Číslo: 43
26.10.1998
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Letadlo bude očima a ušima pozemního doprovodu
Nový konkurz na místo ředitele
ODS jde do voleb razantně, ale pozitivně
Potřeby dětí nepatří k prioritám obce
Dívka z Uh. Hradiště získala titul MISS sympatie
Oslavy 80. výročí už zítra
Najednou nejsi unavený, furt běháš, nespíš, necítíš hlad,

Letadlo bude očima a ušima pozemního doprovodu
Kunovický Eurostar se stane hlavním hrdinou expedice TRANS-AFRICE AIR-GROUND EXPEDITION

Česko - jihoafrickou posádku čeká 28. prosince start. 20. října proběhl v Kunovicích křest letounu. - Foto: Michal Pavlásek
Kunovice - Z České republiky přes Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Turecko, Sýrii, Jordánsko, Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Jižní Jemen, Džibutsko, Etiopii, Keňu, Ugandu, Rwandu, Burundi, Tanzanii, Malawi, Zambii, Mosambik, Zimbabwe, Botswanu a Namibii až do Kapského Města v Jihoafrické republice odstartuje 28. prosince 1998 z letiště v Podhořanech expedice TRANS-AFRICA AIR-GROUND EXPEDITION. Plánovaný závěr expedice je stanoven na 31. března 1999. Že jde skutečně o ojedinělou akci, o tom svědčí skutečnost, že v rámci ní bude proveden dosud nerealizovaný dálkový přelet ultralehkého letadla doprovázeného terénním kamionem.
Kromě odvážné posádky, která během tříměsíčního putování překoná téměř 20.000 km, bude hlavním hrdinou expedice ultralehký letoun EV-97 Eurostar, jenž byl vyroben na zakázku společnosti Westo v letecké továrně Aerotechnik CZ podle studií Evektoru Kunovice. Právě díky speciální stolitrové nádrži bude moci letadlo překonávat najendou vzdálenosti přes 1000 kilometrů. Doprovodným expedičním kamionem bude Praga. Jde vlastně o jakousi Misi českých výrobků do Jihoafrické republiky, neboť veškerá dopravní technika je českého původu, upřesnil pojetí celé akce Richard Santus, první pilot a vedoucí expedice. Kromě něj bude realizační tým tvořit Louie Greeff, dobrodruh proslulý svým patnáctiměsíčním putováním v pustinách Kalahari a Okavanga, a jeho žena Francesca Swainston, která bude kromě funkce druhého pilota přímo v terénu prověřovat možnosti léčby AIDS a malárie homeopatiky. Je totiž uznávanou lékařkou v oblasti přírodní medicíny. Další lidé budou zajišťovat pozemní dopravu.
Prostřednictvím TV stanic a dalších mediálních partnerů bude moci denně odhadem až 90 milionů lidí sledovat práci expedice. O materiály získané Alexem Swainstonem, dalším členem posádky, projevila již dnes zájem společnost Nationale Geografic. Pojetí samotné expedice s ohledem na dálkový přelet ultralehkého letadla spolehlivě aspiruje na zápis do Guinessovy knihy rekordů. I s touto vidinou osmičlenný realizační tým složený ze zástupců České a Jihoafrické republiky počítá. Celkové náklady expedice jsou dnes odhadovány na více než 20 milionů korun.
Letadýlko Eurostar jsme vyvinuli v roce 1996, o rok později byl postaven první prototyp. Dnes je Eurostar zalétán, odzkoušen a zcerifikován. Letadlo, které poletí do Afriky má číslo 12, představil v krátkosti své dítko ředitel Evektoru Marian Mečiar. Ten vidí velkou šanci v prosazení se Eurostaru právě na africkém trhu.
Původní verze expedice byla sice orientována pouze na přelet letadla, ovšem vzhledem k náročnosti a bezpečnosti celé akce se nakonec rozrostla i na pozemskou část, i když, jak Louie Greeff poznamenává: Afrika je sice plná válek a nebezpečí, ale je v ní bezpečněji než třeba v Irsku. Díky možnostem vozu Praga, počítá realizační tým hned v první etapě s poněkud netradičním přesunem po železnici. Vždyť vlak v některých částech Afriky projede tak jednou za dvacet dní, trošku vtipkuje Santus. Letadlo by se mělo stát očima a ušima pozemního doprovodu. Jednotlivé etapy budou pak stanovovány podle možností, které vyplynou přímo na místě. Při čemž zeměmi, kde lze předpokládat vznik problémů, budou podle Richarda Santuse patrně Egypt, Sudán a Etiopie. Pragovka kromě přepravy nezbytné zásoby pohonných hmot pro letoun, poveze s sebou jakousi noclehárnu, kde budou nocovat jak pozemské, tak vzdušné posádky.
Cílem expedice je kromě překonání rekordu v přeletu i průzkum situace zdravotnictví v Africe, reklama eroplánu a kamionu a natočení filmového dokumentu. Patrně není nezanedbatelnou ani podpora české a jihoafrické diplomacie. Ostatně v cílovém městě čeká cestovatele přijetí zástupci prezidentské kanceláře Nelsona Mandely a generálního konzulátu ČR.
Slavnostní zálet a křest expedičního letadla se uskutečnil 20. října krátce po 13. hodině na letišti v Kunovicích.
M. MiškeříkováNový konkurz na místo ředitele
Uh. Hradiště (red) - Dne 22. 10. 1998 obdržel ředitel Školského úřadu Uherské Hradiště dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v němž mu bylo mimo jiné sděleno: ...ministerstvo zrušilo svůj původní plán vypsat na základě výsledku hodnocení práce Vašeho Školského úřadu konkurz a stanovilo, že budou provedeny plošně konkurzy na těch úřadech, jejichž ředitel je k 30. 9. 1998 ve funkci déle než 4 roky. Na základě tohoto dopisu je zrušeno původní vyhlášení konkurzu a vyhlašuje se nové konkurzní řízení. Podrobnosti se dočtete na straně 10.ODS jde do voleb razantně, ale pozitivně
Uh. Hradiště (red) - Před několika dny zveřejnila ODS jako první svůj volební program. Na několik otázek jsme se proto zeptali kandidáta číslo 1 Libora Karáska.

Představili jste svůj pohled na deset nejdůležitějších oblastí komunální politiky v našem městě, který z nich osobně považujete za nejvýznamnější?
Pokud bych měl odpovědět opravdu krátce, pak bych musel říci, že žádný. Jednotlivé kapitoly jsou si svým významem zcela rovnocenné. Jistě uznáte, že stejný význam pro obyvatele Uherského Hradiště má jak otázka bytové politiky, tak politiky zaměstnanosti, nebo dostupnost zdravotní péče. Všechny kapitoly Programu pro naše město tvoří rámec zcela nového moderního přístupu k řízení uherskohradišťské radnice. Jsme přesvědčeni, že hlavním a prvořadým úkolem volené samosprávy města je zajištění klidného a spokojeného života všem občanům. Podle našeho názoru se takovým občanem může stát pouze ten, kdo má stálé a perspektivní zaměstnání odpovídající své kvalifikaci, má se svou rodinou kde bydlet a ví, že jeho dětem, či příbuzným nehrozí na ulici nebezpečí v podobě nejrůznějších živlů. K úplné spokojenosti pak pouze zbývá zajištění odpovídající šíře v sektoru služeb, dostupné a kvalitní kulturní nabídky, vyhovující městská hromadná doprava, opravené komunikace, chodníky, dostatek sportovišť, a tak bych mohl pokračovat ještě velmi, velmi dlouho.

Myslím, že tomuto záměru ODS porozumí každý, jak toho všeho chcete však dosáhnout?
Velké rezervy vidíme ve zlepšení komunikace představitelů města a zástupců podnikatelské sféry. Musí konečně dojít ke koordinaci kroků radnice a velkých zaměstnavatelů. Musí dojít ke zlepšení spolupráce mezi Uherským Hradištěm, Kunovicemi a Starým Městem, a to jak při řešení investičních záměrů města, tak i otázek souvisejících například zajištění kvalitní a odpovídající dopravy. Musí také dojít ke zbourání mýtu, že pouze stát je schopen prostřednictvím svých pobídkových programů pozitivně ovlivňovat politiku zaměstnanosti. Toho, co se musí v nejbližším období udělat nebo vůbec začít dělat, je zkrátka hodně a my jsme na tento nelehký úkol připraveni.

Z vašich slov vyplývá, že program ODS myslí na každodenní a běžný život občana našeho města.
Samozřejmě. Pokud jsou naše názory vnímány právě takto, pak bych hodnotil několika měsíční úsilí kandidátů ODS jako skutečně úspěšné.

Na závěr mi dovolte ještě jednu otázku, která bude jistě zajímat většinu našich čtenářů. ODS zahájila svou volební kampaň ve srovnání s ostatními stranami opravdu razantně, nicméně zvolila pozitivní styl. Budete v takové kampani pokračovat i nadále?
Rozhodně ano. Program pro naše město vytváří podmínky pro dynamický rozvoj Uherského Hradiště a takový optimistický výhled si zaslouží pouze pozitivní, věcnou a nekonfrontační prezentaci.Potřeby dětí nepatří k prioritám obce
Ostr. Nová Ves - Nevyhovující podmínky výuky v přes sto let staré, vlhké škole, kde se vyučuje první stupeň, zapříčinily přemístění novoveských druháčků do prostor mateřské školky. I druhá budova školy, která se v obci nachází, volá po dalších a dalších opravách. Také školní družina, která je umístěna do malého domku o dvou místnostech s plesnivými zdmi a nedostatek dětských hřišť a koutků, nasvědčují tomu, že potřeby dětí v Ostrožské Nové Vsi, nejsou zdaleka v popředí zájmu. Že je tomu skutečně tak, potvrdil Dobrému dnu i starosta obce Josef Pavlačka: Vše se týká spolupráce zastupitelstva s občany obce. Když se něco dělá, tak o tom rozhodne zastupitelstvo. Pokud je to v rozpočtu a jsou na to peníze, tak se to udělá, pokud na to ty peníze nejsou, můžete si naplánovat cokoliv. Jsou věci, které třeba v té dané době byly priority, tak se udělaly. Bohužel vhodné podmínky pro výuku a trávení volného času dětí se do priorit obce již nevešly.
O tom jsem se, koneckonců, měla možnost přesvědčit sama. Jelikož bydlím v této obci a mám šestiletého syna, zajímala jsem se, zda se v blízkém okolí nachází hřiště, či dětský koutek, kde by si syn mohl s kamarády hrát. V Chylicích, části Ostrožské Nové Vsi, skutečně jedno fotbalové hřiště je. Děti mladšího věku však hra fotbalu příliš nezajímá a uvítaly by spíše hřiště s průlezkami, skluzavkou, pískovištěm či košem na házení. Jelikož jsem v celé obci žádné takové hřiště nenašla, navrhla jsem tedy (s manželem) obci vybudování tohoto hřiště na volném obecním pozemku poblíž našeho bydliště. Vše se jevilo jako reálné. Jak na základě domluvy s obecním úřadem, tak i dalších rodičů, kteří přislíbili, že ve svém volném čase se budou svojí prací na stavbě hřiště podílet, jsem začala kontaktovat sponzory, architekta a zajišťovat levné odkoupení skluzavek a průlezek. Moje snažení ale přišlo vniveč.
Jak jsem totiž později zjistila, bylo dohodnuto s místní firmou JOKOVA, že místo hřiště bude na tomto pozemku postaveno parkoviště. Také jsem zjistila, že skluzavka a průlezky již v obci jsou. A to už pěkně dlouho. V roce 1994 je totiž Ostrožské Nové Vsi darovala ředitelka Ústavu sociální péče pro mládež Na Bělince v Kunovicích, neboť je jejich postižené děti nemohly využít. Paradoxem je, že ačkoliv se tyto průlezky v obci nacházejí již čtyři roky, dosud nebyly zabudovány a zarostlé trávou leží nevyužity na opuštěném pozemku.
Pokud tedy starosta obce poukazuje na spolupráci občanů s obecním zastupitelstvem, po těchto a dalších zkušenostech bude dosaženo pouze toho, že občané již skutečně nebudou mít o tuto spolupráci zájem. Přesto Josef Pavlačka hodnotí spolupráci jak se školou, tak i se sportovci jako dobrou: Je zdánlivé, že se nic neděje, ale problémů je daleko více. Spolupráce se školou a sportovci je dobrá. Spolupracujeme také s mládeží a kulturou. Obec podporuje plavání, bruslení, kanoistiku i fotbalisty. Bohužel nejenom zástupci obce v Ostrožské Nové Vsi nechávají tyto problémy stranou, ale současně je zarážející, že i školský úřad a okresní hygienická stanice dělají, jakoby vše bylo v naprostém pořádku.
Karin KuchtováDívka z Uh. Hradiště získala titul MISS sympatie

Hradišťanka Petra Škrášková a nejsympatičtější dívka MISS Slovácko ď98. - Foto: Pavlásek
Strážnice (PA) - Ve finálovém večeru VIII. ročníku MISS Slovácko ď98 aneb show i pro dva, získala titul Miss sympatie jediná zástupkyně našeho okresu Petra Škrášková z Uh. Hradiště.
Do finálového kola postoupilo sedm dívek, které v sobotu soutěžily o letošní titul MISS Slovácko. Ten loňská vítězka Eva Machů z Bohuslavic u Zlína předala devatenáctileté Sylvě Talašové z Milovic. Vítězka obdržela kromě drobných cen také náhrdelník a zájezd na ostrov Korfu. V kategorii párů zvítězila dvojice Kamila Pantlíková a Oldřich Bystřický ze Žeravic. Očekávání svých příznivců a obdivovatelů nezklamala Petra Škrášková, která se může pyšnit titulem nejsympatičtější dívky. Se svým soutěžním partnerem Honzou Gajdošem z Velehradu podali vynikající výkon, který dovedli diváci v sále jak se patří ocenit.
Úroveň soutěžního večera rok od roku stoupá. To nám potvrdila i autorka pořadu Danuše Adamcová. Až na menší zvukové problémy se večer podařil a dobrý výběr hostů, kterými letos byli zpěvačka a tanečnice Světlana Nálepková a bublinkový mág Václav Strasser, dovedl uspokojit většinu publika. Nové nápady v choreografiích a jejich provedení ještě více oživilo soutěžní klání a znepříjemnilo rozhodování odborné porotě.
Soutěžní večer byl jako vždy rozdělen do tří disciplín. V té úvodní měli soutěžící ukázat, že se slovácká dívka ve světě neztratí. Další část tvořilo parodující ztvárnění profesní dvojice, které většina párů pojala opravdu originálně a většina z nich projevila i své skryté vlohy. Svým půvabem a šarmem mohly ještě rozhodování poroty dívky zvrátit ve svůj prospěch při závěrečné promenádě v plavkách.Oslavy 80. výročí už zítra
Uh. Hradiště (red) - Zítra, v úterý 27. října ve 14.00 hodin oslaví město spolu se Svazem bojovníků za svobodu 80. výročí vzniku samostatného Československa. U památníku na náměstí Komenského budou ve 14.20 položeny kytice a slavnostní projev přednese starosta města. Od 18.00 hodin proběhne slavnostní koncert k výročí vzniku Československa ve Františkánském klášteře - sloupové síni. Zahrají a české vlastenecké písně zazpívají Traxleři. Sraz účastníků oslav bude u vchodu do budovy Městského úřadu z Hradební ulice.Najednou nejsi unavený, furt běháš, nespíš, necítíš hlad,
říká ve své zpovědi sedmnáctiletý Karel, závislý na pervitinu
Slovácko - Za označením piko jsem si poprvé, někdy na střední škole, představil určitě něco zcela jiného než dnešní mutující populace. Ostatně dělí nás přeci jen několik let... Nicméně zatímco já jsem se rozplýval nad výsledky svého basketbalového klubu a snažil se co nejdéle nepodlehnout nikotinovému kouzlu, současná mládež ze sebe vysype hned několik synonym: pervitin, perník, péčko, piko...
Karel, sedmnáctiletý černovlasý jinoch s kukučem plným ideálů, žijící v jednom malém městě hradišťského okresu, jede v péčku již nějakou dobu. A ví své: V patnácti jsem kouřil travku a s klukama jsme se pokoušeli sehnat trochu hašiše. Jenže ten nebyl, tak kámoš přinesl piko. Dali jsme si a byla pohoda. Bylo mi nabízeno, abych vyzkoušel nejen šňupání, ale dávku si šlehnout. A pak jsem do toho vlítnul... roztáčí Karel spirálu svého životního příběhu. Stav, do kterého se podle Karla díky jednomu šlehnutí dostáváš, moc nestojí. Nemusíš ani krást, stačí, když ti občas něco dají rodiče. Od kamarádů si třeba půjčíš knihy, doma řekneš, žes je koupil a rodiče rádi na takovou osvětu přispějí. Nebo je tu Úřad práce a tam velká šance získat podporu...
Je to neopakovatelný pocit, pro který se člověk odváží vyzkoušet i vnitrožilní konzumaci? Jak natáhneš trošku krve do stříkačky, rozleje se v ní jako vodovka v kelímku. Skvělej pocit, podle Karla. Potom to tam pustíš. Najenou nejsi unavený, furt běháš, nespíš, necítíš hlad, máš přehled a všechno stíháš, skoro se zasní mladý muž. Pak to ale pomalu začne stíhat tebe, ušklíbne se sarkasticky.
Psychické paranoidní stavy, které pervitin vyvolává, se skutečně nazývají stihy. Závislost na pervitinu je čistě psychická, na rozdíl od jiných drog. Jednoduše řečeno, na perník máte strašlivou chuť, kterou zpravidla nepřekonáte a na heroin si zvyknete velmi snadno. Vaše tělo a abstinenční příznaky jsou velmi trýznivé a bolestivě, pokračuje ve vyprávění Karel. Brzy jsem začal mít pocit, že mě naši sledujou, poslouchají moje telefony. O řidičích na křižovatce jsem byl přesvědčen, že mě sledují ve zpětných zrcátkách... O letních prázninách měl karel podle svých slov úlet jako svině. Najednou se mu v samošce zdálo, že po něm jdou a tak rychle spolknul dvě obálky s fetem, aby jej u něj nenašli.
Při otázce, jak jde dohromady sex a perník, Karel otře ústa a bez rozmyšlení opoví: Co se sexu týče, jsi pořádně nastřelený, ani ti nebrnkne. Ale na dojezdu bys dokázal bušit celou noc. Nutno podotknout, že ještě před rokem Karel s žádnou dívkou nechodil. Nemělo to prý cenu. Nyní, jak sám říká, klopýtne o nějakou, přičemž možnost nebezpečí nakažení se HIV bere tak napůl.
Karel nevidí v životě jinou možnost realizace než tu, kterou mu předestřela naše společnost. Karel tvrdí, že mu na jeho fetování rodiče dosud nepřišli.
Jestli ale můžu dodat něco chytrýho, povídá Karel, tak snad, že se sice říká: kdo nezkusil, neví, ale v tomto případě je fakt lepší nevědět. Po této větě odchází... a prý to musí mít.
Pro ty, co se zpověď stala okamžikem rozhodnutí, nyní poradím. Odvykací centrum pro mládež od 15 do 19 let v Řevnicích u Prahy pracuje pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od května loňského roku. Pobyty jsou osminedělní a klienti se musí striktně držet denního režimu. Vycházky jsou zakázány, návštěvy jsou povoleny pouze rodičům, a to jen jednou týdně. Součástí odvykacího procesu jsou jak skupinové terapie, tak i fyzicky náročné akce za dohledu zkušeného terapeuta. Chlapci bydlí samozřejmě odděleně od dívek. Za den zaplatíte 65 korun. Přijatelná cena, když uvážíte, že za jednu dávku v regionu zaplatíte od 50 do 250 korun a její účinek trvá všeho všudy patnáct minut...
Zaznamenal Meerwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund