Číslo: 39
28.09.1998
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pokud chtějí sklidit, musí si vinaři úrodu proti zlodějům uhlídat
Napojení kanalizace brání finance nebo rekonstrukce čistírny?
Dva miliony cigaret zabaveny
Sportovní hala města?
Volební komise ustavena
Sportovní komplex za 60 milionů
Nevidomé trápí nečekaně vysunuté reklamy
Staré Město se kabelové televize dočká

Pokud chtějí sklidit, musí si vinaři úrodu proti zlodějům uhlídat

Dřív se sekaly ruce, dnes, aby měl člověk strach vztáhnout na zloděje ruku, tvrdí vinař. - Foto:JaŠ
Boršice - Aby měli co sklidit, rozepsali si boršičtí vinaři služby a hlídají svoji úrodu. Jak upřesnil jeden z nich, Vladimír Gottwald, každý hlídá ve svém volnu. On sám si vzal v práci dovolenou. V minulém roce totiž nebyl případ krádeže hroznů výjimkou. Většinou se vinaři domluvili s důchodcem, kterému za hlídání zaplatili buď z vybraných peněz nebo z financí utržených za výstavy vín. Letos tomu je jinak, zřejmě mají důchodci jiné výdělečné činnosti, tak jsme si služby rozepsali sami. V této oblasti má vinice 50 až 60 vlastníků. Hlídání vinic probíhá od 7. září a potrvá až do poloviny října, kdy vlastně začíná období sběru. Toto období je pro zloděje velmi lákavé. Služba trvá od rána do večera. Nacházejí se tady jak všechny běžné odrůdy, které se pěstují v naší oblasti, tak i odrůdy nově vyšlechtěné. S těmi má bohatou zkušenost náš starosta. Právě v těchto místech má nasazeny nějaké novinky. Jsou tady i ranější odrůdy, které jsou vzhledově větší a pěknější.
U nich je tedy vyšší riziko, že se někomu zalíbí a ztratí se. Letos jsme zatím nikoho nechytili. Mnohdy však nemilou návštěvu ve vinici vinař zjistí až při samotném sběru. K nějakým případům ale ještě může dojít, protože vinobraní teprve začalo, dodává vinař. Dalším důvodem ke hlídání vinic jsou také velké nálety špačků, kteří kromě jiného ovoce útočí i na hrozny. Úrodu hroznů vidí Vladimír Gottwald částečně lepší než vloni, i když některé trati jsou postiženy lednovými mrazy. Kvalita hroznů i cukernatost se zdá velmi slušná, takže se jeví, že by vína mohla být dobrá. Já osobně pěstuji Mller-Thurgau, Burgundské šedé, modré, bílé, Veltlín zelený a růžový, dále Tramín, Vavřinec, Moravský muškát a Ryzling rýnský. Ze stolních odrůd pak Olšavu. Chytit a zajistit zloděje však pro vinaře není jednoduché. Ti, kteří mají doma psa, brávají ho většinou na službu s sebou. Při troše štěstí by se snad podařilo zapsat si alespoň SPZ auta zloděje nebo zjistit jeho iniciály.
Nejbližší oddělení policie je v Buchlovicích. Jak uvedl jeho velitel, byli by na místě asi za patnáct minut. Ovšem jen tehdy, zda by vinař udal svoji přesnou polohu. V mimopracovní době je lepší volat přímo číslo 158, aby nedošlo ke zbytečným časovým prodlevám. Pokud nemá vinař mobilní telefon, může dle situace zkusit zajistit pachatele sám.
Pokud bude pachatel autem, je dobré zapsat SPZ, uvedl dále velitel buchlovického obvodního oddělení. Jak však následně dodal, pokud nejsou hrozny zajištěny přímo u pachatele, dokazování je velmi složité.

Karin KuchtováNapojení kanalizace brání finance nebo rekonstrukce čistírny?
Kunovice - Čistírna odpadních vod se v Kunovicích budovat nebude. Je totiž postavena v Uherském Hradišti, na katastru Kunovic. Kanalizace Kunovic bude v budoucnu tedy napojena na tuto čistírnu, uvedl starosta Jiří Deml. Jak dále upřesnil, již je vypracován podklad pro územní rozhodnutí na kanalizaci. Nyní je však klíčovým problémem zajistit na napojení kanalizace finance, které se pohybují řádově přes sto milionů korun. Ze strany obce je snaha stávající kanalizaci, která je zaústěná do řeky Olšavy, v první etapě svést do čističky. Další zádrhel, na kterém je napojení přímo závislé, je rekonstrukce stávající čistírny. Ta má již doslouženo a její rekonstrukce má stát zřejmě kolem čtyřiceti milionů korun. Rekonstrukce však musí být udělána v předstihu tak, aby se potom mohly Kunovice napojit, upřesnil starosta.
Ředitel Slováckých vodáren a kanalizací Uh. Hradiště Ing. Trachtulec je však zcela opačného názoru: Uherskohradišťská čistírna odpadních vod se bude rekonstruovat, ale zdaleka ne kvůli Kunovicím. Čistírna už dožívá svoji životnost. Ve vodohospodářském rozhodnutí referátu životního prostředí okresního úřadu je stanoveno, že práce na její rekonstrukci musíme zahájit v roce 2000. V letošním roce jsme tedy nechali posoudit již námi dříve zpracované materiály a v roce příštím hodláme udělat projektovou dokumentaci na rekonstrukci čistírny tak, abychom mohli zahájit práce v daném roce. Náklady na rekonstrukci uherskohradišťské čistírny odpadních vod se odhadují vyšší jak sto milionů korun. V silách SVAKu není možné tak velkou sumu ze stočného, které vybírají, zainvestovat a budou muset hledat další možnosti financování.
V současné době se však mohou Kunovice napojit na čistírnu ihned, neboť její stav není takový, aby napojení znemožnil. Vše ale vázne na tom, že nejsou prostředky na toto napojení. Odkanalizování Kunovic bude složité také z toho důvodu, že se obec nachází na rovinatém terénu. To bude vyžadovat vybudování velkého množství čerpacích stanic přímo v obci, což je nejen technicky, ale především investičně náročné, uzavřel Trachtulec. Ing. Košínová z referátu životního prostředí okresního úřadu je toho názoru, že napojení kunovické kanalizace a rekonstrukce stávající hradišťské čistírny odpadních vod by mělo probíhat současně. Kunovice již mají zpracovanou projektovou dokumentaci na napojení kanalizace na čistírnu. Chybí pouze podání žádosti o dotaci ke státnímu fondu životního prostředí.
V současné době mají Kunovice vydáno rozhodnutí na odchylné vypouštění kanalizace do řeky Olšavy, které je platné do 31. 12. 1998. SVAk, a.s. si však požádaly o jeho prodloužení. Dle vyhlášky z roku 1992 je stanoveno, že se může povolit odchylné vypouštění, ale stav vypouštění je nutno zakonzervovat do takového stavu, aby se dále nezhoršoval. Proto, když tedy nyní někdo bude stavět v Kunovicích například rodinný domek, musí vybudovat rovněž svoji malou čistírnu odpadních vod, ukončila Košínová. Nejen Kunovice, ale i další obce na řece Olšavě nemají své čistírny. Na ně se vztahuje v souladu se zákonem Evropské unie nutnost tyto vybudovat do roku 2005. V současné době je finančně nákladné vybudování čističek dotováno státem 30 %, dále je možno získat 30 % bezúročnou půjčku, ostatních 40 % musí uhradit obec sama.
Karin KuchtováDva miliony cigaret zabaveny
Strání (VaMP) - Středeční noc se stala úspěšnou pro celníky na hraničním přechodu ve Strání, kde se podařilo zabavit zatím největší kontraband pašovaných cigaret, které směřovaly do České republiky. Úložný prostor skříňové Avie skrýval zhruba dva miliony cigaret. Třiatřicet korun by přitom podle střízlivých odhadů mohl být zisk na každé krabičce, přičemž pašeráci vezli rovných 11.000 kartonů. Náš stát by tím na daních a cle přišel zhruba o 3,5 milionu korun. Jak se Dobrému dnu podařilo zjistit, celníci již na první pohled vznesli podezření, že Avie možná neveze hygienické zboží, jak v nezbytných listinách předkládal k proclení čtyřiatřicetiletý řidič ze Slovenska. Proto bylo otázkou jen velmi krátkého času odhalit skutečný náklad. Řidič byl zřejmě najat na převoz zboží jako bílý kůň a byl na místě obviněn z trestného činu. Pašeráci, kteří mají špatné zkušenosti s celními prohlídkami na železnici, kde má policie vysokou úspěšnost, se zřejmě protentokrát pokusili vyzkoušet jejich pozornost na silnici.
Prý vůbec nejtěžší bylo celkový počet kartonů přepočítat. Jejich zpětné naložení do Avie trvalo téměř tři hodiny.
Místo na černém trhu skončí náklad dvou milionů cigaret ve spalovně.Sportovní hala města?
Uh. Hradiště (VaMP) - Rada města hodlá 7. října 1998 navrhnout zastupitelstvu, aby došlo k bezplatnému převedení sportovní haly na náměstí Míru do majetku města.
Tento krok bez ohledu na rozhodnutí zastupitelstva lze jistě považovat za zásadní obrat přístupu města. Neboť na zasedání městské rady konaném 17. prosince 1996 byla tato zásadně proti schválení žádosti TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště o převodu části majetku městu a jeho následný pronájem tělovýchovné jednotě za symbolickou cenu. V prosinci 96 město doporučilo TJ Slovácké Slavii učinit taková opatření, která povedou ke změně v hospodaření s následnou možností nabídnout městu Uherské Hradiště vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti využití celého sportovního zařízení, píše se ve více než rok starém zápise ze zasedání rady.
Jsme rádi, že se nám podařilo po dlouhém přesvědčování získat mnohé členy rady a zastupitelstva na svou stranu, hodnotí dnešní situaci předseda TJ Slovácká Slavia Miroslav Uherka. Jak dále uvedl, důležité bylo přivést je do haly a ukázat jim, že se jednotě podařilo vlastními silami získat nezbytné a ne malé finance na rozsáhlou rekonstrukci, kterou dnes hala podstupuje. Museli vidět, že máme snahu něco dělat a ne čekat, až nám někdo něco dá, připustil Uherka. To je konečně přesvědčilo.
Město si patrně za pět minut dvanáct uvědomilo, jak komerčně zajímavý bude tento sportovní stánek, kde by v blízké době měla vyrůst squashová hřiště a vlastně celý objekt by měl doznat značných změn. Navíc hodlá na přilehlých pozemcích zbudovat doslova sportovně zaměřený komplex, který by měl sahat od Smetanových sadů po zimní sadion (blíže ve čl. Sportovní komplex za 60 milionů).Volební komise ustavena
Uh. Hradiště (VaMP) - Volební strany, které se budou v listopadu ucházet o přízeň voličů na území okresního města, již delegovaly své členy do místní volební komise. Jsou jimi: Zapletalová Jana a Zapletal Jaroslav - ODS, Večeřa Lubomír a Kempa Josef - KSČM, Santlerová Marie a Šereda Jan - DŽJ, Kaška Vladimír a Škrášek Ladislav - KDU-ČSL, Litera Ivan a Slezák Jan - KRUH, Noha František a Zelienka Pavel - US+DEU, Pulec Dalibor a Příleská Hana - ČSSD. Předsedkyní byla vylosována Jana Zapletalová, místopředsedou Lubomír Vařecha, zapisovatelka Radomíra Manová.Sportovní komplex za 60 milionů
Uh. Hradiště (VaMP) - Provedení revitalizace sportovně rekreačního areálu na náměstí Míru nechá na nově zvoleném městském zastupitelstvu to současné. Kromě rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště, kterou se již podařilo uskutečnit, by se městské peníze měly najít i pro škvárovou atletickou dráhu a přilehlé okolí sportovní haly. Podle maximalistické studie by mělo vše stát kolem 60 milionu korun, poodhalila náročnost prací zástupkyně starosty Božena Tvrdíková, která je však toho názoru, že začít se dá mnohem skromněji. V roce 1999 by pak mohl být záměr města připraven k jakési dokumentační studii.
Město je toho názoru, že plochy sahající od ulic Sokolovská, 1. máje, včetně zimního stadionu až po Smetanovy sady a náměstí Míru nejsou dostatečně využívány a pokud by se podařilo skloubit řadu sportovně rekreačních objektů, našli by zde obyvatelé a návštěvníci města skutečně reprezentativní sportovní komplex.
Tím by z této části chtělo město vytlačit aktivity, které sem rozhodně nepatří. Parkoviště před zimním stadionem například ještě donedávna využívala vytěžovací společnost. I proto chce město získat do majetku sportovní halu, aby mohlo rozhodovat o využití celého komplexu najednou. Tak by se v budoucnu mohly propojit možnosti, které skýtá plavecký bazén, koupaliště, sportovní hala, stadion a mnohé další. I díky existenci Základní školy na náměstí Míru, která je známa jako sportovně zaměřená škola, by se do realizace mohlo výrazněji zapojit Ministerstvo školství, zhodnotila stav Tvrdíková. Potom by se třeba našlo více peněz.Nevidomé trápí nečekaně vysunuté reklamy
Uh. Hradiště (Kk) - Především nečekaně umístěné reklamy obchodníků na chodnících před prodejnami ztěžuje značně život nevidomým a slabozrakým občanům. Pokud jde nevidomý se psem, tak to není tak složité, pokud má však pouze hůlku, do reklam a tabulí, jež nejsou stabilně vystaveny, naráží, potvrdila členka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Bohumila Kaňovská. Postiženým působí problémy také cyklisté a řidiči, kteří vjíždí přímo do pěší zóny okresního města. Byly zaznamenány i případy, kdy zcela zdravý řidič našel trojúhelník pro invalidy a toho následně zneužil pro vjezd do zóny. Chtěli bychom prosadit, aby policie více tyto vozy prověřovala, zda se skutečně jedná o invalidy, a chtěla, aby se legitimovali. Každá taková věc totiž nevidomým velmi komplikuje život, dodává Kaňovská. Dle jejich dalších slov, nemohoucích a slabozrakých stále přibývá.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých proto hodlá prosadit ozvučení hlavních budov a nádraží v okresním městě tak, jak je tomu i jinde v republice. Nevidomý by tak měl k dispozici speciální vysílačku, která by mu umožnila jednodušší orientaci. Tyto přístroje jsou ale velmi drahé.
Bližšímu seznámení s nimi a ostatními elektronickými pomůckami by měla pomoci výstava, která se bude konat již zítra od 9.30 do 17.00 hodin v jídelně penzionu v Uh. Hradišti na Kollárově ulici.Staré Město se kabelové televize dočká
St. Město - Již za několik týdnů by měla zahájit svůj provoz bezdrátová kabelová televize. Vybudování systému zajišťuje firma MW TV Local, s.r.o. Jednatele společnosti Pavla Davida jsme se zeptali na několik podrobností.

Můžete našim čtenářům vysvětlit, co je to bezdrátová kabelová televize?
Kabelová televize proto, že se jedná o placenou privátní službu, a bezdrátová proto, že z hlavní stanice je signál vysílán vysílačem prostorem směrem k připojovaným objektům. Ve světě je tento způsob znám pod zkratkou MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System), což znamená vícekanálové plošné vysílání. V České republice je pro tuto službu dosud vyčleněno kmitočtové pásmo 2.100 až 2.300 MHy, perspektivně se uvažuje o pásmu 42 GHz.

Představte nám ve stručnosti vaši společnost MW TV Local, s.r.o.
MW TV Local se sídlem v Praze 8 je privátní společnost, která se od roku 1993 intenzivně zabývá možností budovat funkčními MMDS. Musí mít pochopitelně především kvalitní obraz, zajímavou programovou nabídku, přijatelné poplatky pro účastníky a dostatečně krátkou dobu návratnosti vložené investice s ohledem na vysoké úvěry v České republice. Společnost má k dispozici licence k vysílání formou MMDS pro čtyři regiony v ČR.

Jak bude vypadat systém ve Starém Městě a kdy se začne vysílat?
Vybudování systému bylo projednáno v městském zastupitelstvu, byla nám udělena licence k vysílání radou ČR pro rozhlas a televizní vysílání, Českým telekomunikačním úřadem byl přidělen kmitočet a pro celý záměr byly pracně získány účelové prostředky. V současné době probíhá stavební řízení. Vysílání předpokládáme zahájit do dvou měsíců od vydání stavebního povolení. Nenastanou-li komplikace, mohlo by být vysílání z třicetimetrového stožáru zahájeno již v listopadu 1998. Následující den začneme připojovat účastníky, kteří projeví zájem a zaváží se plnit smluvní podmínky.

Jaké budete vysílat programy?
Perspektivně chceme nabídku upravit zájmu účastníků. Musíme, chceme a budeme respektovat a plnit všechna ujednání související s ochranou autorských práv, včetně licenčních podmínek. Licence nám ukládá šířit programy ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA a městu poskytnout prostor pro infokanál. V našem zájmu je komerční kanál MTV, jednáme o právech na ruskou nezávislou televizi NTV, MAX 1, SuperMAX, případně HBO. Po výstavbě stožáru provedeme měření a ověříme kvalitu slovenských, rakouských, případně maďarských stanic. Navíc je zde celé spektrum satelitních programů, např. Eurosport.

Občany nejvíce zajímá finanční náročnost.
Naše obchodní politika je podřízena sloganu Spokojený účastník, spokojený provozovatel. Příjem může být realizován buď jako individuální pro jeden byt, skupinový až pro 9 bytů a hromadný pro 10 a více bytů. Poplatky budou dvojí: jednorázový připojovací a měsíční. Připojovací poplatek se pak pohybuje od 200 do 2.000 korun. Pravidelný měsíční poplatek za 16 programů bude stát účastníka 100 Kč. Za účelem ochrany autorských práv provedeme proti nelegálnímu příjmu zhruba po šesti měsících provozu zakódování, a to bez dalších nákladů účastníka. Licenci na vysílání máme do roku 2000. Pak chceme přistoupit na přechod na vysílání v perspektivním pásmu 42 GHz.

Neobáváte se černého příjmu vysílání?
Tyto tendence se určitě objeví. Rozumní a soudní lidé si spočítají, že se jim to dlouhodobě nevyplatí. Navíc, jak jsem již uvedl, po čase dojde k zakódování programů.

Jaký je dosah vysílače?
V podstatě od Napajedel po Strážnici. Vysílání bude možno sledovat ve St. Městě, Uh. Hradišti, Kunovicích, Uh. Ostrohu, Veselí nad Moravou. V příštím roce předpokládáme rozšíření na oblast Uh. Brodu v rozsahu asi 30 kilometrů.

Kam se mohou naši občané obracet se svými dotazy?
Vzhledem k tomu, že jsme pražská firma, k této činnosti pro oblast Uh. Hradiště a okolní region dostalo zastoupení firmy LAVIS 2001, s.r.o., která sídlí ve Starém Městě, Brněnská ulice 490, tel. 0632/542384, 542385. Naše firma bude provádět jak zabezpečení montáží, tak obsluhu místního informačního kanálu a komerčního kanálu. Městský úřad bude mít vysílací čas zdarma.

Rozhovor vedl Milan Kubíček.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund