Číslo: 47
18.11.1996
Článků: 36

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Petřík a Zapletal do druhého kola
Jak se volilo v Uherském Brodě?
Boršice už nebudou u Buchlovic
Metylalkohol v domácí pálence!
Šup s hovínkem do pytlíku





Petřík a Zapletal do druhého kola


* Do Senátu volilo pouze 36,04 procent voličů
* Nejrychlejší byli obyvatelé obce Tučapy
* Nejmenší zájem měli voliči na Suchově

Uh. Hradiště Celkem 62 obcí, 126 okrsků a v nich 34.419 voličů přišlo v pátek a sobotu do volebních místností volebního obvodu č. 81 - Uherské Hradiště. Velký nezájem ze strany zejména mladších ročníků způsobil, že z celkového počtu 95.807 oprávněných voličů jich přišlo jen 36,04 procent.
Sobotnímu průběhu voleb přihlíželi i členové Ústřední volební komise z Prahy. Díky novému počítačovému zpracování dat se letošní volby do Senátu staly nejrychlejšími. Už za pár minut, po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin, odevzdali výsledky zástupci okrskové volební komise z Tučap, chvíli po nich Vážany. Za překvapivé se jistě dá označit, že mnohaletou převahu stoupenců KSČM v obci Salaš letos přehlasovali voliči KDU-ČSL se společným kandidátem ODA.

Jaké jsou celkové výsledky prvního kola voleb do Senátu volebního obvodu č. 81?
1. Jaroslav Petřík (KDU-ČSL a ODA) - 9.000 hlasů, tj. 26,45%.
2. Jaroslav Zapletal (ODS) - 7.117 hlasů, tj. 20,92%.
3. Josef Vacula (ČSSD) - 5.032 hlasů, tj. 14,79%.
4. Jiří Deml (nezávislý) - 3.630 hlasů, tj. 10,67%.
5. Karel Sýs (KSČM) - 3.171 hlasů, tj. 9,32%.
6. Jaroslav Miklenda (nezávislý) - 2.127 hlasů, tj. 6,25%.
7. Jan Jegla (Moravskoslezská koalice) - 1.601 hlas, tj. 4,71%.
8. Miroslav Valenta (nezávislý) - 1.058 hlasů, tj. 3,11%.
9. Vojtěch Ondra (nezávislý) - 773 hlasy, tj. 2,27%.
10. Jaroslav Mlčák (nezávislý) - 514 hlasů, tj. 1,51%.

Pořadí podle počtu vítězství:
1. Jaroslav Petřík zvítězil celkem v 60 okrscích. Nejvíce hlasů (203) získal ve Starém Městě (okrsek č. 5), nejméně (3) v Javorníku.
2. Jaroslav Zapletal zvítězil celkem v 29 okrscích. Nejvíce hlasů (135) získal v Uherském Hradišti (okrsek č.19), nejméně (3) v Hostějově.
3. Jaroslav Miklenda zvítězil celkem v 11 okrscích. Nejvíce hlasů (157) získal ve Veselí nad Moravou (okrsek č. 5), bez jediného hlasu zůstal v Kunovicích (okrsek č. 2).
4. Jiří Deml zvítězil celkem v 7 okrscích. Nejvíce hlasů (290) získal v Kunovicích (okrsek č. 5), bez hlasu zůstal v 9 okrscích.
5. Josef Vacula zvítězil celkem ve 3 okrscích. Nejvíce hlasů (90) získal ve Strání (okrsek č. 3), nejméně (2) v Žeravinách.
6.-7. Karel Sýs zvítězil v 1 okrsku (Uherský Ostroh). Nejvíce hlasů (86) získal v Jalubí, dvakrát zůstal bez jediného hlasu.
6.-7. Jan Jegla zvítězil v 1 okrsku (Lipov), kde získal nejvíce hlasů (155), bez jediného hlasu zůstal v 5 okrscích.

Největší (100%) účast voličů byla zaznamenána v okrsku Uherský Ostroh. Nejmenší zájem o volby byl na Suchově (15,52%). Nejméně platných hlasů odevzdali voliči v okrsku Ořechov (94,61%).
Tento týden si tedy volby do Senátu zopakujeme. Průběh voleb bude stejný jako v prvním kole. Oficiální čas konání byl stanoven v pátek od 14.00 do 22.00h, v sobotu od 7.00h do 14.00h. Do Senátu bude zvolen kandidát s vyšším počtem hlasů, tentokrát nepotřebuje nadpoloviční většinu.
M. Miškeříková







Jak se volilo v Uherském Brodě?
Uh. Brod (DaK) - Ve volebním obvodě č. 80, do kterého patří i druhé největší město uherskohradišťského okresu Uherský Brod, získali první dvě postupová místa kandidáti vládnoucí koalice - přednosta Okresního úřadu ve Zlíně PhDr. Zdeněk Dostál (ODS) a energetik z Otrokovic ing. Jiří Stodůlka (KDU-ČSL). Rozdíl mezi nimi je ovšem minimální a šance ve druhém kole jsou zcela otevřené. Kandidát ODS získal v prvním kole 31,5% platných hlasů a kandidát KDU-ČSL 29,5% hlasů. Kandidát největší opoziční strany ČSSD Luďka Sudka volilo necelých 20% voličů.
V Uherském Brodě se volební výsledky o mnoho neliší. Nejvíc hlasů (34,8%) získal kandidát Dostál, druhé místo patří ing. Stodůlkovi, kterému dalo hlas 26,8% voličů. Na dalších místech se v Uh. Brodě umístili Luděk Sudek (14,4%) a RNDr. Mck (KSČM - 10,9%).
Jedinému Broďanovi usilujícímu o křeslo v Senátu ing. Jiřímu Volaříkovi z DEU dalo hlas necelých 10% voličů. Zcela propadl kandidát Moravskoslezské koalice ing. Janků (3,4%). I v Uh. Brodě byla účast nízká. Volit šla většina starších občanů, nejnižší účast byla v okrsku na sídlišti Olšava (19,6%), kde žijí většinou mladé rodiny. Celkově se v Uh. Brodě zúčastnilo 32,5% oprávněných voličů. Stejně jako v obvodu Uh. Hradiště rozhodne o obsazení křesla senátora ČR za obvod č. 80 druhé kolo voleb.







Boršice už nebudou u Buchlovic

Poslední pozdrav starému názvu. Od 1.ledna 1997 budou pouze Boršice.
Uh. Hradiště (paf) V červnu tohoto roku obec Boršice u Buchlovic požádala Okresní úřad v Uh. Hradišti o změnu názvu na Boršice bez jakéhokoliv přídomku. Obecní zastupitelstvo tento záměr definitivně schválilo a v souladu s vyjádřením Okresního úřadu v Uh. Hradišti nabude platnosti 1. ledna 1997.
Ing. Alois Tománek, starosta obce dodává: "Současný název obce je tak dlouhý, že pokud chceme, aby se vešel např. do kolonek oddacích listů, musíme jej zkracovat. Významnou roli hraje také historické hledisko. Až do roku 1955 platil název Boršice. Současný název je z roku 1960, kdy byly do společného okresu zahrnuty dvě obce se stejným názvem - Boršice u Buchlovic (s aktuálním počtem obyvatelstva 2 300) a Boršice u Blatnice. Tyto úřední názvy byly v roce 1914 zavedeny kvůli poštovnímu styku, ale dnes, kdy máme poštovní směrovací čísla, je, myslím, zbytečné je zachovávat."
Bohužel žádný zákon nestanovuje povinnost uspořádat při změně názvu obce referendum, a tak ani v Boršicích u Buchlovic obyvatelé nedostali možnost vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Referendum by bylo více než vhodné vzhledem k tomu, změna názvu obce s sebou nese určitá opatření a omezení jak pro obyvatele, kteří si budou muset nechat vystavit nové doklady, tak pro místní podnikatele. Starosta Tománek se domnívá, že to nebude až tak velká finanční zátěž, protože poplatek za vystavení např. nového občanského průkazu činí pouze 5 Kč. Když k tomu ale připočítáme cenu za nové fotografie (asi 60 Kč) nebude cílová suma zas až tak zanedbatelná. A pro podnikatele to už vůbec nebude laciná záležitost přesto, že oprava názvu v živnostenském listě se provádí bezplatně. "Během dvou let se má provést kompletní výměna dokladů na formát Evropské unie. Budeme se snažit, aby proběhla synchronně s výměnou dokladů kvůli novému názvu obce," uvedl starosta Tománek.
Ze zkušeností se změnou názvu Starého Města se dá předpokládat, že většina obyvatel nebude reagovat na výzvu, aby si nechali vystavit nové doklady a počká, až jim vyprší doba platnosti dokladů starých.







Metylalkohol v domácí pálence!
Uh. Hradiště (paf) - V pondělí 11. listopadu byl v brněnské nemocnici hospitalizován devětačtyřicetiletý muž z Popovic, který do moravské metropole dojížděl za prací. Lékařská péče mu musela být poskytnuta poté, co se pravděpodobně ještě doma napil podomácky vyrobené lihoviny s vysokým obsahem metylalkoholu. Ten způsobuje, že u pacientů dochází k nenapravitelnému poškození jater a zraku. Padesát mililitrů tohoto jedu je už smrtelná dávka. Otec dvou dětí nepřekonal pětidenní kritický stav a otravě v sobotu podlehl. Jak uvedl mluvčí ředitelství Okresní PČR, kpt. Krejčíř: "Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že k požití závadného alkoholu došlo v místě bydliště, tedy na Uherskohradišťsku, pátráme po okolních "černých" pálenicích." Zatím bylo vyloučeno pouze to, že by se muž napil vlastního výrobku. Rodinní příslušníci totiž popírají, že by měli doma vlastní pálenici.
Případ byl původně v kompetenci brněnské policie ČR. Její mluvčí, kpt. Zdeněk Lubas, dodává:"U nás byla provedena první šetření, ze kterých vyplynulo, že muž se závadného alkoholu napil ještě na Uherskohradišťsku. V úterý jsme proto vyšetřovací spis podstoupili a odeslali Okresní policii ČR v Uh. Hradišti. Přesto, že k hospitalizaci došlo v Brně, nemáme příslušnost tento případ řešit."
Ojedinělá tragická událost pravděpodobně rozvíří hladinu poklidně fungujících nelegálních pálenic na celém okrese, které letos, díky nadprůměrné úrodě trnek a meruněk, vyrůstají jako houby po dešti. Jejich služby jsou vyhledávány o to více, že oficiální pálenice vám pro mimořádně nabitý program nabídnou často až jarní termín pálení. Ztráta lidského života bude snad dostatečně velkým mementem pro desítky amatérských podnikavců nejenom na našem okrese.







Šup s hovínkem do pytlíku
Veselí n. Moravou (paf) - Obecně závazná vyhláška č. 39 ze dne 28. 11. 1995, která upravuje podmínky chovu zvířat, říká: "Chovatel těchto zvířat je povinen zajistit, aby zvířata nepůsobila v bytech a domech zdravotní závady a neobtěžovala ostatní uživatele, neznečišťovala společná zařízení a veřejná prostranství. Vlastník psů je povinen v případě znečištění veřejného prostranství výkaly psů, tyto ihned odstranit a vložit v papírovém sáčku do nejbližší popelové nádoby." Majitelé psů si ale toto nařízení neberou k srdci. Ve Veselí nad Moravou se proto rozhodli "psíčkaře" naučit slušnosti tím, že zdarma, resp. v rámci poplatku za psa, dostane každý majitel dva kusy papírového sáčku na psí exkrementy i s lopatkou. Od nového roku bude poplatek za psa stanoven na sídlišti na 500 Kč, v rodinného domě 200 Kč a důchodce zaplatí 100 Kč.
Městský úřad ve Veselí nad Moravou má v současnosti k dispozici 1000 kusů těchto sáčků, které vyrábí firma Fassman - papírna z Rožnova pod Radhoštěm, a v případě potřeby nakoupí další. Vzhledem k tomu, že mnozí majitelé psů byli ochotni zaplatit za svého miláčka až několik tisíc korun, neměl by jejich rodinný rozpočet zruinovat nákup papírových sáčků na psí exkrementy. Cena jednoho kusu totiž nepřekročí 90 haléřů.







www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund