Číslo: 36
08.09.1997
Článků: 46

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Danajský dar od Američanů
Přijedou Uriah Heep
LET Kunovice získal cennou certifikaci
Ceny ryb půjdou nahoru
Svatý Vojtěch v Uh. Hradišti
Okresní veterinární správa oznamuje
10. října vyjde poprvé!
Tisková oprava

Danajský dar od Američanů
Očkování proti žloutence v našem okrese plné nedostatků

V uplynulých čtrnácti dnech zaplnili ordinace dětských lékařů malí pacienti, kteří byli očkováni proti žloutence. Celou akci ovšem provázela řada nedostatků... - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - #Za očkování se nebude vybírat ani koruna, potvrdil okresní zdravotní rada Jaroslav Knot výsledek schůzky, která se podle našich informací sešla ve velkém stylu za přítomnosti mluvčích pediatrů začátkem minulého týdne v nemocnici u primáře Kaňovského. Kromě dětských lékařů se na narychlo svolanou akci dostavil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ladislav Čech a ředitelky Krajské a Okresní hygienické stanice. Podle Knota je sice hrazení pojišťoven všelijaké, přesto mají lékaři tuto práci ve smlouvě a navíc je jim za každé očkované dítě přiznán doplatek. #Oficiálně platí, že se nebude nic vybírat ani dovybírat, oznámil rezolutně Dobrému dnu zdravotní rada. Schůzka byla svolána proto, aby se, jak doslova řekl zdravotní rada Knot, #...vybírání byť dobrovolných poplatků nerozjelo. Peníze, které lékaři vybrali, budou okamžitě vráceny.
Zcela jinak se celá situace jeví z pohledu odborných lékařů - pediatrů. #Od hygienické stanice jsme dostali příkazem zorganizovat a provést očkování rychle a včas, zhodnotila situaci na počátku srpna, pár dnů před zahájením očkování Helena Filová, dětská lékařka. V číslech to konkrétně pro tuto lékařku znamenalo naočkovat 950 dětí v deseti dnech. #Objemem práce to znamená více než měsíční práci, navíc spojenou s abnormálním papírováním, řekla Filová. O tom, kdo tuto práci lékařům zaplatí, se nikdo z odpovědných nedokázal včas a konkrétně vyjádřit. Zdravotní řád České republiky, který je závazný pro každého lékaře, sice v sobě zahrnuje pravidelné očkování, ale konkrétně toto protižloutenkové očkování v seznamu pravidelných očkování není. #Navíc jsme od 1. července placeni podle toho, co jsme udělali a dostali zaplaceno loni, upřesňuje Filová. Problémem podle lékařů je chybějící vyhláška, která by především přesně vymezovala povinnosti lékaře a zabývala se ohodnocením jeho práce navíc. Z toho důvodu nehodl ali lékaři provádět očkování zdarma.
Naštěstí Okresní hygienická stanice v Uherském Hradišti dodala alespoň jehly a stříkačky s dostatečným množstvím vykazovacích papírů, které si původně měli lékaři zajistit - tj. koupit a nakopírovat sami.
28. srpna současně s vakcínou obdrželi všichni pediatři faxovou zprávu ze Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), podle které bude pojišťovna na očkování přispívat. Ne ho tedy platit.
Tento příspěvek činí 11,50 Kč na jedno dítě, přičemž ale podle ceníku lékařů schváleného zákonem jsou náklady stanoveny na 71,60 Kč (93 bodů krát 0,77, tj. hodnota bodu). #Jedině proto, že VZP pouze přispívá, jsme poprosili rodiče, aby i oni finanční částkou snížili skutečné náklady, řekla Filová. Vždyť ani vybírání 50 korun nepokryje celé náklady. Ostatní p ojišťovny se k problému postavily do polohy mrtvého brouka. #Radu Knota jsme informovali o tom, že peníze v žádném případě nehodláme vybírat od sociálně slabých rodin, tam kde je víc dětí, nebo kde víme, že existují finanční problémy a pod., uvedla dále Helena Filová. Šlo skutečně o dobrovolný příspěvek, tudíž záleželo na individuálním přístupu rodičů dětí.
Bez problémů ovšem nebylo ani rozdělení očkovacích dávek. Někteří rodičové se cítili podvedeni, že právě na jejich dítě se nedostalo. V rámci svobodné volby si každý pacient, za děti jeho rodiče, mohou vybrat svého lékaře. Tak je naprosto běžné, že například děti z Boršic mají svého lékaře v Uherském Hradišti. Očkovací látka se však dostala pouze do ordinací vytipovaných OHS. Bez ohledu na skutečnost, zda dítě bydlí v oblasti postižené povodní, obdrželi pediatři tolik dávek, kolik mají v evidenci dě tí. #Proto se muselo zákonitě stát, že byl naočkován i ten, kdo zatopený vůbec nebyl a jiný, protože spadá k jinému lékaři, měl smůlu, dodala k problému Filová.
Většina lékařů se proto s přihlédnutím na problémy s distribucí očkovací látky, honorováním a vším souvisejícím staví za názor, že jde především ze strany hygieniků o špatně zorganizovanou akci. #Očkovací látka od Američanů se pro nás stala skutečně danajským darem! - shodla se většina pediatrů v okresním městě.
Oficiální stanovisko k celému problému vydá představenstvo Okresního sdružení lékařské komory v nejbližších dnech.
M. MiškeříkováPřijedou Uriah Heep
Dobrý den, Slovácko mediálním sponzorem koncertu
Na pozvání Pragokoncertu přijíždí k miniturné do České republiky téměř deset let po svých triumfálních koncertech Uriah Heep. Tentokrát vystoupí po koncertu 27. září v Praze na Výstavišti i 28. září od 19 hodin ve Sportovní hale v Uherském Hradišti. Legenda světového rocku zahraje ve složení, ve kterém nebudou chybět ani hudebníci z nejslavnější éry Uriah Heep: bubeník Lee Kerslake a kytarista Mick Box, samozřejmostí bude i Trevor Bolder a Bernie Shaw.
Koncert v Uh. Hradišti, jehož mediálním sponzorem bude i týdeník Dobrý den, Slovácko, bude benefiční a jeho výtěžek bude věnován na pomoc obětem záplav. Vstupenky budou k dostání v předprodeji v hradišťském Klubu kultury, v prodejně Music Record, v Uherském Brodě v Agentuře Zvonek a ve Zlíně v Městském divadle, kontaktní kanceláři Rádia Zlín, ve Velkém kině, Zelenáčově šopě a v Domě kultury. Cena vstupenky 350,- Kč. Hostem pořadu bude skupina Argema.LET Kunovice získal cennou certifikaci

Výkonný ředitel a.s. LET Kunovice Josef Skrášek (vlevo) přebírá z˙rukou Otoupala certifikát systému jakosti. - FOTO: AD
Kunovice (JOH) - Základním předpokladem úspěšného prodeje výrobků je jejich jakost, která znamená uspokojení potřeb zákazníka. Pro splnění této podmínky, jež by mohla otevřít brány na světové trhy leteckého průmyslu, byl pro a.s. LET Kunovice zisk certifikátu systému jakosti dle požadavků normy ČSN ISO 9001. Jak nám řekl výkonný ředitel a.s. LET Josef Skrášek: #O certifikaci naší společnosti bylo rozhodnuto v průběhu roku 1992, kdy jsme uskutečnili výběr poradenské firmy. Doporučena byla firma Det Norske Veritas B.V.
Samotný certifikační proces pak byl zahájen školením managementu koncem roku 1993. Původní termíny se v a.s. LET nedařilo plnit, což bylo způsobeno zejména neplněním finančních závazků ze strany LETu, a proto byla poradenská činnost dvakrát přerušena až na dobu přesahující 4 měsíce. #V dokončení certifikačního procesu se pokračovalo od srpna 1996, říká Milan Mach, vedoucí OKV, který byl pověřen řízením certifikací systému jakosti dle ČSN ISO 9001 v a.s. LET. #Při certifikačním auditu dne 25.3.97 byly zjištěny neshody vůči požadavkům dle normy ISO, dodává Mach, #avšak počet neshod byl odpovídající velikosti naší společnosti. Po provedení nápravných opatření, však již dne 3.7.1997 mohl vedoucí auditor certifikační firmy DNV B.V. Petr Šesták konstatovat, že byly odstraněny všechny dříve zjištěné nedostatky a doporučil LET, a.s. k certifikaci.
Po zaslání dokumentů k akreditaci do Holandska, byl firmou DNV B.V. vystaven certifikát s˙délkou trvání do 4. 7. 2000 a s˙platností pro letecký průmysl. Oficiální předání certifikátu se uskutečnilo v pátek 29. 8. 1997 v kanceláři GŘ v Praze za účasti zástupce District Mangera DNV B.V. pro Českou republiku Otoupala, výkonného ředitele Skráška, vedoucího OKV Macha a člena představenstva Bartoně. Společně s certifikátem obdrželi zástupci LETu podmínky pro provádění periodických auditů a podmínky pro používání loga DNV B.V. na dokumentech LETu.Ceny ryb půjdou nahoru
Ostrožská Nová Ves - Povodeň doslova řádila i na vodním majetku. Po protržení hráze v chovných rybnících příval vody z řeky Moravy zvedl jejich hladinu o více než čtyři metry. Tím se veškeré území proměnilo v jedinou vodní plochu. #Tím došlo k odplavení veškeré násady na tento rok, vrací se k nedávné povodni Antonín Sch”nbaum, jednatel Moravského rybářského svazu. V rybnících bylo v té době za 130 tisíc násad kaprů, candátů, línů a bolenů. #Bohužel nám voda vzala i všechny matečné ryby, dodal Sch”nbaum, podle kterého se ještě dnes dá těžko odhadnout, co rybníky v Ostrožské Nové Vsi obsahují. Připouští, že na jedné straně voda brala, na druhé zase nějaké ryby přinesla. Zatím byl sloven jediný rybník, protože jinde vysoká hladina nedovoluje rybník vypustit. #V tomto rybníčku byli zkušebně nasazeni malí amuři, a nemáme z nich téměř nic, konstatoval Sch”nbaum.
Celkové škody, které povodeň způsobila na majetku Moravského rybářského svazu v Nové Vsi, jsou ovšem umocněny o dalších 50 tisíc za zatopené krmivo a další znehodnocené zařízení včetně motorů a čerpadel. #Protože jsme samostatně hospodařící organizací, musíme škody zatáhnout ze svých prostředků, řekl dále Sch”nbaum, #dá se předpokládat, že v příštím roce dojde ke zvýšení povolenky na chytání ryb. Nahoru ovšem s určitostí půjdou i ceny tuzemských ryb, protože zcela vyplavená byla rybářství v Hodoníně, Přerově, Napajedlích i jinde.
Aby nezůstaly novoveské rybníky zcela bez života, rozhodli se tamní rybáři nakoupit 30 metráků kapra. Naštěstí jiné rybníky např. v Popovicích, kunovické zmole a Míkovicích zůstaly ničivé vodě uchráněny.
M. MiškeříkováSvatý Vojtěch v Uh. Hradišti
Uh. Hradiště - (red) V neděli 14. září 1997 v 18.00 hod. budou přivezeny do farního chrámu v Uherském Hradišti ostatky sv. Vojtěcha. Po slavnostních projevech zástupců města, okresu a církve bude následovat mše svatá, při které bude účinkovat smíšený pěvecký sbor Svatopluk a Uherskohradišťský dětský sbor pod vedením Karla Dýnky. K celonočnímu bdění u ostatků sv. Vojtěcha zveme všechny, kterým leží na srdci dobro celého našeho kontinentu. V pondělí 15. září 1997 navštíví sv. Vojtěcha žáci a studenti místních škol. Putovní svatovojtěšská výstava bude ve farním kostele přístupna veřejnosti od 12. do 15. září 1997. S ostatky se rozloučíme v pondělí 15. září v 14.00 hod.Okresní veterinární správa oznamuje
Okresní veterinární správa Uherské Hradiště nedoporučuje konzumaci ryb z řeky Moravy a zatopených oblastí. Na základě rozboru bylo zjištěno, že tyto ryby obsahují nad normativní množství těžkých kovů a karcinogenních látek, zvláště pak rtuti a olova. U těchto látek je norma překročena trojnásobně.10. října vyjde poprvé!
Chybí vám čtení z regionu na volné dny? Pak pro vás týdeník Dobrý den, Slovácko připravil malý dárek. Od 10. října se každý pátek budete moci začíst do pátečního vydání Dobrý den na víkend. Nebudete ošizeni o humorné povídky, hádanky, křížovky, poradnu pro ženy a jiná překvapení. Součástí víkendového vydání budou rovněž pozvánky na víkendové kulturní a sportovní akce v našem okrese. Už teď se těšíme na spolupráci s vámi, protože obsah víkendových čísel byste měli určovat právě vy, naši čtenáři.Tisková oprava
V minulém čísle došlo v článku #Podivné rozhodnutí městské rady v Uh. Brodě k nepřesnosti. Mylně byla uvedena částka 5.000,- Kč. Správný údaj je 500.000,- Kč. Autorovi článku se tímto omlouváme.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund