Číslo: 47
23.11.1998
Článků: 48

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ne vždy bude v čele města stát osoba nejváženější
Doba ledová zastihla mamuty v Jarošově
Zbrojovka bude od nového roku propouštět
Na poslance vystřelil prak
Za křivé obvinění byl muž odsouzen k šesti letům vězení
Kostel bude znovu sloužit

Ne vždy bude v čele města stát osoba nejváženější
o mnohém vypovídá naše Tipovací soutěž na starostu města

Uh. Hradiště, St. Město, Kunovice, Uh. Brod - V tomto týdnu by nově zvolená městská a obecní zastupitelstva, vzešlá z komunálních voleb 13. a 14. listopadu 1998, měla do svého čela zvolit osobu nejváženější, starostu. Nejinak tomu bude i v našem okrese. Výsledky voleb ukázaly, že lidé si přejou na radnicích změny. Proto ve většině případů rozdávali hlasy osobnostem, které by se při preferování politické strany jen stěží na radnici dostali. Tak se do městského zastupitelstva mohli probojovat ti, které strana nasadila na místa blížící se středu kandidátky.
Je jasné, že jednotlivé strany, u kterých se úspěch u voličů dal předpokládat, již před volbami vedly diplomatická jednání na obsazení jednotlivých postů. Proto se oficiální zasedání nových zastupitelstev, která se tento týden sejdou za účelem volby městské rady, mohou mnohým voličům zdát jako zbytečné divadýlko. Vždyť už je všechno dopředu dohodnuto, jsou přesvědčeni mnozí lidé, a nejhorší na tom je, že zdaleka nebude brán zřetel na vůli voličů, tedy obyvatel města.
A protože český, potažmo moravský národ je hravý, pojďme si zahrát na sázkovu kancelář a nechejme lídry úspěšných politických stran, které získaly mandáty v zastupitelstvech, tipovat. Tipovací soutěž na starostu jsme uskutečnili ve čtyřech největších městech hradišťského okresu. Dotazovaní odpovídali na 2 otázky: 1. Kdo bude podle vás zvolen starostou? 2. A proč?

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
(I když volby dopadly, jak dopadly, je více než pravděpodobné, že otazník kolem starosty vyřešily politické dohody vedené mnohem dříve, než samotné volby začaly, a to za cenu konkrétních ústupků.)
MUDr. Jaromír Maláč (ODS): 1. Naší volební jedničkou byl ing. Karásek. Ale na základě volebních výsledků by se dalo očekávat, že po jednáních starostou nebude on. Kulantně řečeno, jednou z variant je volba Ladislava Šupky. 2. Koaliční dohody vycházejí z volebních výsledků a tam žádný z kandidátů nezískal tak výraznou majoritu. Šupka má ovšem asi spojence i v jiných politických subjektech než jen ve vlastní straně. Mgr. Igor Stránský (KRUH): 1. Všechno, co budu moci svými silami udělati, budu dělat proto, aby starostou byl současný starosta, pan Šupka. 2. Má za sebou spoustu dobré práce. Samozřejmě každý udělal nějaké chyby, ale myslím si, že i na městě je poznat, že se tady něco uskutečnilo.
Ing. Petr Taťák (KDU-ČSL): 1. Tipuju, že bude opětovně zvolen Ladislav Šupka. 2. Bude to výsledek plodných a racionálních jednání koaličních stran.
Ing. Blanka Zálešáková (KSČM): 1. To je dnes v Hradišti velmi složitá otázka. Bude to určitě záviset na domluvě politických stran, protože kandidát není jednoznačný. Já bych chtěla věřit tomu, že to bude pan Šupka a byla bych ráda, kdyby to byl on. 2. To je další složitá otázka. Samozřejmě bude záviset na tom, koho vybereme. Co se týče pana Šupky, oceňuji jeho zkušenosti a vážím si ho jako člověka, který je na svém místě.
Ing. Antonín Seďa (ČSSD+NK): 1. Vyřešení obsazení městské rady bylo náplní povolebních jednání subjektů, které získaly nejvíce mandátů. Členové MZ zvolení za Sdružení ČSSD a NK přesto, že se nezúčastňují tohoto základního jednání, chtějí přispět ke stabilitě a k demokratičnosti při obsazování městské rady. Dle mého názoru bude zvolen starostou města ing. L. Šupka. 2. Kromě již zmíněných důvodů jsem do dnešního dne nezaregistroval jiné jméno právě v souvislosti s kandidaturou na starostu. Naše Sdružení na základě dosažených výsledků voleb nepředkládá svůj návrh na post starosty.
MUDr. Jiří Jeřábek (US+DEU): 1. Zvolen by měl být zástupce vítězné strany, tudíž by to měl být pan Libor Karásek. 2. Protože ODS vyhrála volby.

KUNOVICE
(Dalo by se říci, že není nic tak jasného jako povolební situace v Kunovicích. Posuďte sami.)
JUDr. František Šácha (Sdružení nezávislých kandidátů): 1.Jednoznačně Jiří Deml. 2.Jednak proto, že jsme to jako nezávislí kandidáti svým voličům slíbili, a jednak proto, že není žádný vhodnější kandidát na tento post.
Jiří Šácha (KDU-ČSL): 1. Jiří Deml. 2. Není jiný protikandidát a je schopný.
Antonín Malušek (HSMS-MNSJ): 1.Měl by jím být pan Jiří Deml. 2.Má mimořádné zásluhy na dnešní podobě Kunovic. Křeslo starosty si zaslouží.
Jaroslav Sova (KSČM): 1.Určitě Jiří Deml. 2. Je schopný.
Jan Blažek (Sdružení ČSSD+NK): 1.Jednoznačně Jiří Deml. 2.Na základě předchozích výsledků a navíc veřejnost je mu nakloněna.
Ing. Jiří Deml (Nezávislý kandidát): 1.+ 2.Bude to ten, koho si zastupitelstvo zvolí.

UHERSKÝ BROD
(Situace zde není jednoznačná, proto všichni z dotazovaných zastupitelů si dali velice pozor, aby nevyslovili konkrétní jméno.)
Stanislav Zápeca (KDU-ČSL): To je těžká otázka. Vše se odvíjí od jednání. Myslím si, že starosta by měl získat podporu všech hlasů, nejen 14 nebo 15. To podle mě není to pravé. Zatím nebyla z jednotlivých politických stran představena žádná osobnost na starostu. KDU-ČSL, vítěz voleb, bude pochopitelně také usilovat o post starosty.
Ing. Pavel Josefík (ODS): To bych taky rád věděl. V současné době je situace stále nepřehledná. Osobně bych si přál, aby to byl člověk, který získá podporu co nejširšího spektra v zastupitelstvu.
Ing. Ladislav Kryštof (ČSSD): Starostou města se určitě stane člověk, který bude přijatelný pro nadpoloviční většinu zastupitelstva.
Ing. Petr Vrána (Nezávislí za rozvoj města): Jsem toho názoru, že lídři volebních stran by v době jednání v žádném případě neměli tipovat. Určitě by se starostou neměl stát člověk, který je v současnosti obviněn policií ze spáchání trestného činu, a ani ten, který dosavadní činností na radnici neprokázal dostatek schopností vést město.
Vratislav Charvát (KSČM): Právo na místo starosty si dnes nemůže uzurpovat žádná strana, dokonce ani dvě strany. Bude potřeba spojení minimálně tří subjektů.
František Červenka (DEU + nezávislí): Neodvažuji si tipovat. Určití lidé si dělají ambice, situace je však úplně jiná než před osmi lety.

STARÉ MĚSTO
František Slavík (KDU-ČSL): 1.+2.: Celkem rád tipuju, ale na starostu tipovat nebudu.
Radoslav Malina (Staroměstské sdružení): (nepodařilo se nám jej zastihnout)
Jana Klonová (ČSSD): 1. František Slavík. 2. Získal od voličů nejvíce hlasů. Má důvěru.
Jaroslav Januška (ODS): 1. Pan Slavík. 2. Měl nejvíce preferenčních hlasů. A taky se na něm pravděpodobně dohodnou ostatní koaliční politické strany.
Marie Hráčková (Nezávislí kandidáti): 1. Měl by to být František Slavík. 2. Dostal od voličů nejvíce hlasů, lidé si ho přejí.
Ing. Miroslav Kirschner (Prosperita): 1. František Slavík. 2. Rozhodly o tom výsledky voleb.
PhDr. Jiří Chlachula (Sdružení MODS Most pro město): 1. František Slavík. 2. Je to logické. Jeho strana dostala nejvíce mandátů.
Ladislav Vaněk (KSČM): 1. František Slavík. 2. Dáno výsledkem voleb.

A kdy dojde k volbě starostů?
V Uh. Hradišti 24.11. od 15.00 v Klubu kultury, v Kunovicích 26.11. od 17.00 v pálenici, v Uh. Brodě 26.11. od 14.00 v Domu kultury, ve Starém Městě 26. 11. od 17.00 na radnici. Přijďte se podívat. Volby jsou veřejnosti přístupné.
M. MiškeříkováDoba ledová zastihla mamuty v Jarošově
Jarošov, Brno (VaMP) - Poznání života lovců mamutů bylo odjakživa snem nejednoho archeologa, ale i mnohého snílka. Některým se jejich sen může splnit již příští rok: Od poloviny července roku 1999, po dobu asi čtyř týdnů, by totiž studenti Antropologie Masarykovy univerzity v Brně měli v příměstské části Uh. Hradiště - Jarošov hledat právě stanici lovců mamutů. Půjde přitom vlastně již o třetí výzkumnou sezonu, která si vzala za cíl dokončit hledání v prostorech ohrožených orbou. Při stavbě lyžařského vleku byly objeveny kosti velkých savců spolu s několika pazourkovými nástroji, prozradil pro Dobrý den, Slovácko Petr Škrdla z Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno. Při obhlídce terénu v okolí této lokality jsem nalezl na opodál ležícím poli několik pazourků. Jelikož se každým rokem kolekce takto nalezených pazourků rozmnožovala, bylo v roce 1996 přistoupeno k terénnímu odkrytu na lokalitě.
Výzkum byl podle Škrdly od počátku koncipován jako záchranný a jeho cílem bylo vypreparovat zbytky kulturní vrstvy, která je zde uložena velmi mělce pod povrchem. Zkoumá se rozložení a tvar nástrojů, technologie jejich výroby, rozložení a druh kostí, barviva a další předměty, studuje se lovená zvěř. Zajímá nás přírodní prostředí na Uherskohradišťsku v poslední době ledové. Chtěli bychom získat i nějaké umělecké předměty a doklady progresivních technologií, jako je výroba keramiky, textilu a broušení kamene. Možná se podaří získat i kosterní pozůstatky lovců mamutů.
Výzkum s tímto zaměřením byl dosud financován ze zdrojů Akademie věd v Brně. Pro rok 1999 bylo požádáno Ministerstvo kultury, Okresní i Městský úřad v Uherském Hradišti. Právě Městský úřad nedávno uvolnil symbolických 5.000 korun na jakýsi rozjezd celé archeologické akce. Archeologové pochopitelně doufají, že bude v možnostech archeologického ústavu i v příštím roce alespoň částečně krýt náklady s výzkumem spojené. Dveře jsou otevřeny i všem případným sponzorům z regionu.
Dosud byla prozkoumána naleziště Boršice a Spytihněv, Petr Škrla ovšem připouští, že budou objevena další: Předběžný průzkum dalších, na základě dosavadních znalostí vytypovaných lokalit, je otázkou příštího tisíciletí. Do konce roku 2.000 je prioritou dokončit záchranný výzkum v Jarošově.
Má-li někdo zájem zúčastnit se výzkumu Jarošov II, výzkumná sezóna 1999, ozvěte se na adresu: ps@iabrno.cz . Všchni zájemci jsou vítáni, není však zatím v možnostech akademie pomoc ohodnotit finančně. Ubytování bude možné ve stanech, přímo v lokalitě.
PS: Na internetrové adrese najdete i seznam doporučených věcí, které je dobré vzíti s sebou. Např.: pomačkané staré šaty včetně trika s nápisem Archeologové to dělají v děrách, lopatku, odpuzovač hmyzu, pojištění (pro případ, že by se na vás zbortil zákop), kondomy, otevírák na láhve a vývrtku.Zbrojovka bude od nového roku propouštět
Uh. Brod (Kk) - Nechci zastírat, že připravujeme snížení počtu dalších funkčních a pracovních míst na začátku roku 1999, uvedl k budoucímu propouštění vedoucí kanceláře generálního ředitele České zbrojovky Uherský Brod Frenzl. Jak však následně dodal, stejně tak je možné i navýšení stavu pracovníků při úspěšném dojednání konkrétních prodejů. Uherskobrodská zbrojovka v současnosti vyváží pětaosmdesát procent ručních palných, sportovních a loveckých zbraní do všech světadílů, přičemž se tak počtem obsluhovaných teritorií řadí mezi jedny z největších exportérů. Vnější podmínky, mezi které patří především legislativní omezení, která jsou v jednotlivých zemích stále přísnější, přinutilo zbrojovku ke striktnímu ekonomickému chování.
Doba, kdy Česká zbrojovka zaměstnávala více než 3.200 zaměstnanců, je nenávratně pryč a již na začátku letošního roku zde již pracovalo, proti tomuto počtu, o dvacet procent zaměstnanců méně. Dnes může zbrojovka zaměstnat pouze tolik pracovníků, kolik nezbytně potřebuje. Vedení zbrojovky hodlá i nadále pokračovat v programu restrukturalizace, jenž by měla vést k finančnímu zdraví společnosti. Rušeny budou tudíž duplicitní a nepotřebné činnosti, utlumeny málo efektivní procesy, zeštíhlen řídící a správní aparát a odprodej nepotřebného majetku. Optimalizací stavu všech kategorií pracovníků, tedy technicko-hospodářských, výrobních a režijních dělníků i obslužného personálu došlo od počátku letošního roku do konce října k zeštíhlení o dalších osm procent.
Tento stav odpovídá současným kapacitním potřebám vyplývajícím z dojednaných obchodních případů, včetně zohlednění zásob hotových výrobků a nedokončené výroby. Nelze však stále hovořit pouze o snižování stavu. V průběhu stejné doby bylo sedmdesát pracovníků přijato. Z toho čtyřicet absolventů Centra odborné přípravy - odborného učiliště. Zbrojovka Uherský Brod tímto sleduje i zkvalitnění kvalifikační struktury. Žijeme a pracujeme v tržním prostředí a trh práce je jeho nedílnou součástí. Proto ještě jednou opakuji, že Česká zbrojovka Uherský Brod může mít tolik pracovníků, kolik jich efektivně uživí, uzavřel Frenzl.Na poslance vystřelil prak
Uh. Hradiště (red) - Rodinu poslance Parlamentu ČR Jaroslava Plachého (ODS) ohrozil zatím neznámý pachatel. Ve středu 18. listopadu večer proletěla skleněnou výplní okna jeho bytu v 6. patře panelového domu ocelová kulička, kterou výtečník patrně vystřelil z praku. V tu dobu se v bytě pohybovala manželka poslance s dětmi. Naštěstí nikdo z nich nebyl zraněn. Podle majora Josefa Šťastného, vedoucího obvodního oddělení Policie ČR, je případ vyšetřován jako přestupek. Jde o běžnou součástku z kuličkového ložiska. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl mít pachatel nějaký konkrétní motiv. Událost podle vyšetřovatelů nemá ani politický podtext, patrně šlo o klukovinu, doplnil Josef Štastný.Za křivé obvinění byl muž odsouzen k šesti letům vězení
Uh. Hradiště (Kk) - K šesti letům odnětí svobody se zařazením do věznice s ostrahou byl soudem Okresního soudu v Uherském Hradišti v úterý 17. listopadu 1998 odsouzen v minulosti již šestkrát soudně trestaný P. V. (28). Obžalovaný P. V. byl uznán vinným ze spáchání dvojnásobného trestného činu křivého obvinění, jehož se dopustil v loňském roce, kdy při výslechu u vyšetřovatele křivě obvinil Š. R. ze společného spáchání trestného činu krádeže a vloupání do objektu soukromé firmy. Na základě jeho výpovědi byl pak Š. R. vzat do vyšetřovací vazby, ve které neoprávněně setrval pět měsíců. Po uplynutí této doby byl však z vazby propuštěn na svobodu, neboť z předložených důkazů vyplynulo, že se žádné trestné činnosti v inkriminované době nedopustil.
Druhého trestného činu křivého obvinění se obžalovaný dopustil u hlavního líčení, kdy před soudem křivě obvinil dva policisty kriminální policie. Ti jej měli údajně při zatýkání a později při vyslýchání psychicky týrat a poté fyzicky napadnout. Obžalovaný dokonce tvrdil, že jeden z policistů mu vyrazil dva zuby, přičemž se tak měli dopustit trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Z výpovědí Š. R. a dalších dvou svědkyň vyplynulo, že se v době, kdy došlo k vykradení objektu soukromé firmy, nacházel doma. Jeho alibi nebyla vyvrácena a Š. R. byl zproštěn obžaloby. Obvinění bylo nepravdivé a křivé, soud tedy uznal obžalovaného vinného ze spáchání trestného činu křivého obvinění.
Ani u druhého skutku, kdy obžalovaný tvrdil, že se policisté dopustili trestného činu, nebylo takové jednání prokázáno. Ba naopak z lékařské zprávy zdravotního střediska vězeňské služby vazební věznice vyplynulo, že u obžalovaného v dané době nedošlo k vylomení žádného zubu a ani k vnitřnímu poranění úst. Obžalovaný P. V. tedy jiného křivě obvinil z trestného činu, přivodil tak jeho trestní stíhání a způsobil takovým činem zvlášť závažný následek. Rozsudek dosud nenabyl právní moci.Kostel bude znovu sloužit
...s radostí Vám oznamuji, že díky Bohu farní kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti bude opět sloužit svému účelu. Po odstranění následků záplav se zde poprvé setkáme v pátek 27. listopadu 1998 v 17.00 hodin. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, posvětí nový oltář. Upřímně Vás zvu k účasti na této slavnosti.
Zároveň děkuji všem, kteří svou obětavostí přispěli k záchraně této vzácné kulturní památky. Péče o dědictví otců je projevem ušlechtilosti ducha dalších generací.
Těšíme se na setkání s Vámi.
P. František Petrik
děkanwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund