Číslo: 4
25.01.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Let Kunovice chystá propouštění zaměstnanců
Obchodníci se těžko brání drobným zlodějům
V porovnání s ostatními okresy na tom nejsme nejhůře
Technické služby města akciovou společností
V okrese jsou dvě ohniska tularémie
Odložení splátek městu
Což takhle dát si zelí - rozhovor na téma drogy

Let Kunovice chystá propouštění zaměstnanců
Kunovice - Let Kunovice připravuje v blízké době omezení počtu svých zaměstnanců. O rozhovor na toto téma jsme proto požádali generálního ředitele Letu Zdeňka Pernicu.

Pro DDS jste 14. září 1998 uvedl, že není vaším záměrem propouštět zaměstnance Letu, ba naopak v případě začátku prodeje letounu L 410, 420 a Loadmaster plánujete přijímání pracovníků dalších. Budou se tedy v blízké době snižovat stavy zaměstnanců Letu?
Let Kunovice se stejně jako většina výrobců letadel na světě, Boeing nevyjímaje, nenachází v lehké odbytové situaci. Již několikrát jsme mluvili o tom, že naše slavná minulost s dodávkou přes 1000 letadel do zemí dřívějšího východní bloku se nyní obrací proti nám, protože tyto letouny již zejména v zemích SNS nepotřebují a za velmi nízké ceny je nabízejí po celém světě. Let nastoupil do tohoto vlaku výprodeje pozdě, teprve v posledních několika letech, kdy začal s modernizací těchto letadel a s jejich opětovným umísťováním na nové trhy.

Zaměstnanci přijatí do podniku v roce 1998 mají smlouvy podepsány na dobu určitou. Budou jim tyto smlouvy prodlouženy?
Vstup nového investora do Letu, firmy Ayres z USA, může tuto situaci měnit jen velmi pozvolna. Uvědomme si, že na trhu je několik set provozuschopných letadel L 410 a mnoho z nich teprve čeká na takového majitele, který by jejich bezesporu vysoké kvality uměl zúročit. Co může nový majitel Letu udělat lépe než my, a také to dělá, je uvést naše letadla na nové trhy, kam repasované letouny dřívějšího východního standardu ani po modernizaci nemají přístup. Jsou to především trhy Severní Ameriky, ale také některých asijských a evropských států a Austrálie. Noví pozorovatelé v těchto teriroriích mají vysoké nároky na užitné vlastnosti letadel L 410, což si vynucuje i konstrukční úpravy. Do výroby nyní pouštíme k dokončení pro severoamerického provozovatele menší sérii letadel, která již takové úpravy musí obsahovat, což nebude v čase, který máme k dispozici, lehký úkol. Pronikání s našimi tradičními výrobky na nové trhy však probíhá pomaleji, než bychom si všichni přáli, a zatím nevede k lepšímu vytížení našich výr obních kapacit, ale spíše k ještě většímu zatížení konstrukčních a technologických kanceláří.

Mohl byste ještě jednou našim čtenářům podat bližší informace týkající se výroby letounu Loadmaster? Bude se v Letu vyrábět pouze křídlo, nebo kompletní letoun? Je pravdou, že výroba Loadmastru bude financována z peněz Letu?
Tato pracoviště, tedy konstruktéři a pracovníci v přípravě výroby, již prožívají to, čemu se říká nával práce. Zpracovává se totiž konstrukce, navazovat bude výroba prototypů a následně pak sériová výroba křídel, zadní části draku včetně ocasních ploch, a dalších dílů letounů Loadmaster LM 200, což je nový projekt firmy Ayres. První souprava by měla být dodána již letos v létě. Vývoj a výrobu těchto částí si v Letu objednává naše mateřská firma Ayres Corporation ze státu Georgia, USA. Podle posledního vývoje však zřejmě není daleko doba, kdy padne rozhodnutí, že Let bude vedle Ayres Corporation druhým finalistou letounů LM 200, tzn., že bude provádět i jejich konečnou montáž, zalétání a dodávky odběrateli. Postoupí-li projekt Loadmasteru v Letu do této fáze, budeme již potřebovat další investice, které již Let nemůže požadovat od svého majitele, ale bude potřebovat jiné zdroje, se kterými bude muset také sám hospodařit. Jednání s příslušnými finančními domy již započala.

Potýká se Ayres Corporation s finančními problémy?
Samostatné finanční zdroje vyžaduje také dokončení certifikace letounu L 610 G. Trvá úkol vývoj tohoto letounu dokončit, protože zájemci o něj se stále ozývají, neboť je velmi logickým nástupcem letounu L 410 u těch provozovatelů, kteří s L 410 úspěšně podnikají a chtějí a umí dále růst. Je však přirozené, že všechny tři projekty, tj. LM 200, modernizace L 410 a certifikace L 610 se nedají dělat současně se stejnou intenzitou, a proto jsme v tempu dokončení vývoje L610 poněkud polevili. Z tohoto výčtu je snad víc než zřejmé, kolik práce máme v oblasti vývoje a přípravy výroby a jak obrovské finanční nároky tato vývojová fáze klade, protože peníze se několik let pouze spotřebovávají, ale ještě se nevracejí. Současný a v blízké budoucnosti očekávaný nápor práce mi však umožňuje, abych na Vaši otázku, zda budou prodlouženy smlouvy zaměstnancům na dobu určitou, mohl odpovědět, že ano, pokud pracují na místech, která pro splnění výše uvedených úkolů potřebujeme. Takto poněkud složitě odpovídám proto, že nový majitel vidí mnohem zřetelněji než my disproporci mezi počtem výrobkově produktivních pracovníků (nemyslím tím pouze výrobní dělníky) a počtem obslužných, nebo řekněme režijních pracovníků. Tomuto názoru našeho majitele dává za pravdu i vývoj hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele v naší republice, který je 13 krát nižší než ve Švýcarsku, 5 krát nižší než ve Španělsku a dokonce nižší, než je třeba v Brazílii! Snaha o odstranění této disproporce samozřejmě vede k omezování počtu pracovníků, která se připravuje i v Letu. Nebude se však, jak jsem uvedl, týkat těch, kteří ke zvládnutí náporu práce mohou efektivně přispět. Proto při posuzování potřebnosti pracovníků nebude rozhodující, má-li smlouvu na dobu u rčitou či neurčitou, nebo má-li důchodový věk, ale jak chce a umí pracovat. A to je, jak věřím, dobrá zpráva pro většinu pracovníků Letu a jejich rodiny.

Karin KuchtováObchodníci se těžko brání drobným zlodějům
Uh. Hradiště (fal) - Za loňský rok eviduje v Uherském Hradišti obvodní oddělení policie České republiky kolem šedesáti hlášených případů drobných krádeží. Avšak podle našich informací se ve skutečnosti obchodníci se zlodějíčky setkávají mnohem častěji.
V naší prodejně jsou drobné krádeže téměř na denním pořádku, stěžuje si vedoucí jedné prodejny, jejíž jméno ani prodejnu z pochopitelných důvodů neuveřejňujeme, chápu, že v dnešní době je ekonomická situace u mnohých velmi těžká a že také nezaměstnanost vzrůstá, ovšem zřejmě nikdo z nich si neuvědomuje, že ukradené zboží musíme zaplatit my z vlastních kapes. Z těchto případů jsem už natolik otrávená, že ani nevolám policii, a ani si nedělám žádný zápis.
Podle ní se krádeží dopouští všechny věkové kategorie. Co se týče druhu odcizovaného zboží, jednoznačně vede alkohol. Jsme rádi, když se nám podaří ukradené zboží získat zpět, ale přitom kolikrát máme strach, abychom při odhalení zloděje nedošli k újmě na zdraví.
Jejich chování je totiž většinou agresivní, hulvátské a sprosté. Například jedna naše zaměstnankyně chytla při krádeži láhve alkoholu mladíka ve věku kolem dvaceti let, který byl velmi agresivní. Tento mladík se před svým útěkem nestyděl dát prodavačce pár facek. Při jednom z posledních případů nám pro změnu jeden zloděj rozbil prosklené dveře. Pokud se nám však podaří chytit člověka při krádeži, zavoláme policii. Ovšem ta to řeší jen blokovou pokutou.
Zákony v dnešní době nedávají obchodníkům a jejich zaměstnancům mnoho pravomocí pro tyto případy, avšak pokud se jedná o důvodné podezření z krádeže, mohou tito podezřelého zadržet a přivolat policii, vysvětlil pro DDS tiskový mluvčí Policie České republiky Jaroslav Krejčíř, navíc v každém obchodě by měl být vnitřní řád nebo směrnice, které nakupujícím ukládají určité povinnosti, jež je nakupující povinen dodržovat. Například prodávající má oprávnění zkontrolovat obsah tašky.
Snažíme se co nejvíce hlídat, posteskla si vedoucí prodejny, ale zatímco jednoho chytíme, další dva nám utečou. Jsme rádi, když se nám podaří ho zadržet a odebrat mu ukradené zboží. Ovšem lidé se nestydí krást pečivo, chleba a mléko, které nám pekárna a mlékárna každé ráno nechává před prodejnou. A to už začínáme každý den vlastně se ztrátou minimálně dvě stě korun.
Zaměstnanci obchodu by měli, i když si nejsou zcela jisti, při podezření z krádeže vždy zavolat policii, radí mluvčí policie a dodává, přestože jsou drobné krádeže klasifikovány jako přestupky, může být osoba, která se jich v posledních třech letech opakovaně dopouští, stíhána již za trestný čin krádeže.V porovnání s ostatními okresy na tom nejsme nejhůře
Region (Kra) - S razantním nárůstem nezaměstnanosti stále více lidí hledá práci mimo okres. Štěstí zkoušejí především v okrese Zlín a Hodonín, mladší ročníky se nezaleknou ani brněnského trhu práce. Průzkum, který DDS provedl, ukázal, že hradišťský okres má nejnižší míru nezaměstnanosti. K 12.1. tohoto roku míra nezaměstnanosti dosáhla 5,8 procenta, což znamená, že v okrese je 4204 lidí závislých na státní podpoře, ÚP tedy za prvních 12 dnů nového roku zaregistroval 500 nových uchazečů o zaměstnání, přitom má k dispozici pouhých 400 pracovních míst.
Že situace není růžová ani na zlínském okrese, nám potvrdila vedoucí trhu práce Majdišová, za první týden roku se zaregistrovalo téměř 280 uchazečů. Rozmohlo se uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, takže zhruba 20 % lidí , kteří přišli po Novém roce, mělo smlouvu na sjednanou dobu, doplnila Majdišová. Ve Zlíně bylo k 12.1. zaevidováno 5681 uchazečů a procento míry nezaměstnanosti nedosáhlo hranice šesti procent (5,92 % ). Úřad práce může nabídnout 507 volných míst, převážně dělnických profesí, z čehož 150 míst nabízí firma Graddo, tyto místa jsou určena pro ženy a jenon velmi těžce se obsazují. Minimum pracovních možností je pro administrativní pracovníky, uvedla Majdišová.
Nejhůře ovšem vyhlížejí čísla v okrese Hodonín, kde k 15. 1. mají evidováno 8593 lidí bez práce. Míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 11,5 procenta. Přitom momentálně nabízí skromných 378 pracovních příležitostí, v podstatě 2/3 z tohoto počtu jsou určeny pro ženy, něco kolem šedesáti míst je pro muže a 33 je určeno absolventům. Největší nárůst jsme zaznamenali v podzimních měsících loňského roku, měsíc leden je poněkud specifický, nerad bych se pouštěl do nějakých prognóz, po únoru budeme moudřejší, vyjádřil se k dalšímu vývoji nezaměstnanosti statistik ÚP v Hodoníně Ing. Bohuš.
V prvních dnech roku 1999 zaznamenal i ÚP Brno - město řady těch, kteří v měsíci prosinci přišli o práci. Od počátku roku k 12. 1. se na úřadě práce zaevidovalo nových 1300 uchazečů o zaměstnání, čímž počet nezaměstnaných stoupl na 12600 osob a míra nezaměstnanosti dosáhla 6,2 procenta. Úřad může poskytnout asi 600 volných míst, převážně dělnických profesí se strojním nebo stavebním zaměřením. Pro srovnání v minulém roce jsme nabízeli i 2000 volných míst, informovala DDS tisková mluvčí ÚP Brno - město Ivana Drmolová a dodala , že stávající trend bude i nadále pokračovat, a dá se tudíž očekávat další nárůst nezaměstnanosti.Technické služby města akciovou společností
Uh. Hradiště (BoS) - Městská rada se rozhodla transformovat Technické služby města v akciovou společnost. Je zřejmé, že z různých důvodů, např. účetních a daňových, není dobré nadále provozovat Technické služby města jako příspěvkovou organizaci, říká zástupce starosty Ing. Karásek. Podle něj se jedná o klasickou obchodní společnost hospodářského charakteru, a proto se rada rozhodla navrhnout zastupitelstvu vytvoření akciové společnosti, o jejímž názvu není ještě rozhodnuto. V první fázi se uvažuje o stoprocentním vlastnictví města, jehož vklad by měl být nepeněžitý. Rada navrhuje vložit do společnosti nemovitý majetek, který je součástí areálu TSM.V okrese jsou dvě ohniska tularémie
Region (Kk) - Na území uherskohradišťského okresu zaznamenala veterinární správa dvě ohniska tularémie neboli zaječí nemoci. Potvrdil to ředitel OVS MVDr. Vládek. Jedno z nich se nachází v Ostrožské Lhotě, druhé pak v Hluku. U tularémie trvá pozorování velmi dlouho a nákaza se může prohlásit za zdolanou až po třech letech od zjištění nálezu, a to v případě, že se již žádný tularemický zajíc nevyskytne, řekl Vládek. Na člověka se může nákaza přenést nejen přímým kontaktem s nemocnými zajíci, ale rovněž i drobnými infikovanými hlodavci. Tularémie je infekční onemocnění. Podle způsobu přenosu může vzniknout hned několik forem této nemoci. Kožní, plicní a střevní. Nemoc ale může zasáhnout i oční spojivky. Nejčastěji se vyskytuje kožní a plicní forma nemoci. V případě, že člověk manipuluje s nemocným zajícem a poraní si kůži, může vzniknout právě kožní forma, kdy se v ráně vytvoří vřed a následně dojde ke zduření příslušných lymfatických uzlin. Plicní forma se projevuje jako zápal plic. Ta může vzniknout u os oby pracující se senem, které je infikováno výkaly nemocných hlodavců. V loňském roce jsme zaznamenali jeden případ takto nemocného muže, který se při sklízení infikovaného sena nadýchal jeho prachu. S tularémií u člověka se setkáváme spíše výjimečně, není to vážné onemocnění a léčí se antibiotiky, upřesnila okresní hygienička Zdenka Skulová.Odložení splátek městu
Uh. Hradiště (BoS) - Městská rada navrhuje městskému zastupitelstvu převzít od Slovácké Slavie úvěr ve výši 300 tisíc korun. Souvisí to s převodem sportovní haly na město, tyto peníze byly investovány vlastně nyní do majetku města, vysvětlil na tiskové konferenci místostarosta Uh. Hradiště Ing. Libor Karásek. Druhou organizací, jejichž žádostí se rada zabývala, je Orel, který požádal o odložení splátek půjčky poskytnuté městem o jeden rok. Tuto žádost jsme také zastupitelstvu doporučili ke schválení, uvedl Karásek.Což takhle dát si zelí - rozhovor na téma drogy
Uh. Hradiště - Asi málokterá otázka, jakou je problematika drog, tolik polarizuje laickou i odbornou veřejnost. Do této místy až hysterické diskuse, zda více liberalizovat, či naopak kriminalizovat užívání drog, výrazným způsobem zasáhla i novela trestního zákona schválená v průběhu loňského roku Parlamentem ČR (přes negativní postoj Senátu a samotného prezidenta). O tom, co tato novela přináší policii i občanům, jsme si povídali s˙tiskovým mluvčím Okresního ředitelství Policie České republiky v˙Uherském Hradišti , s kapitánem Jaroslavem Krejčířem.

Pane kapitáne, začátkem letošního roku vstoupila v˙platnost novela trestního zákona, která v návaznosti na další předpisy upravuje mimo jiné i držení drogy pro vlastní potřebu. Dají se nějak ve stručnosti charakterizovat změny ve vaší práci, které přinesla?
V˙každém případě nám tato novela poskytuje větší pravomoci, protože podle minulé právní úpravy byl držitel drogy pro vlastní potřebu prakticky nepostihnutelný. Od 1.1.1999 je tato osoba posuzována minimálně jako přestupce, v˙závislosti na množství držené drogy. V˙praxi to znamená, že ve správním řízení jí může být uložena pokuta až do výše 15 000,- korun. Nevýhodou ovšem je, že nelze takovýto přestupek řešit na místě, např. domluvou nebo blokovou pokutou, a je nutné vést správní řízení.

Zmínil jste tolik diskutovanou otázku množství držené drogy, které zákon nespecifikuje. V˙této souvislosti se v˙médiích objevila jakási policejní tabulka. Můžete objasnit našim čtenářům její význam?
Tato tabulka zpracovaná policií slouží výhradně policistům v˙terénu k˙orientačnímu vymezení hranice mezi přestupkem a trestným činem, tedy kdy se ještě jedná o množství držené pro vlastní potřebu a kdy už ne. Má pouze informativní charakter a není právně závazná ani pro vyšetřovatele, ani pro soudce, kteří hodnotí věc podle vlastního uvážení, v˙souladu s˙trestním řádem, nezávisle na posouzení policistů, kteří někoho přímo zadrželi.

Ze zákona vyplývá, že držení byť třeba jediné cigarety marihuany představuje přestupek, kterým je nutno se zabývat. Řeší zákon i zjištěnou recidivu?
Jedná-li se o opakování přestupků souvisejících s držením drogy pro vlastní potřebu, pohybujeme se stále v˙oblasti přestupků a zákon neukládá nějaký zvláštní trest. Jiná situace ovšem nastává v˙případě paragrafu 201, trestního zákona: totiž, jestliže by přestupce pod vlivem návykové látky ve stavu vylučujícím způsobilost vykonával zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví občanů, případně způsobit značnou škodu na majetku, pak nezávisle na tom, zda byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Jedním z˙oblíbených témat je určitá nevraživost mezi organizacemi zabývajícími se protidrogovou prevencí a policií - represivní složkou. Pociťujete vy osobně toto napětí jako reálné nebo spíše uměle vyhrocené?
Domnívám se, že na našem okrese není vyvíjen příliš velký tlak ze strany občanů, zainteresovaných v oblasti prevence, alespoň soudě podle kolegů, kteří se problematikou stíhání drogové kriminality zabývají. Rozhodně toto napětí není takové, aby se projevovalo veřejně nebo aby stálo za to prezentovat je˙v˙médiích. Možná je to dané i tím, že množství zjištěných deliktů za loňský rok souvisejících se zneužíváním drog se pohybuje kolem 50 případů, což zhruba představuje necelé dvě procenta veškeré trestné činnosti. Můj osobní názor na to je, že prevence je rozhodující, protože může předejít této trestné činnosti, a proto by se měly do této oblasti napnout veškeré síly. Na druhou stranu však bez represe to nejde, zvláště jedná-li se o lidi, kteří již drogy zneužívají. V˙každém případě by prevence a represe měly být provázané.

Nedá-li se hovořit o rivalitě, je možné hovořit o spolupráci nejen se˙specializovanými institucemi, ale i například s˙širokou veřejností, respektive změnil se přístup řadových občanů k policii?
Je pravda, že společnost hodnotí naši práci méně negativně než v˙minulosti a v˙občanech roste vědomí závažnosti drogové kriminality. S˙tím souvisí i probouzející se zájem o spolupráci s˙policií, přesto se domnívám, že míra spolupráce by rozhodně mohla být větší. Dosud se policisté spíše opírají o kontakty se školami, zdravotnickými zařízeními a organizacemi, které se specializují na protidrogovou prevencí. Ale i zde existují určité rezervy, neboť možnosti spolupráce nejsou stoprocentně vyčerpány.

Ponecháme-li stranou určitou míru apatie veřejnosti, existují nějaké jiné překážky, např. technické vybavení, nedostatek financí, které vám brání v˙úspěšném potlačování drogové kriminality?
Domnívám se, že v˙současnosti není zapotřebí nějaké zvláštní techniky, otázka spíše spočívá v˙problematice financí, protože je-li prokázaná trestná činnost nebo přestupek, probíhá důkazní řízení se znaleckým posudkem: o jakou drogu se jedná, jaká je její kvalita, kde určitá částka bude muset být vyhrazena, avšak práci policistů v˙terénu nic nebrání.

Michal Hrobaříkwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund