Číslo: 37
15.09.1997
Článků: 46

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Památky města byly k nahlédnutí
Plány na privatizaci polikliniky krachly
Nejvíce trestných činů je pácháno pod vlivem alkoholu
Svatovojtěšská slavnost
AUTOSALON V DOMĚ KULTURY
Konečně se sejdou
10. října vyjde poprvé!
Podvečery se přesouvají

Památky města byly k nahlédnutí
Uplynulou sobotu vyvrcholily oslavy 740 let Uherského Hradiště

Jednou ze staveb, které byly během víkendu na Uherskohradišťsku v rámci Dnů otevřených dveří památek otevřeny, byl i historický měšťanský dům U Sovy na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. - Foto: Dítě
Uh. Hradiště (VaMP, Mac) - Hodně městského majetku bylo pojištěno, ale pojistné plnění jsme zatím nedostali žádné, konstatoval tajemník Městského úřadu František Rochovanský, Česká pojišťovna zatím škody posuzuje jinak, než bychom si přáli. Mezi pojištěné samozřejmě patří i památkové objekty, které byly v sobotu 13. září při příležitosti Dne otevřených dveří památek zpřístupněny veřejnosti. Tentokrát jsme chtěli otevřít skutečně všechny památky ve městě, pokud by to ovšem nebylo životu nebezpečné, upřesnil s ohledem na červencové povodně a následný stav historických objektů starosta města Ladislav Šupka.
V sobotu měli tedy možnost návštěvníci města nahlédnout do: Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici, Střední uměleckoprůmyslové školy ve Všehrdově ulici, Kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí, Hotelu Fojta, Lékárny U Zlaté koruny a Knihkupectví Portál (vše na Masarykově náměstí), Staré radnice v Prostřední ulici, Knihkupectví U Sovy na Mariánském náměstí, Kaple sv. Alžběty ve Vodní ulici, Kostela Zvěstování Panny Marie ve Františkánské ulici, Klášterní vinárny v Nádražní ulici, Okresního archívu na Velehradské třídě a třech mařatických sklepů: U Lisu, U Včelky a Marholtova. Celkem bylo tedy k vidění sedmnáct objektů.
Zdivo schne neuvěřitelně pomalu, zhodnotil současný stav jednoho z objektů - Klášterní vinárny, u které byly před časem odhadnuty škody způsobené povodní ve výši 30 milionů, starosta Šupka. Podle něj nelze v žádném případě počítat s tím, že by v letošním roce mohlo dojít k jejímu obnovení.
Den památek se stal vyvrcholením oslav 740. výročí založení města, které na rok 1997 připadlo. Součástí akce se stalo i předání ocenění Dům roku 1996, které získal Františkánský klášter. Převzetí ceny se zúčastnili představitelé města v čele se starostou Ladislavem Šupkou a ředitelem Okresního archívu (ve Františkánském klášteře má své sídlo) Jiřím Čoupkem, a další hosté. Z kulturních akcí se na území města uskutečnil v sobotní dopoledne na Masarykově náměstí jarmak, vystoupila hudební skupina Tabard a každý návštěvník oslav si mohl odnést čerstvě vyraženou pamětní minci. Vystoupila zde také skupina historického šermu MEMENTO MORI, jejíž vystoupení rozesmálo a pobavilo přihlížející diváky.Zbývá snad jen dodat, že o otevřené památky byl ze strany veřejnosti velký zájem a návštěvníci oslav byli spokojeni.Plány na privatizaci polikliniky krachly
Uh. Brod (hop) - Městské zastupitelstvo Uherského Brodu na svém mimořádném zasedání ve středu 10. září jednalo o dalším osudu místní polikliniky. Závěrečným verdiktem revokovalo své rozhodnutí z roku 1994 a odstoupilo tak od realizace tehdy schváleného návrhu privatizace polikliniky. Jejím nabyvatelem se měla stát akciová společnost Poliklinika UB. 49% podíl mělo mít město a 51% většinu sdružení soukromých lékařů LEKUB. Základní jmění bylo vyčísleno na 57 milionů s tím, že s 28 mil. v nemovitém majetku do akciovky vstupuje město a s 29 miliony korun stát. Podíl Fondu národního majetku měl připadnout LEKUBu. Jak uvedl uherskobrodský místostarosta PaedDr. Jan Kočař, ukázalo se, že projekt je jen těžko realizovatelný, protože je pro lékaře dnes takřka nemožné získat tak velký úvěr na podnikání ve zdravotnictví. Nakonec tedy brodští radní ve středu přijali nový návrh, a to bezúplatný převod polikliniky na město.
Ne všichni lékaři by byli schopni hradit osmileté splátky úročené dvanácti procenty, vysvětluje Kočař, krachem tohoto projektu ale lékaři nemají zavřené dveře do polikliniky. Starosta města Jiří Veselý dodává: Bezúplatný převod na město je to, co jsme na ministerstvu privatizace prosazovali už před lety, ale marně. Nanašli jsme tehdy podporu, naopak byl nám doporučen způsob, který jsme dnes odsoudili. Nové řešení nabízí v současnosti jedinou možnost jak zachránit alespoň část majetku, řekl starosta města, které má ve svém vlastnictví jednu z budov polikliniky a pozemky.Nejvíce trestných činů je pácháno pod vlivem alkoholu
Uh. Hradiště (VaMP) - V prvním pololetí roku 1997 zaevidovalo Obvodní oddělení Policie České republiky 678 trestných činů s procentem objasněnosti 53,3 procenta. Mezi nejčastější trestné činy patřily výtržnictví a prosté krádeže, kterých se ze 203 případů podařilo objasnit 151. Policistům se rovněž z 23 případů odcizení osobních automobilů podařilo objasnit pouhé 4. Vloupání do osobních automobilů bylo za první pololetí roku 1997 provedeno 60 (4 objasněny). Dále Policie vyšetřovala 73 krádeže jízdních kol (9 objasněno), 17 kapesních krádeží (2 objasněny) a 17 vloupání do bytů (8 objasněno).
Pachateli trestných činů jsou v 17 případech mladistvé osoby, šestkrát byly pachately děti a 27 pachatelů jednalo pod vlivem alkoholu. Z celkového počtu 340 oznámených přestupků bylo v aglomeraci okresního města spácháno 258.Svatovojtěšská slavnost
Uherské Hradiště (hoj) - Krátce před osmnáctou hodinou byly v neděli 14. září přivezeny z Otrokovic do Uherského Hradiště ostatky svatého Vojtěcha. Za účasti zástupců církve, města a okresu proběhla poté v chrámu sv. Františka Xaverského mše svatá, při které účinkoval smíšený pěvecký sbor Svatopluk a Uherskohradišťský dětský sbor pod vedením Karla Dýnky. Poté následovalo celonoční bdění u ostatků svatého Vojtěcha (uprostřed noci za účasti křesťanské mládeže). Od pondělního rána mohou ostatky svatého Vojtěcha vidět žáci a studenti místních škol, rozloučení s ostatky proběhne ve farním kostele dnes, tedy v pondělí 15. září ve 14 hodin. Zároveň je možno v chrámu sv. Františka Xaverského vidět putovní svatovojtěšskou výstavu Rosa Bohemica.AUTOSALON V DOMĚ KULTURY
Uh Brod - Ve dnech 6. - 7. 1997 září se v prostorách Domu kultury uskutečnila prodejní výstava osobních a užitkových automobilů. Organizátorům se podařilo získat celkem šest firem zabývajících se prodejem automobilů, které se zde prezentovaly sedmi značkami z první desítky nejprodávanějších vozů v České republice, a to Mazda, Daewoo, Renault, Fiat, Ford, Hyunday, Mercedes. Expozice automobilů byla doplněna zajímavými modely motocyklů značky Cagiva, Bugatti, Kawasaki, Ninja a Jawa. Na výstavě byl předveden celý sortiment ostatních autodoplňků.
Pracovníkům Domu kultury se podařilo zrealizovat odvážnou myšlenku, kterou někteří mohli vnímat jako fantasmagorii, protože si málokdo dovedl představit, jak je možné automobily do vnitřních prostor KD dopravit. Podařilo se. A to bez sebemenšího poškození jak automobilů, tak i vnitřního zařízení DK při dodržení maximální bezpečnosti. Dům kultury tedy nabídl občanům Uh. Brodu i blízkého okolí neobvyklou akci, která v sobě obsahovala atraktivitu a zároveň i estetický prožitek. Krásná auta v příjemném prostředí DK ocenili nejen diváci, ale i samostatní vystavovatelé.
Jaroslav Zlámalík, ředitel prodeje Hyunday Samohýl se vyjádřil stručně: Účast na tomto autosalonu byla pro nás komerčně úspěšná. Akce byla velmi dobře technicky a organizačně připravena. Do budoucna by to chtělo klást větší důraz na propagaci. V podobném duchu se vyjádřili i ostatní vystavovatelé. Zkrátka, všichni byli spokojeni. Organizátoři, vystavovatelé i diváci. Zrealizovat autosalon v prostorách Domu Kultury vyžadovalo bez jakékoliv nadsázky hodně odvahy, šikovnosti. Jak je vidět, tím vším DK disponuje. K tomuto úspěchu by se však nedopracoval bez pomoci, kterou nezištně poskytl ředitel Vojenského opravárenského podniku Ing. Lečbych, jenž zapůjčil DK pneumatickou plošinu zajišťující bezpečnou přepravu automobilů do velkého sálu DK. Náš dík patří také i řediteli Klubu kultury v Uh. Hradišti, který nám zapůjčil důležité přepravní zařízení.
Jaroslav MikulíkKonečně se sejdou
Uh. Hradiště (MR) - Věřte, že slovíčko konečně je plné pro stařešiny uherskohradišťského gymnázia, kterým uplynulo od jejich zkoušky dospělosti padesát a více let. Společné setkání zase po roce je nejenom významnou společenskou záležitostí pro účastníky, ale také pro město. Účastníci jsou totiž nejen váženými občany naší vlasti, ale také doslova jako kapacity veřejného života šířili a šíří nejen vynikající pověst zdejšího gymnázia, ale také svého města mládí. Slavnostní sezení proběhne v neděli 21. září v 9.00 hod v aule gymnázia.10. října vyjde poprvé!
Chybí vám čtení z regionu na volné dny? Pak pro vás týdeník Dobrý den, Slovácko připravil malý dárek. Od 10. října se každý pátek budete moci začíst do pátečního vydání Dobrý den na víkend. Nebudete ošizeni o humorné povídky, hádanky, křížovky, poradnu pro ženy a jiná překvapení. Součástí víkendového vydání budou rovněž pozvánky na víkendové kulturní a sportovní akce v našem okrese. Už teď se těšíme na spolupráci s vámi, protože obsah víkendových čísel byste měli určovat právě vy, naši čtenáři.Podvečery se přesouvají
Slovácké muzeum a Přírodovědný klub v Uherském Hradišti oznamují všem zájemcům o pravidelný cyklus přednášek Podvečery s Přírodovědným klubem, že původně plánovaná přednáška Houby jižní Moravy, která se měla uskutečnit 17. září 1997 se z důvodu uzavření hlavní budovy Slováckého muzea přesunuje na středu 8. října 1997 do malého sálu Klubu kultury v Uherském Hradišti. Součástí přednášky, která začne v 17.00 hodin, bude i mykologická poradna pro zájemce.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund