Číslo: 40
06.10.1997
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Petr Pithart na návštěvě v našem okrese
V říjnu bude policie měřit rychlost častěji
Obžalovaný se odvolal
Míra nezaměstnanosti stoupla na 3,1 procent
Hamé v září spolklo Frutu Podivín
Co nevíte o Uriáších
Dobrý den i v pátek!

Petr Pithart na návštěvě v našem okrese
Obyvatelé Hostětína ho nadchli svou srdečností

Petr Pithart těsně před odjezdem na Javořinu. - Foto: JiV
Starý Hrozenkov - První den návštěvy strávil Petr Pithart v Uherském Hradišti, v Hostětíně a ve Starém Hrozenkově. Druhý den proběhla na obecním úřadě v Hrozenkově beseda se starosty Sdružení pohraničních obcí Moravských Kopanic a dalšími pozvanými hosty. Odpoledne následoval výjezd na Hribovně k novému pomníku a na Javorinu. Na té bohužel vládlo nepříznivé počasí. K besedě, kterou se starosty Sdružení Pithart měl, se vyjádřil starosta Lopeníku Vojtěch Vráblík takto: Snažili jsme se my jako starostové i vedoucí okresních úřadů panu Pithartovi i senátoru Stodůlkovi přiblížit problémy z této oblasti. Myslím, že problematika, která se tady dnes probírala, může být předmětem dalších debat v senátu a mohou být tak řešeny určité problémy. Na tiskové konferenci se pak Petr Pithart pozastavil nad otázkou problematiky hranic:
Jsme na hranici a já jsem už několikrát zdůraznil, že hranice není jen čára na mapě, ale že je to atribut státu, že stát musí o svou hranici pečovat, musí ji samozřejmě také střežit, protože hranice ho definuje. Tady ke všem problémům, které tu po desetiletí byly, přibyl problém s hranicí. Ne ve smyslu slova střežení hranice, ale třeba postupné vylidňování prostoru. Chtěl jsem vědět, v čem to spočívá, chtěl jsem tomu lépe porozumět a ačkoliv jsem přijel dobře připraven, tak dnešní debata mezi starosty a představiteli orgánů byla pro mě velmi užitečná. Uvědomili jsme si, že celá řada problémů pramení z nedostatku v právním řádu a my teď víme, čeho všeho se to týká a to je pro Senát podnět, aby při první příležitosti se pokusil do toho vnést trochu logiky a pořádku. Na otázku, co ho nejvíc upoutalo při jeho návštěvě, odpověděl takto:
Měl jsem neobyčejně pozitivní dojem při návštěvě Hostětína z pana starosty, lidí kolem něj a z celé té atmosféry, která vyzařovala z celé obce i z lidí jako něco neuvěřitelného. To jsou ty momenty, kterým já říkám nabíjení baterek. Kdyby člověk žil jenom z atmosféry pražské politiky, tak by od toho utekl. Člověk načerpá optimismus a důvěru v to, že to všechno má smysl výlučně mimo Prahu. Je to proto, že stranická politika vůbec nevstupuje do místních problémů, protože jejich věcnost vylučuje, aby na to byl názor jenom stranický. Lidé jsou tu o poznání komunikativnější, vstřícnější a věcnější. Z tohoto hlediska si budu Hostětín dlouho pamatovat a vždycky, když budu mít pocit, že je to všechno na draka, tak si vzpomenu na ty lidi tam.
Jindra VáverkováV říjnu bude policie měřit rychlost častěji
Uh. Hradiště - Dle vyhlášky Ministerstva vnitra ČR, byla stanovena rychlost v uzavřené osadě 50 km/hod. Kpt. Hnilička z Dopravního inspektorátu v Uh. Hradišti v této souvislosti uvedl: Co se týče kontroly rychlosti, budeme tuto kontrolovat samozřejmě vlastním radarem. Dále hodláme provést několik společných výkonů služby s kolegy z okolních okresů. V měsíci říjnu bychom také chtěli přistoupit k intenzivnějšímu měření rychlosti.
Kpt. Hnilička dále uvedl, že postih za porušení rychlosti lze řešit přímo na místě formou blokové pokuty do 1.000,-Kč. Jinak je možno obdobný přestupek projednat i ve správním řízení, kde může být uložena pokuta do výše 2.000,-Kč. Zadržení řidičského průkazu je dle jeho slov velmi polemické, pokud tedy řidič nezpůsobí kolisní situaci, ztráta řidičského průkazu mu nehrozí.

Myslíte si, že řidiči budou respektovat snížení rychlosti?
V první řadě je zde určitá společenská norma. Pokud má řidič nařízeno jezdit v obci 50 km/hod., měl by tuto rychlost dodržovat. V případě, že tuto rychlost poruší, je řada na nás, abychom jako státní orgán zasáhli. Uhlídat však každého řidiče, schopni nejsme.
Karin Kuchtová

První pokuty
Uh. Hradiště (Kk) - Jak potvrdil kpt. Hnilička z Dopravního inspektorátu v Uh. Hradišti, dne 1. 10. 1997, tj. první den, kdy byli řidiči povinni snížit rychlost svého vozidla v obci z původních 60 km/hod. na 50 km/hod., byl v době od 9.30 hod. do 12.30 hod. využit policejní radar. Přestože byli řidiči včas a řádně o této změně rychlosti informováni, bylo zjištěno 40 přestupků překročení rychlosti. 24 přestupků bylo vyřešeno přímo na místě uložením blokové pokuty. Celková částka takto vybraných pokut činila 9.700,- Kč a zbylých 16 přestupků bylo oznámeno k dalšímu řízení.Obžalovaný se odvolal
Uh. Hradiště - Dne 29.9.1997 proběhlo u Okresního soudu v Uh. Hradišti hlavní líčení ve věci obviněného M.M.
Tento byl obžalován z pokusu trestného činu krádeže a z pokusu trestného činu ublížení na zdraví, jichž se měl dopustit tím, že v roce 1995 vypáčil okno a vnikl do Základní školy v Uh. Hradišti, kde měl v úmyslu zmocnit se finanční hotovosti ze zásuvky stolu kanceláře školy. Při tomto jednání byl však přistižen pracovníkem školy, kterého následně napadl tak, že ho loveckým nožem bodl do levé části hrudníku. Školníkovi způsobil řezně-bodnou ránu v oblasti levého podžebří, krvácení do břicha a další zranění. Z místa incidentu obviněný utekl.
Ačkoliv byl M.M. ze spáchání trestné činnosti usvědčován nejméně pěti svědky, trestnou činnost zcela popřel. Ještě téhož dne vynesl soudce Okr. soudu v Uh. Hradišti odsuzující rozsudek, kterým byl M.M. odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, se zařazením do věznice s ostrahou. Obžalovaný si ihned po vyhlášení rozsudku podal odvolání.
Karin KuchtováMíra nezaměstnanosti stoupla na 3,1 procent
Uh. Hradiště (VaMP) - Od února do června letošního roku, kdy vzrostla nezaměstnanost zhruba z 1.500 uchazečů na 1.600, se míra nezaměstnanosti pohybovala do 2,4 procent. Byla tu plná nezaměstnanost, kvalifikovaní lidé vcelku snadno získávali práci, vrací se do období na začátku roku 1997 ředitel Úřadu práce Richard Janíček. Situace se podle něj změnila v červenci, a to se ještě neprojevil vliv povodně. Už v srpnu bylo v okrese 1.800 uchazečů o práci a výrazný zlom pak nastal v září, kdy za první čtyři dny došlo tolik lidí, jako za celé předchozí měsíce, konstatoval Janíček.
Ke konci září byla situace na Úřadu práce taková, že je v evidenci 2.100 uchazečů, což odpovídá míře 3,1 procent. Samo toto číslo nelze považovat za dramatické, co je ale alarmující je tempo, jakým míra nezaměstnanosti roste, uvedl pro novináře Janíček.
Pro porovnání kritické situace slouží i srovnání, kdy běžně přijdou v měsíci na úřad maximálně čtyři stovky nezaměstnaných, zatímco v září jich přišlo šest set.
Podle Richarda Janíčka je důvodem růstu nezaměstanosti především stagnace ekonomiky, která působila i bez povodní. Druhotným jsou pak následky povodní, kdy firmy přicházely o zakázky, zůstaly pod vodou. Deset firem reagovalo tak, že se buď ocitly v likvidaci, nebo ruší své provozovny, či významně propouštějí své zaměstnance, konkretizoval Janíček. Výsledkem pak byly více než tři stovky propuštěných lidí. Největší vlnu však Úřad práce v Uherském Hradišti očekává až teď, protože dobíhají výpovědní lhůty.Hamé v září spolklo Frutu Podivín
Starého medvěda z obalů nahradí medvěd zcela nový
Babice - Ve druhé polovině září došlo ke kapitálovému ovládnutí výrobní společnosti Fruta Podivín, sdělil Dobrému dnu ředitel a předseda představenstva Hamé, a.s. Babice Leoš Novotný. Podivínská Fruta tak doplnila stávající výrobní závody v Babicích, Uh. Hradišti a Bzenci a pomůže doplnit současný výrobní program Hamé o výrobu na bázi tzv. sladké konzervařiny, kam patří marmelády, džemy, povidla, kompoty, a se kterými Podivín zaujímá zhruba 20 procent českého trhu. Ve Frutě Podivín se v současné době jako v jediné firmě v republice zpracovávají nejmodernější technologií rajčata na rajčatový protlak, kdy kvalita díky nutriční hodnotě je srovnatelná s dodávkami od světových producentů.
Výrobky z Podivína budou vyráběny pod značkou Hamé s medvídkem v logu, upřesnil ředitel Novotný. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že logo Hamé dosáhne určitých změn a proto bude nutné sáhnout ke změně a úpravám všech etiket na finálních výrobcích, které Hamé produkuje. Jedná se přitom o 450 výrobků, u kterých by podle Novotného celkové náklady na změny a grafické sjednocení všech komodit (paštiky, hotová jídla, sterilovaná zelenina, cestovní občerstvení, rajský protlak, kečup, marmelády, džemy, povidla), mělo činit 3,5 milionů korun.
Akciová společnost Hamé Babice zrealizovala v roce 1996 obrat v celkové výši 1,202 miliardy korun. Společnosti se k 3. říjnu 1997 podařilo překročit skutečnost obratu roku 1996. Podle vedení společnosti je reálným předpoklad, že se v roce 1997 podaří překročit obrat 1,5 miliardy, protože meziroční index nárůstu obratu za 1. až 9. měsíc 96/97 činí 35 procent. Vzhledem k sortimentu je největší nárůst u sterilované zeleniny (88 procent) a druhý nejvyšší nárůst obratu zaznamenla firma u paštik (44 procent), přičemž u obou těchto komodit Hamé a.s. zaujímá první místo na českém trhu.
Na nárůstu obratu se významnou měrou podílel také export, dceřinná společnost Hamé Slovakia, uvedl dále Novotný. Ta dosáhla více jak 35 procent podílu na slovenském trhu ve výrobcích z masa, sterilované zeleniny a kečupech. Kromě toho byla počátkem roku 1997 otevřena dceřinná společnost Hamé Moskva, která zajišťuje export do států bývalého Sovětského svazu. V současnosti činí export měsíčně okolo 20 milionů korun. Další významnou částí exportu Hamé se přitom jeví i rumunský trh.
M. MiškeříkováCo nevíte o Uriáších
Víte, jak probíhal pobyt legendární skupiny Uriah Heep v České republice, a také v Uherském Hradišti? Co rádi jí, pijí, čím se baví, když zrovna nekoncertují, a kdo na cestě během obou koncertů doprovázel zpěváka Micka Boxe? Tyto a ještě další informace se nám podařilo získat od jednoho z mužů, který k nám Uriah Heep doslova přivezl. Byl totiž jejich dvorním řidičem. Čtěte v Dobrém dnu příští týden!Dobrý den i v pátek!
První vydání dlouho připravované pátečního vydání týdeníku Dobrý den, Slovácko si budete moci koupit tento pátek, 10. října 1997. Jeho cena, tradičních 4,90 Kč v žádném případě nezničí vaši peněženku a navíc získáte další zajímavé informace na volné dny. Kromě toho se dozvíte, kam můžete za kulturou či sportem o víkendu vyrazit, a co vám například radí salon Valentýn, co trápí vaše děti, či co se říká v ochozech fotbalových stadionů. Ale je toho ještě mnohem více, a to ještě další překvapení chystáme pro druhé číslo pátečního Dobrého dne. Takže nezapomeňte, od tohoto týdne vychází Dobrý den, Slovácko kromě pondělí i v pátek. Redakce Vám přeje příjemné počtení.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund