Číslo: 42
25.10.1999
Článků: 65

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Burza ptactva v městské tržnici se nevydařila
Sochy se zatím otáčet nebudou
Další velký podnik propouští
Vláda nás chce zlikvidovat, tvrdí vinaři
Silničáři připravili plán zimní údržby
Žháři jsou asi v módě
Vandalové byli chyceni při činu

Burza ptactva v městské tržnici se nevydařila
Je docela možné, že se opět bude uvažovat o jejím přestěhování

Prodávalo se nejen na tržnici, ale také v jejím nejbližším okolí - Foto: V. Johaník
Uh. Hradiště - Svod okrasného ptactva, který se 17. října poprvé uskutečnil v městské tržnici v Uherském Hradišti, se příliš nevydařil. Celou akci, pořádanou biologickým kroužkem, zaštítěným Klubem kultury, se totiž nepodařilo zvládnou jak organizačně, tak po stránce dopravy, navíc ani plocha tržiště evidentně nestačila zvládnout nápor lidí.
"Minulou středu jsme se spolu se zástupci města a městské policie sešli ke zhodnocení nepodařeného průběhu této akce," objasnil Jaroslav Zapletal, ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti. "Předvídali jsme, že se nějaké problémy objeví, ovšem nepředpokládali jsme, že to dopadne až tak špatně. V městské tržnici se tato akce uskutečnila poprvé a spousta účastníků na změnu nestačila zareagovat. Naší snahou je očistit tuto burzu od komerčních aktivit, tedy prodeje veškerého krmiva a podobně." Jak dále Zapletal uvedl, na středeční schůzce se shodli na tom, že chyba prý byla na straně pořadatele. "Pro příští burzu jsme se dohodli, že bude vypracován podrobný plán organizačních opatření tak, abychom to mohli také zkontrolovat. Poté opět průběh burzy vyhodnotíme. Teprve kdyby se ukázalo, že tato opatření nefungují, museli bychom přistoupit k zásadnímu řešení, v krajním případě by bylo nutné uvažovat i o změně místa konání.
" Katastrofální byla ten den také dopravní situace v okolí městské tržnice. Jak pro DDS řekl velitel Městské policie v Uherském Hradišti Jaroslav Ježo, ani čtyřčlenná hlídka vyčleněná speciálně pro tuto akci nestíhala řešit všechny dopravní přestupky. Auta parkovala už od ulice Jiřího z Poděbrad až po Starou Tenici. Samotný prodej probíhal nejen v tržnici, ale také i na veřejných prostranství kolem.
"V konání svodu okrasného ptactva budeme pokračovat i nadále v městské tržnici, bude ale nutné nějak dořešit některé smluvní vztahy s pořadatelem, který nedodržel některá ujednání co se týká komerčního prodeje krmiva a jiných doplňků. Pan Zbraněk řekl, že tržnice na svod ptactva kapacitně stačí. Zaručil se, že se zde nic jiného prodávat nebude. Dohody ze strany biologického kroužku ale nebyly dodržené," řekl uherskohradišťský místostarosta Květoslav Tichavský. Podle něj si biologický kroužek může zařídit další plochu na tento doplňkový prodej.
Rozhodnutí o změně konání "burzy" podle představitelů radnice prý padlo proto, že docházelo k poškozování plochy kolem zimního stadionu: "Auta parkovala na sportovních hřištích, travnaté tréninkové ploše i kolem stadionu v zákazech parkování, navíc kolem haly zůstával velký nepořádek. Oproti tomu městská tržnice zůstala daleko čistější," vysvětlil rozhodnutí města Tichavský a dodal, že se navíc chystá oprava ploch na stadioně.
"Spokojeni jsme nebyli, prostor na tržnici je podstatně menší, na což jsem všechny upozorňoval," řekl vedoucí biologického kroužku František Zbraněk. "Dělali jsme si sice naděje, že to přece jen nějak vyjde, skutečnost však ukázala opak. Kromě toho si na stadioně i sportovci vydělali nějaké peníze z parkovného," řekl Zbraněk. Podle Tichavského se ale jedná o malou částku, kterou prý město sportovcům za již neuskutečněné burzy na stadioně do konce letošního roku zaplatí.
"Tento svod okrasného ptactva se dostal do podvědomí celé Evropy, jezdí sem lidé z Polska, Bulharska, Německa, Maďarska a neradi bychom tuto popularitu ztratili. Pro mě osobně to je 20 roků práce a nyní, když jsem burzu dostal na nějakou úrověň, mi háží všichni klacky pod nohy," říká smutně Zbraněk. "Nesmírně nám záleží na tom, aby burza i nadále pokračovala, protože nabyla evropského významu, ale trváme na tom, že musí být zachovány veškeré hygienické a pořádkové normy tak, aby průběh burzy byl opravdu kulturní," dodal Zapletal.
Lenka FalešníkováSochy se zatím otáčet nebudou
Bílovice (Kk) - Od svého záměru otočit sousoší umístěné ve středu obce zatím upustili bílovičtí občané. "Sochy jsou otočeny obličeji ke kostelu a zámku. Naši předkové ovšem nepočítali s tím, že když vyrostou dvě lípy, které před sochy nasadili, sochy nepůjdou vidět a úplně zaniknou. Taková je současná situace a sochám můžete bez problémů pozorovat pouze záda," upřesnil starosta Bílovic František Janků. Sochy, které byly nedávno za třicet tisíc zrestaurovány s tím, že polovinu nákladů uhradili dva z místních podnikatelů a polovinu obec, se změny výhledu zatím ještě nedočkají. "S památkovým úřadem jsme se dohodli, že otočení soch provedeme až příští rok, kdy máme v plánu celkové nové architektonické řešení středu obce. Do té doby alespoň prořežeme lípy tak, aby se pohled na sochy odkryl," dodal závěrem starosta.Další velký podnik propouští
Veselí n/Mor (fal) - Mezi podniky, které jsou nuceny v současnosti redukovat počet svých zaměstnanců, se zařadily také Železárny Veselí, a. s. Podle našich informací při sestavování plánu výroby i počtu zaměstnanců pro rok 1999 podnik vycházel z objemu potvrzených zakázek z roku 1998. "Jejich skutečný počet v letošním roce ale měl za následek snížení objemu výroby, a tím nadbytečnost části zaměstnanců," objasnil pro DDS ředitel sekretariátu předsedy představenstva Železáren Veselí, a. s., Ladislav Bednařík. "Jestli chceme obstát v konkurenci, musíme se přiblížit cenám a produktivitou ostatním výrobcům. Proto jsme nuceni hledat možnosti snižování nákladů jak v technologiích, energetických a materiálových vstupech, tak, bohužel, i v redukci počtu pracovníků. K 6. 10. bylo v Železárnách zhruba 1100 pracovníků, ve výpovědi pak 157. Další vývoj se dá jen těžce předvídat," soudí Bednařík a dodává, že právě v těchto dnech probíhají jednání se zástupci odborové organizace a vedením Železáren Veselí, jejichž výsledkem by měly být návrhy na určitá řešení vedoucí ke zlepšení situace v podniku.Vláda nás chce zlikvidovat, tvrdí vinaři
Boršice - Sklizeň vinné révy je již téměř u konce, přesto vinaři nejsou spokojeni. Jednou z věcí, která je trápí, je dovoz levného vína. V loňském roce bylo do České republiky dovezeno celkem 486 300 hl vína, z toho 140 600 hl ze Španělska, které je největším dodavatelem. Více než čtvrtina veškerého vína k nám byla dovezena za průměrnou cenu 5,21 Kč/l. Během září až prosince 1998 bylo bílé víno ze Španělska dováženo pouze za 4,60 Kč/l a víno červené za průměrnou cenu 4,80 Kč/l. Uvedené dovozy ohrožují prodej českých a moravských vín, protože při uvedených cenách nemohou vínům ze Španělska konkurovat.
Zeptali jsme se tedy přímo na názor zdejších vinařů: "Na tuto situaci nelze mít jiný názor než záporný. Vůči vinohradnické obci je to největší podraz, kterého se mohla vláda dopustit. Konkurenci vyřadila vláda vlastně tím, že dovoz levných vín dovolila. Co se týče cen, nedala dovozu žádné zábrany, tím pádem vinařství nejen na Moravě, ale v celé České republice likviduje. Kvalita našich vín je přímo úměrná našim podmínkám a zvyklostem," řekl vinař z Boršic Antonín Hájek. Podle dalšího z vinařů Františka Dudeška, sklepmistra Agrosovínu Boršice, je kvalita španělského vína relativně dobrá, i když se na přání zákazníků víno značně upravuje cukrem a konzervuje tak, aby mohlo být plněno do tetrapakových obalů. "Shodou okolností jsem členem státní oceňovací komise, takže vína, která se sem dováží, oceňuji. Můžu tedy říci, že cena dovážených vín je každopádně proti našim vínům nižší. Hlavní důvod je ten, že Evropská unie dotuje 40 % zemědělství, tudíž i víno, a značně podporuje export. Nelze opomenout i tu skutečnost, že při dovozu vína je na faktuře napsána jiná cena za dopravu a jiná za víno. Producentovi je totiž úplně jedno, v jaké formě dostane peníze. Pro něj je důležité, že dostane například dvacet korun za litr. Vyúčtuje si tedy třeba pět korun za víno a patnáct korun za dopravu. Navíc se za uvedenou dopravu neplatí clo. Bohužel v tomto směru jsme jako producenti moravského vína dost biti. Ceny španělských vín nás tlačí dolů," upřesnil dále František Dudešek. Ministr zemědělství Jan Fencl se k tomuto problému na konci letošního září vyjádřil s tím, že oblast celní politiky a tarifů spadá do kompetence ministerstva financí, resp. Generálního ředitelství cel (GŘ). "Ministerstvo zemědělství proto vyzvalo GŘ cel ke spolupráci na řešení problematiky dovozů vína v balení do dvou litrů. Prokazování celních úniků v tomto případě je velmi komplikované, vzhledem k tomu, že dochází k manipulaci nákladů započítávaných do celní hodnoty (dopravné, pojistné...) a tyto náklady jsou hrazeny partnery ze Španělska. Z tohoto důvodu je nutné pro dořešení celé záležitosti zapojit do šetření celní orgány Španělska a celní orgány Evropské unie. Ukončení šetření se předpokládalo v I. čtvrtletí tohoto roku, bohužel podle informací 8. odboru GŘ cel španělské celní orgány i přes opakované urgence v této záležitosti nespolupracují," dodal Fencl.
Karin KuchtováSilničáři připravili plán zimní údržby
Uh. Hradiště (Kk) - Za účasti zástupců dopravního inspektorátu policie a okresního úřadu zpracovala Správa a údržba silnic v Uherském Hradišti plán zimní údržby. "Plán jsme již odeslali ke schválení ministerstvu dopravy, které by mělo do konce listopadu vydat schvalovací doložku," upřesnil ředitel Správy a údržby silnic Jiří Buchtík. I letos v zimě budou silničáři spolupracovat nejen s policií, ale také s ČSAD, technickými službami města, pojišťovnou a ochránci přírody Bílých Karpat. Solí se budou ošetřovat, tak jako vloni, silnice I. třídy. V případě mimořádné situace, kdy dojde ke zledovatění vozovek vlivem mrznoucího deště, je však přichystána smlouva se Správou CHKO o chemickém ošetření všech komunikací. Na silnicích II. třídy bude začátek a konec posypu označen. Připraveny jsou i sněhové tyče, které se pro zlepšení orientace při závějích a velkém spadu sněhu používají většinou na Mikulčině vrchu. "Bohužel se budeme potýkat i se starými vozidly, kterých máme v současné době deset," uzavřel Jiří Buchtík.Žháři jsou asi v módě
Tučapy (Kk) - Uherskohradišťští hasiči zaznamenali za poslední období několik případů požárů, které se shodují svým způsobem založení. V módě jsou totiž asi paliči neboli žháři. Celá série úmyslně založených požárů začala v obci Jankovice, kde v průběhu jednoho měsíce hořelo dvakrát. Poté následovala obec Jalubí, kde byl úmysl zapálit zcela jasný, neboť dveře domu byly polity hořlavou látkou. Úmyslně bylo zapáleno i začátkem minulého týdne osobní vozidlo v Prakšicích a den poté ve středu 20. října v ranních hodinách přístřešek v Tučapech. "Požár přístřešku na dřevo v areálu fary v Tučapech byl založen v ranních hodinách. Místní hasiči plameny zvládli sami a včas, takže nevznikla velká škoda. Co se týče úmyslně založených požárů, je pravdou, že se v poslední době nahromadily. Podle mého názoru jde ale spíše jen o shodu okolností," uvedl vyšetřovatel hasičů Petr Dvouletý.Vandalové byli chyceni při činu
Uh. Hradiště (fal) - Už poněkolikáté se sochy Pavla Opočenského na náměstí Míru staly předmětem útoků vandalů. Sedmnáctého října ve tři hodiny ráno však byli dva muži, kteří se pokoušeli jednu ze soch shodit, zadrženi Městskou policií v Uherském Hradišti.
"Protože se nejedná o první případ, zaměřily se naše hlídky zejména v nočních hodinách právě na okolí těchto soch," objasnil velitel Městské policie v Uherském Hradišti Jaroslav Ježo. "Podařilo se nám zajistit dva muže v podnapilém stavu, kteří se pokoušeli jednu ze soch shodit. Své jednání odůvodnili tím, že se jim sochy nelíbí, a proto je jedno, zdali stojí nebo leží." Podle dalších informací se jednalo o muže ve věku 33 a 35 let, jeden z nich má dokonce vysokoškolské vzdělání. "Protože se domníváme, že toto může být klasifikováno jako trestný čin výtržnictví, předali jsme celou věc Policii České republiky," dodal Ježo, a jak potvrdil i uherskohradišťský policejní mluvčí Jaroslav Krejčíř, policie šetří, zda se jedná o trestný čin, nebo jen přestupek, za který jim hrozí pokuta až do výše tisíc korun.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund