Číslo: 4
26.01.1998
Článků: 47

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vyhláška o automatech shledána protizákonnou
Dohady kolem černé skříňky
Sníh nehody nezavinil
Vzteklé lišky opět v okrese
Co nového kolem nové lékárny?
Laksyma Nedakonice zvýšila ceny mléčných výrobků
Veřejná sbírka sdružení S.U.N.
V buchlovských horách pluhovali

Vyhláška o automatech shledána protizákonnou
Téměř tajná schůzka starosty s přednostou proběhla ve středu 21.1.

Provoz výherních hracích automatů na území města vymezuje obecně závazná vyhláška č. 5/97, která není v souladu s platnými zákony. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Jak jsme již před čtrnácti dny informovali své čtenáře, Městský úřad 7. ledna 1998 obdržel Petici od provozovatelů hracích přístrojů, kteří protestují proti přijaté obecně závazné vyhlášce omezující provoz výherních hracích automatů. Její případnou novelizací se hodlá rada a zastupitelstvo zabývat na svém pravidelném jednání, a to až 3. března. (Znění Petice přinášíme na straně 11). Podle našich informací by se ještě před tím, 27. února měli na radnici sejít zástupci města spolu s 30 provozovateli automatů a staroměstskou firmou Synot A, s.r.o.
Městským zastupitelstvem máme uloženo do 3. března 1998 předložit novelu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, která umožňuje zavést místní poplatek z každého provozovaného hracího přístroje,připustil 14. ledna na pravidelné tiskovce tajemník města František Rochovanský.
Při této příležitosti starosta města Ladislav Šupka zdůraznil, že jedna věc je roční správní poplatek, který se oproti loňsku zvýšil na třicet tisíc, zároveň však Parlament ČR nově u tohoto poplatku schválil rozdělení mezi obec a stát. Druhou položku tvoří místní poplatky. Podle novely příslušného zákona mohou obce vybrat od provozovatelů automatů v rozmezí od pěti do dvaceti tisíc korun za čtvrt roku. Celkem tedy může město či obec za provoz jednoho hracího automatu požadovat od provozovatele až 110.000 korun.
Zastupitelstvo bude automaty propírat v únoru, ovšem jak se Dobrému dnu podařilo zjistit, už ve středu, 21. ledna 1998, se na půdě Okresního úřadu v tichosti sešel starosta města Ladislav Šupka s přednostou okresu Ivanem Palackým, aby pokračovali v debatě nad obecně závaznou vyhláškou o provozování automatů. Společné jednání města se uskutečnilo zřejmě proto, že teprve po nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky se do jejího podrobného zkoumání Okresní úřad pustil. Teprve teď naběhla lhůta, připustil starosta Šupka před středečním jednáním, kdy očekáváme, že se tím bude okres zabývat. Buď neřekne nic, nebo její platnost pozastaví. Město si navíc ústy starosty uvědomuje, že provozovatelé automatů společně s 30 majiteli restaurací a hospod mohou využít možnosti soudit se o ušlý zisk.
Už dříve jsme přišli s nabídkou, prozradil pro Dobrý den, Slovácko Ivo Valenta, že všichni společně městu věnujeme milión korun na odstraňování následků povodně, když se místní vyhláška o poplatcích nebude vztahovat na naše výherní hrací automaty. Tento milion by poputoval do městské pokladny právě z ušetřených místních poplatků za 140 automatů, které Synot na území města má. Protože Synot už v září 1997 místní poplatky na rok 1998 zaplatil v původní výši, jejich navýšení v letošním roce se ho tedy netýká.
A navíc jsme ochotni v některých exponovaných místech, uvedl dále Ivo Valenta, automaty odstranit. V takovém případě si ale Synot klade podmínku, aby tam nemohli mít své automaty ani jiní provozovatelé. V roce 1999 hodláme pak s radou města celou situaci vyhodnotit a třeba se dohodneme na zvýšení místních poplatků. Zároveň se chceme, stejně jako v minulosti, podílet na dodržování předpisů provozu hracích automatů, dodal Valenta.
Firma Synot A má uzavřenu smlouvu s bezpečnostní agenturou Gan, která údajně pravidelně kontroluje místa s automaty. A za poslední pololetí údajně nezaznamenali jediný případ hry mladistvých.
Nejvýznamnější majitel automatů v našem okrese má naproti tomu obavu z toho, že by se u nás mohly objevit hrací automaty od pochybných majitelů, které nebudou hráčům poskytovat výhru přímo, ale jiným způsobem, a to mimo jakoukoli kontrolu.
A jak jednání ve středu 21. ledna 1998 dopadlo? Podle našich informací zaúkoloval okres město, aby příští zastupitelstvo vyhlášku zrušilo. Pokud ke zrušení nedojde, teprve potom okresní úřad její platnost pozastaví. Bohužel, tuto informaci se nám přímo od obou pánů nepodařilo potvrdit, neboť jak Šupka, tak Palacký po jednání nebyli na svých úřadech až do konce týdne k zastižení. Jediným, kdo něco věděl, byl tajemník Rochovanský: Přednosta Okresního úřadu požádal starostu, aby předložil zastupitelstvu jeho stanovisko s návrhem na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/97. Dá se tedy říci, že okres přišel k názoru, že není vydána v souladu s platnými zákony.
M. MiškeříkováDohady kolem černé skříňky
Praha, Kunovice (VaMP) - Po každé letecké nehodě se zkoumají všechny možné vlivy a příčiny, sdělil na telefonický dotaz Dobrému dnu ing. Kolouch z Úřadu pro civilní letectví v Praze. Mezi ně patří stav techniky, počasí, průběh letu, řízení letového provozu a zkoumají se všechny další otázky, včetně černé skříňky.
Ani pracovníci Úřadu pro civilní letectvo v Kunovicích nemohli poskytnout jakoukoli informaci, která je zatím předmětem utajování, protože vyšetřovací zpráva není dosud uzavřena. Podle člena vyšetřovací komise ing. Koloucha z Prahy je vyšetřování nehody L-410 z úterý 13. ledna 1998 nedaleko Brna ve stádiu šetření. V minulém týdnu se ale objevily dohady týkající se právě černé skříňky. Podle nepotvrzených zpráv byl totiž letoun vybaven černou skříňkou, která pocházela z jiného letadla a nebude z ní možné žádné informace získat, neboť údajně byla při havárii poškozena. Ani na náš přímý dotaz, zda nalezená černá skříňka je tou původní, kterou havarovaný letoun měl, nám nebyl nikdo z dotazovaných schopen odpovědět.
Podle leteckých expertů z Prahy, kteří se celým případem zabývají, nelze ani dnes přesně odhadnout, kdy bude vyšetřování kompletně hotovo. Některé přístroje a části letadla jsme předali na expertízu, připustil ing. Kolouch, a tam to vždy trvá delší dobu.
Podle Koloucha se zatím nedá ani potvrdit, že letadlo havarovalo proto, že nestačilo doletět: Je to domněnka, kterou musíme teprve potvrdit.Sníh nehody nezavinil
Uh. Hradiště (Kk) - Sníh, který napadl na konci minulého týdne, nezapříčinil žádnou dopravní nehodu. Dle sdělení Dopravního inspektorátu Uh. Hradiště došlo na našem okrese po spadu sněhu ke dvěma dopravním nehodám, které si nevyžádaly zranění osob, přičemž výše škody činila 2.000,-Kč. Tyto nehody však sníh nezavinil. Při první nedal řidič přednost v jízdě při vjíždění z vedlejší silnice na hlavní, při druhé nehodě si řidič nezajistil bezpečné couvání. V pátek, 23. ledna, v ranních hodinách došlo k nehodě na křižovatce ulic Malinovského a Průmyslové v Uherském Hradišti, jejíž příčinou bylo opět porušení dopravních předpisů.Vzteklé lišky opět v okrese
Uh. Hradiště, Vésky - Dne 9. 1. 1998 byla na zemědělské farmě Vésky ubita liška, u které byla prokázána provedeným laboratorním vyšetřením vzteklina. Poslední případy vztekliny se objevily na našem okrese 24. listopadu 1997 v Boršicích a 18. 12. 1997 v Novém Dvoře v Kunovicích. Nynější ohnisko vztekliny se nachází ve Véskách a Míkovicích. V roce 1996 se vyskytla vzteklina také ve Strání a Starém Hrozenkově, při čemž nákazu přenášely vždy lišky. Tyto nemocné lišky přeběhly pravděpodobně ze Slovenska, kde není jejich vakcinace prováděna. U nás se lišky vakcinují 2x ročně, poslední vakcinace proběhla 25. a 26. října 1997 ve spolupráci s myslivci (bylo položeno 14.400 ks). Vakcina je připravena na bázi rybí pasty, která je pro lišky velmi lákavá, uvnitř se nachází umělohmotná ampule s vakcinou, kterou liška rozkousne a je vakcinována (chráněna). Může se ovšem stát, že vakcinu přijme i jiné zvíře, to však nevadí.
Letošní vakcinace proběhne koncem dubna. Zvláštní pozornost bude věnována zejména místům s aktuálním výskytem vztekliny. Po pokládce vakcin se budou provádět kontroly a sledování příjmu (počet požitých vakcin), uvedl MVDr. Vládek, ředitel Okresní veterinární správy Uh. Hradiště. Další informace se dozvíte z Ochranných a zdolávacích opatření k výskytu nebezpečné nákazy - vzteliny, které vydala Okresní veterinární správa Uh. Hradiště, tuto uvádíme v plném znění na jiném místě.
Karin KuchtováCo nového kolem nové lékárny?

Stavební povolení, které se objevilo na budově polikliniky se tváří, jako by bylo naprosto v pořádku. Skutečnost je ale jiná... - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - V minulém čísle Dobrého dne jsme naše čtenáře informovali o nové lékárně, která vzniká v prostorách hradišťské Polikliniky. Týden s týdnem se sešel a nám se podařilo získat pár ne nepodstatných skutečností:
1. Stavební povolení na výstavbu lékárny nebylo vůbec vydáno. Zatímco informace z města 14. ledna tvrdí opak.
2. O vydání stavebního povolení na výstavbu lékárny nikdo nepožádal.
3. Stavební povolení, které je přilepeno na okně budovy polikliniky, je staré téměř dva roky. Tehdy bylo vydáno pro stavební úpravy v jiné části domu.
4. Stavební úřad byl pouze informován o rekonstrukci nevyhovující kanalizace v domě.
5. Stavební práce, které se dnes v budově polikliniky provádějí, svým rozsahem neodpovídají ohlášeným pracím s opravou kanalizace. Byly zde postaveny první zděné přepážky.
6. Hovoří se o tom, že Asociace lékařů složená z 12 lékařů polikliniky chtěla předejít možným komplikacím při schvalování svého projektu s lékárnou, a proto se rozhodla záležitost obejít podivnou dohodou s jiným právnickým subjektem.
O dalších podrobnostech, které se nám podaří k celému případu získat, budeme čtenáře Dobrého dne informovat.
M. MiškeříkováLaksyma Nedakonice zvýšila ceny mléčných výrobků
Nedakonice (Kk) - Od 1. ledna 1998 byly zvýšeny ceny všech mléčných výrobků. Od 19. 1. 1998 zdražila své výrobky také Laksyma Nedakonice, která je výrobcem konzumního mlékárenského zboží, mléka, másla, tvarohu, tvarohových dezertů, šlehaček a kysané smetany. Důvodem průměrného zdražení, které se pohybuje kolem 5%, je zvýšení garantované ceny výrobců mléka, zvýšení cen obalů a pohonných hmot.Toto zdražení nepovažujeme za konečné, uvedl ředitel Laksymy ing. Chovanec. Dle jeho slov se ceny výrobců budou dále vyvíjet s vývojem cen v celé republice. Mlékárna v Nedakonicích zaplatila v loňském roce zemědělcům v průměru 7,45,-Kč za litr dodaného mléka, což je jedna z nejvyšších průměrných cen v mlékárenském průmyslu.Veřejná sbírka sdružení S.U.N.
Uh. Hradiště (VaMP) - Občanské sdužení S.U.N. chystá ve dnech od 21. ledna do 13. února 1998 na území Uh. Hradiště veřejnou sbírku formou prodeje pohlednic a obrázků malovaných dětmi základních škol. Finanční prostředky získané touto sbírkou budou určeny k nákupu léků a pomůcek, potřebných pro péč o staré a nemocné spoluobčany, hospitalizované v hradišťské nemocnici, řekla pro Dobrý den, Slovácko Irena Pilařová, předsedkyně sdružení S.U.N. Výtěžek sbírky by pak měl být předán 13. února v 15 hodinřediteli nemocnice v Uh. Hradišti.
Společně s finančním darem si děti sdružené v S.U.N.u připravily pro nemocné babičky a dědečky pásmo básniček a písniček. Irena Pilařová dále uvedla, že celá akce se řídí mottem: To, co dnes potřebují jiní, může jednou pomoci i vám.
Sbírka je povolena Městským úřadem v Uherském Hradišti, podle zákona č.37/1973 Sb.V buchlovských horách pluhovali
Uh. Hradiště (Kk) - Dlouho očekávaný sníh, který začal 22. 1. 1998 v odpoledních hodinách kolem 14. hodiny hustě poletovat, udělal radost především lyžařům. V buchlovských horách a na Brodsku napadlo do 10 cm, v Uh. Hradišti 2-3 centimetry. Největší nápor sněhových přeháněk zaznamenali motoristé a silničáři v podvečerních hodinách v buchlovských horách, kde byly nasazeny čtyři traktory s pluhy a sypače. V současné době jsou vozovky po chemickém posypu holé a mokré, pouze na silnicích II. a III. třídy a ve vyšších polohách buchlovských hor a oblasti Bílých Karpat se nachází vrstva 2-3 centimetrů uježděného sněhu,uvedl ing. Zapletal ze Správy a údržby silnic Uh. Hradiště.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund