Číslo: 4
27.01.1997
Článků: 38

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


13. února zůstanou školy zavřeny
Slovácké strojírny se postupně ozdravují
Poctivý živnostník bez šance
Amnestie na nedovolené ozbrojování skončila
Kolja a Vlasy
Měřící technika zkolabovala

13. února zůstanou školy zavřeny
Podle ředitele Školského úřadu není stávka aktuálním řešením

Mgr. Jiří Valenta, člen předsednictva ČMOS a Ing. Jiří Vařecha, ředitel Školského úřadu v Uh. Hradišti.
Uh. Hradiště - Slovy: Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje u vás ve škole, zahájila ve čtvrtek 23. ledna 1997 na půdě Školského úřadu schůzku pedagogických odborářů Miloslava Prachařová, předsedkyně Okresní rady odborových svazů (OROS) Uh. Hradiště. Hlavním důvodem jednání byla příprava stávky učitelů na našem okrese. Tu společně se stávkovou pohotovostí vyhlásil OROS 12. prosince za splnění požadavku, kterým je zvýšení platů. Úterý 28. ledna je prvním dnem řetězové stávky, do které se postupně zapojí všechny okresy České republiky. Vybranými dny pro stávku jsou úterý a čtvrtek, když prvními stávkujícími okresy jsou Brno-město, Blansko, Náchod a Znojmo.
Jsme ochotni stávku kdykoliv odvolat, jestliže ministr Pilip přistoupí na naše požadavky, řekla ve svém projevu Prachařová. Podle Jaroslava Tannera, zástupce vedoucích pracovníků v OROS, vedoucí pracovníci podpoří stávku. Budou respektovat rozhodnutí základní organizace OROS a jejich osobní účast na stávce je věcí každého z nich. Ovšem, jak dále Tanner uvedl, neví, za kolik vedoucích pracovníků začleněných v základní odborové organizaci hovoří. Z 991 pedagogických pracovníků na našem okrese je 79 bez odpovídající kvalifikace a 55 důchodců, to je 13,5 procenta. V jiných okresech je to až 20 procent, uvedl Tanner. V otázce oprávněnosti požadavků zvýšení platů Tanner poukázal na absurditu v porovnání platových tříd.
Podle ředitele Školského úřadu Jiřího Vařechy je věcí každého, jak se s nastolenou situací vyrovná: Nechci svým vystoupením ovlivnit vaše rozhodnutí. Ale nemyslím si, že stávka je v této chvíli aktuálním řešením vzniklé situace. Podle Vařechy by mělo být postavení pedagoga chápáno v jiných rovinách. Na problém lze nahlížet ze dvou hledisek. Subjektivním názorem je pohled veřejnosti, rodičů a žáků, kteří by hodnotili práci pedagoga. Objektivní přístup vidím ve školní inspekci a pozici ředitele školy, zdůraznil Vařecha. Podle něj je pedagog zahleděn do sebe a není připraven na přijímání veřejné kritiky. K tomu uvedl, že: Teprve až veřejnost vezme za své potřebnost pedagoga, lze uplatňovat požadavky, které jsou deklarovány ve stávce. Tím ovšem nepopírám, že by měl být pozvednut odpovídající tarif pro určení hrubé měsíční mzdy.
Připomeňme ještě, že podle materiálů Školského úřadu vzrostl za poslední dva roky průměrný plat učitelů zhruba o 40 procent. O vysokém věkovém průměru pedagogických pracovníků na okrese Uh. Hradiště svědčí to, že jich 30 procent dosáhlo věku nad 50 let. Pokud k tomu zohledníme feminizaci, je zcela reálná hrozba zestárlosti pedagogických sborů. Podle Vařechy ovšem dělá ŠÚ vše pro to, aby podobnému stavu předešel. Objem mezd a jejich nárůst činil na okrese v roce 1996 zhruba 20 procent a ten plánovaný byl tedy asi o 2 procenta překročen. Požadavek ze strany odborů: navýšení v letošním roce o 18,9 procent (oproti plánovaným 12,4) nebere ohled na výši státního rozpočtu.
Porady předsedů se zúčastnil i člen předsednictva ČMOS pracovníků školství Jiří Valenta. Jak ve čtvrtek v Hradišti řekl, nelze v otázce platů hovořit o procentech nárůstu, ale o nominální hodnotě platů. Valenta, který se podrobně zabýval právními aspekty chystané stávky, se rovněž slovy vrátil k jednání s ministrem Pilipem, které označil za totálně neúspěšné. Náš platový systém nesnese srovnání, ukončil své vystoupení Valenta.
Až v samém závěru porady odborářů bylo přistoupeno k volbě konkrétního data stávky v okrese Uh. Hradiště. Navrhovaný termín 27. únor se některým zdál příliš pozdě: Proč právě Hradiště by mělo být městem, kde bude řetězová stávka končit? 26 zástupců z 37 zúčastněných (celkový počet odborových organizací je 60) se pak sjednotilo na datu: 13. únor , kdy dveře škol, družin a školních jídelen zůstanou uzamčené. Podle předběžného průzkumu budou mít jednu z nejvyšších účastí na stávce ZŠ Ostrožská Nová Ves (96,43 procent zaměstnanců). Naproti tomu se proti stávce vyjádřila Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Uh. Hradišti a Školní jídelna v Bílovicích. Bezprostředně po poradě odborů se ředitel ŠÚ Vařecha sešel s řediteli základních a středních škol a učilišť. Jejich přístup ke stávce lze dnes v celookresním měřítku brát spíše jako rezervovaný.
M. MiškeříkováSlovácké strojírny se postupně ozdravují
Uh. Brod (Dak) - Jeden z významných strojírenských podniků regionu, Slovácké strojírny a.s. Uherský Brod, se po privatizaci, která proběhla kupónovou metodou, značnou dobu vyrovnával se změněnou situací na trhu. Podnik musel značně změnit svůj výrobní program, neboť speciální výroba a dodávky na tehdejší sovětský trh nebyly perspektivní. Proto vedení společnosti intenzivně hledalo další výrobní programy pro zdejší i zahraniční trh. Na konci roku 1995 se stala majoritním akcionářem Slováckých strojíren známá finanční skupina Motoinvest. Došlo k výměně statutárních orgánů a k organizačním změnám. Skutečnost, že jeden vlastník získal nadpoloviční většinu akcií, znamenala ale zákonitý pokles tržní hodnoty akcie. Generálním ředitelem akciové společnosti je od dubna 1996 ing. Jiří Rosenfeld, dlouholetý pracovník Slováckých strojíren. Jeho záměrem je dostat tuto společnost do konce tisíciletí mezi nejlepší české strojírenské podniky.
Přestože podnik v loňském roce vykázal ztrátu, podařilo se ozdravit společnost od neprodejných zásob, výrazně se snižuje jeho zadluženost (cca o 60 mil. Kč za loňský rok), počet pracovníků se zredukoval především u režijních a THP pracovníků při zachování stejného objemu výroby ve srovnatelných cenách. S výrobky Slováckých strojíren se můžeme setkat jak v tuzemsku v různých odvětvích hospodářství, tak i v zahraničí. Současný výrobní program tvoří několik oborů, kromě známých zvedacích plošin a jeřábů můžeme v mnoha našich městech vidět např. čističe komunikací a chodníků. Vzhledem k dobré technické úrovni je o výrobky Slováckých strojíren zájem i v zahraničí. Dodávky míří např. do USA, Kanady, Německa, Francie, Švédska a dalších průmyslově vyspělých zemí. Největším zahraničním zákazníkem je investičních celků dodávaných českými firmami do zahraničí jsou i jeřáby Slováckých strojíren.
Tato akciová společnost má také zajímavou sociální politiku. V souladu s kolektivní smlouvou např. přispívá každému zaměstnanci, který má s penzijním fondem uzavřeno penzijní připojištění měsíčně 50 Kč. Vyplácí také svým zaměstnancům příspěvky na dovolenou a Vánoce. Mzdy pracovníků v poslední době dosahují docela dobré úrovně. Průměrný plat vzrostl v loňském roce o cca 20% a činí 8 500 Kč.Poctivý živnostník bez šance
Řada zákonů je spiknutí právníků proti lidem, tvrdí RNDr. Somr

Uh. Hradiště (paf) - Ve čtvrtek 23. ledna navštívil Uherské Hradiště RNDr. Zdeněk Somr, prezident Hospodářské komory ČR. Poté, co navštívil přednostu OkÚ ing. Palackého a setkal se se zástupci několika významných firem regionu, zakončil v odpoledních hodinách svůj výjezd diskusí s hradišťskými živnostníky. I malý sál Klubu kultury byl ale příliš velký pro několik desítek živnostníků. Po hodinovém monologu RNDr. Somra, ve kterém pojmenoval všem známé problémy malého podnikatele, následovala hodinová diskuse, kdy si všichni vzájemně poplakávali na ramenech. Hovořilo se o všemocné byrokracii, potřebě změny živnostenského zákona a ochrany věřitele, o zbytečnosti kontrolních orgánů (např. přežívající České obchodní inspekci), o problémech plátců DPH a nemožnosti přístupu k finančním zdrojům. Bez odezvy nezůstala informace RNDr. Somra, že už i pražští páni přišli na to, že pro malého podnikatele je zbytečné vést složité účetnictví a že placení daně paušálem není utopií.
Zajímavá slova pronesl Bc. Milan Lukeš, ředitel Okresního živnostenského úřadu, který, ač sám ouřada odsoudil činnost řady kontrolních orgánů (dnes je jich 31). Jeho pojetí kontroly pouze problémových recidivujících případů by mělo poctivého živnostníka ušetřit zbytečného obtěžování. Lukeš rovněž dokázal přesně formulovat základní otázku, jejíž odpověď nesnese odklad: který subjekt je nositelem zájmu malého podnikatele? V souvislosti s tím, byla připomenuta potřeba oblastních cechovních sdružení drobných podnikatelů. RNDr. Somr poukázal na to, že je politické riziko státu nestarat se o malého podnikatele, který je pro něj z hlediska makroekonomiky bezvýznamný. Celé setkání se dá charakterizovat jako morální povzbuzení prezidenta Hospodářské komory ČR, že živnostník, pokud bude jeho hlas slyšet až do Prahy, není bez šance na přežití. Nakolik se to RNDr. Somrovi podařilo, o tom nás přesvědčí budoucnost.Amnestie na nedovolené ozbrojování skončila
Mezi 61 odevzdanými zbraněmi byly i dva válečné kulomety
Uh. Hradiště (paf) - Od února do konce minulého roku měl každý možnost zlegalizovat neregistrovanou zbraň a využít tak desetiměsíčního zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování podle zákona o střelných zbraních a střelivu č. 288 ő 97.
Zbraně se předávaly do úschovy okresnímu ředitelství PČR, které je odvezlo do Brna a podrobilo balistické expertize. Jak uvedl npor. Stanislav Vykoukal, vedoucí oddělení služby správních činností PČR Uh. Hradiště: Expertiza určí, zda je zbraň střelbyschopná a prošetří, jestli s ní nebyl v mi nulosti spáchán nějaký trestný čin. Pak následuje další pátrání, zda zbraň nebyla odcizena. V Uh. Hradišti ale byly předány i starší německé zbraně z 2. světové války, které měly znak německé orlice. Pokud je chce majitel nazpět, musí tyto zbraně navíc projít státní zkušebnou. Celkem bylo okresnímu ředitelství odevzdáno šedesát jedna střelná zbraň, což je číslo velmi nízké. Očekávali jsme jich alespoň pět stovek, dodává Vykoukal. Podle jeho slov se legalizovaly převážně lovecké, např. brokové zbraně, krátké pistole, vojenské německé pušky a 31. prosince dokonce jeden občan odevzdal dva německé kulomety, které už ale nebyly funkčí.
Větší spolupráce se očekávala vzhledem k tomu, že uherskohradišťsko je místem, kde se zastavila fronta a kde jsou ještě dlouho po válce poměrně snadno k nalezení německé zbraně.
Ještě dříve než zákon o zániku trestnosti vešel v platnost, měli lidé možnost nakupovat perkusní revolvery. Majitelé těchto módních zbraní měli do června možnost přihlásit ji na policii, doložit prodejkou a přesto, že majitel nebyl držitelem zbrojního průkazu, byl mu vystaven průkaz zbraně. Ale pouze do konce června. Zkoušku odborné způsobilosti mohl složit dodatečně. Víme, že na hradišťsku se těchto zbraní prodalo hodně, ale přihlásit je přišel nepatrný zlomek majitelů, uvedl Stanislav Vykoukal.
Problémy nastanou také myslivcům, kteří si zavčas nazažádali o lovecký lístek nebo zbrojní průkaz. Jak uvedl Vykoukal, postihováni budou sice jen blokovými pokutami do tisíce korun, ale zvhledem k tomu, že se tím dopustili přestupku na úseku zbraní a střeliva, jsou na deset let bez nároků jak na zbrojní průkaz, tak i lovecký lístek.
Od prvního ledna všem, kteří nevyužili desetiměsíční amnestie a nelegalizovali svou zbraň, hrozí soudní řízení, peněžní trest, propadnutí zbraně a postih jeden až tři roky odnětí svobody.Kolja a Vlasy
Uh. Hradiště (red) - Mimořádná představení dvou veleúspěšných filmů chystá kino Hvězda. 28. ledna (v úterý) od 20.00 hodin se bude promítat 20. ledna v Americe Zlatým globem ověnčený KOLJA režiséra Jana Svěráka. 29. ledna od 8.00 hodin bude ve Hvězdě KOLJA ještě jednou. Tentokrát za pouhých 15 Kč pro školy, důchodce a ty, kteří zůstanou ten den doma. Do třetice můžete na KOLJU přijít ještě 29. ledna odpoledne v 15.00 hodin.
Pozvánkou na přehlídku ZIMA 97 PROJEKTU 100, která se nevyhne ani našemu kinu, je americký filmový muzikál VLASY, jež můžete zhlédnout 29. ledna (ve středu) od 20.00 hodin.Měřící technika zkolabovala
Uh. Hradiště (paf) - Okresní hygienická stanice v Uh. Hradišti disponuje třemi měřícími stanicemi - Na terasách, v Sadech u čerpací stanice a ve Staré Tenici. Sedm dní v týdnu, nepřetržitě celý rok se stanovovaly hodnoty oxidu siřičitého, oxidů dusíku a polétavého prachu. Měřící zařízení staré dvacet roků, do kterého se celá léta nijak zvlášť neinvestovalo, jsme museli těsně před Vánocemi odstavit mimo provoz. Důvody byly hned dva, uvedl ing. Alan Hampl, ředitel OHS Uh. Hradiště a pokračoval: Tím prvním byly více než desetistupňové mrazy, jejichž vinou nám zařízení při obsluze zamrzalo a druhým problémem byly porouchané vývěvy na polétavý prach. Proto se od prosince minulého roku neměří. Minulý týden bylo zařízení opět uvedeno v provoz ve Staré Tenici, ale jen zkušebně. V současnosti se zaznamenávají pouze hodnoty SO2 a NOx a tento týden bude zahájeno zkušební měření i Na terasách a v Sadech, kde by se měly zaznemenávat i hodnoty polétavého prachu.
Teď zvažujeme, co dál. Stojíme před rozhodnutím jestli zůstat při starém zařízení a nakoupit nové vývěvy a čerpadla, což by znamenalo náklady asi 150 tisíc a nebo se domluvit s městem a okresním úřadem a přejít na nový systém, který provozuje Český hydrometeorologický ústav. Jeden kus takového nového automatického analyzátoru ale stojí okolo 1,5 mil. korun, uvedl ing. Hampl. Na stávajícím vybavení jsou pracovníci OHS schopni stanovit denní průměry, zatímco moderní technika může zaznamenat hodnoty i čtvrthodinové. Chápeme, že město nemá finanční prostředky, ale více nás mrzí, že nemá ani zájem o výsledky našeho měření. Zatím připravujeme cenovou nabídku, abychom mohli přednést konkrétní požadavky, vysvětluje ing. Hampl.
Ing. František Rochovanský, tajemník MÚ Uh. Hradiště, na tato slova reaguje: Zatím jsme nebyli o nějakou součinnost požádáni. Otázka zdravého ovzduší nás samozřejmě zajímá. Svědčí o tom například zakoupení zametacího stroje, díky kterému se podařilo podstatně snížit prašnost ve městě. Podíleli jsme se také na vzniku hlukové mapy Uh. Hradiště.
Uplynulé týdny, kdy celá republika zaznamenala inverzi, nás o tom nepřesvědčily, ale město Uh. Hradiště je na tom s hygienou ovzduší údajně dobře. Limity se daří většinou držet v normě, jen na ulici Maršála Malinovského jsou někdy překračovány. Trvale problémový úsek je ve Starém Městě ve stoupání silnice za mostem přes Salašku, kde jsou limity překračovány pravidelně.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund