Číslo: 34
30.08.1999
Článků: 82

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


První zazvonění uslyší prvňáčci už pozítří,
Obávaná Street Party se prý dnes konat nebude
Srbským dětem se v Uherském Hradišti líbilo
Výrobky z Hamé se kupují nejvíce
Pěti cizincům byl zakázan pobyt
V sobotu bude předáno čestné ocenění
Škola byla slavnostně otevřena
Boj o demolici domů skončil
Bílovice navštívili čápi

První zazvonění uslyší prvňáčci už pozítří,
jejich počet se však od příštího roku znatelně sníží

Prvňáčkům se nejvíce líbí aktovky s obrázky pohádkových hrdinů - Foto: P. Paška
Region - Už za dva dny usedne do lavic základních škol našeho regionu více než šestnáct tisíc žáků, z toho zhruba sedmnáct set půjde do školy poprvé. Ještě v letošním roce se podle údajů Školského úřadu v Uherském Hradišti počet prvňáčků výrazněji neliší od let předchozích, avšak už od roku příštího bude dětí nastupujících do školy znatelně ubývat. A to se zřejmě odrazí i na mnohých základních školách, zejména v malých obcích, které se budou muset vyrovnat nejen s nedostatkem nových žáčků, ale tím pádem také s nižším příjmem finančních prostředků.
"V malých obcích se mnohdy navíc potýkáme s nedostatkem učitelů, přestože evidujeme obrovské množství žádostí o tuto profesi," uvedl ředitel školského úřadu Bohuslav Jandásek. "Celkově však nejsme schopni uspokojovat požadavky po učitelích prvního stupně, naopak velmi těžko se umisťují učitelé s některými aprobacemi, například matematika, přírodopis, tělocvik a chemie," objasnil Jandásek.
I v letošním novém školním roce bude škole na každého prvňáka poskytnulo 200 korun, které jsou určeny na školní potřeby. Záleží jen na učitelích, zdali za ně nakoupí pastelky, barvy, pravítka či sešity. Zvýšený nápor dětí i dospělých nakupujících v souvislosti s příchodem školního roku už zaznamenali v odděleních papírnictví i kožené galanterie.
Miroslava Dostálová ze zkušebny usní, obuvi a kožené galanterie Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně doporučuje pro prvňáčky klasické školní aktovky s pevnou zádovou částí a nosnými řemeny o minimální šíři čtyř centimetrů. "Důležité je také vybavení aktovky reflexními sklíčky, fóliemi a signálními materiály. I u batohů, které jsou oblíbené zejména u starší mládeže, by měla být vyztužená záda," tvrdí Dostálová.
"Prvňáčkům bych popřál hodné učitele, kteří budou schopni je zaujmout a pracovat s nimi tak, aby je to ve škole bavilo. Je důležité, aby ve vzdělání neviděli strašáka, ale naopak záležitost přitažlivou a zajímavou," přeje Jandásek.
I letošní první září budou stejně jako každý rok posíleny dopravní hlídky, které by měly zabezpečit bezpečnost dětí při přecházení vozovek.
Lenka FalešníkováObávaná Street Party se prý dnes konat nebude
Uh. Hradiště (fal) - Vystoupení alternativních skupin, které chtějí vyzvat veřejnost ke změně svých životů, se má uskutečnit dnešní odpoledne.
"V některých regionálních novinách se vyskytly zvěsti o tom, že v Uherském Hradišti plánujeme obávanou Street Party spojenou s výtržnostmi a demolicí všeho, na co narazíme," řekl hlavní iniciátor celé akce Tomáš Čabla z Napajedel. "Může přijít každý, kdo má zájem. Ovšem v první řadě si všichni musí uvědomit, že v žádném případě není v našem zájmu něco rozbíjet nebo tropit výtržnosti. Byli bychom totiž sami proti sobě."
Jak dále uvedl, cílem tohoto setkání je informovat veřejnost o ekologii, dále zde však také zazní hesla, která budou zaměřena proti týrání zvířat, supermarketům, globalizaci světa a proti automobilismu. Celé odpoledne budou na Masarykově náměstí rozestavěny infostánky, ve kterých zájemci dostanou veškeré informace.
"Celá akce se bude chystat již od dvanácti hodin, proslovy začnou v patnáct hodin a skončí mezi pátou a šestou hodinou. Konec předpokládám kolem jedenadvacáté hodiny," tvrdí Čabla. Proslovy a vlastně celé odpoledne budou proloženy taneční hudbou, na kytaru pak zazní například písně Karla Kryla.
"Celou akci budu zajišťovat asi s dvaceti pomocníky. My se budeme chovat slušně, nemohu se však zaručit za lidi, kteří se k nám dnes připojí," říká Čabla. "Jsme domluveni s Policií České republiky, která na Masarykově náměstí z důvodu této akce posílí své hlídky. Ta v případě jakýchkoliv nepříjemností okamžitě zasáhne," tvrdí Čabla a dodává. "Bylo by dobré, kdyby se této akce zúčastnili i rodiče mladých lidí. Potřebujeme jejich podporu, bez nich totiž nedokážeme nic změnit."Srbským dětem se v Uherském Hradišti líbilo
Uh. Hradiště (fal) - V rámci akce "Prázdniny pro 1000 dětí ze Srbska" skončil včera již druhý turnus prázdninového pobytu srbských dětí u nás pořádaný Soňou a Pavlem Machálkovými.
"Řada těchto dětí ve věku od sedmi do šestnácti let je z rodin, které přišly o střechu nad hlavou, případně i o příbuzné," objasnila Machálková. "Srbské děti jsou velice milé, přátelské a vděčné. Válka v nich zanechala mnoho nepříjemných zážitků, což jsme viděli při jejich pobytu u nás. Strach z vojáků a letadel v nich přetrvává a velmi je to poznamenalo. Na letadla se neustále dívaly s velkým strachem," řekla Machálková.
Během červencového i srpnového pobytu děti díky ČSAD, a. s. Uherské Hradiště, která poskytla výraznou slevu na autobus, navštívily například zámek v Buchlovicích, ZOO Lešná, Luhačovice, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Strážnici, chodily se koupat na koupaliště i krytý bazén. Manželé Machálkovi touto cestou děkují všem, kteří srbským dětem umožnili volné vstupy při těchto výletech. Výjimkou snad byl jen hrad Buchlov, kde dětem, které tvořily více než čtyřicetičlennou skupinu, zaměstnanci hradu nebyli ochotni poskytnout ani množstevní slevu.
"Velmi se mi tady líbilo, nejhezčí je centrum města," uvedla Jelena Ciric. "Nejvíce mi chutnaly špagety," prozradil Ivan Corbolokovic.
"Sám osobně mám dobrý pocit z toho, že jsme jim alespoň tímto způsobem mohli pomoci," dodal Machálek.Výrobky z Hamé se kupují nejvíce
Uh. Hradiště (PS) - Dle výzkumu agentury Median, která provedla anketu mezi více než 3000 respondenty z celé ČR, je nejprodávanější značkou mezi výrobci přesnídávek a dětských výživ babická firma Hamé. Celých 37 % dotázaných pravidelně kupuje výrobky Hamé Babice a dalších 23 % je kupuje pouze občas. Další místa obsadily značky Hami a Deva. Ostatní značky, jako Hipp, Hochmánek a další, se na trhu prosazují velmi málo.Pěti cizincům byl zakázan pobyt
St. Město (vb) - Celkem pěti cizím státním příslušníkům Ukrajiny, Rumunska a Mongolska byl vydán v úterý oddělením cizinecké policie Uherské Hradiště zákaz pobytu na území České republiky. Cizinci byli odhaleni policií v ubytovacím zařízení ve Starém Městě. Podle kontroly dokladů vyšlo najevo, že tito muži zde pobývají neoprávněně. Všem byla udělena mimo zákaz pobytu rovněž i bloková pokuta, neboť se svým jednáním dopustili přestupku. Nejmladšímu z cizinců bylo devatenáct let.V sobotu bude předáno čestné ocenění
Uh. Hradiště (fal) - Při příležitosti Dne otevřených dveří památek, který se uskuteční již tuto sobotu, bude slavnostně předáno čestné ocenění nově vypsané kategorie Stavba roku 1998. Tento titul bude náležet Galerii Slováckého muzea.
"Hodnocení čestných ocenění Dům roku 1998 a Stavba roku 1998 v letošním roce probíhalo podle nových pravidel, která odsouhlasilo minulé zastupitelstvo," objasnil starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka. "To probíhá na základě přihlášky s určitými náležitostmi, kterou může podat majitel, investor, dodavatel stavby nebo projektant," upřesnil Šupka a dodal, "čestné ocenění Dům roku v letošním roce uděleno nebude.Škola byla slavnostně otevřena
Velehrad (Kk) - Za přítomnosti přednosty okresního úřadu, architektů, stavebního dozoru, zástupců stavební firmy, ředitelky školy, starosty obce a dalších byla v pátek 27. srpna 1999 slavnostně otevřena a místním farářem posvěcena nová budova školy ve Velehradě. Výstavba školy začala po shromáždění finančních prostředků na začátku roku 1997, přičemž celkové náklady dosáhnou po dokončovacích pracích téměř sto milionů korun.
"Nejednalo se pouze o výstavu vlastní základní školy, ale i přístavbu, kde jsou umístěny dílny a učitelský byt. Zároveň došlo k úpravě celého areálu, srovnání terénu, regulaci potoka Salašky, příjezdových komunikací a sportovišť. Celý komplex bude rovněž na podzim osázen zelení tak, aby kolem školy vznikl lesopark," upřesnil starosta obce Stanislav Gregůrek.
Školu bude od prvního září navštěvovat na dvě stě dětí nejen z Velehradu, ale také z Modré a Salaše. Ředitelka školy Marta Reissnerová k výuce samé uvedla: "Připravujeme širokou nabídku zájmové činnosti. Zaměřit se hodláme především na estetickou výchovu. Majetkem školy je totiž i keramická dílna s pecí, kterou budou využívat nejen žáci, ale i ostatní veřejnost." Využití prostor školy plánuje obec taktéž na své kulturní akce, které se v současné době nemají kde konat.Boj o demolici domů skončil
Uh. Hradiště (fal) - S netrpělivostí očekávali obyvatelé Svatoplukovy ulice výsledek jednání městského zastupitelstva, které zasedalo minulé úterý. Na konečný verdikt si ale lidé museli počkat téměř hodinu, po kterou byla vedena bohatá diskuze. V ní čtyři ze zastupitelů vystoupili se svými příspěvky, ve kterých nesouhlasili se záměrem města, tedy budoucí demolicí domů a odsunutím stavební čáry o devět metrů od silnice.
Šestnácti hlasy pro a pouhým jedním proti schválilo po projednání městské zastupitelstvo zahájení řízení o změně územního plánu spočívající ve zrušení koncepce předpokládající demoliční přestavbu a odsun uliční čáry, tedy zachování domků.
"Pokud se změna územního plánu dostane do programu již na příštím zastupitelstvu a bude-li schválena, budou si moci obyvatelé Svatoplukovy ulice konečně domky zrekonstruovat a modernizovat podle svých představ," řekl uherskohradišťský starosta Ladislav Šupka.Bílovice navštívili čápi
Bílovice (VJo) - Na poli mezi Bílovicemi a Nedachlebicemi přistálo asi stočlenné hejno čápa bílého. Čápy k přistání zřejmě vedla čerstvě pooraná zemina, neboť zde právě členové ZD Agri Mistřice prováděli orbu.
"Bylo to jak v hororu," řekl traktorista František Omelka. "Více než sto čápů se najednou sneslo okolo mého traktoru a já jsem musel několikrát zastavit a vyčkat, až se čápi dostatečně nakrmí."
Čápi se zde zdrželi téměř hodinu, aby pak pokračovali na své daleké cestě na jih Evropy a dále, snad až do jižní Afriky. "Byla to nádherná podívaná," potvrdil jeden z přihlížejících místních občanů.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund