Číslo: 37
20.09.1999
Článků: 73

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Rodinná nevraživost v Lopeníku skončila nožem v břiše a dvěma žalobami
Budou pracovat zadarmo?
Místo školy staví raději Dům s pečovatelskou službou
Novela zákona zvedne hranici hmotného zabezpečení
Celní úřad konečně v nových prostorách
Zbrojovka: Za své zbraně ručíme

Rodinná nevraživost v Lopeníku skončila nožem v břiše a dvěma žalobami

Po skončení jednání se na chodbě soudu František Janků (vlevo) a jeho tchán František Strapina (vpravo) vzájemně slovně napadli. Janků dokonce požadoval zásah justiční stráže. Dalšímu incidentu mezi rozčílenými muži však včas zabránil soudce Eduard Ondrášek. - Foto: Pavel Paška
Uh. Hradiště - Nenávist a zloba panuje mezi rodinami Janků a Strapinových z Lopeníku. Před soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti tak musel postupně předstoupit zeť, tchán a švagr. První z nich - František Janků (1955), byl odsouzen již v červnu ke třem letům vězení, neboť v zimě loňského roku bodl při hádce svého švagra Daniela Strapinu (1974) kuchyňským nožem do břicha. Ačkoliv mohl Daniela smrtelně zranit, podal ihned trestní oznámení nejen na svého tchána Františka Strapinu (1934), ale i na pobodaného švagra s tím, že tchán mu následně po činu vyhrožoval zabitím, dobýval se do jeho domu a přitom rozbil skleněnou výplň vstupních dveří. Švagr mu pak měl údajně vyhrožovat po jeho návratu z vazby telefonicky.
"K mému jednání mě dohnal Janků tím, že bodl mého syna do břicha. Nevěděl jsem, co mám dělat. Syn ležel na zemi, krvácel, z břicha mu lezly střeva. Popadl jsem tedy nůž, který si z rány vytáhl, a rukojetí rozbil sklo zamčených vchodových dveří domu Janků, abych telefonem přivolal pomoc. Asi jsem byl v šoku, na to, že bych křičel, že někoho zabiju, si nevzpomínám," vypověděl ve čtvrtek 16. září na svoji obhajobu František Strapina. Jak však uvedl jeho zeť, dobýval se František Strapina do jeho domu a přitom křičel: Já tě zabiju! Měl jsem pochopitelně strach o svůj život. Požádal jsem tedy dceru, aby mě zamkla do sklepa. Na jeho místě bych se spíš staral o zraněného syna."
Chování Františka Strapiny potvrdil i svědek, přivolaný policista. Po provedeném dokazování navrhla soudci obhájkyně Františka Strapiny, aby jejímu klientovi, vzhledem ke stresujícím okolnostem a vážnému zranění jeho syna, trest neuložil. I státní zástupce se přiklonil k tomu, že by měl být obžalovaný sice uznán vinným, ale jeho podmíněný trest by měl být mimořádně snížen pod dolní hranici. "Pokud by se obžalovaný ke svému jednání přiznal a litoval by jej, bylo by na místě jej zprostit obžaloby, či trestní stíhání úplně zastavit.
Soud má totiž za to, že jeho chování bylo v danou situaci přirozené. Zřejmě by se tak zachoval každý z nás. Jelikož se tak však nestalo, uložil mu soud trest v trvání dvou měsíců odnětí svobody, jehož výkon se podmíněně odkládá na zkušební dobu osmnácti měsíců," uzavřel první kauzu soudce Eduard Ondrášek. František Strapina si po vynesení rozsudku ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V jednací síni však zůstal. Jako obžalovaný totiž před soudce nyní předstoupil jeho pobodaný syn Daniel, kterého nechal trestně stíhat Janků za to, že mu telefonicky vyhrožoval.
"Po návratu z vazby začal u nás v domě vyzvánět telefon. Zvonil nejen přes den, ale i v noci. Když jsem ho jednou zvedl, zaslechl jsem hlas Daniela Strapiny, jak říká: "Budou padat hlavy." Jeho hlas poznám, sprostě mi nadával, jsem si naprosto jistý, že to byl on. Mám z té rodiny strach," řekl Janků. Svého bratra usvědčila i jeho sestra Zdena, manželka Františka Janků: "Osmnáctého ledna se vrátil můj manžel z vazby. V noci zvonil telefon, zvedla jsem jej a ozvalo se: "Máš doma vraha?" Kromě této otázky nic jiného neřekl, bylo mi jasné, že je to jeden z mých bratrů."
Obžalovaný Daniel se ale hájil tím, že nevolal. Svědkem by mu měl být jeho nevidomý strýc, jehož výpověď u soudu požadoval. Proto bylo za účelem jeho výslechu odročeno hlavní líčení na listopad. Již nyní je však prokázáno, dle výpisu SPT Telecom, že Janků přijal v inkriminovanou dobu od Strapinů několik krátkých osmnáctivteřinových telefonních hovorů.
Karin KuchtováBudou pracovat zadarmo?
Uh. Hradiště (Kk) - "Po mateřské dovolené k nám sice můžete nastoupit, ale družstvo v současné době nemá peníze na výplatu mezd. Musíte se tedy smířit s tím, že budete pracovat zadarmo." Těmito slovy vítá vedení výrobního družstva Slovač v Uherském Hradišti zaměstnankyně vracející se na své místo po mateřské dovolené. "Jediné, co mohu potvrdit, je to, že se opravdu výrobní družstvo Slovač dostalo do tíživé situace," řekl na tiskové konferenci ředitel Úřadu práce v Uherském Hradišti Richard Janíček. V případě, že zaměstnavatel nemůže zaručit výplatu mzdy, má pracovník dvě možnosti. Buď tuto skutečnost přijme a smíří se s ní, nebo pracovní poměr zruší s tím, že má právo na dvouměsíční výpovědní lhůtu a mzdu může následně po zaměstnavateli vymáhat soudní cestou.Místo školy staví raději Dům s pečovatelskou službou
O. N. Ves - Již začátkem září se začal budovat v Ostrožské Nové Vsi Dům s pečovatelskou službou. Mnoho místních lidí se ale nad touto akcí pozastavuje.
"Myslím, že mnohem důležitější je vyřešení situace se základní školou, která je v současnosti přímo nevyhovující," uvedla maminka jednoho školáka, která si nepřála být jmenována.
"Víme, že situace není příznivá a budova základní školy je v havarijním stavu. Ovšem co se týká domu s pečovatelskou službou, finanční prostředky určené na jeho výstavbu jsou darovány Českým červeným křížem. A když se možnost zainvestování této akce někým jiným naskytla, využili jsme ji," objasnil novoveský zástupce starosty Pavel Botek.
Jak dále uvedl, jedná se o finanční dar německého Červeného kříže poskytnutý na obce postižené povodněmi. Z těchto prostředků stavěl ČČK na Moravě celkem šest domů s pečovatelskou službou včetně novoveského.
"S výstavbou DPS se mělo začít již po povodních. Ovšem na základě geologického průzkumu bylo zjištěno, že původně vybraný obecní pozemek v Chylicích je pro výstavbu nevhodný. Proto se celá tato akce o téměř dva roky zdržela," řekl Botek. Jako náhradní stavební místo byl vybrán bývalý školní sad s provizorní budovou mateřské školy a jídelny na Školní ulici. Po dostavbě zde bude ubytováno kolem třiceti občanů. Přestože každý byt bude mít svou kuchyňku, budou moci lidé v případě potřeby využívat výdejnu jídla. Bude zde také fungovat plný pečovatelský provoz včetně lékařského zabezpečení.
"Na řešení situace se základní školou však v žádném případě nezapomínáme. V původním plánu byla výstavba zcela nové školy, ovšem sto milionů korun, které by si tato stavba vyžádala, nejsme schopni sehnat. Samozřejmě se ale budeme snažit o co nejrychlejší řešení. Získali jsme totiž finanční prostředky z převodu akcionářských práv akcií Jihomoravské plynárenské, a. s., a Jihomoravské energetiky, a. s.," řekl Botek. Jak dále potvrdil, bude zřejmě ke stávající budově přistavěn trakt pro první stupeň tak, aby byla základní škola na jednom místě. Konečný verdikt a konkrétní kroky však vzejdou z příštího jednání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v průběhu měsíce října.
Lenka FalešníkováNovela zákona zvedne hranici hmotného zabezpečení
Uh. Hradiště (Kk) - Novela zákonů o zaměstnanosti, která bude v platnosti již od října letošního roku, přináší řadu změn. Ačkoliv se nezmění výše podpory v nezaměstnanosti a bude i nadále platit, že úřad práce může uchazeči vyplatit pouze 40 nebo 50 % z jeho výdělku, zvedne se horní hranice poskytovaného hmotného zabezpečení. Do současné doby bylo poskytováno hmotné zabezpečení ve výši 1,5 násobku životního minima, při rekvalifikaci pak 1,8. Nezaměstnanému tak mohl úřad práce vyplatit maximálně 5 145 Kč. Od října bude ale v platnosti hmotné zabezpečení ve výši 2,5 násobku životního minima a při rekvalifikaci až 2,8. Tudíž může být uchazeči o zaměstnání úřadem vyplaceno až 8 575 Kč.
"Novela řeší i problém odstupného. Současná praxe je taková, že pokud k nám přijde uchazeč, kterému bývalý zaměstnavatel vyplatil odstupné, nedostane tento občan od úřadu práce po dobu dvou měsíců hmotné zabezpečení. Od 1. října již podmínka, že se odsouvá platba zabezpečení až po dvou měsících, neplatí a nezaměstnaný dostává podporu ihned po zaevidování," upřesnila JUDr. Zlatuše Cilečková z uherskohradišťského úřadu práce.Celní úřad konečně v nových prostorách
Uh. Hradiště (fal) - Po čtrnáctidenním zkušebním provozu byl v pátek 17. září v bývalé budově družstva Slovač v areálu ČSAD v Uherském Hradišti slavnostně otevřen nový Celní úřad.
Po krátkém rautu za účasti mnoha hostí proběhlo slavnostní otevření celnice. "V loňském roce po uzavření provozu družstva Slovač v této budově jsme se rozhodli ji odkoupit. Po vyhlášení výběrového řízení na novou budovu celního úřadu jsme se do tohoto řízení přihlásili a posléze také vyhráli, přičemž vlastní rekonstrukce trvala deset měsíců. Nově otevřená budova splňuje veškerá kritéria moderního náročného pracoviště," uvedl úvodem generální ředitel ČSAD, a. s. Uherské Hradiště, Antonín Kusák.
"Chci popřát těm, kteří budou přicházet na Celní úřad v Uherském Hradišti vyřizovat formality související s celním odbavením, aby se tady setkávali se vstřícností našich zaměstnanců," popřál ředitel Celního úřadu Olomouc Zdeněk Richter.
Poté Antonín Kusák spolu s náměstkem generálního ředitele Generálního ředitelství cel Praha Vlastimilem Panáčkem přestřihli pásku, čímž byl provoz nové celnice oficiálně zahájen.Zbrojovka: Za své zbraně ručíme
Uh. Brod (red) - V souvislosti s pozastavením tendru na přezbrojení Policie ČR se znovu objevily informace o špatné kvalitě pistolí značky CZ.
"Tyto spekulace - opřené často o názory vybraných jednotlivců - poškozují obchodní jméno České zbrojovky, a.s. Uherský Brod. Dodávka zbraní pro Policii ČR má pro nás největší význam jako prestižní reference a výsledek tohoto výběrového řízení výrazně ovlivní naši úspěšnost na zahraničních trzích, kde jako jeden z nejvýznamnějších světových výrobců ručních palných zbraní realizujeme většinu svých tržeb," uvedl místopředseda představenstva a generální ředitel České zbrojovky, a. s., Jiří Martinec. "Naši zahraniční konkurenti jsou si toho plně vědomi a dělají vše pro to, aby v tuzemsku uspěli oni. Zkreslené informace v médiích nás - jako účastníka veřejné soutěže - diskreditují a vytvářejí tak lepší podmínky a prostor pro zahraniční konkurenci."
Ve svém tiskovém prohlášení Martinec dále uvedl: "Kromě Policie ČR, která používá pistole CZ, je jimi vyzbrojena řada ozbrojených složek po celém světě a uživatelé jsou s nimi spokojeni. Reklamace od zákazníků byly pouze výjimkou. Máme k dispozici řadu pozitivních hodnocení od našich zákazníků i od nezávislých odborníků. Uvádí se, že v minulých letech došlo několikrát k takzvanému samovolnému výstřelu pistole při pádu. Vyšetřování zmiňovaných případů však nikdy neprokázalo, že nehodu zavinil nekvalitní výrobek. Paradoxem je, že s těmito problémy se setkává Česká zbrojovka pouze v České republice a pouze u Policie. Přitom podíl pistolí užívaných Policií z celkového počtu prodaných zbraní tohoto typu je v řádu jednotek procent".
Údajně pistole, které Česká zbrojovka připravila pro účast ve výběrovém řízení, splňují všechny podmínky zadání. Oba nabízené typy CZ 75 D COMFACT a CZ 100 PCR jsou podle Martince pistole nové generace, které splňují všechny uživatelské parametry, zejména s ohledem na spolehlivost, bezpečnost, přesnost a ergonomii. S výjimkou několika zemí prodává Česká zbrojovka, a. s., pistrole do celého světa.
"Proti nekorektním a zavádějícím praktikám protestujeme, a jsme hluboce zklamáni, že jim musíme čelit právě na domácím trhu," dodal Martinec.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund