Číslo: 48
06.12.1999
Článků: 76

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Mikulášský běh měl úspěch
Rodiče proti romským dětem protestovali
Kontrola odhalila drogy
Převáděč šel na východ
Opět se projednával návrh znaku města
Kniha o městě
Důchodci besedovali
Obáváme se katastrofy, tvrdí obyvatelé
Stavba repliky kostelíka je pracnější
V Tupesích bude kluziště
Okresní vojenská správa informuje

Mikulášský běh měl úspěch

Uh. Hradiště (fal) - Hojnou účast stejně jako v loňském roce zaznamenal "Mikulášský běh městem", který se uskutečnil v Uherském Hradišti minulý pátek odpoledne. Běhu se zúčastnilo na třicet tříčlenných družstev převlečených za čerta, anděla a Mikuláše. Velkému zájmu se těšily dvě bryčky tažené koňmi, které celé odpoledne neúnavně vozily děti městem. Pěkné odpoledne zakončilo vyhodnocení nejlepších družstev a rozsvícení vánočního stromečku.
Foto: L FalešníkováRodiče proti romským dětem protestovali
Staré Město - Již od září letošního roku využívají romské rodiny ve Starém Městě možnosti přípravy svých dětí na vstup do první třídy. Přípravnou třídu ve zdejší mateřské škole navštěvují čtyři děti a to dva dny v týdnu za přítomnosti své romské asistentky Eriky Balážové. S iniciativou zřídit přípravnou třídu přišel vzhledem ke vzrůstajícímu počtu Romů ve Starém Městě Školský úřad v Uherském Hradišti.
Velkým přínosem je v tomto směru Erika Balážová, která se přihlásila na místo romské asistentky. "Hlavním problémem romských dětí je jazyková bariéra, se kterou do první třídy nastupují. Na začátku byla proto zřízena skutečná přípravná třída, do které byli zařazeni Romové, kteří měli odloženou školní docházku a ti, kteří měli nastoupit do první třídy. Tato myšlenka se však postupem času ukázala jako ne příliš šťastná, neboť děti byly od ostatních stále odděleny," vysvětlil začátky romské "přípravky" ředitel Základní školy ve Starém Městě Josef Jurnykl. Jako nejvhodnější řešení se nakonec jevilo normální začlenění romských dětí do přípravné třídy ve zdejší mateřské školce. Přesvědčit Romy však nebylo příliš jednoduché. Vstříc vyšel i městský úřad, který rodičům dětí odpustil placení školného ve výši 120 korun měsíčně. Nejenže se romské děti, které mateřskou školu navštěvují, sžijí s ostatními, ale naučí se především správně mluvit česky, osvojí si základy stolování a hygienická pravidla.
Dle názoru romské asistentky, Eriky Balážové, která působí nejen ve Starém Městě, ale i ve Zvláštní škole v Uherském Hradišti, jsou dva dny v týdnu pro pobyt romských dětí ve školce, málo. "Mělo by se jim věnovat tolik času, jako ostatním dětem. Děti potřebují hlavně mluvit. Mluvit česky. Musíme je neustále upozorňovat, aby mluvily česky, protože doma a mezi sebou mluví výhradně romsky. Kdybych měla zhodnotit začátky, nebylo soužití dětí snadné. Některé děti je automaticky vzaly mezi sebe, některé se jich stranily. Již teď ale vidím v tomto směru značné pokroky," uvedla dále Erika Balážová.
Ačkoliv se romským rodičům líbí, že jejich děti chodí do školky a chtěli by je zde dávat častěji, některým z ostatních se přítomnost romských dětí na začátku moc nelíbila. "Nejprve jsem tento problém řešila individuálními rozhovory s rodiči. Za přítomnosti zástupců školského úřadu, romské asistentky a ředitele základní školy jsem však nakonec svolala mimořádnou rodičovskou schůzku, na které jsme situaci s rodiči navzájem prodiskutovali a vysvětlili si svá stanoviska. Nakonec rodiče s přítomností romských dětí ve školce souhlasili. Dle mého názoru totiž není jiné řešení, než se snažit s Romy sžít a brát je jako rovnocenné spoluobčany," řekla ředitelka mateřské školy Ludmila Pokorná a dodala, že to bude mravenčí, ale určitě velmi užitečná práce.
Karin KuchtováKontrola odhalila drogy
Uh. Hradiště (fal) - Již dva případy užívání drog během posledních dvou měsíců zaznamenal velitel Výcvikového střediska Zdravotnické služby AČR v Uherském Hradišti Ludvík Heinz. "Usoudil jsem, že by u útvaru těchto případů mohlo být více. Proto jsme požádal o spolupráci spřátelený útvar v Grabštejně a vojenskou policii v Brně," vysvětlil Heinz, který minulé úterý nařídil v pěti ubytovnách a kuchyňském bloku neohlášenou kontrolu.
Jeho podezření se potvrdilo, protože tři speciálně vycvičení psi na několika místech ve věcech vojáků signalizovali přítomnost marihuany. Ta však prý byla nalezena jen v jednom případě. "Byl jsem příjemně překvapen. Našlo se méně, než jsem očekával. Technici zajistili všechny důkazy a předali je na expertízu do laboratoří. Nyní musím jen počkat na výsledky a na to, jakým způsobem tuto situaci vojenská policie uzavře. Teprve poté z celého případu budu moci vyvodit důsledky," řekl Heinz a dodal, že se jednalo o preventivní opatření, které by tomuto nešvaru v budoucnosti mělo zabránit.

P.S. Kofein není droga?Převáděč šel na východ
Uherské Hradiště (ja) - Neobvyklým směrem, z˙České republiky na Slovensko, vedl pětičlennou skupinu Iráčanů dvaadvacetiletý převáděč Martin Halík. Za pokus o nelegální přechod státní hranice si v˙úterý minulého týdne odnesl od Okresního soudu v˙Uherském Hradišti trest ve výši šest měsíců vězení a vyhoštění na dobu dvou let. Čtyři tisíce slovenských korun nabídli za převedení mladíkovi dva neznámí muži. Podle dohody měl čekat prvního srpna ve Strání - Květné na skupinku mužů, které měl převést na Slovensko. Pár set metrů před státní hranicí jej však zadržela policie. Podle výpovědi zadržených Iráčanů se muži dostali přes plot ze záchytného tábora ve Vyšních Lhotách. Podařilo se jim zastavit taxíka, který je měl odvézt do Brna. Ten je však zavezl na česko-slovenskou hranici, kde na ně čekal převáděč a ujal se jich. "Nedomluvil jsem se s˙nimi, protože na mě mluvili anglicky a já umím jenom německy. Jenom jsem je posunky vyzval, aby šli za mnou," řekl u soudu obžalovaný. Podle obhájce byl Halík obětován proto, aby se přes hranici mohla mezitím dostat větší skupina běženců.
Výpovědi Iráčanů nepřipadaly věrohodné ani soudci Eduardu Ondráškovi. "Nebýt přiznání převáděče, těžko by se mu trestná činnost dokazovala, neboť výpovědím svědků se moc věřit nedá," řekl Ondrášek. Ten s˙ohledem na polehčující okolnosti nakonec udělil trest na spodní hranici sazby. Za převádění hrozil mladíkovi až tříletý trest.Opět se projednával návrh znaku města
Staré Město (Miki) - V pořadí již 9. zasedání Městského zastupitelstva ve Starém Městě bylo na programu 29. listopadu. V zasedacím sále staroměstské radnice byla přednesena a schválena zpráva o činnosti městské rady za uplynulé období, zastupitelé projednávali převody majetku a změny územněplánovací dokumentace. V samém počátku jednání, které řídil starosta František Slavík, byl rozšířen návrh původního programu o příspěvek města divadelnímu souboru TJ Sokol. Druhý návrh na doplnění programu jednání předložil Jaroslav Januška, a to znovuprojednat grafický návrh znaku města. "Nemůžu souhlasit, aby někdo v Praze rozhodoval o podobě znaku Starého Města," řekl Jaroslav Januška. "Staré Město by mělo mít důstojný znak, měli bychom být hrdi na to, kde žijeme," dodal Jiří Chlachula, který vypracoval jeden ze dvou návrhů znaku. Nakonec bylo uloženo radě společně s komisí kultury, výchovy a vzdělávání dopracovat barevné grafické provedení návrhu znaku Jiřího Chlachuly a tento spolu s návrhem označeným "A" konzultovat v heraldické komisi Parlamentu České republiky a opětovně předložit zastupitelstvu k posouzení. To vše se má stihnout do konce tohoto roku.
V další části jednání se členové zastupitelstva zajímali o ukončení soudního sporu s FC Synot ve věci pozemků na Širůchu. "Připravuje se soudní smír u Okresního soudu v Uh. Hradišti," odpověděl starosta Slavík. Jednání zastupitelstva probíhalo za velkého zájmu staroměstské veřejnosti.Kniha o městě
Staré Město (Miki) - V závěru letošního roku bude vydána reprezentativní kniha s názvem Staré Město v proměnách staletí. Vedoucím autorského kolektivu je ředitel Okresního archivu v Uherském Hradišti PhDr. Jiří Čoupek, na knize dále autorsky spolupracovali Ludmila Tarcalová, Miloslav Poisl, Luděk Galuška a Pavel Bezděčka. Tato kniha bude oficiálně představena na Vánočním zpívání 19. prosince ve staroměstské sokolovně a mimo tradiční prodejní místa ve Starém Městě bude k dostání i v knihkupectvích v Uh. Hradišti.Důchodci besedovali
Boršice (Kk) - Uplynulý týden uspořádal Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Boršicích besedu pro důchodce. "Besedy pro důchodce pořádáme pravidelně každý rok. V programu vystoupily děti z mateřské školy, pevěcký sbor při základní škole a přednášky o prevenci různých onemocnění se zhostil místní lékař," uvedl boršický starosta Petr Matoušek. Obecní úřad se ujal rovněž pohoštění a téměř sto padesáti seniorům zahrála k poslechu známá Boršická čtyřka.Obáváme se katastrofy, tvrdí obyvatelé
Uh. Hradiště (fal) - V ulici Na Zápovědi v Uherském Hradišti čtrnáct dní probíhala oprava teplovodního kanálu. Lidé se ale obávají, že teplovod je časovaná bomba, která jim kdykoli může značně znepříjemnit život. Proto obyvatelé zaslali městské radě petici s třiašedesáti podpisy proti zahájení rekonstrukce teplovodu v této ulici.
"Oprava teplovodního kanálu byla již jednou provedena. Tenkrát nám rozkopali celou ulici, byl znemožněn příjezd k rodinným domkům téměř půl roku," objasnil Antonín Magdálek, který podání petice inicioval. "Před čtrnácti dny se v naší ulici objevila porucha, naštěstí nebyla tak rozsáhlá. Je možné, že své udělaly i povodně. Odkryté trubky totiž byly shnilé a prorezavěné. Vůbec nechápeme, proč parovod s takovými ztrátami ve městě vůbec funguje. Za pár dní to může bouchnout na jiném místě a v mnohem větším rozsahu, kvůli čemuž by museli rozkopat celou ulici. Je to prostě časovaná bomba," obává se Magdálek.
"Přestože petice nesplňuje veškeré náležitosti, bude projednána. Jedenadvacátého prosince bude v městské radě schvalována odpověď," řekl místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek. "Nejednalo se o rekonstrukci, ale o opravu části teplovodu, v současnosti by už mělo být vše v pořádku."
Podle dalších informací lze předpokládat, že v případě budoucí rekonstrukce by teplovodní kanál přes ulici Na Zápovědi neměl vést.Stavba repliky kostelíka je pracnější
Modrá (Kk) - V rámci programu obnovy vesnice vyroste v Modré replika kostelíku sv. Jana Křtitele, jehož základy z přelomu 8. a 9. století byly nalezeny na katastru obce. Podle archeologa Luďka Galušky se jedná o jednu z nejstarších církevních staveb na území státu. Kostelík je stavěn podle dochované středověké rytiny několik metrů od jeho původních nalezených základů. "Než se začalo se stavbou, bylo nutno určit, jaký materiál bude použit na střechu, jaká budou okna a ostatní detaily. Předpokládali jsme, že hrubá stavba bude dokončena ještě letos. Nastal ale problém v používaném kameni, který je nutno štípat na menší kusy, neboť původní kostelík byl z malých kamenů postaven. V pomocných pracech vypomáhala i obec. Konečná výška kostela by měla být jedenáct metrů, délka pak necelých čtrnáct," upřesnil starosta Modré Miroslav Kovářík.V Tupesích bude kluziště
Tupesy (Kk) - Jak potvrdil tupeský starosta Cyril Churý, již letos v zimě by se zdejší děti měly dočkat nového kluziště. Vznikne na místě bývalé černé skládky, kterou se odebráním ornice podaří zlikvidovat. "Na nové kluziště obec nemá dostatek financí. Využijeme proto přítomnosti spodní vody, která se zde nachází, a kluziště bude hotovo. V současné době však záleží na počasí, neboť se bude muset použít těžká technika," dodal starosta.Okresní vojenská správa informuje
Uh. Hradiště (red) - V souladu se zákonem č. 218 ze dne 14. září 1999 o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) se mění název, sídla a územní obvody vojenských správních úřadů. Dnem účinnosti zákona, to je 1. 12. 1999, se mění název Okresní vojenské správy na Územní vojenská správa se sídlem Tyršovo náměstí 363, Uherské Hradiště, 686 26, telefon 55 25 88 - 9. Nadřízené velitelství - 27. velitelství územní obrany Ostrava.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund