Číslo: 36
13.09.1999
Článků: 77

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ocenění Stavba roku 1998 bylo předáno Galerii Slováckého muzea
Počet nezaměstnaných se blízí k pětitisícové hranici
Magické datum páry nezaujalo
Pachatel barvil vodu v˙kašně
Vandalové zničili sochu
Zaměstnanci Letu žijí v nejistotě
Práce se ženě stala osudnou
U hlavního líčení padaly facky

Ocenění Stavba roku 1998 bylo předáno Galerii Slováckého muzea

Starosta města Ladislav Šupka a ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec při předávání ocenění - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště - Za krásného slunečného počasí byla v sobotu 11. září v Den otevřených památek v Uherském Hradišti vyhlášena Stavbou roku 1998 Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici. Starostou města Ladislavem Šupkou tak byla letos poprvé odhalena plaketa akademického sochaře Jiřího Habarty s nápisem Stavba roku, umístěná právě na zdi Galerie Slováckého muzea. Již od loňského roku probíhá podle upravených pravidel, které schválilo městské zastupitelstvo, hodnocení ve dvou kategoriích, a to Dům roku a Stavba roku.
První významnou změnou je, že do soutěže nebyly automaticky zařazeny stavby dokončené a zkolaudované v hodnoceném roce, ale jen ty, které jejich majitelé, projektanti či investoři předepsaným způsobem do soutěže přihlásili. Na rozdíl od předchozích let hodnotila komise v pevně stanoveném složení novou kategorii Stavba roku. Do této kategorie mohly být přihlášeny pouze stavby jiného charakteru než novostavby a budovy, které prošly komplexní rekonstrukcí.
"Nejen proto, že v této kategorii byla pouze jediná přihláška, a to přihláška galerie, ale protože si to tato budova dozajista zasluhuje, první Stavbou roku se stává Galerie výtvarného umění Slováckého muzea. Oceněn byl především způsob a kvalita, jak byla provedena sanace povodňových škod," upřesnil starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka.
Po předloňské povodni byla totiž tato barokní budova jedna z nejvíce poškozených památek městské památkové zóny Uherského Hradiště. Její střední pilíře v přízemí poklesly do rozbředlého podloží, čímž popraskaly klenby budovy, a bylo nutno rychle dalšímu poškození zabránit. Proto musela být provedena mikropilotáž a pro zajištění kleneb byla zvolená technologie z Anglie. Součástí rekonstrukce bylo i vysoušení obvodového zdiva galerie systémem odvětrávacích kanálů. Práce započaly v polovině října 1997 a trvaly jeden rok.
"Věřím, že tak krásná budova, jako je Galerie Slováckého muzea, nám vydrží po mnoho desítek let a přeji si, aby si občané města našli cestu do této půvabné budovy, nejen pro zhlédnutí výstav, ale i pro stavbu samu a její jedinečnou atmosféru," pronesl své přání závěrem starosta.
Karin KuchtováPočet nezaměstnaných se blízí k pětitisícové hranici
Uh. Hradiště - Statistiky Úřadu práce v Uherském Hradišti potvrdily, že počet nezaměstnaných v našem regionu se blíží k pětitisícové hranici. Za poslední sledované období došlo k mírnému nárůstu nezaměstnanosti, kdy na konci července bylo evidováno 4943 uchazečů o práci a na konci měsíce srpna 4985. "Na konci července byla tedy míra nezaměstnanosti 6,67 %, na konci srpna pak 6,73 %. Z celkového množství nezaměstnaných je 880 absolventů škol, 721 zdravotně postižených občanů a 2641 žen. Horší situace však nastala s volnými pracovními místy. Jejich počet klesá a v současné době je jich pouze 359," upřesnil ředitel úřadu práce Richard Janíček.
Právě absolventi škol tvoří nemalou část nezaměstnaných, kteří u úřadu práce hledají pomoc. Od 1. května letošního roku bylo nově zaregistrováno 730 absolventů, z nichž se podařilo zaměstnat 174. Dosud však zůstalo v evidenci uherskohradišťského úřadu práce 556 mladých a od začátku srpna k nim přibylo dalších 214. "Více než polovina z odchozích absolventů byla zaměstnána díky absolventským praxím. Zájem o tyto praxe narůstá. Na konci srpna bylo uzavřeno 133 smluv na vykonávání absolventské praxe, nově pak dalších 94," uvedl Bronislav Vajdík, který se problematikou uchazečů na úřadě práce zabývá. Klesl dokonce i počet legálně pracujících cizinců, a to i občanů Slovenské republiky. "Snížit počet pracujících cizinců bylo jedním z opatření, o která jsme velmi usilovali," podotkl dále ředitel úřadu. Uherskohradišťský úřad práce tak dosáhl toho, že ačkoliv na konci srpna loňského roku u nás pracovalo 772 cizinců, letos jich bylo pouze 335.
Obdobná situace nastala i u Slováků. Zatímco vloni našlo v našem regionu práci 756 občanů Slovenské republiky, v srpnu tohoto roku jejich počet klesl na 462. V porovnání s ostatními okresy budoucího kraje má náš region nejmenší nezaměstnanost. Jak potvrdil František Dostálek z úřadu práce, předpokládá se, že do konce roku by neměla u nás míra nezaměstnanosti přesáhnout 8 %. Zlín se přiblíží k 8,9 %, Kroměříž předpokládá rovných 10 % a Vsetín 11,5 %.
Mnoho změn, které budou jistě zajímat nejen zaměstnavatele, ale i uchazeče o práci, přináší i novela zákonů o zaměstnanosti, která bude v platnosti již od 1. října. Nejen že novela řeší přímo činnost úřadů práce, ale i případy diskriminace při výběru zaměstnání, zpřísňuje podmínky pro zaměstnávání cizinců a další. Tyto důležité informace přineseme čtenářům v příštím vydání našeho týdeníku.
Karin KuchtováMagické datum páry nezaujalo
Uh. Hradiště (fal) - Přestože několik měsíců bylo datum 9. 9. 1999 pro "magický" počet devítek značně popularizováno ve smyslu konání svatebních obřadů, využil této možnosti nakonec jen minimální počet párů. "Počítali jsme alespoň s osmi páry," uvedl místostarosta Uherského Hradiště a pro tento den také oddávající Květoslav Tichavský. "Nakonec bylo z původně přihlášených šesti párů v tento den oddáno jen pět párů. Odhlásil se pár z Brna. Ten se u nás přihlásil jako první, a také díky jemu byl tento den stanoven jako mimořádný termín pro konání svatebních obřadů, tudíž bez poplatků."
"Jsme spolu už dlouho. Svatbu jsme stejně plánovali a toto je pěkné datum," uvedli čerství novomanželé Martina a Michal Grebeníčkovi. A jak dodali novomanželé Stanislav a Kateřina Galářovi, výhodou je, že se tento den dobře pamatuje.Pachatel barvil vodu v˙kašně
Uherské Hradiště (ja) - Už dvakrát během jednoho týdne zabarvil neznámý vtipálek vodu v˙kašně na Mariánském náměstí. Starosti tím přibyly firmě HRATES, která se o provoz všech pěti funkčních kašen ve městě stará.
"První oznámení jsme měli v˙pátek třetího září. Tehdy se v˙kašně objevila neonově zelená voda. Ještě jsme si dělali s˙šéfredaktorkou Městského informačního kanálu Věrou Hotařovou legraci z˙toho, že někdo podporuje jejich soutěž Barevné září s˙medvědem. V˙tom týdnu totiž zrovna vybrali do soutěže stejnou zelenou barvu," řekl ředitel Josef Krupa. On sám by barevnou vodu uvítal, protože to podle něj vypadalo velmi hezky.
Jiného názoru ovšem byli hygienici. Po rozboru vody a poradě dospěli k˙tomu, že zabarvená voda by přece jen mohla zdravotně ublížit, a to hlavně malým dětem, pokud by se jí nedopatřením napily nebo potřísnily. "Z toho důvodu jsme vodu vyměnili, ale už za pár dní se situace opakovala. Stejná kašna, stejná barva," řekl Krupa. Pachatel však musel přijít těsně před pracovníkem firmy, neboť barva pomalu vytékala z˙vhozené lahvičky a voda se teprve postupně zabarvovala. Ředitel po dohodě s˙hygienou uvažuje o trestním oznámení na neznámého pachatele z˙důvodů veřejného ohrožení.Vandalové zničili sochu
Bílovice (ja) - Nápor mládeže na pouťové zábavě nepřečkalo sousoší svatého Jana, které je v˙současnosti restaurováno. Neznámý vandal totiž v˙sobotu 4. září v˙noci zničil jednu ze tří soch. Ta se pádem na zem rozlomila na několik kusů. Celá renovace bude bílovický obecní úřad stát zřejmě daleko více než plánovaných šedesát tisíc korun.
"Domníváme se, že to udělala nějaká skupina mladých, kteří se vraceli ze zábavy. Podobný vandalský čin tady dlouho nepamatujeme. Kolik bude stát oprava, nevím, uvidíme, co na to řeknou památkáři," řekl starosta Bílovic František Janků. Policie sice sepsala zápis, ale hledat viníka mezi dvanácti sty mladými, kteří na zábavě byli, bude zřejmě velmi obtížné.Zaměstnanci Letu žijí v nejistotě
Kunovice (PS) - I když zaměstnanci Letu dostávají své výplaty celkem pravidelně, přesto žijí v˙neustálém stresu. "Nikdo ve firmě si není jistý, zda nebude propuštěn," řekl nám jeden z˙pracovníků konstrukce, "je vskutku těžké v˙takové atmosféře pracovat. Nikdy jsme na něco podobného nebyli zvyklí." Mezi zaměstnanci kolují nové a nové zaručené zprávy o dalším propouštění, které však nikdo z˙vedoucích pracovníků nedokáže vysvětlit. "Sami žádné informace nemáme," potvrdil mistr z˙výroby, který si z˙pochopitelných důvodů nepřál být jmenován.
Podobná informovanost vládne i v odborech. "O propouštění nemám žádné zprávy," řekl šéf odborářů Zdeněk Zajíček, "avšak vyloučit to také nemůžu, vše bude záležet na rozhodnutí amerického majitele." Stejná slova potvrdil i ředitel úřadu práce v˙Uh. Hradišti Richard Janíček, který na své tiskovce řekl: "O tom, že situace v˙Letu není dobrá, víme, ale zatím žádné propouštění nám hlášeno nebylo."
Vedení firmy a.s. Let se poslední dobou zúžilo jen na zástupce americké firmy Ayres Turnera Bostwicka, který se nyní stal skutečným přezdívaným "pánem nad dušemi" s˙mnoha funkcemi, počínaje funkcí generálního ředitele. Let totiž dobrovolně opustil bývalý generální ředitel Pernica, propuštěni byli výkonný ředitel Skrášek, náměstci Zámečník a Fridrich, k 1. 9. rozvázal pracovní poměr náměstek Mokráš a zřejmě dlouhodobě je nyní na nemocenské poslední fungující ekonomický náměstek Laga.
Informovanost, kterou nový majitel, firma Ayres, slibovala v˙prvním čísle svého zpravodaje s˙názvem LET - AYRES z˙března letošního roku, se stala jen slibem. V˙prvních větách tohoto zpravodaje si zaměstnanci mohli přečíst: "Tento zpravodaj představuje jeden ze způsobů, jak se bude firma Ayres snažit informovat zaměstnance jak o blížících se událostech, tak o věcech, které se staly teprve nedávno. Tento zpravodaj bude psán firmou Ayres a nebude se na něm autorsky podílet ani management LET, a.s., ani PV OS." Bohužel dalšího vydání zpravodaje a ani dalších informací se zaměstnanci od té doby již nedočkali. Strach zaměstnanců Letu o jejich další existenci tak pokračuje i nadále.Práce se ženě stala osudnou
Popovice (fal) - Noční služba ze středy na čtvrtek se stala osudnou pro jedenašedesátiletou ženu z Popovic. Ta byla totiž před sedmou hodinou ranní nalezena mrtvá.
"Žena v objektu zemědělské farmy v Popovicích v odchovně prasat měla noční službu. Lékař na místě jako příčinu smrti stanovil selhání srdeční činnosti," objasnil uherskohradišťský tiskový mluvčí policie Jaroslav Krejčíř. Jak dále uvedl, primářem patologie soudního lékařství v Brně však bylo policii oznámeno, že žena zemřela na otravu oxidem uhelnatým.
Podle nepotvrzených informací byla údajně smrt této ženy způsobena únikem plynu z plynového kotle do špatně větrané místnosti. "Cizí zavinění bylo vyloučeno a případ šetří obvodní oddělení PČR Uherské Hradiště," dodal Krejčíř.U hlavního líčení padaly facky
Uh. Hradiště (fal) - Ve čtvrtek odpoledne stanul před Okresním soudem v Uherském Hradišti muž obžalovaný z výtržnictví a ublížení na zdraví. Toho se měl dopustit na staré paní. Její syn seděl mezi veřejností přihlížející soudnímu líčení a šestnáctiletý vnuk před soudem vypovídal jako svědek. Ten uvedl, že obžalovaný uhodil starou paní do obličeje. Na to si ale obžalovaný pro sebe zamumlal, že tento svědek "taky dostane po hubě za to, co řekl". Jak ale tato slova v řadách veřejnosti uslyšel syn poškozené, vstal, zopakoval slova obžalovaného a požadoval jejich zapsání do protokolu. Na to se obžalovaný otočil a dal mu "po hubě". V ten moment se ale také otočil svědek, vnuk poškozené, vytáhl slzný plyn a nastříkal jej obžalovanému do očí.
"Líčení bylo přerušeno a obžalovaný byl členy justiční stráže, se kterou se chtěl prát a slovně ji urážel, vyvedený. Po jeho uklidnění a nasazení pout však hlavní líčení pokračovalo," uvedl soudce okresního soudu Eduard Ondrášek.
"V důsledku tohoto jednání byl obžalovaný po skončení hlavního líčení předveden na policii, kde mu bylo sděleno obvinění z trestného činu výtržnictví. Navíc byl vzat do vazby, protože v tomto případě hrozí opakování trestné činnosti," objasnil Ondrášek.
Obžalovaný však byl již v minulosti odsouzen za trestný čin krádeže, z čehož vyvázl s podmínkou. Při čtvrtečním soudním líčení mu sice soud uložil povinnost nahradit poškozené vzniklou škodu, ovšem díky svému chování, které před soudem předvedl, byl vzat do vazby.
"Protože zde hrozí nebezpečí, že bude pokračovat v páchání trestné činnosti, bude až do nového soudního líčení ve vazbě," dodal Ondrášek.
Nedošlo sice k ublížení na zdraví, dnes je však již jisté, že tentokrát od dalšího soudu odejde s nepodmíněným trestem. A ten může být v délce trvání až dvou let.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund