Číslo: 41
18.10.1999
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Do roku a půl definitivně vojáci zmizí z města
Hamé koupilo Otmu
Bude se v Letu skutečně propouštět?
Nejmladší účastník byl pětiletý
V novém domově našli zlost a nenávist

Do roku a půl definitivně vojáci zmizí z města
Vedení radnice má zájem kasárna využít pro komerční účely

Termín úplného vyklizení kasáren byl stanoven na 31. březen roku 2001 - foto: P. Paška
Uh. Hradiště - Uplynulé úterý proběhlo na uherskohradišťském okresním úřadě za účasti zástupců generálního štábu Armády ČR a města jednání o dalším osudu kasáren. To, že armáda v našem okresním městě končí, je již definitivní. Nyní je ale nutné dořešit další využití a budoucího majitele kasáren. "Město Uherské Hradiště má zájem o celý areál kasáren. Ovšem jen v případě, bude-li schválen bezúplatný převod na město," řekl přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti Ivan Palacký. Podmínkou bezúplatného převodu je ale využití majetku pouze k nekomerčním účelům, tedy v oblasti školství, kultury, sportu, sociální nebo humanitární. Město má ale představu o využití téměř poloviny kasáren ke komerčním účelům. Ministerstvo financí však údajně podmínilo bezúplatný převod vojenského majetku právě jeho budoucím nekomerčním využitím.
Na tiskovém oddělení ministerstva obrany nás s dotazem, zdali je možné městu tuto výjimku udělit, odkázali na Vojenskou ubytovací správu v Brně. Zde nám ovšem doporučili se obrátit na ministerstvo financí v Praze, které prý podmínku nekomerčního využití stanovilo. Ovšem podle Čermáka z ministerstva financí jde jen o záležitost ministerstva obrany: "Bude-li trvat na tom, že než by mělo ministerstvo obrany dát majetek obci zadarmo s možností komerčního využití, tak majetek raději prodá jinému - je to jen jejich rozhodnutí. My, jako ministerstvo financí, na toto rozhodnutí nemáme vliv. Ovšem v udělení výjimky nevidím problém."
"Pokud se podaří bezúplatný převod vojenského majetku do vlastnictví města, máme už o jeho využití určité představy. Bylo by zde možné zřídit sociální bydlení, plocha u řeky Moravy by mohla sloužit pro bytovou výstavbu," objasnil místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek.
"Bude-li schválena výjimka pro komerční využití necelých padesáti procent kasáren, mohlo by zde vzniknout například regionální výstaviště," prozradil jeden z možných budoucích komerčních záměrů města Karásek.
Po převzetí tohoto majetku by ale město muselo kasárna postupně přebudovat, přičemž náklady by si vyžádaly nemalé finanční prostředky. "Jsou to jedna z mála kasáren, která ještě používala topení na tuhá paliva," řekl Palacký. A jaký je jeho názor na zrušení kasáren? "Kasárna patřila ke koloritu města. Je to otázka zaměstnanosti, pro město měla kasárna velký ekonomický význam. Málokdo ví, že jsme se zdravotním plukem měli podepsanou smlouvu na integrovaný záchranný systém. To by umožňovalo například při hromadných nehodách pomoc zdravotního pluku včetně využití jejich materiálů i prostředků. Z tohoto hlediska je to asi největší ztráta. Tento krok se nám příliš nelíbí, ovšem musíme jej respektovat."
Další jednání o konkrétních krocích ohledně převodních smluv a budoucím majiteli kasáren by mělo proběhnout v listopadu.
Lenka FalešníkováHamé koupilo Otmu
Uh. Hradiště - Uplynulé úterý byla podepsána smlouva o prodeji Otmy firmě Hamé Babice. Jak potvrdil generální ředitel Hamé Leoš Novotný, dohoda o prodeji byla s již bývalým vedením Otmy sjednána velmi rychle, přičemž jí předcházelo asi měsíční jednání. Není tajemstvím, že Hamé v koupi Otmy předstihlo i norskou firmu Orkla, která mimo jiné vlastní největšího výrobce pizzy v České republice firmu Giuseppe.
"S akvizicí Otmy Mařatice jsme získali i kunovskou Slováckou Frutu a firmu Rekord České Budějovice. Spojením "jedničky a dvojky" na českém trhu, což Hamé a Otma byly, tak překročíme až třímiliardový obrat," uvedl dále Leoš Novotný. Co se týče výroby, předpokládá vedení Hamé, že zůstane v Otmě zachována. Bude ji však nutné zkoncentrovat tak, aby výrobní podmínky bylyz pohledu nákladů, logistiky atd. co nejoptimálnější. Bývalé vedení Otmu již opustilo a novým ředitelem se stal Radek Bečička, ve Slovácké Frutě zůstal i nadále ředitelem Maňásek. O osudu ostatních řadových zaměstnanců rozhodnou jejich kvality. "Všichni zaměstnanci mají šanci. Kdo je po pracovní stránce dobrý, není důvod, proč by měl být propuštěn. Tím, že se v Hamé bude realizovat centrální nákup i prodej, dojde v menší míře k přeskupení pracovníků. Nákup a prodej bude zajišťovat pouze Hamé s tím, že jediným úkolem Otmy bude vyrobit to, co Hamé prodá," dodal ředitel Hamé Novotný.
Karin KuchtováBude se v Letu skutečně propouštět?
Kunovice - O Letu Kunovice, jehož majitelem je americká firma Ayres, poslední dobou kolovala spousta fám a spousta nezodpovězených otázek. Ve firmě bylo v uplynulých týdnech odvoláno téměř celé vedení a zaměstnanci již začínali propadat beznaději ve svou vlastní budoucnost. Na to, jaká je skutečná současná situace v této akciové společnosti, jsme se zeptali jejího generálního ředitele Turnera Bostwicka.

Bude se v LETu propouštět nebo přijímat?
V současné době zaměstnáváme v LETu 477 výrobních dělníků a tento počet je třeba zvýšit. Podle našich odhadů budeme během příštích dvanácti až osmnácti měsíců potřebovat ve výrobě a v činnostech spojených s výrobou od jednoho tisíce do dvanácti set padesáti pracovníků. Případné snižování stavu pracovníků nebude plošné, bude se jednat o malé počty zaměstnanců, pro jejichž kvalifikaci nemáme v současné době uplatnění. Budeme průběžně ohodnocovat naše pracovníky a propuštěni budou také ti pracovníci, jejichž postoj ke změnám a zlepšení bude neslučitelný s týmovým konceptem firmy Let-Ayres. Odbory vždycky požadují po zaměstnavateli záruky a jistoty. Na jednom setkání jsem se vyjádřil, že zaměstnanci LETu nemají žádné jistoty. Skutečně, čemu se v životě nevyhneme, jsou daně a smrt. Na druhé straně nám ale život nabízí spoustu možností a nadějí na lepší budoucnost. Jednou z pozitivních věcí v životě je práce v podniku, který má budoucnost a dobře zachází se svými zaměstnanci. Já osobně se dívám na LET jako na podnik s velmi dobrou tradicí letecké výroby, který má příležitost stát se v budoucnu díky programu LM 200 předním podnikem leteckého průmyslu.

Jak jste to myslel, že zaměstnanci nemají žádné jistoty?
Mínil jsem tím ty zaměstnance, kteří mají problémy s docházkou, jejichž postoj k LETu, k práci, ke spolupracovníkům a nadřízeným není dobrý. Takoví pracovníci skutečně nemají v LETu žádné jistoty. Na druhé straně ti, kteří jsou ochotni a schopni plnit si své pracovní povinnosti a mají dobrý přístup k práci, těm mohu nabídnout všechny jistoty.

Předpokládá se, že letoun Loadmaster LM 200 bude kompletován v LETu?
Ano. V současné době jsou podepsány smlouvy na 25 letounů LM 200, které budou kompletovány v LETu. Také všechny LM 200, které budou létat ve Spojených státech, budou asi ze 60 procent vyráběny právě v LETu. Jedná se zde například o křídlo a ocasní plochy.

Kdy je naplánován vzlet prvního stroje LM 200?
Doufáme, že první prototyp vzlétne ve Spojených státech ve 3. čtvrtletí roku 2000.

Plánuje se v LETu i jiná výroba než LM 200?
LET bude vždy uvažovat o možnostech zvýšení ziskovosti prostřednictvím kooperací. Nicméně, v současné době jsou naše výrobní schopnosti v některých oblastech - nářaďovna, konstrukce - už maximálně vytíženy.

Jaký osud čeká letouny L 610?
Program L 610G kladl na LET po dlouhou dobu značné nároky a od vstupu firmy Ayres se situace v tomto ohledu nezměnila. Během posledních dvanácti let se do tohoto programu investovalo asi 250 000 000 USD. Zatím tento program nepřinesl žádný příjem a v současné době nejsou na tento typ letounu podepsány žádné kupní smlouvy. Nicméně v nedávné době jsme zaznamenali zájem o tento projekt, což nám postačuje k pokračování certifikace a naději o podepsání smlouvy o budoucí smlouvě v blízké době. Byla již podepsána Smlouva o dílo s VZLU, týkající se pokračování certifikačních prací do roku 2000. Doufáme, že certifikace L 610 G proběhne na začátku 3. čtvrtletí 2000 a krátce poté se rozběhne i výroba. Inflační křivka neustále stoupá, avšak to stejné se nedá říct o platech zaměstnanců v LETu... Fakt, že LET musel být prodán firmě Ayres z důvodů jeho velké ztrátovosti, má co dělat se skutečností, že zaměstnanci LETu měli ročně během posledních tří let před vstupem Ayres v průměru více než patnáctiprocentní nárůst platů. V době, kdy byl LET vlastněn podnikem se státní účastí Aero Holding, byla činnost LETu zcela financována ze strany státem vlastněné banky. Nebylo proto nutné, aby LET produkoval peníze. Vláda či vlastně daňoví poplatníci prostě financovali zaměstnance LETu a jejich rodiny. Roční finanční výkazy LET, a.s. za posledních pár let před prodejem firmě Ayres ukazují, že LET ztrácel měsíčně 1,5 milionu USD. Proto je zřejmé, že Aero Holding a stát samotný se chtěl takto ztrátového podniku zbavit. Nyní bude jakékoliv plošné zvýšení platů záviset na prodejích, které přinesou zisk. Plošné zvyšování platů k vyrovnání tempa inflace v ekonomice není z důvodů finanční náročnosti v bezprostřední budoucnosti možné. Platové úpravy jsme však provedli již nyní v těch oblastech, které přímo ovlivňují výrobní program LM 200, a budeme v nich nadále dle potřeby pokračovat.

Neobáváte se odchodů kvalitních pracovníků z LETu?
U nás pracuje mnoho schopných pracovníků a byla by ostuda některé z nich ztratit z toho důvodu, že jsme nebyli schopni vyjít jim vstříc v jejich individuálních platových požadavcích. Na druhé straně každý pracovník má jistě své představy o výšce svého platu, pokud nenaplnění jeho představy je pro něj dostatečným důvodem k odchodu, pak by měl odejít. Myslím si však, že odejít z LETu by bylo v současnosti chybou, ale na druhé straně budu jejich rozhodnutí respektovat.

Zaměstnanci LETu stále více ztrácí důvěru ve své odborové vedení. Jaký je Váš názor na smysl této organizace v americké firmě?
Poprvé jsem se s odborovou organizací setkal, když jsem pracoval pro Ayres jako šéf personálního oddělení. Než jsem přišel do LETu, byl jsem členem vyjednávací skupiny, která dojednala pro Ayres tříletou kolektivní smlouvu. Vaše otázka, co si myslím o smyslu odborů v americké firmě, však není vůbec jednoduchá. Já jsem nikdy členem odborů nebyl a s odbory nejsem v každodenním kontaktu, proto by můj názor byl jen názorem někoho, kdo se o činnosti odborů dozvídá pouze zprostředkovaně, a proto se osobně k této otázce nemohu vyjádřit. Chtěl bych však poděkovat týdeníku Dobrý den, Slovácko za možnost se vyslovit k některým otázkám, které se týkají mnoha zaměstnanců LETu, a.s., a jejich rodin. Věřím, že pouze dobrá komunikace umožní uvést na pravou míru mnoho polopravd, které byly v poslední době v tisku publikovány.
Vojtěch JohaníkNejmladší účastník byl pětiletý
Uh. Hradiště (fal) - Minulý týden ve středu proběhl již osmý ročník celorepublikové Plavecké soutěže pět set krát sto metrů. "Této soutěže se tentokrát zúčastnilo 501 účastníků," objasnil pro DDS místostarosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský. "Získáno bylo celkem 7109 bodů. V roce 1996, kdy jsme se soutěže naposledy zúčastnili, jsme získali 7046 bodů, což stačilo na sedmé místo z dvaceti soutěžících měst do padesáti tisíc obyvatel."
Organizátorem této soutěže je Český olympijský výbor, který by měl výsledky jednotlivých měst zpracovat a vyhodnotit do čtrnácti dnů.
Nejstarším účastníkem soutěže byl šestasedmdesátiletý Miroslav Raštica, nejmladší potom pětiletý Jaroslav Kohoutek. Sto metrů v nejlepším čase 1:35 překonal čtrnáctiletý Miroslav Volek, pětačtyřicet účastníků nezaplavalo limit 3:20 určený pro trať 100 metrů, tudíž ani nebyli bodováni. "Mysleli jsme si, že se soutěže zúčastní více dospěláků, těch totiž přišlo jen dvacet procent z celkového počtu soutěžících," posteskl si na závěr Tichavský.V novém domově našli zlost a nenávist
Jalubí - Manželé Bublíkovi z Jalubí jsou oba již v důchodovém věku. Ani teď si ale neužívají klidu a odpočinku, který si po celoživotních starostech jistě jako každý zaslouží. Velkou pohromou se pro ně staly předloňské povodně, kdy ve Starém Městě přišli o svůj domek. "Našli jsme ale hodné lidi, díky kterým jsme koupili na splátky domek v Jalubí a spravili jej. Mohli jsme se do nového domova nastěhovat už čtyři měsíce po povodních, které jsme strávili s manželem u dcery," říká paní Bublíková. Jejich radost ale netrvala dlouho, po půlročním bydlení totiž zjistili, že nejbližší sousedé z jedné i druhé strany k nim chovají nenávist a zlost. "Nikomu jsme nic neudělali a s ostatními lidmi ve vesnici vycházíme dobře. Přesto nám naši sousedi škodí," vypráví se slzami v očích paní Bublíková. Již nejméně desetkrát se stalo, že jim osmdesátiletý soused rozboural zeď dělící jejich pozemky a vzniklou dírou vylil do dvorku Bublíkových své výkaly. "Od zdi ke vchodovým dveřím je jen metr a půl. Zrovna minulý pátek jsem vyšla na dvorek a stoupla jsem do výkalů. Je to hrozné! Nevíme si už rady. Manžel vždy díru opraví, dokonce svedl sousedův odpad do kanalizace. Ale není to nic platné, nemluvě o sousedových sprostých nadávkách, kterými nás častuje," vzlyká dál paní Bublíková. Ani se sousedkou z druhé strany není lehké pořízení. Ta vylévá splašky na zahrádku a cestu ke garáži Bublíkových, kterou se snažili osázet květinami tak, aby se jim v domku bydlelo dobře. "Sousedka argumentuje tím, že domek původně patřil její matce a ona z něj nic nedostala. Za to my ale přece nemůžeme! Jednou dokonce, když k nám přijela dcera s vnoučátkem na návštěvu, vychrstla sousedka špinavou vodu z nádobí na dceřino auto. Bohužel bylo v autě zrovna otevřené okno a mokrá byla i dětská autosedačka," pokračuje paní Bublíková. Na soužití manželů Bublíkových se sousedy jsme se zeptali starosty Jalubí Karla Malovaného: "O celé situaci vím a velmi mě to mrzí. Za celou dobu, co tady bydlím, jsem se s něčím podobným nesetkal. Hovořil jsem jak se synem souseda Bublíkových, což je naprosto bezproblémový člověk, tak i se sousedkou. Případem se zabývala už i policie. Doufám, že se tato situace již brzy vyřeší." Co závěrem? Říká se, že rodinu a sousedy si nevybíráme. Je ale smutné, když špatné sousedské vztahy přerostou až do takové nenávisti a absurdity, jak se tomu stalo v tomto případě.
Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund