Číslo: 41
12.10.1998
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pošta v Kunovicích vydává důchody netradičně
Staré Město se zapojuje do struktur moderní Evropy
V České spořitelně i Komerční bance panuje klid
Kam směřují aktivity Uherskobrodska?
Objevili jednu plechovku
Podzim života malíře Josefa Pšurného
Hamé v Paříži
V lese byl nalezen mrtvý muž
Bomba ve Slováckých

Pošta v Kunovicích vydává důchody netradičně
za budovou, na betonové rampě, původně určené pro příjem balíků...

Místní lidé tvrdí, že pracovnice pošty jsou neochotné. - Foto: Kk
Kunovice - Za ponižující, a hlavně nebezpečné pokládají vydávání důchodů na betonové rampě za budovou pošty důchodci z Kunovic. V ten den, kdy mi chodí důchod, jsme měli naplánovanou cestu, a tudíž jsme neměli být doma. Proto jsem zašla hned ráno na poštu a požádala doručovatelku, aby mi důchod vydala. Jaké bylo moje překvapení, když mi tato sdělila, abych s ní šla za poštovní budovu, a to tak, aby o ničem nevěděla vedoucí. Vedoucí totiž zakázala vydávání důchodů u přepážek, aby se uvnitř nevytvářely fronty. Šla jsem tedy i s dalším důchodcem, který si rovněž přišel pro důchod, ven za budovu. Tam jsem na betonové rampě pro příjem pošty výměnou za podpis od doručovatelky důchod obdržela. Bylo to velmi ponižující: jsou to přece moje peníze, přesto jsem se musela doslova skrývat, jako bych je ukradla. Především si myslím, že předávat peníze na tomto místě je nebezpečné. Co kdyby mě někdo viděl, vyhlédl si mě a o peníze okradl?- nevěřícně kroutí hlavou důchodkyně z Kunovic.
Jak tedy má skutečně probíhat přebírání a vydávání důchodů, jsme se zeptali náměstka uherskohradišťské pošty: Pokud dojde k situaci, že si důchodce potřebuje vyzvednout důchod ráno, protože z jakéhokoliv důvodu nebude doma, může si samozřejmě pro něj na poštu přijít. Pošta vše zajistí a důchod u přepážky vyplatí. Nikdo jej z pošty nevyhodí. To jsou běžné praktiky každé pošty. Jestliže si důchodce přeje, aby mu byl důchod ukládán na poště pravidelně, musí o to, dle předpisu, písemnou formou požádat. Jinak se důchody v zásadě vždy doručují do domu. Výjimka je pouze u důchodů vyšších částek, které se z bezpečnostních důvodů nedoručují a dotyčný si je vyzvedává sám na poště u přepážky.
A čím se hájí v Kunovicích? Pokud si důchodce přijde ráno pro důchod, vystavuje se riziku, že bude čekat, protože doručovatel může mít moc práce. Důchod se vydává u přepážky, která je k tomuto účelu určena a označena. Přepážka se samozřejmě nachází v budově naší pošty, uvedla vedoucí kunovické pošty, která zřejmě o vydávání na rampě nic neví. Kromě jiného však kunovičtí občané poukazují na špatný přístup zdejších zaměstnanců pošty k lidem. Pracovnice za přepážkami jsou neochotné, kolikrát jsem už stála v řadě, zatímco ony pily kávu a vykládaly si, co zase vařily, konkretizovala svou nespokojenost se službami na kunovické poště jedna z místních obyvatelek.
Karin KuchtováStaré Město se zapojuje do struktur moderní Evropy
Staré Město (MIKI) - Německé město T”nisvorst v letošním roce oslavuje 20. výročí partnerství s francouzským městem Sées. Jedná se o stejné město Sées, s kterým udržuje již pět let srdečné vztahy Staré Město. Staroměštští zastupitelé navázali vřelé kontakty s vedením radnice v T”nisvorstu, sportovní delegace z Německa přijela na Slovácko v minulém roce a v září 1997 zase na oplátku přijel starosta František Slavík a František Ingr. Krátce po loňské povodni byl staroměstskému starostovi předán peněžní dar občanů T”nisvorstu, dar sportovců a věcné dary pro děti. Povodňovými událostmi v našem regionu se podrobně zabýval i německý tisk. Předseda výboru pro partnerskou spolupráci Bernhard K”ffers se obrátil o pomoc na katolické a evangelické farnosti a výsledkem byla okamžitá pomoc v podobě 23 balíků o hmotnosti 430 kg a hotovost 10.000 DM. U spořitelny v Krefeldu bylo zřízeno zvláštní konto Německého červeného kříže pod heslem Staré Město.
Snaha pomoci Starému Městu ve chvílích nejtěžších vznikla u německých přátel spontánně. Nikdo nečekal až na uzavření oficiálního partnerství. To bude provedeno slavnostním aktem v neděli 18. října 1998 na radnici ve Starém Městě za přítomnosti četných hostů. Po podpisu Partnerské smlouvy vedoucí delegací zasadí strom přátelství a celé odpoledne doprovodí kulturní program.
Obyvatelé T”nisvorstu změří své síly také na sportovním poli. Německý dorost nastoupí proti mužstvu FC Synot Staré Město v předzápase II. ligy, zatímco senioři se utkají ve volejbale ve sportovní hale na Širůchu. Dovolím si tvrdit, že slavnostní akt a další naplňování partnerské smlouvy bude dalším významným mezníkem v životě Starého Města a zapojení občanů do moderních evropských struktur, zhodnotil celou záležitost starosta města František Slavík.V České spořitelně i Komerční bance panuje klid
Uh. Hradiště (VaMP) - Celosvětový propad v obchodování s akciemi postlihl v minulém týdnu rovněž Českou spořitelnu a Komerční banku. Oba peněžní ústavy, jejichž pobočky sídlí i v našem regionu, se na okamžik dostaly do nezáviděníhodné situace, když hodnota jejich akcií na burzách dosáhla rekordního minima. Podle prohlášení ministra financí Ivo Svobody, který se ve sledovanou dobu pohyboval mimo Českou republiku, šlo o uměle vyvolaný stav, který se někdo pokusil nastolit před připravovanou privatizací obou silných finančních ústavů. Je to amatérský a velmi rizikový tah někoho, řekl Svoboda.
Reportáž televize Nova podle mnohých odborníků dokonce mohla navodit mezi střadateli obavu, že přijdou o své uložené peníze. Jako by si nechtěli uvědomit, že jak Komerční banka, tak Česká spořitelna jsou státem kontrolované ústavy. Stát by byl moc špatný hospodář, kdyby je nechal padnout. Vůbec bych se nedivil, kdyby Novu někdo zažaloval za šíření poplašných zpráv, upřesnil pro Dobrý den, Slovácko jistý pracovník společnosti obchodující s cennými papíry v našem regionu.
V závěru týdne se naštěstí situace pro klienty spořitelny i banky zlepšila. To když Fond národního majetku rozhodl o pomoci České bance formou kapitálového posílení.
Klienti pochopili, že ve skutečnosti jde o hru s akciemi. A ta na stabilitě našeho peněžního ústavu v daném okamžiku nic nemění, vyjádřila se v minulém týdnu pro náš tisk ředitelka uherskohradišťské pobočky Věra Menšíková. Ani v Komerční bance podle ředitele Vlastimila Juříka nezaznamenali odliv klientů, případně jejich zvýšenou ostražitost: Zprávy, které k nám přicházejí z centra Komerční banky, jsou korektní, takže žádné problémy nenastaly, uvedl Juřík.Kam směřují aktivity Uherskobrodska?
(Rozhovor s představitelem Sdružení Uherskobrodska, Ing. Jiřím Rosenfeldem, CSc.)
Dozvěděla jsem se, že na Uherskobrodsku vznikají aktivity, související s tímto regionem. Naše čtenáře by zajímalo, o co se vlastně jedná.
Pro ujasnění si hned v úvodu vydefinujme, co je to Brodsko. Chápeme tím obce, jež přirozenou spádovostí příslušejí k Uh. Brodu. K zalarmování našich iniciativ došlo poté, co se úpadek Brodska stal nezvratitelným a neoddiskutovatelným. Tento úpadek je především způsoben vylidňováním tohoto regionu a s tím spojeným poklesem jeho hospodářské úrovně. Zde je nutno si uvědomit, že s tímto je i úzce spojen pokles úrovně života regionu i v takových oblastech, jako je kultura, drobné a střední podnikání, školství atp. Jelikož se cítím být člověkem, který má velmi silný vztah k Brodsku, s těmito viditelnými dopady jsem se pochopitelně nemohl smířit.

O jaké aktivity se jedná tedy konkrétně?
Jelikož snahy Brodska o jeho zviditelnění se datují k roku 1993 a při těchto jsme byli mnohdy oprávněně kritizováni, že nevystupujeme s mandátem skutečně celého regionu, rozhodli jsme se založit nestátní, neziskovou právnickou osobu, Sdružení Uherskobrodska, která má mandát jednat jak za sféru občanskou, tak za sféru podnikatelskou atd. Mimo jiné jednáme ve shodě i s dalšími subjekty Brodska tak, aby aktivity regionu byly koordinovány a vedly k jeho prospěchu.

A nepovedou tyto kroky k rozbití stávajícího okresu, potažmo nevyvolají jiné rušivé momenty při vzniku zlínského kraje (VÚSC Zlín)?
V tomto případě se jedná o naprosté nepochopení současného dění, souvisejícího zejména s přípravou naší země ke vstupu do EU. Při tomto by totiž ČR měla být státoprávně uspořádána jinak, než je tomu nyní. Naše kroky jsou dále koordinovány s regionálními subjekty ve Zlíně a stejně tak jsme pochopitelně o nich informovali i přednostu Okresního úřadu v Uh. Hradišti. Toho jsme se situací Brodska a s našimi argumenty seznámili velmi podrobně, přičemž pan přednosta naši situaci pochopil a uznal.

Vzhledem k tomu, že se tato problematika jeví jako aktuální, dokonce i jako zajímavá, byl byste ochoten naše čtenáře informovat detailněji, řekněme např. sérií článků, o aktivitách vašeho sdružení?
Je to možné. Tento rozhovor dokonce chápu pouze jako velmi rámcový, přičemž informací a argumentů obhajujících naše potřeby máme velmi mnoho. Jestli by ze strany Vaší redakce byl o tuto problematiku zájem, jsem připraven Vám za naše sdružení poskytovat informace, které by seznamovaly čtenáře nejenom s problematikou Brodska, ale i se souvislostmi života v našem budoucím kraji Zlín. Pro uvedení do této problematiky mohu dát k dispozici Memorandum našeho sdružení, které, byť stále ještě na obecné úrovni, ale přece už jenom, do větší hloubky popisuje rysy a potřeby našeho regionu.

B. SmržováObjevili jednu plechovku
Staré Město (VaMP) - Jedinou podezřelou plechovku jahodového kompotu značky Lorado Qualit„t, který do ČR dovážejí ze Slovenska firmy Dafo a Mabonex, zajistili v minulém týdnu pracovníci Okresní hygienické stanice v Uherském Hradišti ve velkoprodejně ve Starém Městě. Jestli se jedná o plechovku, která obsahuje životu nebezpečný botulotoxin, to prokáže teprve rozbor, kterým konzerva v současnosti prochází. Hradišťští hygienici výjezdy v terénu zkontrolovali všechny velkoobchody a o existenci konzerv nechali obyvatele obcí informovat po linii civilní obrany formou místních rozhlasů. Věříme, že jsme udělali, co jsme mohli. Při běžných kontrolách pochopitelně budeme výskyt konzerv dále sledovat, uzavřel celou záležitost pracovník hygieny výživy OHS.Podzim života malíře Josefa Pšurného
Uh. Ostroh (PA) - Při příležitosti nedávných 80. narozenin dodnes obdivuhodně výtvarně aktivního rodáka z Uherského Ostrohu Josefa Pšurného byla v sobotním odpoledni za velkého zájmu veřejnosti zahájena výstava jeho obrazů.
Vernisáž zahájila v koncertním sále vedoucí kulturního střediska Věra Hendrychová a poté kunsthistorička Mgr. Marie Martykánová z galerie Slováckého muzea v předneseném slově o autorovi připomenula jeho životní pouť, velikost, vliv a význam jeho výtvarného umění v tom nejširším slova smyslu. Překrásná hudba v podání učitelek LŠU z Uh. Hradiště vytvářela příjemnou kulisu slavnostního odpoledne, ve kterém autor přijal nesčetné gratulace a dary od svých obdivovatelů, přátel a známých ke svému životnímu jubileu. Zátiší, portrét, figura a především krajina zcela ovládly sály ostrožského zámku. Výstava potrvá do 25. října.Hamé v Paříži
Babice (red) - Jedné z největších světových potravinářských výstav SIAL Paříž se poprvé zúčastní jako vystavovatel i firma Hamé, a.s. Babice. Hamé, a.s. bude jediným zástupcem výrobků konzervovaných potravin z České republiky a představí zde celý sortiment paštik, kečupů, hotových jídel i tzv. sladké výroby - marmelád, džemů a kojeneckých výživ. Tato výstava, která se koná každé dva roky, proběhne ve dnech 18. - 22. 10. 1998 ve francouzské metropoli.V lese byl nalezen mrtvý muž
Kunovice (Kk) - V Kunovském lese za Letem našel pan Štěrba svého spolubydlícího Františka Mrkvu (1948), ve středu kolem osmé hodiny ranní bez známky života. Podle zjištění policie bydlel zesnulý v opuštěné hájence právě s panem Štěrbou a ještě dalším mužem. Přivolaný lékař konstatoval, že smrt nastala bez cizího zavinění a nařídil zdravotní pitvu. Jako příčinu smrti stanovil lékař infarkt.Bomba ve Slováckých
Uh. Brod (BoS) - V pátek po šesté hodině ranní byla činnost pracovníků kanceláří zastavena výhružkou, že v areálu akciové společnosti Slovácké strojírny v Uherském Brodě je uložena bomba. Policie České republiky ihned přivolala své odborníky z Brna, kteří přijeli s několika cvičenými psy. Společně provedli prohlídku areálu společnosti, při které se prokázalo, že telefonát byl pouze výstřelkem psychicky nevyrovnaného individua nebo zaměstnance, který si chtěl prodloužit víkend.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund