Číslo: 39
29.09.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Legenda Uriah Heep dobyla Uherské Hradiště
Staré Město má výpomoc z USA
Dvoumiliardové škody
Rozšíření pomoci postiženým povodněmi
Guido Boggiani - fotograf
Víkendové Michalské hody
Justina slavila

Legenda Uriah Heep dobyla Uherské Hradiště
Čtyřicetileté fanoušky v neděli doprovázela spontánnost a dojetí

Skupina Uriah Heep přichází v neděli odpoledne, krátce po půl čtvrté, do hradišťského Klubu Mír. - Foto: Radim Šašinka
Uh. Hradiště - Nedělní večer, 28. září 1997, se beze sporu zapíše do historie okresního města. Vždyť ve sportovní hale vystoupila britská legendární hardrocková skupina Uriah Heep, která největší úspěchy na pódiích sklízela v sedmdesátých létech. O událostech u vás jsem se dověděl ve svém bydlišti z televizních zpráv ze světa. Už dávno před tím jsme v České republice plánovali čtyři koncerty, ale z důvodů povodní musely být zrušeny, řekl v exkluzívním rozhovoru pro Dobrý den, Slovácko Trevor Bolder, zpěvák a hráč na basovou kytaru. Pragokoncertu pak skupina nabídla možnost uspořádání benefičního koncertu na pomoc zaplaveným oblastem. Doufáme, že s naší pomocí najdou lidé chuť dál žít. Jsme s nimi! Členové Uriah Heep zamířili do České republiky z italské Neapole, kde koncertovali minulý čtvrtek. Sobotní vystoupení v Praze, které předcházelo tomu hradišťskému, bylo, jak se shodli všichni členové skupiny, fantastické.
Naposled jsme byli v Praze v roce 1992. Včera tam s námi zpívala celá hala. Bylo to fantastické. Posluchače i hudebníky spojovala stejná idea, měli jsme shodné myšlenky. Byli jsme tam proto, že jsme chtěli vyjádřit svou solidaritu s lidmi, kterým voda vzala všechno, upřesnil Bolder. Uriáši v neděli poobědvali v hradišťském Hotelu Grand, a pak se přesunuli do Klubu Mír, kde dali možnost lovcům autogramů.
Finance, které se za prodané lístky v Praze i Hradišti vybraly, spravuje zlínská nadace Graddo společně s přednosty okresních úřadů. Teď se rozhoduje o tom, kdo peníze potřebuje nejvíce, uvedl Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert Bohemia. Příprava samotného hradišťského koncertu trvala podle slov Darona zhruba měsíc. Na neděli bylo v předprodeji prodáno dva tisíce sto vstupenek. Dalších pět set se jich dostalo do různých soutěží v rádiích, novinách, televizích a pro čestné hosty. Už teď víme, že do Hradiště zamířilo minimálně dva tisíce šest set diváků, upřesnil v neděli v noci Daron. Věková skladba fanoušků skupiny byla na nedělním koncertu, stejně jako o den dříve v Praze, okolo čtyřiceti let. Jejich uvolněnost a spontánnost si však nic nezadala s dnešními sedmnáctiletými teenegery. Je to super. Nikdy jsem je neslyšel hrát naživo. Myslím, že i oni musejí být spokojeni. Jsem dojat, přiznal jeden z účastníků koncertu.
M. MiškeříkováStaré Město má výpomoc z USA
St. Město (JiV) - V naší republice jsou založeny tzv. České mírové sbory, které mají za úkol věnovat se hlavně výuce jazyků. Mají ovšem bohatou spolupráci s Americkými mírovými sbory, které měly po naší republice v posledních letech rozmístěny své specialisty v oboru výuka angličtiny, obchodu a ekologie. Jejich mise skončila letos v červnu. Po nešťastných záplavách se díky dohodě americké a české strany naskytla možnost poslat znovu několik specialistů do postižených oblastí.
Jedná se většinou o lidi, kteří umí už dobře česky, jelikož tady nějakou dobu žili, a znají místní poměry. Jsou to tzv. zdrojoví odborníci, což znamená, že by měli hlavně vypisovat granty a vyhledávat oblasti, kde je pomoci nejvíce potřeba. Hlavní úkol pak je získat peníze ze zdrojů jak našich, tak zahraničních. Většina z nich je také zaměřena na životní prostředí. V minulém týdnu přijela do Starého Města Mitchelle Tucker. Starosta Slavík jí předal podklady, na jejichž základě je možno žádat o pomoc. Předpokládá se, že bude ve Starém Městě postaven nový penzion právě pro ty lidi, kteří byli postiženi povodní, a také se to týká výstavby mateřské školky. Jak dále uvedl starosta, peníze, které se shromáždily na účtu, budou použity právě na bytové účely.Dvoumiliardové škody
Uh. Hradiště (VaMP) - Ke konci měsíce srpna byly celkové škody v okrese způsobené povodní zmapovány na dvě miliardy, dvě stě tři miliony, sto padesát devět tisíc, uvedl v rozhovoru s novináři Jaroslav Hrabec, vedoucí referátu obnovy Okresního úřadu. Z této částky na majetek státu připadá více než 185 milionů, 278 milionů na majetek obcí, 428 milionů na soukromý majetek, na ostatní majetek 136 milionů, na zemědělský majetek 304 miliony.
Na bytovém fondu byly v našem okrese vyčísleny škody na více než 403 milionů korun, přes 2 miliony na sociálním zařízení, 49 milionů na zdravotnickém zařízení, 43 milionů na kulturních zařízeních a památkách, 60 milionů na sportovištích, 43 milionů na školách, místních komunikacích 46 milionů, státní komunikace 104 miliony a ekologické škody prozatím ve výši 60 milionů korun. Zcela zničeno bylo 108 domů, dlouhodobě poškozených 523 bytových jednotek a nouzově ubytovaných je stále přes 700 obyvatel. Celkem bylo zasaženo 1.830 domácností, z toho bezprostředně s poškozením bytu 1.390. Zaplavené území v okrese o výměře více než 20.000 hektarů na 32 katastrálních územích.Rozšíření pomoci postiženým povodněmi
Uh. Hradiště - V našem okrese je nahlášených 108 demoličních výměrů, vydaných je prozatím 96. Je velmi pravděpodobné, že toto číslo bude po zimě ještě vyšší. Opatření, která byla vládou prozatím vytvořena, se ale jevila jako nedostatečná. Došlo proto k úpravě vládního nařízení 190/97, v níž se mění termín pro podání žádosti o finanční pomoc z 31. prosince 1997 na 31. květen 1998. Dále bylo nařízení rozšířeno o odstraňování škod způsobených sesuvy půdy, které se týkají také několika málo domů v našem okrese. Další změnou bylo to, že nárok na úhradu za demolice mají i obce, které mnohdy zareagovaly velmi rychle a demolice prováděly za majitele nemovitostí. A poslední velmi důležitou úpravou bylo to, že podpora se vztahuje i na zničené rozestavěné stavby, které ještě nebyly v době záplav zkolaudovány, nebo ty, kde byl demoliční výměr vydán pouze na část stavby.
Také se budou individuálně posuzovat případy, kdy občan nebyl v místě trvale hlášen, ale bydlel tam, a jiný byt nemá. Majitel, který během povodně přišel o dům, kde měl trvalé bydlení, si tedy mohl požádat o nenávratnou výpomoc v hodnotě 150 tisíc korun a o výhodnou půjčku 850 tisíc korun na čtyřprocentní úrok s dobou splatnosti 20 let a možností odkladu splácení tři roky plus zaplacené náklady na demolici. Jak uvedl vedoucí referátu obnovy Jaroslav Hrabec, prozatím možnosti půjčky využili dva zájemci, zatímco o příspěvek 150 tisíc jich požádalo 35, z toho 25 i o úhradu demoličních nákladů. Jediným zádrhelem je, že prozatím nepřišly peníze z Ministerstva financí a okres proto vyplácí tyto žadatele ze svých zdrojů.
Jindra VáverkováGuido Boggiani - fotograf
Unikátní světová putovní výstava v Uherském Brodě
Uh. Brod, Muzeum J. A. K. (Asc) - Jméno Alberto Vojtěch Frič (1882 - 1944) je mnohým čtenářům známé skrze cestopisy a osobnosti našich významných cestovatelů. Málokdo ví, že jeho potomek Pavel Frič oživil v jeho pozůstalosti velmi vzácný svět cizokrajných záběrů, které se uchovaly na skleněných negativech. Zajímavější však je, že negativy původně patřily italskému fotografu Guidovi Boggianimu, který se svým fotoaparátem zaznamenal portréty a krajinu na Brazilsko - Paraguayských hranicích v letech 1897 - 1902. Guiddo Boggiani se však do rodné Itálie nikdy nevrátil, domorodci násilně ukončili jeho život. Jeho odkaz však přetrval a poskytuje po sto letech něco, co zůstalo po celou tuto dobu skryto. Co se ani nedalo pro bezprostřednost své výpovědi v tehdejší době publikovat - fotografie odešlého světa v jeho nahotě a opravdovosti. Portréty světa lidí jako my, ale přesto jiných a z úplně jiné doby.
Přes devadesát velkoformátových rámovaných fotografií vyvolaných bez retuší a se známkami stáří negativů, avšak s ostrou kresbou s plnou škálou šedí černobílé fotografie - to je výstava Guido Boggiani - fotograf, která bude otevřena tento pátek, 3. října 1997 v 17.00 hodin v ateliéru Muzea J. A. Komenského. Po ocenění na Interkameřeď97 v Praze, instalaci v Novoměstské pražské radnici, v Chebu, premiéře v Brně máme nyní i my možnost zhlédnout výtvarné fotografické zachycení neobyčejných, nevšedních reálií. Jen málokdy uvidíme takovou výstavu ve svém okolí. Výstava se koná pod záštitou ministra kultury ČR a velvyslance Italské republiky v ČR. Úvodní slovo pronese PhDr. Yvonna Fričová. Výstava potrvá do 11. ledna 1998. Než poputuje do Finska, Norska, Švédska, Itálie a vzdálené Brazílie, přijďte se podívat!Víkendové Michalské hody
Kunovice, St. Město (Mac, VaMP) - Oba uplynulé víkendové dny se nesly ve znamení tradičních hodových slavností. V Kunovicích při hodovém průvodu a odchodu pro stárky hrála Vlčnovjanka. Hodová zábava pokračovala v sobotu večer ve sportovní hale každoroční besedou. I ve Starém Městě si tradičně poslední zářijový víkend dávají všichni hodovníci sraz před obecním úřadem, aby pak pokračovali v průvodu městem. Ani letos, stejně jako jindy, nechyběly domácí koláčky a chutná slovácká slivovice. Večerní zábava se pak odehrála v sokolovně.Justina slavila
Uh. Brod (red) - V neděli 28. září 1997 uspořádalo město a řád bratří dominikánů oslavu svaté Justiny, patronky města Uherského Brodu. Oslava se odehrávala v klášterním kostele, kde od nedělního rána až do večera probíhaly bohoslužby a byly slouženy mše svaté. Mše za představitele a obyvatele města proběhla před polednem.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund