Číslo: 44
03.11.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Děti z kunovického ústavu dostaly milion
Voda bude v termínu
Půjčky města nově
Burza škol okresu
Trafostanice věcí neveřejnou
Oslavy měst
Grebeníček v listopadu
Republika měla narozeniny

Děti z kunovického ústavu dostaly milion
Lichtenštejnské knížectví uspořádalo pro Bělinku dobročinnou sbírku

Eva Finger s manželem a starostou Demlem (v pozadí páter Holeček) - Foto: JiV
Kunovice - Ještě ve čtvrtek ráno 30.10. nevěděla vedoucí ústavu sociální péče pro mládež Eva Kyseláková žádné podrobnosti k tomu, že by jejich ústav měl ten den dostat jeden milion korun. Toto zařízení, které vzniklo na místě bývalé školky, je s celoročním provozem. Děti zde byly přemístěny ze Stojanova na Velehradě poté, co byl objekt vrácen církvi. Je zde umístěno šedesát pět mentálně postižených dětí s kombinovanými vadami. Pouze třináct dětí je výchovných, ostatní mají těžké poškození. O některé děti jejich rodiče nejeví žádný zájem a o některé by nebylo možné se ani doma postarat. Vedoucí ústavu Eva Kyseláková už ví, jak účelně naložit s milionem korun: Musí se opravit prostor kotelny, pak podlahy v přízemí, malby, nátěry. A pokud nám peníze zbudou, dokoupíme vybavení, třeba invalidní vozíky. Opravy probíhají za plného provozu a ani z těch následujících nemá vedoucí obavy, protože personál je zkušený a dokáže si poradit s každou situací.
O to, že tuto vysokou částku dostane právě ústav v Kunovicích, se zasloužila Eva Finger. Tato žena, původem Češka, již třicet let žije v Lichtenštejnsku a má velmi blízké vztahy se dvorem. Diplomatické neshody mezi zeměmi ji nijak neovlivňují. Jelikož považuje stále za svůj domov Moravu, kterou, jak několikrát zdůraznila, miluje. Jakmile slyšela o záplavách, neváhala a začala podnikat akce na pomoc. Tak se také stalo, že se jí podařilo ve spolupráci s Lichtenštejnským červeným křížem vybrat vysokou částku od poměrně malého počtu obyvatel. Spojila se proto s předsedou HSMS Lubomírem Králem, který pak vytipoval místa na Moravě, kam by pomoc bylo zapotřebí směřovat. Lichtenštejnové, kteří žili na jižní Moravě po sedm set let, se objevují také v dějinách Kunovic, což bylo pro Evu Finger rozhodujícím momentem. Přijela proto do Kunovic již dříve, aby ústav osobně navštívila. K pomoci, kterou Lichtenštejnské knížectví poskytlo, říká:
Pan prezident Havel mě vyzval osobním dopisem, abych pomohla své rodné zemi a já jsem tedy založila nadaci. Beru to za samozřejmost, své zemi pomoci. Šlo nám o to, abychom pomohli speciálně dětem. Hlavně těm, které jsou postiženy nejvíce. Když jsem přišla do Kunovic, byla jsem velmi překvapená. Jednak tím, jak těžce jsou děti postiženy. Příjemné pak bylo pro mne zjištění, jak to tady paní vedoucí s vrchní sestrou vedou.
Sama Eva Finger klade důraz na to, aby se manželky politiků věnovaly charitativní činnosti a posilovaly sociální cítění v lidech. Zdůraznila také, že děti, které jsou postižené, mají obvykle talent a instinkt v jiném oboru. A třeba jejich obrázky jsou ve světě vyhledávány a vysoce ceněny. Ocenila rovněž, že děti mají v Bělince pocit domova a jistoty, které jsou pro ně velmi důležité. Na závěr své návštěvy se Eva Finger zavázala, že se o domov bude i nadále starat, a nejen finančně.
Starosta Deml Evě Finger poděkoval za zájem, který kunovickému ústavu věnovala. Celé akce se zúčastnil rovněž hradišťský starosta Šupka, přítomni byli i zástupci obecního úřadu Kunovic, ředitelství Okresního ústavu sociálních služeb, pod které Bělinka spadá. S Fingerovými přijel také páter František Holeček, který se na Moravě stará o knížecí hrobku a dokázal o tomto starobylém rodu velmi poutavě vyprávět. Setkání bylo završeno návštěvou dětí na odděleních.
Jindra VáverkováVoda bude v termínu
Břestek (Kk) - Zavedení dlouho očekávaného vodovodu na Chabaně, kde lidé stále zápasí s nedostatkem vody, překonává první problémy. Dle slov starosty Břestku Krušiny jsou potíže s penězi. Dotaci jsme sice dostali, ale problém je v tom, že tyto peníze budeme mít až na základě zaplacených faktur, řekl Krušina. V současné době se tak obec dostala do situace, kdy je nucena vše platit z vlastního skromného rozpočtu, z tohoto však již vyčerpala jeden milion korun. Komerční úvěr si však obec dovolit nemůže. Byla nám poskytnuta dotace ve výši 1.950.000,-Kč. Tyto finance musíme všechny vyúčtovat do 14 dnů a peníze zaplatit. To je trošku problém, ale podnikáme kroky, aby bylo vše v pořádku a hodláme dotaci proinvestovat do konce letošního roku. Termín vybudování vodovodu na Chabaně, stanovený na konec června roku příštího, bude dodržen, dodal na závěr břestecký starosta.Půjčky města nově
Uh. Hradiště (VaMP) - Rozhodnutí o změně obecně závazné vyhlášky O vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami přijala městská rada. Tato novela by měla umožnit ručit na poskytnutý úvěr kromě ručitelů fyzických osob také ručením nemovitostí, vysvětluje konkrétní opatření Rochovanský. Navíc úvěr mohl být poskytnut na hrazení nákladů spojených s povodňovou úpravou do výše šedesáti procent celkových nákladů. Podíl navrhujeme zvýšit na osmdesát procent, uvedl Rochovanský. Zda k této úpravě dojde, o tom rozhodne nejbližší zasedání městského zastupitelstva svolané na 4. listopadu 1997 od 15.00 hodin do malého sálu Klubu kultury. O půjčky z bytového fondu je možné stále žádat, přihlášky jsou k dispozici na finančním oddělení ekonomického odboru. Prozatím se ale o poskytnutí této půjčky mnoho lidí nepřihlásilo.
Zájem ze strany občanů je zatím velice slabý. Vzhledem k blížící se zimě asi lidé nemají zájem v domě něco dělat, řekl tajemník města. Podle odhadu města by se zájem o půjčky měl zvýšit v příštím roce. Taky očekáváme, že jedním z velkých žadatelů o půjčku bude stavební bytové družstvo Slovácko, připustil Rochovanský.Burza škol okresu
Uh. Hradiště (red) - Vybrat si vhodné povolání, zvolit správnou střední školu, je problém, který musí každoročně řešit všichni žáci 9. tříd základních škol. Jak ukazují loňské zkušenosti, Burza středních škol může jim i jejich rodičům toto rozhodnutí usnadnit. Letošní ročník Burzy proběhne ve dnech 17. a 18. listopadu ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti. pro veřejnost bude otevřena v pondělí od 10.00 h do 18.00 h, v úterý od 8.00 h do 18.00 h. Na Burze se budou prezentovat téměř všechny střední školy, tj. gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště našeho okresu. Rodičům, žákům základních škol a výchovným poradcům budou k dispozici letáky a brožury o školách, videozáznamy, ukázky výsledků praktické výuky. Zástupci jednotlivých škol rovněž zodpoví jejich případné dotazy týkající se studia. Akci připravuje Školský úřad v Uherském Hradišti ve spolupráci s Úřadem práce.Trafostanice věcí neveřejnou

Čtvrteční jednání u trafostanice... - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Jak jsme již v minulém čísle psali, rozhodla se Jihomoravská energetika postavit trafostanici v těsné blízkosti panelového domu v ulici Františkánská. Rovněž před týdnem k celému problému uvedl tajemník města František Rochovanský: Stalo se tak bez stavebního povolení. Protože se ke stavbě, kdy mnozí lidé, zvláště pak ti, kteří bydlí ve zmíněném domě a cítí se trafostanicí ohrženi, staví záporně, svolala energetika na čtvrtek 30. října jednání. To, za účasti všech zainteresovaných, kteří byli obesláni doporučeným dopisem, probíhalo od 8.30 hodin u trafostanice.
A jak už to u podobných jednáních (kdy je, dovolím si tvrdit, předem znám výsledek - pozn. red.) bývá, nepřišli ti nejkompetentnější. I když se k celé záležitosti měl vyjadřovat, nepřišel zástupce Městského úřadu (majitel pozemku). Rovněž chyběl odborník z Okresního úřadu - referátu vnitřní správy (majitel sousedního pozemku) a mnozí další, i když v seznamu pozvaných nechyběli. Naopak jako přebytečný se při jednání hned od začátku pro zástupce Jihomoravské energetiky a stavebního úřadu města stal zástupce týdeníku Dobrý den, Slovácko.
Město se před časem nechalo slyšet, že hodlá energetiku pokutovat a poručilo po dobu projednávání celé záležitosti stavbu přerušit. Podmínkou bylo kladné vyjádření zainteresovaných orgánů státní moci. I proto lze svolané jednání posuzovat za lacině napsanou divadelní hru, protože z citovaných orgánů státní moci, které se zúčastnily, byl stavební úřad a pochopitelně i energetika pro. A lidé, kterým bude trafostanice přikrášlovat výhled z oken, asi nakonec utřou... Nebo ne? To už jsme se bohužel nedověděli, protože jsme museli jednání opustit s tím, že nám bližší informace poskytne mluvčí. Na náš dotaz který, prý ten městský. Ale bohužel, ani ten se na čtvrteční jednání nedostavil. Možná příště...
M. MiškeříkováOslavy měst
St. Město, Kunovice (VaMP, JiV) V pondělí 3. listopadu 1997 proběhnou na obou místech, v tu dobu již městech, oslavy předání statutu města. Ve Starém Městě bude v čase od 17 do 19 hodin vyhrávat na prostranství před tamním městským úřadem Staroměstská dechovka (bývalá Zevesanka). Do 19.00 hodin se pak očekává příjezd starosty města Slavíka a jeho zástupce z Parlamentu ČR. V 19 hodin propukne u Zemědělské a rodinné školy ohňostroj. Podle neoficiálních informací budou obě nová města - Staré Město i Kunovice na dálku soutěžit, který ohňostroj bude větší a velkolepější.
Kunovice očekávají příjezd starosty Demla malinko později. Než přijede, bude na náměstí Svobody vyhrávat dechová hudba, pro hladové bude přichystáno teplé občerstvení a vyvrcholením se stane, stejně jako ve Starém Městě ohňostroj. Který bude větší, si budou muset občané vysledovat sami, konstatoval Jiří Deml.Grebeníček v listopadu
Uh. Hradiště (Kk) - Již k druhému hlavnímu líčení se třemi vyšetřovateli StB Aloisem Grebeníčkem, Ludvíkem Hlavačkou a Vladimírem Zavadilíkem, obžalovaných z trestného činu ublížení na zdraví, kterého se dopustili mučením a týráním politických vězňů, dojde tento měsíc. Zajistit účast obžalovaných u hlavního líčení však nebude jednoduché, neboť tito jsou již ve vysokém věku. Obžalovaný Grebeníček, dle tvrzení lékaře trpí ischemickou chorobou srdeční a rovněž tak Hlavačka má doporučen klid na lůžku. Jak potvrdila JUDr. Veselá, stále probíhá zjišťování zdravotního stavu všech obžalovaných a zajišťování dalších lékařských zpráv.Republika měla narozeniny
Uh. Hradiště (JiV) - V předvečer 79. výročí vzniku Československa byly položeny kytice k pamětní desce na náměstí Komenského. Aktu se zúčastnili přednosta Okresního úřadu Ivan Palacký, zástupci Městského úřadu v čele se starostou Šupkou, zástupci Svazu bojovníků za svobodu a další hosté. Krátký pietní akt proběhl za účasti několika desítek lidí. 28. října v l0.00 hodin pak podobná akce proběhla v budově Slováckého divadla u pamětní desky věnované padlým bojovníkům Sokola, která je umístěna ve foyer divadla.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund