Číslo: 36
07.09.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Školní zvonek zahájil nový školní rok
Upozornění o uzavírce silnice
Kandidáti ODS hodlají naplňovat plán koncepčního rozvoje města
Místo čekáren prodejny a sklady
Hamé úspěšně
Slovnaft Moravia musel změnit pravidla soutěže
Anonym dvakrát pohrozil finančnímu úřadu bombou
Zkouška sirén

Školní zvonek zahájil nový školní rok
Provoz na silnicích celého regionu zůstal 1. září na chvíli ochromen
Slovácko - V úterý 1. září 1998, po dvouměsíčních prázdninách zasedlo do lavic základních a středních škol, gymnázií a odborných učilišť celkem 16.361 žáků, aby odstartovali nový školní rok. Zatímco těm ostříleným se školní docházka stala již zaběhnutou nutností, v lavicích škol v okrese zasedlo i 1.800 prvňáčků, kteří teprve teď zjišťují, co to ta škola vlastně je.
Základní škola na náměstí Míru v Uherském Hradišti již tradičně školní rok zahajuje v kině Hvězda, kde se i letos spolu sešli žáci, učitelé a vedení školy. Ředitel školy Vladimír Pipal kromě prvňáčků přivítal i nové žáky sportovních pátých tříd, které od letošního roku spojila společná záliba: kopaná, hokej či atletika, ve kterých právě zdejší škola dosahuje již léta kvalitních výsledků na různých soutěžích.
Mezi hosty nechyběl ani ředitel Školského úřadu v Uh. Hradišti Jiří Vařecha, který všem přítomným popřál hodně zdaru při zdolávání každodenních školních úkolů. Byl bych rád, aby se ze škol stal tým pedagogů a žáků, který potáhne za jeden provaz, řekl mimo jiné Vařecha. Aby se škola stala společným jmenovatelem pro všechny, kteří mají do výchovy a vzdělávání co říci. Aby žák šel do školy s radostí a učitel měl jistotu, že se ve svém oboru prosadí, rodič své dítě do školy dával s důvěrou, že se něco naučí, a pro zřizovatele aby byla škola výkladní skříní.
Určitě nejvíce prožívali slavnostní 1. září ti nejmenší. Na minianketu Dobrého dne, jak se těší do školy, nám žáčci Základní školy na náměstí Míru odpověděli: Celkem jo. Hlavně aby nebyla dlouho. - Těším se do družiny. - Nejvíc se těším na paní učitelku a na nové kamarády. - Těším se, jak budu nosit velkou aktovku, kterou mi dal Ježíšek. - Nevím, jestli se těším. Snad to bude dobré.
O tom, že školní rok už opravdu nastal, se mohli v ulicích celého regionu přesvědčit i všichni řidiči. Například situace při průjezdu hlavní křižovatkou v okresním městě právě 1. září vypadala téměř hrozivě, když se před osmou hodinou ranní vytvořila kolona automobilů ve směru od Jarošova dosahující až po odbočku na Mařatice. Dalším, tentokrát již pozitivním úkazem zahájeného školního roku 1998/99 v okresním městě byla a je každodenní účast strážníků Městské policie u přechodů přes nejfrekventovanější silnice v blízkosti škol a v závěru měsíce srpna zhotovené výstražné nápisy Děti na komunikacích.
Nový školní rok pochopitelně začal i v nejmenších dvoutřídních školách okresu: v Bystřici pod Lopeníkem, Komni, Kudlovicích a Véskách. Co je podle ředitele školského úřadu prvořadým, je fakt, že každá škola, byť větší nebo menší, má šanci stát se jedinečnou. To se podařilo například ve škole v Šumicích, která získala věhlas díky úspěchům na poli sportovním, když zdejší žáci loni zvítězili v atletickém mistrovství ČR. V Dolním Němčí zase žáci dosahují skvělých výsledků ve výtvarné oblasti.
M. MiškeříkováUpozornění o uzavírce silnice
Sady (red) - Městský úřad Uherské Hradiště upozorňuje občany, že od 8. září 1998 bude zahájena kompletní rekonstrukce části komunikace Solná cesta v městské části Sady, a to v úseku od středu obce směrem k Véskám. Předpokládané ukončení prací je koncem měsíce listopadu 1998.
K opravě komunikace, rekonstrukci vodovodu a kanalizace bylo přikročeno z důvodu nevyhovujícího povrchu vozovky, časté poruchovosti vodovodního řádu a končící omezené platnosti výjimky pro vypouštění odpadních vod prostřednictvím melioračního odpadu do řeky Olšavy. Jedná se o společnou akci tří investorů, Správy a údržby silnic, Slováckých vodovodů a kanalizací a města Uherské Hradiště. Přestože projektová příprava celé akce byla zahájena již začátkem letošního roku, k samotné realizaci se přistupuje až nyní, po zajištění finančních zdrojů. Během rekonstrukce dojde k úplné uzavírce vozovky, omezení provozu autobusů městské hromadné dopravy a zhoršení přístupu do této části Sadů.
Proto žádáme všechny občany o pochopení. O změnách jízdního řádu se mohou informovat na autobusových zastávkách nebo na informacích na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti (tel. 551220). Objížďka bude vyznačena dopravními značkami.Kandidáti ODS hodlají naplňovat plán koncepčního rozvoje města

Svou kandidátku představila ODS v hotelu Grand. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště (VaMP) - Pro zastoupení všech profesních skupin se při sestavování kandidátky pro podzimní komunální volby rozhodla Občanská demokratická strana. Na své mimořádné tiskové konferenci svolané na čtvrtek 3. září do salónku hotelu Grand se novináři mohli vůbec poprvé seznámit se jmény těch, kteří budou na Hradišťsku za ODS bojovat o přízeň voličů.
Jsou to: Libor Karásek (pracovník MěÚ), Jaroslav Plachý (poslanec PS PČR), Jiří Durďák (ředitel ZŠ), Jaromír Maláč (primář ARO), Miroslav Maňásek (marketing OTMA), František Horký (ředitel IPB v UH), Lubor Beneš (ředitel SPŠ), Petr Psík (podnikatel), Květoslav Tichavský (technik), Karel Klat (ředitel Hradišťanka), David Ondra (lékař), Josef Botek (učitel OA), Alois Šohajek (ředitel Dicom), Renata Johaníková (učitelka), Radek Hanačík (podnikatel), Anna Habartíková (zdravotní sestra), František Laga (ekonomický náměstek LET), Milan Malina (důchodce), Vladimír Tvrdoň (manažer), Dušan Hanák (primář plicního odd.), Bohumil Janík (podnikatel), Martin Bednář (student), Richard Tesař (podnikatel), Jiří Moravčík (technik), Václav Kolaja (podnikatel), Zdeněk Čuma (manažer), Dana Kuchařová (důchodce). Nejmladším kandidátem ODS je pro letošek student politologie a historie Masarykovy univerzity.
Podle jedničky strany pro komunální volby Libora Karáska je patrné, že strana vsadila na odbornost a kandidátní listina s 27 jmény by zároveň mohla oslovit všechny generace obyvatel okresního města. Profesní zastoupení je výsledkem důrazu, který chce strana klást v dalším volebním období na koncepční rozvoj města.
Vnitřní podmínky pro kandidaturu přitom nebraly ohled na bývalou stranickou příslušnost. Vyžadovali jsme jen předložení lustračního osvědčení, případně prohlášení o bezúhonnosti, upřesnil manažer hradišťské ODS Jaroslav Zapletal. Podle něj je konečný výběr výsledkem, který vzešel samovolně a jeho složení nebylo dáno direktivně. I z toho, že v kandidátce je šest nečlenů ODS, je patrné, že hlasy nedostávaly jen výrazné stranické osobnosti. Výběr kandidátů byl přitom prováděn z 50 členů místního sdružení ODS a téměř dvou desítek nestraníků.
I na komunální úrovni se nemění nic na postoji k extrémistickým stranám, odpověděl Karásek na dotaz, s kým by ODS mohla ve městě vytvořit koalici.
Na listině jsou kandidáti, kteří jsou připraveni podle výsledku voleb převzít na sebe část zodpovědnosti, odpověděl neurčitě na dotaz Dobrého dne, zda jsou ambice ODS obsadit místa na uherskohradišťské radnici, Libor Karásek, současný vedoucí odboru správy majetku města. Pokud by došlo k eventualitě, že by nejlepším východiskem bylo postavit starostu za ODS, tak samozřejmě i na tuto funkci máme kandidáta, byl konkrétnější manažer Zapletal. A kolik procent hlasů získaných ve volbách by podle vedení hradišťské ODS stačilo ke spokojenosti: Sto, zněla jedna z nejkratších odpovědí. Po setkání s novináři se kandidáti ODS pustili do práce nad zněním volebního programu, kde se určitě, mimo jiné, bude mluvit o výrobní zóně Jaktáře, která by podle poslance Plachého měla konečně začít sloužit budoucím investorům.Místo čekáren prodejny a sklady
Vésky, Havřice (Kk) - Čekárny dvou vlakových zastávek ve Véskách a Havřicích již nebudou sloužit svému účelu. Hlavním důvodem je nízký počet cestujících, kteří zde nastupují. Proto byl na těchto dvou vlakových zastávkách zrušen prodej jízdenek a čekárny pronajaty soukromým podnikatelům. V Havřicích si tedy mohou cestující zakoupit v čekárně oděvy a textil. Ve Véskách vznikne zřejmě sklad a kancelář. Jak potvrdil Dobrému dni Ing. Ilgner ze Správy dopravní cesty Přerov, podnikatel, kterému byly pronajaty prostory čekárny ve Véskách, zde hodlá zřídit kancelář a sklad. Co konkrétně tam však skutečně bude, zatím nevíme. Prostory byly pronajaty již v květnu, a hlavně z toho důvodu, aby nedocházelo k jejich devastaci. Místní podnikatel, který prostory získal, se zabývá zemědělskou činností a prodejem nějakých zemědělských výrobků, uvedl dále Ilgner.
Občané jsou však pobouřeni a není divu. Již teď je totiž jisté, že při nepříznivém počasí či při zimním zpoždění vlaku budou nuceni čekat venku. Anebo že by je podnikatelé pustili čekat do svých kanceláří, skladů a prodejen?Hamé úspěšně
Babice (VaMP) - Dvacetiprocentním podílem na tuzemském trhu s tzv. sladkými konzervárenskými výrobky se v současnosti může pochlubit jeden z významných výrobců potravinářského zboží našeho regionu, akciová společnost Hamé Babice. Tohoto výrazného úspěchu na domácím poli mohlo Hamé dosáhnout jen díky tomu, že od března letošního roku kromě osvědčených výrobků, jakými jsou paštiky, kečupy a hotová jídla, výrobní linky začaly produkovat i marmelády, džemy, povidla a výrobky kojenecké výživy. Zatímco těchto výrobků původně Babičtí produkovali okolo padesáti tun měsíčně, dnes produkce několikanásobně vzrostla.
O tom, že o výrobky s červeným medvědem ve znaku je letos velký zájem, svědčí i celkový obrat společnosti. Ten za prvních sedm měsíců roku 1998 dosáhl 1,267 miliardy korun, což je meziroční nárůst zhruba o 44 procent.Slovnaft Moravia musel změnit pravidla soutěže
Uh. Hradiště (Kk) - V úterý 1. září nabyl platnosti zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Úprava zákona vylučuje zahraniční kapitál z celé této oblasti, včetně spotřebitelských soutěží loterijního charakteru, a znemožňuje účast na loteriích a dalších hrách nejen firmě se zahraniční účastí, ale i jejím dceřinným společnostem. Jednou z těchto firem je i Slovnaft Moravia Brno, která na svých čerpacích stanicích, rozesetých po celé republice (nejblíže v Uh. Hradišti-Mařaticích), vyhlásila soutěž ve sbírání bonů. Smyslem hry bylo nasbírání určitého počtu bonů a následné přebrání ceny, jež tomuto počtu náležela. Ten, řidič, který se ale nespokojil s malými cenami a mířil na ty vyšší, jako je televizor, mikrovlnná trouba a další, byl navíc zařazen do slosování o automobil. Soutěž, kterou jsme vyhlásili, je v současné době v podstatě nezákonná.
Bylo tedy nutné zrušit starou soutěž a vyhlásit novou pod názvem Sbírejte bony 2 s tím, že jsme zrušili nadstavbovou část staré soutěže, tedy losování, což je nyní nezákonné. Všechno ostatní zůstalo v platnosti, přičemž pro ty soutěžící, kteří se měli zúčastnit losování a kteří by měli nárok uplatnit ceny nad 3.000 bonů a více, jsme udělali slevu asi 10%. Takže již nebude třeba na určitou cenu například 6.000 bonů, ale pouze 5.400. Je to vlastně kompenzace pro ty soutěžící, kteří se mohli dostat do slosování o auto. Soutěž normálně běží dál. Byly vydány nové hrací karty s odvoláním na zákon a z něho vyplývající změnu. Na kartách je také dále přesně uvedeno, jaké množství bonů je potřeba pro jednotlivé ceny, uvedl pro Dobrý den, Slovácko ředitel Slovnaftu Moravia Brno.Anonym dvakrát pohrozil finančnímu úřadu bombou
Uh. Hradiště (Kk) - Hned dva dny téměř za sebou, ve středu a pátek 2. a 4. září 1998 oznámil anonym, že v budově Finančního úřadu v Uherském Hradišti se nachází bomba. Ve středu v 9.15 hodin oznámil ženský hlas na telefonním čísle sekretariátu ředitele finančního úřadu :Jsem nucena oznámit, že máte v budově umístěnou bombu. V 9.25 hodin byla provedena evakuace pracovníků finančního úřadu a byla provedena prohlídka budovy policejními orgány, při které nebyla žádná bomba ani jiný nástražný systém nalezen. Akce se zúčastnilo dvanáct pracovníků policie, upřesnil tiskový mluvčí policie ČR Jaroslav Krejčíř. Hned v pátek ve stejném čase se však anonymní telefonát opakoval. Opět byli policisté nuceni zasáhnout, naštěstí i v tomto případě bylo pátrání negativní a bomba v budově nalezena nebyla. Do akce bylo tentokrát zapojeno osm policistů a již nyní víme, že pachatel volal z veřejné telefonní budky. Případ je předmětem dalšího vyšetřování, řekl dále tiskový mluvčí.
Ať už je motivem jednání pachatelů msta nebo hra, hrozí jim trestní stíhání pro trestný čin šíření poplašné zprávy podle ő 199 trestního zákona, za což by jim mohl být uložen maximální trest odnětí svobody do tří let. Jelikož se však pachatelé dopustili tohoto trestného činu opakovaně, může jim být uložen dle trestního zákona trest odnětí svobody až do výše pěti let. Od začátku letošního roku došlo na uherskohradišťském okrese již ke čtyřem případům výhrůžných anonymních telefonátů, oznamujícím místo uložení bomby. Naposledy byla nahlášena bomba 1. 7. 1998 na víceúčelovém komplexu Máj v Uherském Brodě.Zkouška sirén
Slovácko (red) - Podle plánu Hlavního úřadu Civilní ochrany ČR bude provedena akustická zkouška elektrických sirén na celém území ČR. Zkouška proběhne ve středu 16. září 1998 ve 12 hodin trvalým tónem po dobu 2 minut.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund