Číslo: 42
20.10.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Město Uherské Hradiště v roli oslavence
Alphaville v České republice
Ohleduplnost vymizela
Dopravních nehod méně, ale...
Lékař a sestra před okresním soudem
Vina není stanovena
Multimediální dny v Megacompu

Město Uherské Hradiště v roli oslavence
Starosta Ladislav Šupka věří, že nás nepostihne nic horšího

Již ve vstupní hale Slováckého divadla mělo vše slavnostní náladu... - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Stejně jako v minulosti, je i dnes Uherské Hradiště svým přívětivým prostředím přitažlivé pro bydlení, konstatoval při příležitosti oslav 740. výročí založení města jeho starosta Ladislav Šupka. Ty se odehrály ve středu 15. října od 19 hodin ve Slováckém divadle a byly vlastně slavnostním zasedáním Městského zastupitelstva, na které se sjela celá řada hostů. Kromě senátora Jaroslava Petříka a třeba starostů Kunovic, Veselí nad Moravou či předních představitelů institucí našeho okresu, nechyběli ani gratulanti ze Slovenska, jako primátor města Trenčína Jozef Žiška, nebo starosta družebního města Mayen v Německé spolkové republice, Gnter Laux. Ve svém slavnostním projevu starosta připomenul vedle vzdálené minulosti města i jeho přítomnost, a to v souvisosti jak s duchovním a kulturním, tak i ekonomickým rozvojem.
Dnešní podoba města je výsledkem modernizačního působení několika generací ve městě, řekl kromě jiného starosta, jež teprve od poloviny minulého století začalo nesměle přerůstat z půdorysu středověké pevnosti. Jak dále Ladislav Šupka připustil, rok 1997 nebude zřejmě vzpomínán jako výročí založení města, ale jako rok největší katastrofy dvacátého století, jíž bylo Hradiště postiženo: Věřím totiž, že v jedenácti stech sedmdesáti dvou dnech, jež do konce tohoto století zbývají, nás nepotká již nic podobného, jako ve druhém červencovém týdnu letošního roku.
Po projevu starosty k 740. výročí založení města popřáli městu mnozí hosté. Ak Boh nestráži mesto, darmo ho stráži ten, kto ho stráži, citoval starosta Trenčína Žiška nápis ze 16. století, vytesaný na skále hradu: Nech Boh stráži vaše mesto, a nech ho múdro spravuje váš starosta a vaše mestské zastupitelstvo, popřál Hradišti Jozef Žiška. Své pozdravy přednesli i Jan Letocha, starosta Kyjova a člen předsednictva Svazu měst a obcí a přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti Ivan Palacký.
Devíti osobnostem města, kteří se podíleli na odstraňování následků škod vzniklých povodní, poděkoval a pamětní mince předal zástupce starosty Petr Taťák. Další ocenění si ve středu večer odnesl Karel Dýnka za celoživotní přínos v oblasti kultury, jemuž byla poprvé v historii tohoto udělování předána Cena města za rok 1997.
Kulturní část večera byla ve znamení programu Hradišťánek svému městu. Večerem provázel ředitel Slováckého divadla Igor Stránský.
M. MiškeříkováAlphaville v České republice
Zlín (VaMP) - Německá populární skupina Aplhaville přijede na pozvání firmy Graddo, a.s. a Pragokoncertu Bohemia, a.s. a poprvé živě vystoupí 16. listopadu ve Sportovní hale ve Zlíně a 19. listopadu v pražské Lucerně.
Alphaville patří k nejpopulárnějším kapelám z konce osmdesátých let a mají za sebou velkou řadu hitů, které se staly neodmyslitelnou součástí hudebních programů všech rádií. Hudba Alphaville je postavena na chytlavých melodiích, určitém druhu napětí a elektronickém zvuku. Už ze svého prvního alba Forever Young vytěžili několik světových hitů, jako Big In Japan, Sounds Like a Melody, či nejslavnější, dnes již legendární pomalou skladbu Forever Young. Na následujících albech, která vyšla po tomto úspěšném debutu, se nachází celá řada dalších hitů, včetně Dance with Me či Jerusalem. Alphaville se letos trochu nečekaně, zato však úspěšně ozvali novým albem, které je příklonem k aktuálnímu dění
v oblasti moderní pop - music. Jejich živý koncert nebude tedy jen milou vzpomínkou na hudbu osmdesátých let, ale rovněž seznámení se současnými trendy moderní populární hudby, řekl Dobrému dnu Daron z Pragokoncertu. Vstupenky na pražský koncert lze zakoupit v síti prodejen Ticketpro. Na zlínský koncert, jehož část výtěžku dávají organizátoři na konto Nadace Graddo, je možné zakoupit v předprodejích. Zlín: Velké kino, Městské divadlo, Rádio Zlín, Dům kultury, Sportovní hala, Rádio Publikum. Uh. Hradiště: prodejna Music Rekord, Klub kultury. Kroměříž: Informační kancelář. Uh. Brod: Agentura Zvonek. Vsetín: Čedok, Dům kultury. Cenima vstupenky do Zlína je 370,- Kč, začátek koncertu v 19.00 hodin. V předprodejích si kromě vstupenky můžete zajistit i dopravu na koncert tam i zpět ve formě zájezdu, který pro zájemce připravila CK Pragotour Bohemia. Zájezdy budou vypravovány z Uh. Hradiště a Uh. Brodu za 450,- Kč.Ohleduplnost vymizela
Uh. Hradiště - Kpt. Hnilička z Dopravního inspektorátu v Uh. Hradišti má již dlouholeté zkušenosti týkající se chování a ohleduplnosti řidičů v silničním provozu. Zeptali jsme se jej proto na několik otázek.

Mnozí řidiči zastávají ten názor, že policisté mají za úkol uložit co nejvíce pokut.
Opravdu nás netěší uložit co nejvíce pokut, ale v první řadě máme zájem, aby řidiči jezdili opatrně a ohleduplně a dodržovali pravidla silničního provozu.

Víte o tom, že si řidiči dávají různá znamení, když se měří rychlost?
Samozřejmě, že vím. Je zde vidět určitá řidičská kolegialita. Většinou na sebe řidiči blikají a upozorňují, že se měří. Například řidiči kamionů mají krásný signál. Tito si ukazují tachografové kotoučky. Ovšem byl bych radši, aby se řidičská kolegialita projevila nejen tam, kde se měří rychlost, ale především, aby se řidiči k sobě chovali ohleduplně při každé rychlosti, při projíždění každé nepřehledné zatáčky, při průjezdu křižovatkou, nebo na přechodu pro chodce. Tam se ovšem již řidičská kolegialita pomalu, ale jistě, vytrácí.
Karin KuchtováDopravních nehod méně, ale...
Uh. Hradiště (Kk) - Jak uvedl kpt. Hnilička z Dopravního inspektorátu v Uh. Hradišti, probíhalo dne 9. 9. 1997 měření rychlosti. Policisté měřili rychlost asi od 8.20 do 12.15 h, a to na dvou rozdílných stanovištích. V jedné z uzavřených obcí, byl zaznamenán za dvě hodiny průjezd 304 vozidel, z toho sedm z nich se dopustilo přestupku. V druhé uzavřené osadě projelo celkem 370 vozidel, rychlost překročilo šest.
V současné době je ještě těžké hodnodit, co opatření o snížení rychlosti v obci, již přineslo, dodal kpt. Hnilička. Sondáží nehodovosti, která proběhla od 1.10. do 14. 10. 1997 bylo na okrese Uherské Hradiště zaznamenáno 78 dopravních nehod, což se jeví jistým zlepšením, neboť v minulém roce, ve stejnou dobu, bylo zaznamenáno až 113 dopravních nehod. Došlo tedy k poklesu dopravních nehod. Co mě však již netěší, jsou následky. Jedna osoba byla usmrcena, šest osob těžce zraněno a deset vyvázlo s lehkým poraněním. Takže i když bylo nehod méně než loni, následky byly o to horší, zkonstatoval závěrem Hnilička.Lékař a sestra před okresním soudem
Uh. Hradiště - Dne 14. 10. 1997 8.00 hod. již podruhé stanuli před Okresním soudem v Uh. Hradišti MUDr. Aleš H. a Eva H., oba zaměstnanci Nemocnice v Uh. Hradišti. Tito byli Okresním státním zástupcem obžalováni z trestného činu ublížení na zdraví dle ő 224 odst. 1,2 tr. zákona, neboť dne 19.2.1993 jako pracovníci gynekologicko-porodního oddělení nemocnice v Uh. Hradišti provedli, v rozporu s odbornými zásadami, některé úkony, naproti tomu jiné úkony zanedbali a nevěnovali adekvátní pozornost právě probíhajícímu porodu Ing. Jitky S. Došlo tak k tomu, že téhož dne se poškozené narodil novorozenec s časným asfyktickým syndromem, v důsledku čehož tento utrpěl těžkou duševní poruchu a jeho vývoj se zastavil na úrovni novorozence. V průběhu hlavního líčení byli vyslechnuti oba obžalovaní a svědci, převážně z řad lékařů a zdravotních sester. Byl taktéž vyslechnut znalec z oboru soudního lékařství.
Z výpovědí svědků vyplynulo, že v roce 1993 nebylo v nemocnici v Uh. Hradišti stanoveno, kdo konkrétně, které úkony může provádět. Zda pouze lékař, nebo porodní asistentka, se souhlasem lékaře či samostatně. Dále bylo prokázáno, že personál gynekologicko-porodního oddělení nebyl zcela dokonale seznámen s činností přístroje CTG, který mohl hrozící komplikace porodu včas signalizovat, pořízený za 250.000 Kč, který byl na oddělení instalován již půl roku předem. Také nebylo v té době jednoznačně stanoveno, kdo odpovídá za průběh porodu, v případě, že si pacientka přeje, aby ji rodil konkrétní lékař a tento není v době porodu v nemocnici přítomen.
Po provedení všech důkazů vynesl soudce Okresního soudu v Uh. Hradišti Mgr. Ondrášek odsuzující rozsudek. Zdravotní sestra byla zproštěna viny v plném rozsahu, naproti tomu MUDr. Aleš H. byl uznán vinným a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 14 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání dvou let a dále k trestu zákazu činnosti v oboru gynekologicko-porodnickém po dobu tří let. Poškozená, která uplatňovala nárok na 1.000.000,-Kč, byla odkázána s tímto na občanskoprávní řízení. Ředitel nemocnice R”ssler, jenž byl přítomen jak prvnímu, tak druhému hlavnímu líčení, uvedl, že jisté důsledky, týkající se tohoto případu, již vyvodil v přípravném řízení a k dalším krokům se ještě chystá. MUDr. Aleš H. se proti rozsudku ihned odvolal. Rozsudek nenabyl právní moci.
Karin KuchtováVina není stanovena
Uh. Hradiště - Jak proběhla na stanici ČT l zpráva z vyšetřování v cause zatopení vojenské techniky v Uh. Hradišti, vyšetřováním se přišlo k závěru, že se nejedná o trestný čin. Jak už jsme o tomto případu jednou psali, za situace, která vznikla, nebylo možné včas evakuovat bojovou techniku, a došlo k jejímu zaplavení. Z vyšetřování vyplynulo, že pplk. Lamoš své povinnosti neporušil a na povodeň reagoval adekvátně a tak jediné, z čeho je možné ho vinit, je to, že nebyl včas vyvezen autobus. Podplukovník Kredba, který se mezitím stal velitelem posádky a jemuž je podplukovník Lamoš nyní podřízen, nám k tomu řekl: Jelikož jsem doposud neobdržel oficiální výsledky šetření, nechci se vyjadřovat k tomu, zda a jak bude pplk. Lamoš potrestán. Lamoš může být v tomto případě dle čl. 125 Základního řádu ozbrojených sil České republiky potrestán důtkou, přísnou důtkou nebo snížením hodnosti o jeden stupeň, případně podle přestupkového zákona finančním postihem.
V současné době je technika provozuschopná a po zprovoznění radiostanice bude i bojeschopná. Z původně udávané škody v hodnotě jedné miliardy se tak stala záležitost nanejvýš jednoho milionu.
Jindra VáverkováMultimediální dny v Megacompu
Uh. Hradiště (Mac) - Ve dnech 20. - 21. října proběhnou v prodejně firmy Megacomp se sídlem na Mariánském náměstí Multimediální dny. Po celé dva dny zde budou prezentovány zvukové karty, reproduktory, myši, joysticky, scannery, ovládání počítače hlasem a samozřejmě Internet.
Budou poskytovány i výrazné slevy počítačů, multimédií, vybraného a předváděného zboží. Návštěvníci budou informování o novém druhu splátek prostřednictvím pojišťovny.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund