Číslo: 34
25.08.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nachlazený premiér navštívil naše město
Elektro Štěrba uvádí na trh světovou novinku
SESUVY V NEDACHLEBICÍCH OHROZILY DVA DOMY
Bartolomějský jarmak ve Veselí

Nachlazený premiér navštívil naše město
Předsedu vlády Václava Klause potěšila pracovitost místních lidí

Premiér Klaus byl přivítán před hotelem Grand. - Foto: JiV
Uh. Hradiště - V sobotu, kterou strávil na střední a jižní Moravě, zavítal také do Uherského Hradiště premiér Václav Klaus. Přestože byl silně nachlazen, absolvoval s doprovodem, což byli členové zastupitelstva, členové ODS a okresního úřadu, procházku po městě. Byl se také podívat na místa, která navštívil před pár týdny při povodni.
Po procházce se konala v hotelu Grand tisková konference pro zúčastněné novináře, z nichž část byla až z pražských médií. Premiér se kladně Vyjádřil o tom, že občané tohoto regionu vzali věci do svých rukou a vykonali obrovský kus práce.
Doslova uvedl: #Myslím, že je to to nejlepší vysvědčení, protože kdyby se jenom čekalo shůry na pomoc od státu, tak ta by přicházela určitě daleko opožděněji, proto jsem rád, že je tady tolik opraveného a tento můj pocit je až překvapivě dobrý. Navštívili jsme několik domů zbouraných, několik těžce poškozených. Jeden z mých poznatků dnešního dne je ten, že jsme možná zatím ještě nedocenili rozdíl mezi totálně zničeným domem a domem zcela nepoškozeným nebo poškozeným částečně. Je potřeba hledat cesty nebo metodu jak pomoci v těchto případech. Tam už je rozhodování státu daleko obtížnější, protože tam už není to jednoduché ano - ne. Setkání s řadou starostů je pro mě pozitivní, protože převládá sdělnost, věcnost, optimismus.
Poslanec Plachý poděkoval Klausovi za zájem, který o náš region projevuje a za podporu, která je nám vyjádřena. Dále Klaus uvedl, že některé obce se díky médiím dostaly do širšího povědomí a pomoc byla směřována hlavně jim, a to na úkor těch, o kterých se zase tak moc neví. K problému rozdělování peněz z kont, na která se nashromáždily mnohdy velké sumy, se premiér vyjádřil v takto: #Provedlo se už několik kol diskuzí s majiteli kont, jak rozdělit peníze, aby se nepředávaly jenom do jednoho místa, ale aby se je podařilo spravedlivě rozdělit.
Za Dobrý den, Slovácko, mu byla položena tato otázka: #Spousta starších lidí bydlí v domcích, kde nejsou trvale hlášeni. V tomto případě nemají nárok na příspěvky od státu ani půjčky, a mnohdy nejsou ve svém věku se schopni o další bydlení postarat sami. Nemělo by se k těmto případům přistupovat individuálně? #Jsem si tohoto problému vědom. Individuální dopisy dostávám a snažím se je nějakým vhodným způsobem řešit. Nerad bych z toho ale dělal velký problém. Na dopoledním setkání se starosty jsem byl informován i o takových případech, že najednou obce začínají mít spoustu lidí trvajících na tom, že tam mají mít trvalé bydliště a v obci přitom nikdy nebydleli. Objevují se u nás jako ve všem i vypočítaví lidé. Byl bych velmi pro, abychom to nepřestřelili. Ale tážete-li se na individuální přístup, já bych pro něj byl a podporoval bych ho.
K zahraniční pomoci se vyjádřil v tom smyslu, že ne každá nabízená pomoc byla vhodná a využitelná.
Bude se ale jednat o možnosti využití půjček. Jedině však na konkrétní, hotové, připravené a schválené projekty věcného typu.
Tisková konference byla podle plánu ukončena. Někteří z přítomných novinářů se shodli na tom, že pan premiér byl velmi příjemně naladěn vůči novinářům, což nebývá u něj vždy zvykem. Premiér se rozloučil, a přestože byl pozván na svatbu, která v hotelu právě probíhala, odjel přesně dle svého harmonogramu i s doprovodem na další setkání do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu.
Jindra VáverkováElektro Štěrba uvádí na trh světovou novinku
Uh. Hradiště (JiV) - Dva roky trval vývoj nového zabezpečovacího systému Nicol z produkce Elektro Štěrba, jehož výrobcem je společnost Štěrba Alarms. Tento český výrobek je vyráběn pomocí špičkové techniky povrchové montáže s komponenty, které zaručují vysokou spolehlivost. Na letošním Mezinárodním veletrhu zabezpečovací techniky Pragoalarm 97 mu byla udělena značka nejvyšší kvality CZECH MADE.
Zajímavostí je, že pro dosažení tohoto ocenění je zapotřebí, aby výrobek splňoval z možných l00 bodů aspoň 66. Tento výrobek jich dokázal splnit 99. Jak uvedl na tiskové konferenci, kterou tato firma pořádala 19. 8. v restauraci U Racka v Ostrožské Nové Vsi, manager Jiří Bittner, předcházela tomuto ocenění dlouhá cesta hledání a vývoje. Původně začal tento výrobek tým nadšenců, později se na vývoji přímo podílelo asi 10 lidí. #S výrobkem jsem velmi spokojen po stránce kvalitativní - dá se považovat za nejlepší na světě uvedl ředitel Štěrba. Výroba se během tohoto roku rozjela na plné obrátky. Oficiální výrobě předcházela maloseriová, kde se vývoj postupně zdokonaloval a nabíhaly nové verze výrobku. Systém NICOL jich má několik.
Pro větší firmy je ideální NICOL 1400, který má plně programovatelnou zabezpečovací ústřednu s pamětí posledních 500 událostí. Lze ji přehledně programovat jak klávesnicí ústředny, tak i pomocí osobního počítače. Ústředna monitoruje až 14 smyček. K ústředně je možno připojit i jiné komunikační moduly a předávat data ze systému na všechny typy pultů centralizované ochrany v ČR. NICOL micro má čtyři smyčky, je vhodný pro malé firmy a NICOL piko slouží především k zabezpečení menších objektů. Zajímavá je také cena - např. byt je možno zabezpečit systémem v ceně okolo pěti tisíc korun. Jak je u firmy zvykem, je možno tyto sytémy pořídit také na splátky. Všechny systémy jsou homologovány Službou kriminální policie ČR. Nejvíce je jich uvedeno do provozu na severní Moravě. Také na Hulínsku se značně snížil počet krádeží v objektech, kde je systém zaveden.
Co se týče vývozu do zahraničí, je dle slov ředitele Štěrby velmi těžké dostat se na západní trh. Výrobek je uváděn na trh na Slovensku, v Polsku, Rusku a Bělorusku. Zapojení kteréhokoliv systému firma provádí tzv. na klíč během l - 2 dní.SESUVY V NEDACHLEBICÍCH OHROZILY DVA DOMY
Záchrana ohrožených staveb si vyžádá miliony
Nedachlebice - V Nedachlebicích jsou od rozvodněné Moravy poněkud dál a výš, a přesto se problémy spojené s vodním živlem nevyhly ani jim, byť v poněkud jiné podobě. Přívaly deště sebou přinesly sesuvy, které přímo v této obci ohrožují dva obytné domy postavené v patě svahu, který se dal do pohybu. Jako nutné opatření se jevilo v první řadě vystěhovat se z domů. Rodina Ševčíkových uposlechla rady, rodina Řezníčkových se rozhodla zůstat. Celého případu se ujali odborníci. Po odvysílání v televizi se ozvaly dokonce firmy, které byly nápomocny hledat řešení. Na základě této nabídky byla vybrána ostravská firma, která předložila návrh na provedení záchranných prací. V první fázi je zapotřebí provést geologický průzkum, na který je obecním úřadem zaslána objednávka a na tomto další práce také stojí. Počasí se naštěstí umoudřilo, posun svahu se díky některým provedeným opatřením zastavil. Nikdo ovšem neví, zda se po vydatnějších deštích nebude situace opakovat.
Oba domy prozatím nemají narušenou statiku, ale výkony, které je zapotřebí provést, by měly stát minimálně 3,5 milionu korun. Je otázkou, co se bude v budoucnu jevit jako výhodnější řešení. Zda za vysokou částku, která nebude určitě hrazena jenom ze státních prostředků, vybudovat zpevnění svahu, anebo opustit dům, ve kterém každá rodina prožila již kus svého života a pustit se do budování nového na příhodnějším místě v obci. Obec, ve které se buduje kanalizace a plynofikace, nemá další volné prostředky na zaplacení prací, které by měly posun svahu zastavit. Jenom vybudování opěrné zdi a vybagrování sjeté zeminy by stálo okolo l,5 milionu korun. Obec náhradní ubytování může poskytnout v ubytovně, která je v bývalé škole a může také poskytnout stavební místo. Otázkou však je, jesti budou obě rodiny ochotny a schopny pustit se do nové stavby. Jeden z domů je totiž postaven před necelými deseti lety.
Jindra VáverkováBartolomějský jarmak ve Veselí
Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh (JiV) - Veselanům se na jejich sobotní jarmark podařilo nejenom počasí, ale i nálada. Městem procházely od rána skupinky dospělých s malými dětmi, pro které byl jarmark příležitostí k provětrání rodičovské peněženky. A bylo také co kupovat. Sice i na tomto trhu se objevilo zboží, které najdete na každé městské tržnici, ale našly se stánky, ve kterých bylo na co se dívat. Krásné dřevěné hračky, umně uvázané a naaranžované sušené květy, keramika ozdobná i užitková, perníky a spousta jiného oku lahodícího zboží. Na Bartolomějském náměstí se od rána střídaly k poslechu dechovky z blízka i daleka, před polednem prošel průvod dívek a mladých mužů v dobových kostýmech s koňmi, odpoledne se dětem tajil dech při pestrém rytířském turnaji na koních. Při tanečních a šermířských představeních se předvedly skupiny Canimus Surdis, Štvanci, Carolands a brněnská hudební skupina Vaganti.
V neděli se konal podobný program v Uherském Ostrohu, kde bylo možno také zhlédnout expozici pivovarské sladovny a využít možnosti projížděk motorovými čluny Agentury pro Baťův kanál po Moravě. Odpolední program byl téměř shodný s veselským. Počasí oběma akcím přálo, návštěvnost byla dobrá. Zúčastněným se akce líbily a nejvíce nadšené byly děti.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund