Číslo: 38
22.09.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Uherskobrodské setkání učitelů 1997
V Jalubí o víkendu vyhrála nezávislost
Červencové záplavy se nevyhnuly ani lázním
Nejasno v městské pokladně trvá
108. Slovácký večer - púťový
Poslanec Plachý ve strojírnách
10. října vyjde poprvé!
Absolventské praxe obnoveny !

Uherskobrodské setkání učitelů 1997
Školství ve stádiu mírného optimismu a očekávání věcí příštích

Do Uherského Brodu se sjelo na 120 učitelů z celé ČR, kteří rozhodují o tom, zda naše školství čekají lepší časy. Slavnostní zahájení uherskobrodského Setkání učitelů 1997 se odehrálo v pátek 19. září v sloupové síni Muzea Jana Ámose Komenského. - Foto:VaMP
Uh. Brod - Rekordním počtem účastníků se mohlo pochlubit uherskobrodské setkání učitelů 1997, které bylo již čtvrtým za dobu své existence. Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a starosty města Uherského Brodu se právě tamní Muzeum J. A. Komenského spolu s Domem kultury stalo místem, kde si na 120 učitelů základních škol z celé republiky vyměnilo názory a praktické zkušenosti se zaváděním principů obecné a národní školy do vyučovacího procesu. Školství u nás bylo v krizi již před dvěma sty, stem, padesáti a dvaceti lety a za dalších dvacet let budou lidé více nespokojení, než jsou teď, připustil v rozhovoru pro Dobrý den Miloslav Štěrba, vedoucí odboru školství a kultury v Uh. Brodě, proto hledat nějaký praktický dopad něčeho ve školství je značně pofiderní.
V současnosti jsou ministerstvem školství schváleny tři vzdělávací programy, které se uplatňují na základních školách. Jsou to programy: základní školy, obecné školy a národní školy. Tyto programy umožňují každé škole profilovat se podle zkušeností pedagogického sboru, eventuálně podle toho, čeho chce ta která škola dosáhnout. I v tom je podle ředitele Školského úřadu Jiřího Vařechy třeba vidět přínos podobných setkání. Nelze ovšem přehlížet, že zájem o zavádění systému obecné školy se v poslední době nesetkává s tak výrazně pozitivní odezvou, s jakou učitelé počítali. Nezřídka se mezi učiteli hovoří o tom, že okolí vytváří tlak na školy a mnozí rodiče nejsou dostatečně připraveni na způsob výuky a hodnocení žáků, které se v obecné škole uplatňují.
Mnohým rodičům například nic neříká slovní hodnocení dítěte. Znají známky od jedničky do pětky. Vidí, že třeba sousedův kluk už umí číst a jejich dcera zatím ne. I to jsou důvody, které vystihují klima ve vzdělávání, míní zástupce ředitele Školského úřadu Jandásek. V našem okrese se letos obecná škola uplatňuje ve čtyřech třídách úplných základních škol (ZŠ) a jedné třídě neúplných ZŠ. Naprosto stejný počet zaujímají na obou typech ZŠ národní školy. Obecná škola neměla návaznost na druhý stupeň základních škol, v tom vidí hlavní příčinu menšího zájmu o prosazování projektu obecné školy Vařecha. Podle odborníků by tedy měla být především garantována určitá úroveň jednotlivých vzdělávacích programů bez ohledu na adresu a místo školy.
Naše školství je ve stádiu mírného optimismu a očekávání věcí příštích v dobrém slova smyslu, odpověděl Dobrému dnu na otázku, kde se nachází školství u nás, ředitel Vařecha. Věcí příští by pak podle něj měla být standardizace učiva a garance úrovně maturitní zkoušky.
Brodské Setkání učitelů, které se zabývalo především vzdělávacími programy a připraveností učitelů, trvalo od pátku 19. do neděle 21. září. Mezi nejvíce sledovaná patřila vystoupení profesora Smékala z Masarykovy univerzity v Brně a významného propagátora programu obecná školy, exministra školství profesora Piťhy z Karlovy univerzity.
M. MiškeříkováV Jalubí o víkendu vyhrála nezávislost
Jalubí (hop) - V osmnácti obcích České republiky uplynulý víkend proběhly mimořádné komunální volby. Jednou z nich bylo i Jalubí na Uherskohradišťsku, kde se o přízeň voličů ucházelo 15 zcela nezávislých kandidátů, 15 kandidátů za KSČM, 15 za KDU-ČSL, na kandidátce ODS bylo i s nezávislými 6 jmen. Z 1280 voličů jich 813 odevzdalo platné hlasovací lístky. Ke komunálním volbám, které údajně obec Jalubí stály 30 000 korun, tedy nepřišlo téměř 37% obyvatel. Podle výsledků hlasování bude zastupitelstvo po jeden rok zasedat ve složení: 1 kandidát zvolený za ODS, 7 zcela nezávislých, 3 za KSČM a 4 za KDU-ČSL.
Nové zastupitelstvo muselo být v obci zvoleno po jarní aférce, kterou rouzpoutalo údajně svévolné hospodaření bývalého starosty Františka Achillese (KDU-ČSL) s obecním majetkem. Tehdejšímu starostovi bylo vyčítáno, že nevýhodně pronajímal obecní budovy podnikatelům, že manipuloval s obecními penězi a převedl je na svou vkladní knížku a že zatajoval skutečnosti o hospodaření před obecním zastupitelstvem i radou. František Achilles však již od března odmítá, že by učinil něco o čem by rada nebo zastupitelstvo nevědělo. Tvrdí, že uložením peněz na soukromou knížku byly úroky z vkladu vyšší a tím pro obec získal 80 000 korun, které byly tolik potřebné na dokončení plynofikace obce.
František Achilles ze svého postu v březnu odstoupil poté, co mu byla vyslovena nedůvěra a novým starostou se stal Antonín Horák (KDU-ČSL). Na své funce v zastupitelstvu rezignovalo i dalších osm lidovců a poukázali přitom na politický podtext celého skandálu, který měl otevřít cestu na nejvyšší obecní posty komunistům. Sobotní volby ale ukázaly, že občané Jalubí kvůli politickým roztržkám ztratili důvěru v kteroukoliv stranu a volili nezávislé osobnosti.Červencové záplavy se nevyhnuly ani lázním
Ostrožská Nová Ves - Sirnaté lázně stejně jako řadu dalších objektů a území postihly letošní červencové záplavy. Velké škody zanechal živel nejen na nově rekonstruované lázeňské budově, kde voda v přízemí sahala do výše sedmi centimetrů, ale i na dalších provozních a technických objektech. Léčebný provoz byl přerušen 11. července a přerušení trvalo až do 4. srpna 1997. V současné době se vyčíslují škody, ovšem konečná částka bude moci být uzavřena až po zimním období, kdy vlastně mráz prověří, jak moc byly objekty vodou narušeny (pálená cihla podle odborníků vydrží beze změn ve vodě 48 hodin - pozn. red.). Lázeňský park o rozloze deseti hektarů se proměnil na dobu čtrnácti dnů v malé jezero se sloupcem vody 120 až 150 centimetrů s velkým počtem ryb, které s sebou přinesla vodní vlna z nedalekých štěrkopísků. Vzácné vzrostlé stromy v parku odumírají a výsadba, která byla realizována v roce 1995 a 1997, téměř do posledního kousku uhynula. Rovněž travní prostor bude nutno rekultivovat.
Naštěstí nebyly kontaminovány léčivé prameny, které se nacházejí v lázeňském parku v hloubce padesáti metrů. Technické zařízení vrtů je totiž nepropustné. I přes vzniklé překážky se provoz lázní i nadále rozvíjí. Od 1. srpna 1997 byla lázním přiznána komplexní léčba indikace K VII/8, 9, 10, 11, tzn., že pacienti na tuto indikaci mají léčbu, ubytování i stravu plně hrazenou zdravotními pojišťonami. V platnosti též zůstává příspěvková lázeňská léčba VII/1, 2, 8, 9, 10, 11, 12. V roce 1995 byl v lázních proveden výzkum léčby u postižených kožním onemocněním - psoriasou. Na základě dobrých výsledků léčí Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi i tyto pacienty.
Naděžda AndrýskováNejasno v městské pokladně trvá
Firma, na kterou převedl bývalý uherskobrodský místostarosta tři miliony, svůj závazek vůči městu uznává
Uh. Brod (BoS) - Na mimořádném zasedání brodského zastupitelstva vznesl bývalý radní Nováček dotaz, co podnikl starosta Veselý v případu převedení peněz ze zkrachovalé České banky na soukromou firmu. Zda se potvrdila výpověď Kunce, který neoprávněně podepsal smlouvu o zápočtu pohledávky, kvůli čemuž musel rezignoval na svou funkci.
Starosta Veselý oznámil zastupitelstvu, že navštívil právního zástupce firmy Intra Toys, který mu sdělil, že závazek vůči městu firma nepopírá. Tímto snad již dostatečně vyvrátil všechny fámy, které kolují stále městem, totiž že Kunc má snad ty tři miliony někde zakopané či na nějakém tajném kontě.
Ve světle této skutečnosti ale stále naléhavěji vyvstává otázka, proč se město již dávno nezačalo domáhat svých peněz žalobou na firmu Intra toys, když od té doby, co převod peněz na tuto firmu vešel ve známost, uplynuly již více jak tři měsíce.
Dále navrhl Nováček, aby město podalo žalobu na neplatnost smlouvy o zápočtu, která byla sepsána v České bance, vzhledem k tomu, že tuto smlouvu podepsal Kunc bez souhlasu zastupitelstva, na což neměl oprávnění. Takovýmto soudním rozhodnutím by se zrušil akt, za který byl Kunc tvrdě kritizován, přestože vysvětlil, že tak učinil v dobré víře městu pomoci. Tento ale návrh podpořilo jen jedenáct členů zastupitelstva, ostatních jedenáct přítomných (ze všech volebních stran kromě Koalice za uherskobrodský rozvoj) hlasovalo proti nebo se zdrželi. Tím vlastně odsouhlasili porušení zákona o obcích, což je u členů zastupitelstva pozoruhodné.108. Slovácký večer - púťový
Uh. Brod (VaMP) - 4. října od 19.30 h vystoupí v rámci 108. Slováckého večera v Domě kultury Olšava s hostem večera folklorním souborem Světlovan z Bojkovic. Předprodej vstupenek s místenkami probíhá v Galerii DK - Panský dům.Poslanec Plachý ve strojírnách
Uh. Brod (JiČ) - Slovácké strojírny, akciovou společnost, navštívil člen hospodářského výboru a poslanec Parlamentu České republiky Jaroslav Plachý (ODS). 15. září 1997 jej v Uh. Brodě přivítal generální ředitel akciové společnosti Jiří Rosenfeld. Společně s managementem společnosti seznámil hosta s výkonností firmy a jejím revitalizačním programem. Tím by měly být vytvořeny podmínky pro silnou konkurence schopnou strojírenskou firmu, kterými brodští hodlají pomoci České republice při vstupu do Evropské unie. Na závěr návštěvy poslanec Plachý absolvoval prohlídku výrobních závodů.10. října vyjde poprvé!
Chybí vám čtení z regionu na volné dny? Pak pro vás týdeník Dobrý den, Slovácko připravil malý dárek. Od 10. října se každý pátek budete moci začíst do pátečního vydání Dobrý den na víkend. Nebudete ošizeni o humorné povídky, hádanky, křížovky, poradnu pro ženy a jiná překvapení. Součástí víkendového vydání budou rovněž pozvánky na víkendové kulturní a sportovní akce v našem okrese. Už teď se těšíme na spolupráci s vámi, protože obsah víkendových čísel byste měli určovat právě vy, naši čtenáři.Absolventské praxe obnoveny !
Uh. Hradiště (red) - V důsledku uvolnění dočasně pozastaveného čerpání finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnansti Úřad práce v Uh. Hradišti informuje o možnosti zaměstnávat absolventy, zejména středoškoláky, formou absolventských praxí. Veškeré potřebné informace lze získat na Úřadu práce u p. Jarmily Veselé (tel:0632/520274).www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund