Číslo: 35
31.08.1998
Článků: 57

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na hladině řeky Olšavy plavala bílá pěna
Stoh nové slámy v Topolné zachvátil požár
Zítra zasednou děti do lavic
Zbrojovka přijímá absolventy COPT
Firma Raciola, s.r.o. Uherský Brod v likvidaci
SYNOT AUTO - nový autorizovaný prodejce vozů BMW
United Games Bike Tour 1998 snad napomůže zlepšení
Posledních deset míst

Na hladině řeky Olšavy plavala bílá pěna
Odebrané vzorky vody jsou však v pořádku a po pachateli se tudíž nepátrá
Kunovice - Uplynulý týden pokryla řeku Olšavu v Kunovicích bílá pěna. Dle vyšetření vzorků odebrané vody však odborníci zjistili, že jsou tyto v pořádku. Po pachateli tedy není důvod pátrat. Bydlíme kousek od Olšavy, nevím, co ve vodě bylo, ale asi toho muselo být hodně, voda byla celá zpěněná a před deštěm hrozně zapáchala. Je to zvláštní, nasládlý pach. Když voda smrdí, je to pro nás znamení, že zase někdo něco vypustil. Nemáme si to ale možnost nijak ověřit. Pokud je to malé množství, tak každý spoléhá na to, že se na to nepřijde a ve vodě se to ztratí, vypráví jedna z obyvatelek domu u řeky. Kdo a jak často odebírá vzorky vody? Komu může řadový občan rychle nahlásit, že je voda znečištěna? Odebírat vodu z řek není v naší kompetenci. Pokud dojde k otravě, řeší vše referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Průběžně odebírá vzorky pak správce řeky, v tomto případě Povodí Moravy.
V Uherském Brodě již několikrát ke znečištění vody došlo. Zdejší referát životního prostředí má k dispozici odběrové láhve, které může kdykoliv použít a vodu odebrat sám, uvedla okresní hygienička Zdenka Skulová. Ing. Košínová z referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti k věci dodala: Pokud občan zjistí nějaké znečištění, musí událost nahlásit první správci, což je Povodí Moravy. Ten by pak měl učinit další kroky. Povodí Moravy taktéž odebírá na určitých profilech vzorky vody.
Zeptali jsme se tedy přímo ředitele Povodí Moravy Ing. Ondrůška: Znečištění by se mělo jako první nahlásit na referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti, nebo příslušnému městskému úřadu, pokud mají odbor životního prostředí. Následně pak na policii, potom nám, jakožto správci toku, a okresní hygienické stanici. Pokud je to rybářský revír, tak i rybářům. Jestliže občan nikoho z těchto organizací nesežene, je dobré, aby sám vzal vzorek vody, nejlépe do čisté láhve, minimálně jeden litr, označil a nahlásil místo, odkud to znečištění vytékalo, a informace předal těmto organizacím.
Co jsme tedy zjistili? Téměř nic. Pokud tedy příště zjistíte, že na hladině řeky plave bílá pěna, mávněte nad tím rukou, neboť než se dovoláte příslušných organizací, bude znečištění dávno pryč. Jak tomu bylo ostatně i v tomto případě. Jestliže vám však není čistota řeky lhostejná, nezbývá než si zahrát na Sherlocka Holmese a vydat se po stopě. Otázkou však zůstává, zda vám zjištěné stopy bude někdo věřit!
Karin KuchtováStoh nové slámy v Topolné zachvátil požár

Topolná (Kk) - Zatím z neznámých příčin došlo ve čtvrtek 27. 8. kolem 9.00 hodin ráno k požáru stohu slámy v obci Topolná. K hořícímu stohu zdejšího zemědělského družstva o velikosti 80 x 13 a vysokého pět metrů se rozjeli nejen místní, ale také hasiči ze záchranného sboru Uherské Hradiště. Škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na 120.000,-Kč. V těchto případech se postupuje tak, že stoh se nechává vyhořet. Pokud bychom požár zlikvidovali, vznikl by ohořelý stoh, kterého by se zemědělci jen těžce zbavovali. Stoh se tedy oboral, tak, aby se oheň nemohl rozšířit a trochu se srazily plameny, aby kouř nadměrně nezamořoval okolí, uvedl jeden ze zasahujících hasičů. Dle slov vyšetřovatele vyhoří tento stoh za jeden den, během kterého se u něj vystřídají hlídky dobrovolných hasičů. Horší případy vznikají u starých stohů, které vydrží hořet i dva dny. Zde pak hrozí i nebezpečí, že hořící kusy slámy může vítr roznést mimo stoh.Zítra zasednou děti do lavic
Uh. Hradiště (Kk) - Již zítra zasedne do lavic 753 tříd základních škol na našem okrese 16.509 žáků. Přestože se počet žáků proti loňskému roku mírně zvýšil, jsou školy, kterým byla udělena výjimka, neboť třídy nesplňovaly stanovený počet žáků. Podle školského zákona je stanoven počet žáků v jednotlivých třídách. Ve škole, kde jsou třídy pouze prvního stupně a zároveň jsou zde spojené ročníky, je to třináct žáků na třídu. Pro školu, která má všech pět tříd a pět ročníků prvního stupně, je to patnáct žáků a ve třídě školy, která má všech devět ročníků, čili je to škola s druhým stupněm, je to sedmnáct žáků na třídu. V případě, že škola tento stanovený počet žáků nesplňuje, může jí být udělena výjimka. Ta se vztahuje například na školu ve Starém Hrozenkově, kde byla udělena až na dobu pěti let, neboť se nepředpokládá, že by se zde, v pohraniční obci, počet žáků v budoucnu zlepšil. Obec tak tedy nedoplácí náklady za chybějící žáky.
V loňském roce doplácela na nedostatek žáků obec Ořechov a Uherské Hradiště za Základní školu ve Véskách. Letos byla udělena výjimka také Základní škole Komňa a Kudlovice. Výjimku naopak neuplatnila škola Bzová, neboť zde byl počet žáků na dvě třídy dostatečný.Zbrojovka přijímá absolventy COPT
Uh. Brod (Kk) - Do pracovního poměru v České zbrojovce Uherský Brod nastoupilo v měsíci červnu do kategorie výrobních dělníků jednadvacet absolventů Central odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Česká zbrojovka uzavřela s COPT Uh. Brod dohodu, kde je mimo jiné stanoveno, že při doplňování stavu zaměstnanců do kategorie výrobních dělníků bude dávána přednost absolventům právě tohoto pedagogického zařízení. Přijímání nových pracovníků schválilo vedení firmy na základě požadavků výrobního úseku v souvislosti se zajištěním zvýšeného prodeje malorážek. Dalších osm absolventů COPT, kteří doplní kapacitu ve výrobní konstrukci, konstrukci a výrobě nářadí, bude přijato v září.Firma Raciola, s.r.o. Uherský Brod v likvidaci
Uh. Brod (red) - Jak potvrdil Jiří Jehlička, ředitel společnosti Raciola Jehlička, dřívější firma Raciola Uherský Brod, výrobce drůbeže, skončila svoji činnost a je nyní v likvidaci. Nová firma Raciola Jehlička převzala celou firmu mimo její pohledávky a závazky, které činí, dle vyjádření Josefa Jehličky, člena správní rady 25 až 30 milionů korun. V dřívější Raciole bylo celkem osm společníků, z nichž například Ing. Gargulák a Ing. Zatloukal působili současně i v dozorčí radě olomoucké firmy Mrazík, zabývající se distribucí mražených potravin. Z Racioly Uherský Brod tak do Mrazíka putovaly ve zboží peníze, které měla Raciola jištěny garancemi na leasing rozvážecích aut, které Mrazík zakoupil na sto padesát. Mrazík však nevydělával, tak jak všichni předpokládali a zkrachoval, s sebou stáhl i Raciolu, která se postupně dostala do platební neschopnosti.
V současné době v Raciole Jehlička nepracuje žádný z pracovníků bývalého vedení Raciola Uherský Brod a jak jsme se dověděli, Ing. Zatloukal údajně odcestoval do USA. Firmu Raciola si nyní osvojil majitel pozemků a budov Jiří Jehlička, který založil novou firmu Raciola Jehlička. Budoucnost firmy Raciola Jehlička vidím dobře. Se zaměstnanci není nejmenší problém a v nejbližší době bude dokonce přijat větší počet pracovníků do jednoho z provozů, uzavřel Josef Jehlička.SYNOT AUTO - nový autorizovaný prodejce vozů BMW
Uh. Hradiště (Kk) - V zastoupení značky BMW v regionu pro střední a jižní Moravu došlo ke změnám. Dřívější prodejce BMW, firma Bavaria, dostala výpověď ze smlouvy a bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového dealera. V řízení se do finále dostaly dvě firmy, z nichž jedna byla firma Synot. Ta jej také nakonec po zásluze vyhrála, podepsala smlouvu a stala se novým autorizovaným prodejcem vozů BMW pro střední a jižní Moravu. Znamená to, že vznikl nový podnikatelský subjekt Synot Auto, a.s., který je stoprocentní dcerou hlavní firmy SYNOT, známého podnikatelského subjektu na Hradišťsku. Firma Synot Auto bude zajišťovat ve svěřeném regionu komplexní služby pro zákazníky BMW. To znamená především prodej, servis a ostatní činnosti s tím související, uvedl pro Dobrý den výkonný ředitel Synot Auto Josef Tlusťák. Zákazníci BMW najdou firmu Synot Auto ve známých stávajících prostorách Zlíně-Příluku, kde dříve působila firma Bavaria.
Podnikatelským záměrem firmy Synot Auto je však vybudovat ve Zlíně ve výhledu několika let zcela nové zastoupení BMW. Tento nový objekt bude plně reprezentovat značku BMW a všechny služby s ní spojené. V současné době se nedá zatím s určitostí říct, kde se objekt bude nacházet a jak bude vypadat, ale jsou již učiněny první kroky proto, aby pro náš region vznikl důstojný stánek automobilů této značky, upřesnil dále výkonný ředitel Synot Auto. V nejbližším období se bude firma Synot Auto prezentovat ve dnech 11.-13. 9. na brodském autosalonu, kde již připravuje pro zákazníky své představení a seznámení s vozy BMW.United Games Bike Tour 1998 snad napomůže zlepšení
Uh. Hradiště (VaMP) - Ve čtvrtek 3. září okolo 17. hodiny se okresní město stane cílem první etapy cyklistické jízdy United Games Bike Tour 1998. Odtud pak bude startem pokračovat i další etapa s cílem v Hodoníně. Cílem akce, která je jakousi cyklistickou jízdou napříč Evropou, by se měla mimo jiné stát podpora cykloturisiky, zdravého životního stylu a popularizace Moravsko - slezské cyklotrasy. Bike Tour se zúčastní mladí lidé z České republiky, Rakouska, Slovinska, Maďarska, Jugoslávie a Indie. Dvacetičlenná mezinárodní skupina s doprovodnými vozidly projede ve dnech 3. až 12. září 1998 po trase Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín a dále k Jadranu. Ve čtvrtek 3. září přijede skupina cyklistů před budovu městské radnice na Masarykově náměstí. U nás, v našem okrese se o zřízení cyklotrasy začalo poprvé mluvit v polovině roku 1995. Tehdy začal Úřad města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, svolávat setkání zástupců okresních a městských úřadů k přípravě projektu Moravské cykloturistické stezky.
Myšlenka zřízení nadregionální cykloturistické stezky na Moravě se ale datuje na dobu ještě dřívější, to se uvažovalo o založení celomoravského sdružení s projektem cyklotrasy vedoucí od jihu k severu. Jelikož se nakonec ukázalo, že není v silách města Olomouce garantovat celou akci, v květnu 1996 je uzavřena smlouva s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy. Byla vytypována trasa cyklistické stezky a Klub českých turistů navrhl systém orientačního značení, který byl projednán s příslušnými vládními institucemi (Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra). Vyznačení cyklotrasy Jeseník - Olomouc - Kroměříž - Uh. Ostroh proběhlo během roku 1997 a počátkem roku 1998.
Propagační akce Bike Tour 1998 snad dopomůže ke zlepšení stavu stezky mezi Huštěnovicemi a Uh. Hradištěm. Ovšem velice špatná je situace kolem úseku Uh. Hradiště - Ostrožská Nová Ves, kde jsou lidé nuceni využívat vysoce frekventované hlavní silnice, neboť cyklistická stezka tady dosud úplně chybí.Posledních deset míst
Uh. Hradiště (red) - Posledních 10 volných míst na školní rok 98-99 do jednoleté jazykové školy anglického jazyka s akreditací MŠ nabízí Akademie vzdělávání J. A. Komenského Uh. Hradiště. Inf. na tel. 0632/ 551 667, 556 205 (po 17.00 hod).www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund