za vady výrobků vyrobených v době, než do podniku vstoupil. Ten problém tady skutečně byl a řešil se. Ostatně byla to jedna z těch odkládacích podmínek, nicméně již je vyřešena tím, že je vláda schválila.

Jaký je tedy dnes stav v kunovickém Letu?
Bereme to za vyřešenou věc. Dnes se připravujeme na kroky, které budou následovat po převzetí akcií, protože pak by měla být nová valná hromada Letu s novým akcionářem.

M. Miškeříková100.000 korun do Dobrušky
Uh. Hradiště (VaMP) - Návrh na schválení peněžitého daru o objemu 100.000 korun z rozpočtu předloží městskému zastupitelstvu na nejbližším jednání městská rada. Peníze by přitom měly směřovat na odstranění povodňových škod v Dobrušce. Předpokládáme, že zastupitelstvo tento návrh jednomyslně schválí, odhaduje Božena Tvrdíková, zástupkyně starosty. Návrh podle starosty prozatím není na účelové peníze. Otázka je, co na to řekne zastupitelstvo, uvedl Ladislav Šupka. Podle předběžného odhadu byly v Dobrušce největší škody způsobeny na bytovém fondu, když došlo ke zničení zhruba 175 bytů obyvatel Dobrušky.
Kromě těchto financí doporučila rada zastupitelstvu schválit poskytnutí částky až do výše 10.000 korun pro Oblastní charitu v Uherském Hradišti, která vypravila humanitární pomoc v podobě ošacení, jež před pár dny směřovalo na východní Slovensko, do oblasti, ve které se její obyvatelé nedávno rovněž vypořádávali s povodní. Z těchto peněz by se měly uhradit faktury na dopravu, upřesnila Tvrdíková.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund