Číslo: 46
17.11.1997
Článků: 49

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ryby hynuly v důsledku organického znečištění
Za alkohol tvrdý postih
Problémové úseky přednostně
Kangoo víkend
Chybějí pravidla hry
Dojde k vylidnění pohraničí?
Na Králově mají i Koně roku 1997

Ryby hynuly v důsledku organického znečištění
Viník prozatím nebyl zjištěn - na výsledky šetření se čeká

Pracovníci Okresní veterinární správy při odlovu mrtvých ryb v řece Moravě - Foto: JiV
Uh. Hradiště - V posledních letech bylo možno na březích Moravy pozorovat rybáře, kteří si zvykli chodit na ryby právě k Moravě. Toto bylo možné jen díky tomu, že čistota vody se v výrazně zlepšila. Že tomu tak nemusí být napořád, nás přesvědčila pondělní havárie. Hrázný ve Spytihněvi si z neděle na pondělí po půlnoci všiml, že se na hladině Moravy objevují mrtvé ryby. Po celé následující dopoledne bylo vidět na celém toku úseku Morava lO, což je devítikilometrový úsek od jezu Spytihněv po vtok Baťova kanálu v Uh. Hradišti, mrtvé ryby a hejna bílé ryby, která lapala u hladiny po kyslíku. Hned dopoledne se u břehu objevili také pracovníci Okresní veterinární správy, kteří odebrali vzorky uhynulých ryb a také vzorky vody. Správcem toku je Povodí Moravy, které po dohodě s Okresní hygienickou stanicí taktéž odebralo vzorky vody. Následné zjišťování kdo nebo co zavinilo kyslíkový deficit nebylo jednoduché.
Přestože tiskem proběhla zpráva o tom, že znečišťovatelem je kroměřížská čistírna odpadních vod, nebylo toto nijak prokázáno. Na dotaz na odboru životního prostředí Okresního úřadu Kroměříž nám Ing. Postava odpověděl: Úhyn ryb byl zjištěn v Napajedlích a u nás až po hranice okresu nebyl žádný úhyn pozorován. Byla provedena dvoudenní odstávka naší čističky, ale ta proběhla v termínu od 5. do 7. 11. Plný chod čistírny byl sedmého večer obnoven. Ve vzorcích, které byly k dispozici za dobu odstávky a později se nic nenašlo. Zajímavé bylo, že výbor Moravského rybářského svazu v Brně ještě do středy odpoledne nebyl nikým informován. Podle jejich vyjádření bude ale těžké prokázat, kde samotné znečištění vzniklo.
Vzhledem k tomu, že otrava není prokázána, ale ryby pravděpodobně zahynuly nedostatkem kyslíku, je předpoklad, že došlo k prudkému zvýšení organického znečištění v řece. Jelikož v tuto dobu byl v Moravě velmi malý průtok a také vrcholí cukrovarnická kampaň, stačí už jen malé znečištění z některého přítoku a dojde k havárii. V tomto případě se viník hledá velmi těžko. Nejdříve je také nutno dokázat, jaké množství ryb vlastně uhynulo, propočíst ztráty, které majiteli ryb, v tomto případě Moravskému rybářskému vznikly a pak je teprve možné po viníkovi chtít náhradu v občanskoprávním řízení. To by byla ovšem záležitostí dvou až tří let. O jaké množství ryb by se jednalo jen v našem revíru, je možno zjistit z množství vysazovaných ryb. Jen v loňském roce bylo vysazeno 8 q kapra, 2,5 q lína a další menší množství různých druhů ryb. Prozatím ale není prokázáno, že by ryby uhynuly i v našem revíru. Kdo nebo co způsobilo tuto havárii, zatím nikdo zodpovědně nedokáže říct.
Přesné výsledky laboratorních testů budou známy až okolo 17. listopadu. Jelikož Morava má několik levostranných přítoků nad spytihněvským jezem, je možné, že zdroj znečištění pochází právě odtud. Další šetření je v rukou policie.
Jindra VáverkováZa alkohol tvrdý postih
Uh. Hradiště (Kk) - O 22 nehod stoupl počet dopravních nehod spáchaných pod vlivem alkoholu v porovnání s minulým rokem. Letos bylo zaznamenáno až 123 dopravních nehod, kdy řidiči před či během jízdy požili alkoholické nápoje. Proto budou dopravní policisté věnovat zvýšenou pozornost, co se týče kontrol na alkohol. Jak tito uvedli, například za jeden den prováděných kontrol v Uh. Brodě bylo zadrženo deset řidičů, kteří před jízdou požili alkohol. Skutečností bylo, že až polovina řidičů byla zadržena v době od 18.OO do 21.00 hodin, tedy v době ještě značného provozu.
Následky dopravních nehod způsobené požitým alkoholem bývají téměř vždy tragické. Tato závažná skutečnost je podnětem pro dopravní policii, která hodlá zvýšit pozornost v tomto směru a provádět i nadále kontroly jak v denní, tak především v noční dobu. Pokud je zadržen řidič, kterému je následně odebrána krev a prokáže se, že v jeho krvi je více jak jedna promile alkoholu a dopustil se obdobného jednání za období posledních dvou let, je skutek hodnocen jako trestný čin. Řidiči zbytečně riskují, neboť při ojedinělém řízení s požitým alkoholem umožňuje přestupkový zákon ve správním řízení uložení pokuty až do výše 15.000,-Kč a zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let.Problémové úseky přednostně
Uh. Hradiště (Kk) - Jak uvedl ředitel Správy a údržby silnic Buchtík, ačkoliv jsou vozovky rozděleny na první, druhé a třetí pořadí důležitosti v údržbě, v praxi to většinou tak nebývá. Na všech vozovkách zajišťujeme údržbu na stejné úrovni, poněvadž z vedlejších silnic dojíždějí autobusy na silnice hlavní, takže kdybychom zde údržbu dělali do naší povolené lhůty, lidé by zřejmě do zaměstnání nedojeli, dodal ředitel. Nejvíce se v zimě upravují vozovky v noci od jedné hodiny, aby v šest hodin ráno byly všechny sjízdné. Mezi nejhorší úseky, kde bývají se zimní údržbou problémy, patří kostkové vozovky a zvýšená stoupání. K těmto úsekům patří především Uherské Hradiště, kde pokud není vozovka posypána do deseti minut po spadu sněhu, dochází k problémům, které jsou způsobeny především vysokou frekvencí dopravy. Dále jsou to vozovky I. třídy. V obcích pak stoupání jako je v Boršicích u Buchlovic. Problémová je taktéž celá oblast Osvětiman a klesání v Polešovicích.
Na Brodsku je těchto úseků daleko víc. Je to způsobeno drsnějším podnebím. Patří k nim přechod Strání, Březová, Studený Vrch, Bzová, Komňa. Celá tato oblast je náročná na zimní údržbu a úprava vozovky a její posyp se zde provádí každou noc.Kangoo víkend

Kunovice (VaMP) - Pokud jste během víkendu zavítali do prodejny vozů Renault na náměstí Svobody, odnesli jste si fotografii, na které stojíte vy a Kangoo. Uplynulé volné dny totiž v celé republice proběhly ve znamení tohoto nového typu vozu Renault.
Je to jediné auto, kde můžete sedět s cylindrem na hlavě, to je podle spolumajitele kunovické firmy Jiřího Adamovského, první zásadní odlišení od ostatních vozů. Je to samozřejmě jen jedna, rozhodně ne poslední věc, kterou se čtyři metry dlouhé Kangoo může pochlubit. Už na první pohled vás totiž napadne, že konstruktéry nemohli být nikdo jiní, než hraví Francouzi. Protože jen oni, jak se shodují všichni odborníci, mohou navrhnout auto bez ohledu na tradice. Je to auto, které vám během týdne bude sloužit k podnikání a přes týden s ním můžete vyvézt rodinu do přírody, upřesňuje Adamovský. Jde doslova o pragmatický vůz, který nemá žádné zbytečnosti a vše, co má, zdá se býti přesně promyšleno: Zatímco přední dveře se otevírají klasicky v pantech, zadní dveře jsou posouvací. A to ještě jedny z nich, směrem do ulice, konstruktér jaksi zrušil.
O reklamní kampaň v regionu se postaral Artel, který je rovněž autorem dotáčky reklamního spotu běžícího pravidelně ve vysílání Emurfilmu. Vůz lze pořídit v ceně od 374.900 Kč.Chybějí pravidla hry
Uh.Hradiště - V pátek 14. listopadu 1997 proběhl poslanecký den poslance za KDU-ČSL ing. Josefa Boráka. Navštívili jsme jeho kancelář a položili mu několik otázek.

Kdy myslíte, že nastane zlepšení v české ekonomice?
Ke zlepšení situace v ekonomice, obecně v politice, dojde tehdy, až budou zcela zřejmé pravidla hry. Někteří naši přední ekonomové říkali na začátku transformace v roce 90 a 91, že bude zapotřebí dát velmi zřetelné regule např: přejmout je z evropské unie, jinak tržní vztahy nebudou fungovat. Ostatní to, ale nebrali vážně a teď se nám tato selhání vrací zpátky. Až budou regule maximální, tak jako jsou v zemích evropské unie, potom věřím, že bude ekonomika v České republice plně fungovat, uvedl Josef Borák na naši první otázku.

Jaká je podle Vás situace v zemědělství v současné době?
Situace v zemědělství špatná není, transformace do značné míry již proběhla narozdíl od jiných odvětví. Zemědělci produkují za velmi nízké ceny, nejsou dotování jako v zemích evropské unie, proto se stávají nekonkurence schopni. Ke zvyšování cen dochází až ve zpracovatelském průmyslu a v obchodních sítích.

Měl by Václav Havel znovu kandidovat na prezidenta?
Myslím, že zcela určitě a věřím, že se rozhodne pan prezident správně poté, co se uzdraví. Deklarovanou podporu od demokratických parlamentních stran tedy od koalice a soc. demokracie má. Zbývá vlastní realiace. Děkuji za rozhovor

Petra MacalíkováDojde k vylidnění pohraničí?
Uh. Hradiště - Dopravní obslužnost v okrese Uherské Hradiště zajišťují jak České dráhy, tak i autobusoví dopravci ČSAD Uh. Hradiště a. s. (celoplošně) a soukromý dopravce ze Zlína - Housacar (severovýchodní část okresu mezi městy Uh. Hradiště, Uh. Brod a Zlín - zde se linky obou dopravců překrývají). Síť autobusových linek je nedostatečná a má negativní vliv na zaměstnanost lidí z malých obcí v regionu Bílé Karpaty. K problémům dochází zejména při dopravě osob po skončení odpoledních směn a v případě zaměstnání v nepřetržitých provozech, především ve dnech pracovního klidu. Ve struktuře uchazečů sledovaných podle délky evidence došlo ke změnám. Zatímco podíl uchazečů evidovaných do 3 měsíců i ve skupině evidovaných 3 až 6 měsíců poklesl, vzrostl zejména podíl uchazečů evidovaných 6 až 12 měsíců a evidovaných déle než 12 měsíců. Podle věkových kategorií je oproti stavu na začátku tohoto roku nadprůměrný růst počtu uchazečů ve skupinách ve věku 50-54 let, nejvíce pak od 55-59 let, zde je nárůst o 61%.
Potvrzuje se, že délka evidence roste s klesajícím vzděláním. Nejdéle jsou evidováni na Úřadu práce v Uh. Hradišti uchazeči bez vzdělání a se základním vzděláním. Podle vykonávané profese jsou nejdéle evidovaní nekvalifikovaní dělníci v zemědělství, průmyslu i službách, ale také šičky, stavební profese (zedníci, truhláři, klempíři apod.), dále skupina kovodělníků (zámečníci, svářeči, kovoobráběči a elektromontéři). Zde se zřejmě projevují i vlivy povolání na zdravotní stav. Pokles počtu volných míst zejména v průmyslu a ve službách způsobil vyrovnávání poměru počtu uchazečů a volných míst ve všech částech okresu s výjimkou regionu Bílé Karpaty. Zde se situace oproti začátku roku dále zhoršila a nedostatek volných míst je závažnější, protože každodenní dojíždění za prací je v některých případech až nemožné (vzdálenosti, autobusová síť, vícesměnné provozy u některých zaměstnavatelů a další).
Pokud nebudou vytvářena pracovní místa přímo v tomto regionu nebo zlepšeno dopravní spojení, hrozí vylidnění pohraničního území, dodal na závěr Ing. Dostálek z Úřadu práce.
Karin KuchtováNa Králově mají i Koně roku 1997
Uh. Brod - Úspěchy ve Velké pardubické, v klasických novinových dostizích, jako je Saint Leger, Cena Zimní královny, či Cena prezidenta republiky, běhaná v pražské Chuchli, se nemůže pochlubit každý. V sobotu 8. listopadu se ale s jejími aktéry mohla v rámci Dne otevřených dveří dostihové stáje Na Králově (bývalém zařízení JZD Bánov) seznámit široká veřejnost a poz#vaní hosté. Asi padesátce přítomných se představila především kobylka Diftera (startující v barvách uherskobrodské firmy Tekoo Miroslava Boráka), která si v právě končící dostihové sezóně vyběhala na překážkových dostizích na Slovensku titul Koně roku 1997.
Samořejmě nemohl chybět čtvrtý v cíli Velké pardubické v roce 1996 Kurt, nejlepší tříletka v České republice Ketlin (majitelů uherskobrodského hotelu U Brány), Centax (patřící brodskému podnikateli Miroslavu Guryčovi), kterému po úspěchu v dostihu Cena prezidenta ze zdejších neřekne nikdo jinak než Vašek. Přehlídku nejlepších v sobotu doplnila třetí v Ceně Zimní královny dvouletá kobylka Nalia (v majetku ZEAZ Bánov).
Většinu koní přivedl v minulém roce do cíle trenér a jezdec v jedné osobě žokej Jozef Piruch, který se o bánovské koně stará už třetím rokem. Společně s ním se o přípravu koní do dostihů stará asistent trenéra, Luboš Benda. Ve stáji Na Králově je dnes osmnáct koní, kteří díky sponzorům - majitelům významných firem z regionu, zatím nemusejí mít strach ze své budoucnosti. Určitě nelze přehlížet skutečnost, že sponzorování dostihového koně dělá firmě reklamu, připustil Miroslav Borák, na druhé straně jméno koně, kterému se daří, posouvá kvalitu třeba i těch obchodních vztahů zase o kus výše.
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund