Číslo: 44
02.11.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


O tunelování ve staroměstském cukrovaru prý nejde
Němec, kterého zavalilo šest tun skla, může mluvit o zázraku
Město si připomenulo vznik samostatného státu
Dluh je 1,3 milionu
Zanedbaný sad bude mít nového majitele
Upozornění klientům České spořitelny
Mamuti žili také v Jarošově
O ruské paštiky není zájem
Chodci často vědomě riskují

O tunelování ve staroměstském cukrovaru prý nejde
Lidé se obrátili o pomoc ke starostovi města, mají strach z blížící se zimy

Řepná kampaň se ve Starém Městě stala historií.Nad cukrovarem visí mrak nejistoty... - Foto: VaMP
St. Město - V letošním roce se cukr v našem okrese vařit nebude. Rozhodla o tom patová situace v cukrovaru ve Starém Městě, který se v závěru letošního roku ocitl nad propastí likvidace. A to ještě v roce 1997, kdy se jeho majitelem prostřednictvím konkurzu stala společnost Comsug, s.r.o. Uherské Hradiště, a dokonce ještě pár dnů před začátkem letošní kampaně se zaměstnancům a obchodním partnerům cukrovaru dostávalo slibů, že cukrovarnická výroba bude zachována. Přetrvávající problémy, zapříčiněné velkou konkurencí cukrovarů na tuzemském trhu a ne příliš dobrým hospodařením, však daly narůst velkým dluhům, jež Comsug vůči svým věřitelům - pěstitelům cukrovky a bankám měl a má. Za situace, kdy dva roky prodáváme cukr za cenu nižší než výrobní náklady, nebylo možné společnost udržet, upřesnil pro Dobrý den, Slovácko Josef Vacula, ředitel Comsugu. Vedení společnosti se tedy mělo rozhodnout: buď vyhlásit bankrot nebo najít jinou společnost, která by měla peníze pro další existenci cukrovaru.
Už půl roku jednáme se zahraničním partnerem, který má o koupi cukrovaru zájem. Ale to není jako koupit deset rohlíků, poznamenal Vacula.
O nedobrém stavu, ve kterém se společnost Comsug nachází, vypovídá i fakt, že dluží vysoké částky v placení pojistného svých zaměstnanců, hovoří se o částkách řádově ve stovkách tisíc. K tomu byla v poslední době vyplácena pouze záloha na mzdy zaměstnanců společnosti, která má problémy i s úhradou ostatních nezbytných provozních nákladů.
S ohledem na velmi tíživou finanční situaci byla nedávno ustavena společnost Barborka, zaregistrovaná v obchodním rejstříku 11. srpna 1998. Nemá právě Barborka převzít pohledávky Comsugu a tím, jak je dnes v oblibě užíváno, vytunelovat staroměstský cukrovar? Ne, rozhodně odmítl podobné spekulace Josef Vacula. Barborka by měla odkoupit stálá aktiva cukrovaru, jimiž jsou nemovitosti a technologie a z výnosu prodeje Comsug uhradí své závazky.
Posledním hřebíčkem do rakve byl dopis z Jihomoravské energetiky, upozorňující na odpojení elektrického proudu od 26. října 1998. Za této situace nemělo význam držet lidi v cukrovaru, a proto jsme od téhož data vyhlásili celozávodní dovolenou, komentuje poslední událost ředitel Comsugu. Ovšem mnozí zaměstnanci hovoří o výpovědích...
V souvislosti s cukrovarem se mluví i o státní dotaci ve výši téměř miliardy korun na postavení vlastního energetického zdroje. Ale podmínkou pro získání financí od státu bylo, abychom z vlastních prostředků shromáždili třicet procent této částky, zdůvodňuje Vacula, proč nakonec peníze stát neuvolnil. O Turbínu, jak se celý projekt zpracovaný brněnskou energetickou firmou jmenoval, byl skutečně zájem. Co chybělo, byly peníze...
Součástí staroměstského cukrovaru je kromě výrobních provozoven i ubytovna pro zhruba padesát lidí, najímaných především pro práci během řepné kampaně. K cukrovaru dále patří i dva domy, které v současnosti užívá celkem jedenáct rodin. Právě obyvatelé domů se v této svízelné situaci rozhodli obrátit na starostu Starého Města Františka Slavíka o pomoc. Pokud by nám mohlo město pomoci finančně, bylo by to jistě bezvadné. Pokud pomůže radou, budeme taky moc rádi, uvedl pro Dobrý den, Slovácko jeden z nich. Podle něj by situace kolem bydlení mohla zajímat i hygienu, protože byty se už nějaký čas s ohledem na krizi, do které se cukrovar dostal, stávají neobyvatelnými. Když se nám nepodaří rychle něco udělat, zmrznem, shodli se nájemníci.
Jednání o prodeji cukrovaru budou pokračovat 4. listopadu 1998 v Brně.
M. MiškeříkováNěmec, kterého zavalilo šest tun skla, může mluvit o zázraku
Staré Město - Podobné případy končívají smrtí, hodnotí nedávnou dramatickou událost vedoucí firmy FARAO ve Starém Městě. V prostoru této firmy, která se zabývá výrobou akvárií, došlo při odjišťování a chystání vykládky zásilky skla z německého kamionu k pohybu šesti tun skleněných tabulí, které následně přimáčkly jednoho z německých pracovníků. Osmatřicetiletý Němec, jenž chystal náklad k vyložení, přestřihnul zajišťovací kovové popruhy, což zapříčinilo následný pohyb skleněných tabulí. Šlo o běžný postup, kdy dojede kamion se sklem, řidiči kamionu jsou povinni tento náklad nachystat k vykládce a předat ho. Čtyřiadvacetitunový náklad skla, který kamion veze, je zajištěn, přičemž řidiči mají povinnost jej odjistit a předat k vykládce. Při tomto odjištění došlo k uvedenému neštěstí a tabule začaly postupně padat na jednoho z německých přepravců. Náš pracovník, který tam stál, se pokusil tomuto zabránit, ale zkuste zadržet šest tun skla! popisuje další sled dramatu zástupce firmy FARAO.
Sklo protrhlo bočnici kamionu a německý pracovník spadl jeho vahou na zajišťovací rameno jeřábu. Řidič tak zůstal v půl pase přimáčknutý na kamionu a na rameni jeřábu. Naštěstí tam zůstalo trochu místa, hrozilo však, že se sklo vysype. Střepy z těchto tabulí jsou ostré jako břitva a mohly by ho rozřezat na kusy, upřesnil vedoucí. Němce zavaleného sklem vyprošťovali přivolaní uherskohradišťští hasiči. Situace byla dost složitá, protože jeřáb, co byl na místě, nešel použít, neboť o něj byla opřená jedna paleta se sklem. Naše jednotka v první řadě musela nadlehčit palety nafukovacími vaky, poté se pomocí jeřábu začaly palety nadzvedávat. Hrozilo především nebezpečí, že pokud by jeřáb příliš zabral, tak by se sklo rozlámalo a desetimilimetrové střepy by Němce rozřezaly. Celá akce trvala od 13.40 do 15.00 hodin, kdy byl muž vyproštěn. Jelikož hrozilo nebezpečí roztříštění skla, nebylo vhodné nic uspěchat.
Měl štěstí, že mu sklo přistálo pouze na nohách. Tělo řidiče bylo vlastně odmrštěno, takže visel z ložného prostoru auta. Kdyby ho to přimáčklo na těle, asi by neměl velkou šanci na přežití, uvedl k nevšednímu zásahu jeden z hasičů. Německý pracovník, který utrpěl poškození pánve a značné pohmoždění svalů a vazů dolních končetin, byl po ošetření ve zdejší nemocnici letecky dopraven do své země. Lékaři jsou toho názoru, že po rehabilitaci bude chodit a zranění nezanechá žádné následky. Český řidič, který se snažil zabránit padání skla, přišel o poslední článek prstu levé ruky.
Karin KuchtováMěsto si připomenulo vznik samostatného státu
Uh. Hradiště (VaMP) - Svaz bojovníků za svobodu spolu se zástupci politických stran, okresní vojenské správy, okresního a městského úřadu, skauti, školáci, stejně jako dříve narození občané města si v úterý 27. října připomenuli 80. výročí vzniku samostatného Československa. U památníku na náměstí Komenského přesně ve 14 hodin a 20 minut nejdříve položila kytici Božena Tvrdíková, zástupkyně hradišťského starosty, poté přednosta okresu Ivan Palacký, po němž se památce hrdinů poklonily i ostatní zúčastněné delegace, které přinášely kytice převážně rudých růží. Výjimkou byla ODS, jejíž růže měly barvu trikolóry, a komunisté dali přednost liliím.
Ve slavnostním projevu se starosta města Ladislav Šupka mimo jiné zamyslel nad skutečností, že nebylo mnoho příležitostí, kdy se výročí samostatné republiky skutečně slavilo, a přitom ...28. říjen 1918 je nejvýznamnějším mezníkem v historii. Poprvé od 17. století mohl náš národ navázat na tradice a hodnoty, které jej předurčovaly býti nejgramotnějším národem v Evropě.
Vznik samostatného Československa, jenž byl posledním momentem rozpadu rakousko-uherské monarchie, měl svůj průběh i v našem městě. Podle zápisů v městské kronice přišla zpráva o vzniku samostatného státu do Hradiště telegraficky na třech arších. Františka Beneše, tehdejšího starostu města, zastihla v mařatických vinohradech. Psalo se pondělí, 28. října 1918. Oslavy v Uherském Hradišti probíhaly od ranních hodin. Vojáci v kasárnách nahrazovali rakouské kokardy trikolórou, píše se mimo jiné v kronice. Zatímco v době od 28. do 31. října 1918 byla v celém státě převedena moc do rukou národních výborů, o pár dní později, 3. listopadu 1918 je oficiálně ustaven Národní výbor v Uherském Hradišti. Ten převzal dohled nad poštou, nádražím a nemocnicí. Jen vojenskou posádku se převzít nepodařilo, neboť vojáci se z radosti nad posledními událostmi rozjeli do svých domovů...
Současníci roku 1918 by zřejmě byli podiveni nad změnami, kterými naše město prošlo do dneška, konstatoval závěrem starosta. Zároveň by se podivili, jak málo se dnes mluví o vlasti a lásce k ní...
Oslavy samostatnosti završil koncert ve sloupové síni Františkánského kostela, kde zazněly české vlastenecké písně v podání skupiny Traxleři.Dluh je 1,3 milionu
Uh. Hradiště (VaMP) - Město v současnosti eviduje celkem 83 dlužníky za nájemné v městských bytech. Dlužná částka pak dosahuje výše 1,3 milionů korun. Dosud jsme příliš tolerantně přistupovali k neplatičům a k podmínkám, za kterých byla jejich jména uveřejňována v městském Zpravodaji, uvedla k problému místostarostka Božena Tvrdíková. Dnes podle vnitřního usnesení městského zastupitelstva budou dlužníci publikováni již za tříměsíční neplacení (dosud 6 měsíců). Z 83 dlužníků je přitom 25 těch, u kterých již proběhl soud a čeká je exekuce, dalších 30 žalob již město podalo a u 4 neplatičů běží lhůty nezbytné pro zahájení vystěhování. Někteří z neplatičů by mohli nakonec zaplatit, netají očekávání města spojené se zveřejněním seznamu neplatičů místostarostka.Zanedbaný sad bude mít nového majitele
Kunovice (Kk) - Dvouapůl hektarový ovocný sad, který se nachází naproti LETu v Kunovicích, je v katastrofálním stavu. Již od roku 1993, kdy si jej od Pozemkového fondu pronajal soukromý zemědělec Pavel Beránek, tento nejenže se o sto třicet jabloní a deset třešní nestará, ale zároveň za pozemek neplatí a nepřebírá poštu. Jak jsme se dozvěděli, žije soukromý zemědělec v nevyhovujících podmínkách přímo ve zchátralém domku, který se v sadě nachází. Zeptali jsme se proto zaměstnankyně Pozemkového fondu Uherské Hradiště, proč dojde k výpovědi tohoto soukromého podnikatele až po pěti letech jeho chabé péče o sad. Tyto informace vám nemohu poskytnout, pravda je však taková, že sad bude v brzké době pronajat novému zájemci.Upozornění klientům České spořitelny
Uh. Hradiště (red) - Klientům České spořitelny, a.s. oznamujeme, že v pátek dne 6. listopadu 1998 budou všechny úřadovny na okrese (místní pobočky i okresní pobočka v Uherském Hradišti, pracoviště na Masarykově náměstí i na Dvořákově ulici) otevřeny pouze do 12.00 hodin.Mamuti žili také v Jarošově
Jarošov (VaMP) - V létě 1999 by v městské části Jarošov měl proběhnout výzkum zaměřený na odkrytí a důkladné zpracování drobné stanice lovců mamutů. Předpokládají se nálezy několika set artefaktů štípané kamenné industrie, zlomky kostí lovené zvěře, úlomky barviva atd., poodohalil trochu z tajemna Petr Škrdla z Archeologického ústavu v Brně. Cílem výzkumu je získat dokumentaci případných sídelních struktur, kterými jsou např. ohniště a obydlí, získání materiálů pro dataci lokality radiokarbonovou metodou, vyhodnocení druhového zastoupení lovené zvěře a stanovení celkového charakteru lokality.
O připravovaném archeologickém výzkumu budeme své čtenáře blíže informovat v příštím čísle našeho týdeníku.O ruské paštiky není zájem
Babice (red) - Na sto padesát tun paštik a dalších výrobků určených na ruský trh leží ladem ve skladech babické firmy Hamé. Vzhledem k současné ruské krizi totiž výrobky nenacházejí odbytiště. Paštiky však není možno prodat ani na českém trhu, protože mají etikety v ruštině. Tuto situaci bude Hamé řešit postupným vyvážením do Ruska a prodejem těchto výrobků za nižší ceny. Jelikož konzervárny prodávaly za předem garantované platby, nebudou jim ruské firmy nic dlužit.Chodci často vědomě riskují
Uh. Hradiště (Kk) - Přecházení čtyřproudové vozovky na červené světlo či mimo přechod jsou časté příčiny sražení chodců vozidlem v úseku autobusového nádraží až po Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Důkazem tohoto neukázněného chování je nedávný případ chodkyně (1982), která přecházela vozovku na světelné křižovatce s Vodní ulicí u Slováckého divadla. Podle šetření nepočkala dívka na zelené světlo semaforu a při přecházení ji zrcátkem zachytilo projíždějící dodávkové vozidlo.
Naštěstí došlo pouze k drobnému poranění chodkyně. V okolí divadla jsou však podobné nehody poměrně časté. Chodci přechází mimo přechod. Aby byl v minulosti problém s přecházením chodců v těchto místě vyřešen, byla vybudována světelně řízená křižovatka. Pokud tedy chtějí chodci bezpečně přejít, měli by využít přechodu určeného k tomuto účelu. Chování neukázněných chodců, kteří přechází vozovku mimo přechod, policie zabránit nemůže. Měli by si ale uvědomit, že tak činí na své vlastní nebezpečí. Chodci se musí rozhodnout, buď si kousek zajdou a přejdou bezpečně, nebo budou riskovat a přecházet přes čtyři jízdní pruhy za normálního provozu. O vybudování dalšího přechodu pro chodce v těchto místech se neuvažuje, upřesnil vedoucí dopravního inspektorátu.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund