Číslo: 33
18.08.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Úřad práce nával lidí neočekává
Děti se budou očkovat!
Sesuvy půdy i u nás
Most v Kostelanech do listopadu uzavřen
O studenty je v Brodě dobře postaráno
Hledají se dokumenty pro archivaci povodně

Úřad práce nával lidí neočekává
Míra nezaměstnanosti se do konce roku v okrese téměř zdvojnásobí

Denně navštěvují Úřad práce v Uherském Hradišti lidé, kteří v aktualizovaných seznamech pracovních příležitostí hledají práci. - Foto: KiM
Uh. Hradiště (KiM) - Mnozí občané přišli při nedávných povodních nejen o majetek nebo střechu nad hlavou, ale také o práci. V našem okrese zhruba 20% menších a středních firem řeší existenční potíže, většina z nich si už nebude moci dovolit tolik zaměstnanců jako dříve, a proto bude propouštět. Při výpovědi k 1. srpnu však všem poběží dvou nebo tříměsíční výpovědní lhůta, a proto zatím na uherskohradišťském Úřadu práce nezaznamenali větší nárůst uchazečů o zaměstnání. Dosud se totiž nevyskytl případ, že by zaměstnavatel ukončil pracovní poměr dohodou ze dne na den, podřízení musí ještě odklízet následky velké vody. #Ke 30. červnu jsme evidovali 1593 uchazečů, ke 31. červenci jich bylo 1742. Nápor lze kvůli výpovědním lhůtám očekávat až tak v říjnu či listopadu, uvedla zástupkyně ředitele Úřadu práce JUDr. Zlata Cilečková. V prognóze Úřadu práce se hovoří o zdvojnásobení počtu nezaměstnaných z nynějších 2,35% asi na procenta čtyři, z toho 3,3 procentům je ÚP schopen nabídnout místo.
Koncem roku by v našem okrese mělo být bez práce asi 3 tisíce lidí. #Větší množství pracovníků bude nucena propustit jen jedna velká firma, která byla záplavami dost postižena. Připadá mi neetické zveřejňovat její jméno, řeknu jen, že zde bude muset ukončit pracovní poměr asi 150 lidí. Jiná firma z našeho okresu nabídla, že její zaměstnance převezme. Jak jsem se ale dozvěděla, propuštění velký zájem neprojevili, řekla dále Cilečková. Část z těchto lidí půjde do předčasného důchodu, jiní už si sehnali nová místa, ostatní se na Úřadu práce objeví až za dva měsíce. Větší potíže se proto neočekávají, neboť například v červnu při 1500 nezaměstnaných bylo 1000 volných pracovních míst. Problémovou skupinu však tvoří lidé se změněnou pracovní schopností, a ti jsou obtížněji umístnitelní. Navíc se po 1. září na ÚP nahlásí letošní absolventi a o ty ze strany zaměstnavatelů příliš velká poptávka není. Dá se tedy říci, že se povodně v míře nezaměstnanosti neodrazily.
Okres Uherské Hradiště i s očekávanými čtyřmi procenty bude stále patřit mezi podprůměr v celé České republice.
ÚP pohotově reagoval také v době, kdy bylo město ještě zaplaveno. #11. července byl v naší budově evakuován suterén a my jsme již 16. 7. předložili ministerstvu práce a sociálních věcí projekt nazvaný Povodeň. V něm jsme podle pokynů vlády a MPSV zpracovali možnosti, jak naše nezaměstnané uplatnit při odstraňování škod. V něm jsme počítali, že budeme moci dotovat 40 - 80 lidí, kteří budou pomáhat při likvidaci následků. K dnešnímu dni jich máme umístěných 47 s výhledem do konce srpna, není vyloučené, že jejich pomoci bude potřeba déle. Máme uzavřeno 8 smluv s různými institucemi, jako jsou Město Uherské Hradiště, Město Uherský Ostroh, Obecní úřad Staré Město či Technické služby města. Zde všude pracují naši lidé, které dotujeme až do výše měsíčně 6.000 Kč, uzavřela Cilečková.Děti se budou očkovat!
Uh. Hradiště (Mac) - Na Uherskohradišťsku v místech postižených povodněmi zatím nebylo zaznamenáno žádné infekční onemocnění. Přesto i zde, stejně jako v jiných povodní zasažených městech, bude prováděno očkování proti žloutence. Očkovat by se měly děti od dvou let, především pak děti předškolního věku a školáci ve věku sedm až patnáct let. "Bohužel se dosud přesně neví, kolik dětí bude možno očkovat. Rozhodnutí teď záleží na ministerstvu zdravotnictví, na tom, kolik nám zašle dávek," uvedla Zdenka Skulová z Okresní hygienické stanice. Protože je především léto a svítí sluníčko, většina z nás jistě vyhledává místa ke koupání. Z důvodu nedávných povodní je zákázáno používat přírodní koupaliště v takto postižených místech. Je možno využít koupaliště v Uherském Hradišti, Kunovicích a ve Starém Městě. Na ostatních koupalištích nebyl ještě z hygienických důvodů provoz povolen.Sesuvy půdy i u nás
Uh. Hradiště (JiV) - Podobně jako v jiných okresech ani u nás jsme se nevyhnuli sesuvům půdy. Téměř v každém katastru se najde jeden až pět sesuvů menšího či většího rozsahu. Největší je v oblasti Vápenic. Celá sjezdovka Myšáčka je prakticky nenávratně zničená. Závažné sesuvy jsou i směrem k Hrozenkovu, které tak ohrožují mezinárodní silnici. Bohužel najdou se i takové, které ohrožují přímo nemovitosti. Ví se o sesuvu v Nedachlebicích, který ohrožuje dva domy, další jsou na Starých Hutích. Probíhá další mapování v obcích. Jak uvedl Jaroslav Hrabec, bude nutno se obrátit na Český geologický ústav, který by měl udělat podrobné zmapování a vyjádření k případnému řešení.Most v Kostelanech do listopadu uzavřen
Kostelany nad Mor. (KiM)- Od tohoto pondělí, tj. 18. srpna, bude pro nákladní a osobní dopravu uzavřen zatím do konce listopadu most přes řeku Moravu. Důvodem je generální oprava, která by měla probíhat ve dvou fázích. Nejdříve se budou vyměňovat zkorodované části ocelové konstrukce a dřevěná podjezdová plocha, kde byly před pěti lety namontovány nové nosné trámy a fošny. Na jaře příštího roku přijdou na řadu ochranné nátěry. Tyto práce provede ostravská firma Hutní Montáže Ostrava - INLES Color, která zvítězila ve výběrovém řízení v konkurenci dalších čtyř zájemců. Celková cena rekonstrukce je odhadována na tři a půl milionů korun. Obec dostala jeden a půl milionu od Okresního úřadu Uh. Hradiště a pět set tisíc bylo uvolněno z programu na obnovu vesnice. Zbývající peníze se pokusí získat od Ministerstva kultury ČR, které 1. dubna letošního roku vyhlásilo most za kulturní památku.
#Most byl dar od arcibiskupa Stojana, člena Vídeňského sněmu, a byl zprovozněn po první světové válce v roce 1921. Zvláštností je, jak byl postaven. Přímo na zelené louce se vykopaly jámy pro pilíře a následovala montáž konstrukce. Teprve potom nastalo hloubení nového koryta řeky Moravy, která předtím různě obtékala obec. V roce 1945 Němci most odstřelili a občané jej krátce po druhé světové válce vlastními silami vyzvedli z řečiště a uvedli do původního stavu. Za těch více jak sedmdesát let byl rekonstruován již několikrát, hlavně jeho dřevěná spodní část, která nemá vysokou životnost, vypráví o historii spojnice mezi Uherským Hradištěm a Kostelany starosta této obce Antonín Verbík.
#Uzavírka bude vyznačena na příjezdových komunikacích z obou stran mostu, takže žádáme všechny uživatele, aby toto rozhodnutí respektovali. Pro chodce a cyklisty bude vybudována přes Moravu lávka, oznámil také Verbík.O studenty je v Brodě dobře postaráno
Uh. Brod (VaMP) - V České republice je dvacet míst, kam každoročně na přelomu července a srpna směřují mladí lidé ze zahraničí, aby zde prostřednictvím mezinárodní organizace INEX, která má u nás zastoupení v Praze, zkusili prožít několik dní. Před třemi lety vznikla i v Uherském Brodě tradice mezinárodních výměnných pobytů zahraničních vysokoškolských a středoškolských studentů. Za ubytování a stravu, kterou hradí město, mladí lidé pracují jeden až dva týdny zdarma ve prospěch svého hostitele. Ten se stará jak o pracovní, tak i kulturní či sportovní vyžití.
I letos se tedy do Uherského Brodu přes INEX sjelo dvanáct studentů z Evropy: Itálie, Francie, Polska, Finska, Dánska, Velké Británie a Španělska, na poslední chvíli se omluvili zástupci Maroka a Japonska. Stejně jako v jiných letech práci brigádníků využívá společnost Rumpold při úpravě městské zeleně a celkového vzhledu města. #Kromě zahraničních studentů jsou do pracovních skupin zařazováni i vybraní studenti brodského Gymnázia, kteří tak mají jedinečnou možnost zlepšit se ve svých jazykových schopnostech, upřesnil Jan Kočař, zástupce starosty. Na rozdíl od svých zahraničních přátel jsou ovšem za svou práci náležitě finančně odměněni. #Jsem překvapen, jak dobře je o cizince v Brodě postaráno. Nikde jsem se nesetkal s tím, aby se město tolik staralo. Nejen co se stravy týče, ale hlavně mimopracovního času, netajil se při své návštěvě Uh. Brodu Martin Havlíček, předseda INEX. To už měli studenti za sebou např. návštěvu hvězdárny, České zbrojovky a farního kostela a čekala je exkurze Pivovaru Janáček.
Letošním problémem se zdá být jen způsob financování celé akce. #Dosud jsme studentům zajišťovali noclehy a stravu, uvedl Kočař, #nelogické se nám zdá být, že Rumpold, kterému jsme tyto pracovní síly nabídli, nám chce účtovat práci, kterou pro město studenti vykonali.
Protože podle představitelů brodské radnice nelze pochybovat o významu těchto pracovních táborů, je třeba udělat všechno proto, aby sem i příští rok vysokoškoláci z Evropy přijeli. #Forma, jak zorganizovat a zafinancovat jejich pobyt, se musí najít, rozhodl starosta Jiří Veselý.
Stejně jako k nám příjíždějí studenti ze zahraničí, cestují každoročně za prací stovky studentů od nás ven. Stačí si jen zaplatit jízdenku do místa svého pobytu a zpět a uhradit zprostředkovatelský poplatek, který u INEXu činí okolo 1.500 Kč.Hledají se dokumenty pro archivaci povodně
Okresní úřad v Uh. Hradišti, Referát obnovy regionu, hledá do svého archívu zajímavé videosnímky a fotografie ze všech míst okresu, které byly postiženy nedávnou záplavou. Prosíme o Vaše nabídky na tel. 0632/ 523471, Ing. Barčík. Vybrané snímky od Vás odkoupíme, nebo zajistíme jejich zkopírování.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund