Číslo: 33
17.08.1998
Článků: 61

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zjistili jsme, že Dagmar Havlová u soudu lhala
Kunovice se dočkají náměstí
Na řidiče čeká uzávěrka silnice
Za dvanáct dní přes šedesát nehod
V úterý převzal Ayres akcie Letu
Lidé stále bydlí v chatkách
Školní aktovku je třeba vybírat pečlivě
Je čtyři sta korun za hokej hodně, nebo málo?
Kvalita se nezhoršila

Zjistili jsme, že Dagmar Havlová u soudu lhala
Veselí nad Moravou - Už podruhé během dvou let dostala firma Raveli od Živnostenského úřadu v Hodoníně pokutu za nemorálnost, kterou prezentuje na svých billboardech.
V případě prvním použili Saudkovu fotografii Milenci a billboard sám nesl název S plným nasazením. Paradoxní je, že se nejvíc líbil mladým, právě těm, které údajně měli svým billboardem kazit. Pokuta tehdy činila pět set tisíc korun. Chtěli jsme se svou reklamou dostat do povědomí lidí a to se nám tenkrát povedlo, říká ředitel firmy Radek Velikovský. Na dalším billboardu se objevila Havlova busta a foxteriér, který ji olizuje. Tentokrát byl nepřijatelný nejen pro živnostenský úřad, ale i pro Radu pro reklamu. Živnostenský úřad napařil pokutu jeden milion korun a manželé Havlovi požadovali po reklamní agentuře M.A.R.S. a Raveli pět milionů korun. Jelikož agentura se mezitím rozpadla, je pravděpodobné, že celou čátku bude muset uhradit Raveli. Žaloba argumentovala tím, že k reklamě nedali manželé Havlovi souhlas. U výslechu pak Dagmar Havlová prohlásila: Jako herečka jsem nikdy nesouhlasila s tím, ač to bylo dobře honorováno, abych se ocitla v reklamě. Platí to i pro mě jako pro člověka.
Ředitel Velikovský nám k tomuto výroku řekl: Paní Havlová zřejmě tentokrát lže, neboť já sám jsem dostal fotokopii reklamy, na které je tehdy mladá Dagmar Veškrnová, paradoxně v reklamě na boty. Originál jsem neviděl, ale domnívám se, že ten, kdo mi kopii zaslal, nemá důvod lhát nebo vyrábět podvrhy. K tomu dodáváme jenom, že časopis, ve kterém se tehdy ještě Dagmar Veškrnová objevila v reklamě na boty se nám podařilo po velkém pátrání sehnat.
V soudní síni zástupkyně Havlových Hornová uvedla, že zobrazení politiků k reklamě se nikde na světě nepoužívá. Shodou okolností však v Americe jistý výrobce fotoaparátů přišel s reklamou, na které je Bill Clinton s Monicou Levinskou. Podali jsme odvolání k Nejvyššímu soudu a doufám, že zvítězí zdravý rozum. Jestliže jsme ale dnes dostali dva a půl milionu za fotku psa, co bude příště? S takovou budeme dělat jenom na pokuty. V šuplíku mám připraveny další návrhy na billboardy, ale nevím, jestli je vůbec použijeme.
O sympatiích, které firma Raveli získává mezi mladými, svědčí i to, že v Uherském Hradišti se našla skupina mladých, kteří v případě potvrzení původního rozsudku jsou ochotni založit konto na podporu Raveli a mezi prvními na něj přispět.
Jindra VáverkováKunovice se dočkají náměstí

Tyto dva domy a bar Blanka v Kunovicích jsou již v demolici. - Foto: Mac
Kunovice (Kk) - Již v blízké době by měla být hotova studie architekta Havlíčka ze Zlína, podle níž bude vybudováno v centru Kunovic náměstí. Toto by se mělo nacházet u hlavní kunovické křižovatky, kde nyní probíhá demolice dvou domů. Bourat se bude i bar Blanka. Restaurace Fialka čeká na hotovou studii, aby mohla započít s budováním střešní nádstavby tak, aby celý komplex vzájemně harmonizoval. Náměstí bude tvořit zástavba domů, kde dole budou umístěny obchody, nad nimi kanceláře, popřípadě ve střešních nádstavbách byty. Vše bude od hlavní silnice posunuto dozadu tak, aby zde mohla vzniknout ještě jedna obslužná komunikace a vynikl nově opravený kostel. Uvažujeme, že se objekty rozprodají firmám, které následně náš záměr zrealizují. Do konce tohoto roku také plánujeme vybudovat v části Na Bělince dva bytové domy. Tyto se budou nacházet vedle nově vybudované komunikace, přičemž v každém z nich by mělo vzniknout pět bytů, uvedl zástupce starosty Kunovic Malůšek.Na řidiče čeká uzávěrka silnice
Uh. Hradiště (Kk) - V současné době probíhá rekonstrukce vozovky železničního podjezdu na Kunovice, kterou již řidiči mohli zaregistrovat, neboť je zde omezení dopravy. V každém směru je vedena doprava v jednom jízdním pruhu. Opravy se provádějí v rámci povodňových škod a je spravován čerpací a odvodňovací systém podjezdu. Součástí oprav bude i výměna dlážděného krytu za živičný, přičemž tato akce bude trvat až do podzimních měsíců. Další oprava v nejbližší době čeká vozovku v Uherském Hradišti, ve čtvrti Sady. Zde bude prováděna od příštího měsíce rekonstrukce ulice vedoucí na Vésky, kde je doposud dlážděný povrch. Rekonstrukce se bude týkat sítí vodovodu a kanalizace a zakončena bude také novým živičným povrchem vozovky. Po celou dobu trvání oprav bude v tomto úseku nutná úplná uzávěrka silnice, takže řidiči, kteří budou chtít projet ze Sadů do Míkovic, budou muset volit cestu přes Kunovice. Vše bude označeno dopravními značkami. Průjezd bude ztížený a bude povolen pouze sanitkám a požárním vozidlům.Za dvanáct dní přes šedesát nehod
Uh. Hradiště (Kk) - Od 1.8. do 12.8. letošního roku bylo evidováno na okrese Uherské Hradiště celkem čtyřiašedesát dopravních nehod. V porovnáním se stejným obdobím loňského roku je to o čtyřiadvacet nehod méně. Za těchto dvanáct dní nebyla usmrcena žádná osoba, zatímco vloni dvě. Těžké zranění neutrpěl rovněž nikdo, oproti loňskému roku, kdy došlo k šesti případům. Hmotná škoda dosáhla výše 2.202.600,-Kč. Dle dalších informací Dopravního inspektorátu Policie ČR v Uh. Hradišti byl zjištěn alkohol u řidičů ve čtyřech případech. Nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě a na průtahu okresním městem především nedání přednosti v jízdě při přejíždění v jízdních pruzích a předjíždění. Od dubna přišel o řidičský průkaz jeden z řidičů, rozhodnutí ovšem čeká na nabytí platnosti. O dalším odnětí řidičských průkazů pro ztrátu spolehlivosti se ještě jedná.V úterý převzal Ayres akcie Letu
Kunovice (Kk) - Od března letošního roku, kdy byla podepsána smlouva mezi americkou firmou Ayres Corporation a Letem Kunovice, byly do úterý 11. srpna splněny všechny podmínky, které byly zapotřebí, aby Ayres převzal akcie Letu a zaplatil za ně. V úterý večer došlo tedy k tomu, že byly prodávajícím akcionářům Aeru holding a Konsolidační bance převedeny peníze od Ayres, který zaplatil a za to si převzal od těchto dvou prodávajících akcionářů akcie. Ayres Corporation svým kapitálovým vstupem získal 93,3 procenta akcií Letu, přesně tak, jak schválila již v dubnu česká vláda. K žádné výměně ve vedení představenstva zatím nedošlo. V současné době je u nás zástupce americké firmy. Ayres se rovněž ujme prodeje, což byla nejslabší stránka Letu. Je běžnou praxí na západě, že lidé ve vedení se mění. Se změnami ve vedení je nutno počítat, uvedl pro Dobrý den, Slovácko ředitel Letu Kunovice Zdeněk Pernica.Lidé stále bydlí v chatkách
Kostelany n/Mor. (Kk) - Rok po ničivé povodni bydlí občané z postižených Kostelan stále v provizorních chatkách, které zde byly postaveny. Podle slov zástupce starosty obce bude další využití chatek možné až v příštím roce. Do zimy se hodlají odstěhovat do svých opravených domů dvě rodiny. Další tři budou muset přežít zimu v chatkách. Dle vyjádření výrobce vyplývá, že v dřevěných chatkách se dá normálně bydlet i v zimních měsících. Chatky jsou vybaveny elektrickým topením a jsou izolovány. Vše se ale ukáže až v praxi. Dokonce tady máme již vedeny žádosti zájemců o ubytování. Chatky bychom chtěli v budoucnu pronajímat celoročně, tak, aby to bylo pro obec co nejvýhodnější, uzavřel zástupce kostelanského starosty.Školní aktovku je třeba vybírat pečlivě
Uh. Hradiště - Blížící se začátek školního roku s sebou přináší i zakoupení potřebné výbavy. Jak vybrat vhodnou školní aktovku pro dítě a na co při jejím nákupu dát pozor, jsme se zeptali ing. Dostálové ze Státní zkušebny Zlín. Aktovka podléhá určité formě ověřování, kterou provádí státní zkušebna. Aktovky patří do nařízení vlády č. 173, kterým se stanoví výrobky, které musí mít prohlášení o shodě a následně ujištění o prohlášení. Takže v každé prodejně aktovek by měli mít ujištění o tom, že aktovka odpovídá požadavkům na ni kladeným. Tyto požadavky jsou uvedeny v normě a normy bohužel jsou nezávazné. Pokud je však již jednou výrobek v nařízení vlády, musí být v podstatě už vyroben tak, aby byl bezpečný. Aktovka jako bezpečný výrobek musí mít jednak prvky na bezpečnost silničního provozu. To jsou signální a reflexní materiály.
Signální barvy jsou neonově žluté, oranžové, červené, ostře červené a růžové. Reflexní materiály jsou různé obrazové materiály, do kterých patří odrazová sklíčka, textilní nánosy a další. Aktovka musí mít minimálně 20% signální barevnosti na předním díle, minimálně 70 cm čtverečních reflexního materiálu na předním díle a 15 cm čtverečních reflexního materiálu na bocích. Aktovka by také měla splňovat určité ortopedické vlastnosti. Zádovou část by měla mít vyztuženou, nosné řemeny dlouhé minimálně 70 cm a široké 4 cm. Nosné řemeny musí být podložené, nebo vybandážované tak, aby netlačily. Zda je aktovka úplně v pořádku a splňuje tyto podmínky, poznáme nejlépe na tom, že má udělen certifikát vydaný v ITC.
Pokud tedy chcete nakoupit dobře, požadujte v prodejně k aktovce ujištění. Toto by pak mělo odkazovat na certifikát. Ujištění by měla mít každá prodejna. Cenově se aktovky pohybují od 500 do 2.000,-Kč. Pokud je aktovka levnější, tak je to podezřelé a může se jednat o dovoz z Asie. Batohy nespadají pod nařízení vlády. Záleží na rodičích, zda zvolí školní aktovku, která je určitým způsobem hlídaná, nebo zda zvolí pro dítě batoh. Většinou jsou totiž batohy definované jako cestovní nebo turistické. Pokud však dítě nosí batoh pravidelně do školy a něco mu tam praskne, tak se může stát, že mu opravu prodejce neuzná s tím, že výrobek je určen pouze na turistiku nebo cestování. Každodenní zátěž batoh nemusí vydržet. Aktovka se zkouší na nosnost 6 kg. Je to jedna ze zkoušek, aby dostala certifikát. Školní aktovka pro první stupeň má mít hmotnost do 1.200 g, pro druhý stupeň pak do 1.400 g. Co se týče velikosti aktovky, pro prvňáčky jsou lepší aktovky menší, tak, aby nebyly zbytečně těžké.
Pro větší školáky je vhodné volit, vzhledem k většímu množství pomůcek, aktovku větší. Každá aktovka má záruční dobu půl roku, reklamace se vztahuje na roztrhnutí či přetrhnutí části aktovky, dodala ing. Dostálová. Podle informací okresní hygieničky MUDr. Zdenky Skulové by měla plná aktovka 1.-2. ročníku vážit maximálně 2,5 kg. Ve 3. a 4. ročníku pak 3,5 kg. Ve vyšších ročnících pak 4,5-5 kg. Praxe tomuto však rozhodně neodpovídá.
Karin KuchtováJe čtyři sta korun za hokej hodně, nebo málo?
Uh. Hradiště - Doba prázdnin a dovolených je také dobou, kdy se většina sportovních klubů připravuje na svoje soutěžní období. Je také dobou, kdy se připravují ekonomické rozpočty klubů. Ze sportovních klubů jsme si vybrali sport, který vládne spíše zimnímu období, ale který je zřejmě pro peněženku rodičů jedním z nejnáročnějších.

Dozvěděli jsme se, že členské příspěvky se v HC Uh. Hradiště zvýšily oproti loňskému roku více jak dvojnásobně, tedy ze 150 na 400,-Kč. Na důvod tohoto zvýšení jsme se zeptali Aleše Mazúrka, člena výboru HC Uherské Hradiště.
V loňském roce byla výše příspěvků odvozena od rozpočtu celého klubu, na kterém se významnou měrou podíleli dva sponzoři, či spíše soukromé osoby. Ekonomická situace ve státě jim neumožňuje poskytovat další finance, proto jsme se museli vážně zamyslet nad naplněním rozpočtu. Valné hromadě jsme předložili na zvážení, zda v Uh. Hradišti zachovat 2. ligu mužů, která je největší položkou našeho rozpočtu, který je každoročně ve výši cca. 6 milionů korun. Valná hromada po široké diskusi se usnesla, že druholigový celek mužů je významným reprezentantem celého klubu a okresního města, a proto jsme se museli v rozpočtu vypořádat i s touto skutečností.
Po zkušenostech z okolních klubů, kde si rodiče hradí veškeré náklady na hokejovou výchovu svých dětí, jsme pro ně připravili rozpočty jednotlivých tříd, se kterými byla podrobně seznámena valná hromada. Rozpočty zahrnují položky, jako je náklady na trenéry, doprava, rozhodčí, přípravné období atd. Valná hromada odsouhlasila, že tyto rozpočty si jednotlivé třídy budou naplňovat samy. Z části členskými příspěvky, které byly stanoveny ve výši již zmíněných 400,-Kč a jejichž výše dle našeho mínění není vysoká ve srovnání s jinými sporty, či jinými aktivitami mládeže. Možná si rodiče neuvědomují, že 400,-Kč dnes stojí večeře v průměrné restauraci. HC stále dává mládeži zdarma ledovou plochu, stejně jako šatny, což není také běžnou záležitostí v ostatních hokejových klubech. Náklady na tuto ledovou plochu se rovnají v podstatě výši částky, kterou činí celý rozpočet tříd.
Poslední část rozpočtu by si měly třídy naplnit vlastní aktivitou. Spousta rodičů je podnikateli, proto se domníváme, že by mohla pomoci naplnit rozpočty těchto tříd příspěvky za reklamu. Chceme jim v tomto směru vyjít maximálně vstříc a domníváme se, že máme pro ně připraveny, ve spolupráci s reklamní agenturou ARTEL, zajímavé možnosti jejich prezentace.

Někteří rodiče mají obavy, že jejich sponzorské příspěvky zmizí v klubové pokladně.
Pokud mají rodiče skutečně tyto obavy, není problém jejich přání podložit dodatkem v reklamní či sponzorské smlouvě. V žádném případě nechceme na mládeži vydělávat, ale také si nemůžeme dovolit příliš prodělávat. Domníváme se, že je to otázkou času, tak, aby se mezi rodiči a vedením vytvořilo ovzduší důvěry, o které máme eminentní zájem.

Investované peníze se vám přece mohou v budoucnu vrátit v podobě peněz získaných z případného prodeje svých odchovanců.
Hokejová legislativa neumožňuje klubům, které vychovají hráče a které na tuto výchovu dávají větší prostředky, v případě jejich odchodu tuto částku požadovat od nového klubu. V podstatě rodiče si své dítě mohou kdykoliv vzít a bez větších problémů přihlásit do kteréhokoliv klubu v republice a klub dostane jen zlomkovou část skutečných nákladů na jeho výchovu. Protože tyto případy se v našem klubu vyskytovaly a vyskytují i po loňské sezóně, kdy jsme se snažili mládež dotovat maximálně, rozhodli jsme se, že větší část nákladů převezmou samy třídy. V letošním roce jsme přistoupili také k angažování zkušených trenérů pro mládež, kteří pochopitelně nebudou pracovat zdarma. Snažili jsme se tím vyhovět názorům rodičů, že tréninkový proces je méně kvalitní. Je pochopitelné, že zkušenost trenérů se odrazí i v rozpočtu.

Již druhý rok provozujete zimní stadion, jaké jsou vaše zkušenosti?
Zimní stadion jsme se snažili získat do pronájmu, protože jsme byli přesvědčeni, že jako nejčastější návštěvníci tohoto sportoviště dokážeme využít maximálně všech možností, které stadion nabízí. Troufáme si říci, že za uplynulé dva roky se nám leccos podařilo a leccos máme před sebou. Jsme rádi, že postupně nacházíme společnou řeč s Městským úřadem v Uh. Hradišti, který v rámci svých možností částečně dotuje energie a zajišťuje generální opravy.
Bohužel hned v rozjezdu nás přibrzdily loňské červencové povodně, s jejímiž následky se srovnáváme dodnes. V letošním roce se zimní stadion konečně dočkal po pětadvaceti letech rekonstrukce ledové plochy, která v současnosti splňuje všechny parametry moderního sportoviště. Pochopitelně tuto rekonstrukci vítáme, ale na druhou stranu období od května do poloviny srpna byla plocha mimo provoz a nemohli jsme tak uskutečnit některé akce, které jsme připravovali a které by přinesly ekonomický efekt. Toto mínus bychom chtěli dohnat v příštím roce. Proto chápeme, že letošní sezóna bude pro nás nesmírně důležitá a nebude jednoduchá ani pro rodiče. Bohužel ekonomická realita nám neumožňuje jednat jinak.

Domníváte se tedy, že v příští sezóně by se mohla výše příspěvků měnit i směrem dolů?
Je těžké hovořit na začátku letošní sezóny o začátku příští. Pro nás je nejdůležitější zvládnout tu nadcházející. Pokud však budou aktivity, které se snažíme vyvíjet, úspěšné a uvidíme snahu o pomoc i u samotných tříd, nebráníme se tomu, pokud nám to situace umožní, dotovat mládež větší částkou.

Na financování a podporu sportu městem jsme se zeptali přímo starosty ing. Ladislava Šupky.
Město nepodporuje pouze lední hokej, tj. HC Uh. Hradiště, ale vytváří dobré podmínky pro hokej a krasobruslení tím, že stále udržuje v provozu městský zimní stadion, na rozdíl od některých dalších měst. Za podmínek velmi výhodných pro nájemce pronajímá celý komplex zimního stadionu hokejovému klubu. Nájemné je pouze symbolické, zisk z veškerých podnájmů komerčních prostor a z pronájmů ledové plochy je příjmem HC. Město podle dohodnutého harmonogramu provádí všechny opravy a rekonstrukce, jež jsou nad rámec údržby a běžných oprav. V letošním roce je vyčleněno pro zimní stadion z kapitálového rozpočtu města 7,268 mil. Kč. V pololetí již z toho bylo provedeno za 3,571 mil. Kč prací, zejména na rekonstrukci chladicí technologie a ledové plochy. V dalších letech investice budou pokračovat. Součástí dohody města s HC je příspěvek na úhradu energií.
V letošním roce schválilo městské zastupitelstvo zvýšení tohoto příspěvku o 47% na 1,250 mil. Kč. Tento svůj závazek město průběžně plní. Protože jsem přesvědčen, že město plně akceptovalo požadavky HC Uh. Hradiště a v letošním roce žádná další jednání o případné úpravě neproběhla, nemíním dále shora uvedený názor komentovat. Pro úplnost však dodávám, že uvedená částka na rekonstrukci na zimní stadion představuje 7,8% všech letošních městských investic a příspěvek na provoz zimního stadionu je 0,54% z příjmů provozního rozpočtu. Zda je to pro jeden sportovní klub a jeden oddíl Slovácké Slavie moc, nebo málo, nechť si srovnají sami čtenáři.

Karin KuchtováKvalita se nezhoršila
Ostr. Nová Ves (Kk) - Ke zhoršení kvality vody v přírodních nádržích a koupalištích vlivem teplého počasí a následným přemnožením řas zatím nedošlo. Hygienici průběžně odebírají vzorky vody z přírodních koupališť a přehrad. Tvrdí však, že především v přírodních koupalištích může být přemnožení řas a zhoršení kvality vody otázka třeba jen jednoho týdne. Zatím je voda jak v Ostrožské Nové Vsi, tak i na Smraďavce v pořádku. V případě, že by byla zjištěna zhoršená kvalita vody, byly by včas rozmístěny u přehrad výstražné tabule s varováním, že je voda nevhodná, a občané informováni pomocí sdělovacích prostředků.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund