Číslo: 47
24.11.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vozy Octavia našly na čas své nové majitele
Mistřice od listopadu na plyn
Případ zatopených tanků dořešen
Na Pekařském bále šlo o zlato
Pomoc postiženým záplavami
Brodský radní tlumočil Romům v Calais
Vína v Grandu

Vozy Octavia našly na čas své nové majitele
V letošní první zimní chumelenici byly předány klíče od vozů

Jiří Hrabovský a Bill Scanell těsně před předáním klíčků k Octáviím. - Foto: JiV
Uh. Hradiště - Škoda Mladá Boleslav, a.s. se brzy po povodni rozhodla pomoci Moravě tím způsobem, že zapůjčí vozy do nejvíce postižených oblastí. Jelikož se tato pomoc osvědčila (v prvním kole dostala zapůjčeno auto i Charita Uh. Hradiště), rozhodli se v Mladé Boleslavi ještě jednou tuto akci zopakovat. Původní návrh 40 vozů se však díky velkorysosti malířů Stanislava Holého a Františka Letáka mohl rozrůst na 50 vozů. Poslední část - 18 krásných Octavií - se předávala na Klubu kultury v úterý 18. listopadu. Úzkou spolupráci měli mladobolestavští také s Nadací Člověk v tísni při České televizi. Jiří Hrabovský z Škoda Auto Public Relations pak slavnostně předal klíče od Octavií spolu s Billem Scanellem z Nadace všem pozvaným starostům a zástupcům charitativních organizací. V našem okrese byly přiděleny tři vozy - Obecnímu úřadu Ostrožská Nová Ves, nemocnici v Uh. Hradišti a Obecnímu úřadu Staré Město.
Tato auta jsou zapůjčena na dobu půl roku s případnou možností prodloužení smlouvy. Jsou to vesměs vozy z předsériové výroby, které už byly používány jako předváděcí nebo služební. Po uplynutí smluvní doby pak budou vráceny zpět do Mladé Boleslavi, kde si je budou moci přednostně odkoupit zaměstnanci Škody. Jiří Hrabovský se ve svých prvních větách k zúčastněným zmínil o tom, jak lidé na Masarykově náměstí, kteří si tyto vozy prohlíželi, vyslovili pochybnosti o tom, zda opravdu budou sloužit k účelu, pro který jsou určeny. Ale to už záleží také na veřejnosti a novinářích, aby si toto pohlídali. Vozy jsou označeny velmi výrazně slovy POMOC MORAVĚ. Po krátkých projevech se všichni přesunuli na náměstí, kde už byly vozy připraveny a které Městský úřad hlídal už od předchozího dne. Tady pak byly rozdány klíče od modrých, červených a zelených Octavií.
Zájemců o užívání vozu bylo okolo stopadesáti a byl proveden výběr vhodných kandidátů. Částka, kterou Škoda přispěla na charitativní účely ke zmírnění následkům po povodni, se vyšplhala už ke dvaceti milionům korun. Přednosta Okresního úřadu Jeseník, Milena Novotná, nám k tomu řekla: Tuto pomoc velmi vítáme, protože i pro náš okresní úřad je to obrovská pomoc, jak se rychle dostat k lidem, kteří nás ještě pořád potřebují. Jsme za to všem moc vděčni. O příjemné prostředí a pohoštění zúčastněných se postarala Charita ve spolupráci s Klubem kultury a Středním odborným učilištěm na Mojmíru.
Jindra VáverkováMistřice od listopadu na plyn
Mistřice (VaMP) - 7. dubna 1997 se v obci Mistřice, včetně části Javorovec začal budovat rozvod plynu, jehož výsledná celková délka dosáhla 7 kilometrů 960 metrů. Tak se na plyn mohlo připojit 404 domácností. Jsem rád, že se nám to podařilo stihnout do příchodu velkých mrazů, prozradil Dobrému dnu starosta obce František Šuranský. Technická přejímka hotových rozvodů plynu proběhla 13., kolaudace pak 14. října, aby se 4. listopadu začaly montovat domovní přípojky. Zatím bylo připojeno 156 domácností. Někteří lidé napojení odložili z finančních důvodů, další mají třeba doma zásoby uhlí, které chtějí vytopit, upřesnil starosta Šuranský. Postupně tedy s pravidelností každý pátek budou montovány další domovní přípojky. Kilometr rozvodu plynu stál obec jeden milion korun, necelé dva miliony zaplatily Jihomoravské plynárny za přivaděč a regulační stanici. Plynofikaci obce měla na starost hlucká firma Plynotop, Mistřičané si museli provést jen výkop pro přípojky, doplnil František Šuranský.
Starostovi dokončenou plynofikací obce doslova spadl pověstný kámen ze srdce: Když přišly v říjnu první mrazy a někteří lidé si už vyházeli z domu kotle, byl jsem opravdu nešťastný. Podle starosty je dokončená plynofikace posledním dárkem občanům k 750. výročí obce, které letos oslavili.Případ zatopených tanků dořešen
Uh. Hradiště (JiV) - Podplukovník Lamoš, který v době povodní nevyvezl techniku z kasáren, byl potrestán. Jelikož se neprokázalo naplnění skutkové podstaty trestného činu, byl mu uložen pouze kázeňský trest. V současné době je pplk. Lamoš přeřazen do štábu zdejší základny, kde nemá žádné rozhodovací pravomoci. Bývalý ministr obrany, generál v. v. Miroslav Vacek, který v úterý navštívil kasárna, však vyjádřil pochybnosti o spravedlnosti uloženého trestu. Uvedl, že se hodlá tímto případem znovu podrobněji zabývat.Na Pekařském bále šlo o zlato
Boršice (VaMP) - Téměř osmi stovkami hostů se mohl pochlubit už 5. Pekařský bál konaný v boršickém Kulturním domě v sobotu 22. listopadu. Na bále, který tradičně připravuje kolektiv pracovníků Varmužovy pekárny a Potraviny Marie Varmužové, hrála k příjemné náladě dechová hudba Stříbrňanka a nechyběla ani bohatá tombola, do které bylo připraveno na 400 cen, když dvěma hlavními byl zlatý prsten s náramkem. Boršický podnikatel Vladimír Varmuža, který se v průběhu večera stačil přeměnit z úspěšného podnikatele na stejně úspěšného pohádkového motýla Emanuela, představil na bále nový design firemní značky, která by se měla objevovat na všech jeho pekařských výrobcích. Oficiálním firemním heslem má být sice: Každý den s naším pečivem, ale sám Varmuža nám v průběhu večera prozradil ještě jedno: Tradicí se protančíme k úspěchu.
Redakce Dobrého dne si z tomboly odvezla kvalitní pletivo.Pomoc postiženým záplavami
v Uherském Hradišti a Starém Městě
Letošní záplavy se podepsaly na osudech mnoha lidí Právě pro tyto občany, kterým povodeň vzala střechu nad hlavou, kteří se díky povodni dostali do tíživé situace a obávají se přicházející zimy, připravila agentura ADRA projekt pod názvem Archa. Požádali jsme proto zástupce agentury ADRA Stanislava Lance o několik informací.

Jaký je hlavní záměr této akce?
Po zkušenostech, které jsme doposud získali v Otrokovicích, je naším hlavním záměrem pomoci občanům, kteří byli těsně po povodních kontaktováni, ale poté se již na ně pozapomnělo. O spolupráci jsme požádali zdejší Charitu a Městský úřad v Uh. Hradišti. Na obou místech jsme se setkali se značným zájmem a upřímnou chutí spolupracovat.

O jakou konkrétní pomoc se jedná?
V současné době běží nabídkový systém pomoci. Je založen na tom, aby si lidé sami něco zařídili, sami přišli pro pomoc či podporu. Jsou však lidé, kteří toho nejsou schopni, lidé, ke kterým se například ani potřebná informace nedostala, nebo ti, kteří jsou příliš skromní a o pomoc nepožádali. Právě těmto občanům jsme připraveni pomoci. Chtěli bychom docílit toho, aby pro tyto občany nebyla nadcházející zima po fyzické i psychické stránce nadměrně vyčerpávající. Jedná se o občany, jejichž životní podmínky se po záplavách natolik zhoršily, že nejsou schopni sami svou situaci řešit. Případy konkrétní pomoci budou jistě různé. Například pokud bude nezbytně nutné zajistit vysoušení a občan tak dosud neučinil, zajistíme také nákup, můžeme pomoci lidem s topením či odstraňováním sněhu. Veškerá naše pomoc bude vycházet z konkrétních potřeb občanů. Jak jsem již ale uvedl, je nutné nejprve zjistit, zda si občané skutečně nemohou pomoci sami nebo nemají někoho, kdo jim již pomáhá. Jsou například lidé, o které se starají sousedé. Těmto lidem, kteří mají cit pro pomoc druhým, bych rád touto cestou poděkoval.

Kolik lidí se do této akce zapojí?
Samozřejmě, abychom mohli občanům pomoci, je nutné je nejprve najít a znát jejich potřeby. Na toto mapování je třeba zajistit potřebný počet spolupracovníků, mohou se u nás hlásit dobrovolníci z řad občanů, kteří chtějí pomoci. Své zaměstnance k tomuto účelu nemáme, spoléháme proto i na spolupráci s Charitou. Při poskytování konkrétní pomoci již v druhé fázi projektu bychom se po dohodách s příslušnými organizacemi pokusili zajistit například mladé muže v civilní službě a další.

Jedná se o jednorázovou či dlouhodobou pomoc?
Jedná se o pomoc lidem přečkat co nejlépe zimu, to znamená dlouhodobou pomoc, trvající celou zimu, která pro mnohé z postižených povodněmi nebude jednoduchá. Znamená to tedy, že pokud bude nutno zajistit dřevo na topení, toto budeme zajišťovat celou zimu. Vše se zjistí samozřejmě až na místě samém. Lidem, kteří budou závislí opravdu jen na naší pomoci, bude zajištěn z naší strany plnohodnotný servis. Do této kategorie patří zejména staří nemocní lidé, těhotné matky žijící samy, mentálně či fyzicky postižení občané.

Je tato pomoc bezplatná?
Samozřejmě. Námi zajištěné vysoušení či obstarání dřeva či jiné služby opravdu potřebným lidem nebudou muset občané platit. Cílem naší akce je nejenom zjistit, jak na tom jsou lidé v otázce bydlení, ale také po stránce sociální. Lidem, kteří opravdu na to nemají, kterým povodeň vzala všechno a nemají prostředky, se pokusíme tyto zajistit.

Nemyslíte, že lidé jsou již v tomto směru nedůvěřiví?
Vzhledem k tomu, že se objevilo poslední dobou mnoho podvodníků, budou naši spolupracovníci vybaveni průkazkami a řádně označeni. Doporučuji občanům, že pokud by se jim člověk ve dveřích nejevil důvěryhodným, ať jej požádají o jeho občanský průkaz. Jméno a rodné číslo by mělo být napsáno na jeho průkazce. Veškeré informace si občané mohou ověřit i na našem telefonním čísle 554 165, kde bude k dispozici kompletní seznam všech našich spolupracovníků.

Kdy celá akce začne a jakým způsobem bude probíhat?
Akce začne 29. listopadu 1997 odpoledne v Uh. Hradišti a poté ve Starém Městě. Bude probíhat tolik dní, kolik bude zapotřebí. Záleží na množství domácností a počtu dobrovolníků, kteří s námi budou chtít spolupracovat. Do poloviny prosince bychom chtěli zjišťování uzavřít a přejít ke konkrétní pomoci. Pokud celá akce bude probíhat rychle, chtěli bychom pomoci i v Ostr. Nové Vsi a přilehlých postižených obcích.

V polovině prosince však bude zima již v plném proudu, nebude na vaši pomoc pozdě?
Není to tak, pokud zjistíme potřebu okamžité pomoci, bude tato poskytnuta ihned. Samozřejmě nebudeme čekat, až ukončíme zjišťování. Rádi bychom také apelovali na samotné občany, pokud ví o lidech, kteří potřebují naši pomoc, o někom o kterého se nikdo nestará, nebo pokud by se sami chtěli zapojit do práce na zjišťování lidí, kteří potřebují pomoci a umí komunikovat s lidmi, nechť zavolají na telefonní číslo 554 165.

Děkuji za rozhovor, Karin KuchtováBrodský radní tlumočil Romům v Calais
Po televizních zprávách se vydal autostopem do Francie
Uh. Brod - V úterý 18. listopadu 1997 se z osmidenního pobytu ve francouzském městě Calais vrátil Miloslav Štěrba, vedoucí odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Uherském Brodě.
Když jsem v televizních zpravodajských relacích viděl skupinku čtyřiceti Romů, kteří čekají na terminálu v Calais, cítil jsem, že potřebují někoho, kdo by jim pomohl tlumočit a lépe se orientovat v cizí zemi, uvedl pro Dobrý den, Slovácko Miloslav Štěrba. Calais si totiž před časem Romové vybrali jako přestupní stanici k zemi vytoužené, ke které zhruba před dvěma měsíci začali mnozí z nich zhlížet s obdivem, k Velké Británii. A přitom stačilo, aby koncem srpna televize Nova odvysílala šot o tom, jak je Romům dobře všude, jen ne doma. Tehdy to ale byla Amerika, která se stala cílovou stanicí jejich nového vysněného domova.
Miloslav Štěrba si v úřadu vzal dovolenou a stopem se 9. listopadu vydal do Calais. Proč si pro svou dopravu zvolil právě autostop, zdůvodnil Miloslav Štěrba tím, že: Jízda stopem je rychlejší. Se šoféry jsem se domlouval na čerpacích stanicích a v každém voze jsem strávil zhruba pět až deset hodin. V Calais se doslova o bezprizorní české Romy průběžně starala humanitární organizace La Belle Etoile, díky níž měli alespoň jedenkrát denně teplou polévku. Spával jsem s nimi na chodbě od pondělí do pátku. Působil jsem tam jako tlumočník jejich problémů a kontaktu s okolím, vzpomíná dnes Miloslav Štěrba. Ze 40 Romů bylo ve skupině 22 dětí, z toho 11 do věku pěti let, kteří v tu dobu spolu s dospělými měli za sebou tři týdny strávené po chodbách, kde 24 hodin denně svítilo světlo, hrál rozhlas. V této stresové situaci Romové nedokázali odhadnout, co bude, co je čeká. A ptali se, proč právě je z celkového počtu tisíce Romů vrátili zpět z Anglie, říká Miloslav Štěrba.
V pátek 14. listopadu se podařilo pro Romy získat ubytování v tamním domově důchodců Coubertin, díky smlouvě mezi nemocnicí a městem Calais. Tam už Romové získali slušné ubytování, denně oběd. Dokonce si mohli prát v pračce, řekl dále Miloslav Štěrba, který svůj pobyt v Calais ukončil okamžitě, když vycítil, že Francouzi si jeho účast dále nepřejí: Nechtěli, aby jim někdo cizí, jako jsem já, viděl do karet. Proto následoval návrat domů, opět stopem.
Od 1. září jsou země Evropského společenství nuceny respektovat dohodu tzv. Dublinské konference. Ta stanovuje povinnost zúčastněné země poskytnout komukoliv politický azyl. Anglie tuto dohodu porušila, protože Romy vypověděla zpět do Francie, uzavírá vyprávění Miloslav Štěrba. Podle něj byla doslova šokující přeprava Romů v nákladních autech zpět do přístaviště v Anglii, o kterém mu jeden z nich vyprávěl.
Miloslav Štěrba si dobře uvědomuje, že pro Francouze jsou životní příběhy našich obyvatel tmavší pleti na cestě za lepším životem precedens, neboť právě Francouzi jsou velmi citliví na porušování lidských práv.
M. MiškeříkováVína v Grandu
Uh. Hradiště (VaMP) - Již druhý ročník výstavy zahraničních vín s degustací připravil pro milovníky královského nápoje hotel Grand. Dvě stovky vzorků přivezli pořadatelé z proslulých světových vinařských oblastí. Všichni, kdo v neděli 23. listopadu do Grandu zavítali, mohli pak ochutnat světovou novinku Beaujolais. Ani letos nechyběla lahůdka Beaujolais nouveau a Jean - Claude Boisseta přivezené z Francie speciálně pro hradišťskou akci.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund