Číslo: 49
08.12.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Redakce v akci aneb Mikuláš, anděl a čerti strašili
Britský film ve Hvězdě
Plynofikace Míkovic a Vések
Co říkají současné politické situaci?
Hasiči upozorňují
Oldřich Halma by se dožil 90 let...

Redakce v akci aneb Mikuláš, anděl a čerti strašili

Uh. Hradiště - I my, redakce Dobrý Den, Slovácko, jsme se rozhodli udělat dobrý skutek a rozzářit, v pátek na Mikuláše, oči našich nejmenších. Proto náš statný Mikuláš s krásným andělem a třemi opravdu čertovskými čerty vyrazil do ulic. Naší první zastávkou byla mateřská škola na ulici Svatováclavské v Uherském Hradišti. Zde nebyla naše práce právě jednoduchá, vždyť sami posuďte. Celé čtyři třídy malých mrňat! Pravdou bylo, že některé děti ze sebe nevydaly ani hlásku a byl problém je vůbec zvednout ze židlí. Ti největší lumpíci už zdálky volali: My jsme vůbec nezlobili, my jsme opravdu hodní. Nakonec ale spravedlivý Mikuláš uklidnil čerty, kteří neustále blekotali, vyváděli lumpárny a nastavovali pytle na zlobivé děti a kluci a děvčátka písničkou či básničkou slíbili, že již budou hodní. Mnohdy jsme se dozvěděli, že dokonce děti uklízí a pomáhají maminkám vařit v kuchyni. Dozvěděli jsme se ale také to, že taťka moc neposlouchá a že by bylo třeba většího pytle, aby si ho čert mohl odnést do pekla.
Ke krásné atmosféře přispěly především paní učitelky, které měly pro děti již přichystány mikulášské nadílky a upečené čertíky. Do první třídy jsme dokonce nadílku vezli na malém dřevěném vozíčku. Ve čtvrté třídě, kde byly děti podle paní učitelky více zlobivé, jsme měli k dispozici dokonce jakousi černou listinu, kde byla jména dětí, která zlobí nejvíce. Jedno z nich vyrušuje při spaní, druhé neposlouchá, třetí špatně jí. Děti byly spontánní a skvělé a naše družina vyčerpaná. Akce však pokračovala.
Nemohli jsme zapomenout na mateřskou školu v Jarošově, kde nám paní ředitelka již ve dveřích sdělila, že několik dětí pláče od samého rána. Ve školce řádily neštovice, takže se počet dětí, jak hodných, tak i těch zlobivých, snížil. I tady se zpívalo a recitovalo. Mikuláš pak všechny, včetně paní učitelky, prověřil svou holí pravdilkou, která je obdobou ruské hole mrazilky. Pod touto holí nikdo nezmrzne, ale nad tím, kdo zlobil, se řádně zatřese. V jedné chvíli nás všechny napadla skvělá myšlenka, prověřit tak několik našich politiků nebo představitelů měst a obcí. Jistě by to stálo za to! Anděl byl však proti: to, co bychom zjistili, stejně už všichni vědí. Nádherný zážitek zažily děti (ale i my) ve Speciální škole pro žáky s více vadami v Uh. Hradišti. Nevidomý chlapec si téměř bez dechu pohladil mikulášskou kouzelnou hůl. Ve vteřině, kdy Mikuláš prohlásil, že skutečně přijíždí až z Vídně a jeho hůl je ze stříbra, přestaly mít děti strach. Čerti však pro jistotu zůstali stranou.
Během několika chvil se děti rozezpívaly a my jsme jim z naší mikulášské nůše nadělili sladkosti, oříšky a jablka. I paní učitelky si zazpívaly s dětmi vánoční koledy. Nakonec jsme si všichni v kruhu zatančili a smích a radost dětí nebraly konce.
V závěru dne navštívila naše veselá družina několik domácností, které zareagovaly na naši výzvu, uveřejněnou v pátečním vydání. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hodným lidem, kteří se postarali o sladkosti do naší mikulášské torny: panu Josefu Kuchtovi, Varmužově pekárně z Boršic a ostatním.
Karin KuchtováBritský film ve Hvězdě
Uh. Hradiště (VaMP) - Již III. seminář britského filmu se uskutečnil v uplynulých dnech v hradišťských kinech Hvězda a Mír. O slavnostní zahájení se v pátek 5. prosince ve Hvězdě postarala doprovodná akce, vernisáž výstavy fotografií Jidřicha Štreita pod názvem Lidé z Wear Valley.
Na programu semináře bylo předvedeno celkem deset filmů současného nejvýznamnějšího britského režiséra Mika Leigha, dále miniportrét britské filmové legendy Davida Leana a kolekce filmů génia animované tvorby Nicka Parka. V programu se objevila i nejlepší britská komedie všech dob Donaha, která v Británii v návštěvnosti porazila dokonce Mistra Beana. Do Hradiště se u příležitosti semináře britského filmu sjely více než tři stovky zájemců o účast, prozradil po skončení přehlídky v neděli 7. prosince organizátor akce a vedoucí Městských kin Jiří Králík. Králík je toho názoru, že úspěšný průběh semináře je především příslibem pro návrat Letní filmové školy 1998 zpět, do nově zrekonstruovaných prostor nejen kina Hvězda, ale do celého Uherského Hradiště. Ozdobou víkendové akce byla rovněž premiérová projekce filmů přehlídky Projektu 100 - Zima 1998, která se od ledna rozeběhne v kinech České i Slovenské republiky.Plynofikace Míkovic a Vések
Uh. Hradiště (VaMP) - V městských čtvrtích Míkovice a Vésky by se v příštím roce měli dočkat plynofikace. Městu se totiž podařilo získat ze státního fondu životního prostředí návratnou půjčku ve výši třiceti procent rozpočtových nákladů a dotaci rovněž ve výši třiceti procent nákladů. Zbytek budeme hradit z vlastních prostředků, upřesnil tajemník města František Rochovanský. Uskutečnění plynofikace reaguje na výsledek průzkumu veřejného mínění, který odbor rozvoje města v domácnostech Míkovic a Vések provedl: Více než devadesát procent domácností má zájem o budování plynovodní sítě a navíc jsou ochotny do doby, než bude provedena kolaudace přípojky, složit částku 5.000 korun, upřesnil Rochovanský. Plynofikace městských částí je jen jednou z položek rozpočtu města na rok 1998, jehož návrh je v těchto dnech uveřejněn na úředních deskách. Městské zastupitelstvo by jej mělo schválit 16. prosince 1997.Co říkají současné politické situaci?
Do dnešního čísla týdeníku Dobrý den, Slovácko jsme mimořádně zařadili anketu. Na otázku: CO ŘÍKÁTE SOUČASNÉ POLITICKÉ SITUACI? nám odpovídali předtavitelé politických stran v našem regionu a lidé z významných společenských postavení.

Ing. Jiří Veselý, starosta Uherského Brodu (KDU-ČSL):
Myslím si, že situace, která u nás vznikla a na kterou nejsme dosud zvyklí, je v běžných demokratických státech běžná a přijatelná. V demokracii by mělo být samozřejmé, že se mění vlády, nebo někteří její představitelé. Demokratický způsob vlád s sebou nese možnost těchto změn a my bychom se je měli rovněž učit.

Ing. Jiří Deml, starosta Kunovic (nezávislý):
Pochopitelně, že tím nadšený nejsem. Především mám na mysli negativní odraz vzniklé situace na ekonomiku státu: kurz koruny, zdražení zboží a podobně. To mě znepokojuje více, než otázka personální. Přál bych si, aby vše bylo co nejdříve vyřešeno a došlo ke stabilizaci vlády a stát fungoval, jak má. Bez nejistot.

Ing. Ladislav Šupka, starosta Uherského Hradiště (nezávislý):
Situace mě samozřejmě mrzí. Ovšem chápu ji v prvé řadě jako vnitrostranický problém ODS. Proto, myslím si, ji nelze v žádném případě považovat za krizi vnitrostranického systému, tak jak se to snaží uvádět a dramatizovat někteří populističtí politici.

Ing. František Slavík, starosta Starého Města (KDU-ČSL):
Upředňostňoval bych dodržování určitých pravidel hospodářského života ve státě před tím, než se začne privatizovat a podobně. Aby platila pravidla taková, jaká jsou všude jinde: pro kapitálový trh, vymáhání pohledávek, aby trh fungoval naprosto přehledně. I z naší regionální praxe mám zkušenosti s tím, že se jen těžko dovoláváme svých práv. Vzniklá situace vyplynula z absence pravidel. A u těch pravidel, která stanovena byla, se podle mého názoru nechávala přílišná volnost.

RSDr. Antonín Ludvík, předseda OV KSČM:
Stávající situace je jen završením působení vládní koalice, která zavedla společnost do krize společenské, ekonomické a mravní. Podle mne se potvrdila dávná zkušenost, že dávání mravních ponaučení ostatním ještě neznamená, že ten, který rady rozdává, se jimi taky řídí. Bylo přílišné sebevědomí některých představitelů vládní koalice, že vytvářeli zdání všeználků na řešení kterékoli situace. Vyřešením stávajících problémů jsou předčasné parlamentní volby.

Ing. Josef Borák, poslanec Parlamentu ČR za KDU-ČSL:
Změna vlády je standardním krokem v každé demokracii a je možné, že někteří lidé byli touto skutečností zaskočeni. Záhadné sponzorování v případě ODS bylo jen pověstnou kapkou pro přetečení poháru. Co by ale mohlo ohrožovat naši zemi, stabilitu měny a náš vstup do NATO a EU, je vyčkávání, přešlapování na místě nebo dokonce hledání ve všem spiknutí proti ODS či premiéru Klausovi. Proto bez zbytečného odkladu se buď co nejrychleji pokusme sestavit vládu novou, nebo uspořádejme předčasné volby.

Ing. Jaroslav Plachý, poslanec Parlamentu ČR za ODS:
Současná politická situace připadá normálnímu člověku jako absolutní chaos. Obávám se však, že jednotlivé události posledních dnů zapadají do scénáře nazvaného nikoliv ďLikvidace Klauseď, ale nesoucího název ďLikvidace pravice v Čechách a na Moravěď. Velmi mne mrzí, že k tomuto scénáři přispěli svými dřívějšími chybami někteří vedoucí představitelé ODS stejně jako vedení KDU-ČSL, které vystoupením z koalice rozbilo velmi křehkou a vzácnou nádobu. Domnívám se, že po zasazení těžkých ran oběma pravicovým stranám (ODS a ODA) budou tyto strany na absolutních minimech svých volebních preferencí vehnány do předčasných voleb. Volby je ďdorazíď a zpečetí tak možná na několik volebních období vykořenění pravice z české politiky.

Ptala se M. MiškeříkováHasiči upozorňují
Uh. Hradiště (red) - Hasičský záchranný sbor upozorňuje všechny občany regionu Uherského Brodu, že počínaje dnem 1.12.1997 došlo z důvodů organizačních změn k přesměrování volání na tísňové lince 150. Volání 150 z celého okresu Uh. Hradiště nyní zvoní na operačním středisku HZS Uh. Hradiště, které dále zajišťuje vyhlášení poplachu příslušným jednotkám dle poplachového plánu okresu (tedy i profesionální jednotce v Uh. Brodě). Požární bezpečnost a časy odjezdů jednotky nejsou tímto opatřením nijak dotčeny. Dále HZS okresu Uh. Hradiště prosí všechny řidiče, aby zachovávali zvýšenou pozornost na třídě Malinovského v okolí vjezdu do ulice Boženy Němcové, kde jsou umístěny požární semafory pro výjezd požárních jednotek. Řidiči by si měli uvědomit, že zde hrozí zvýšené nebezpečí střetu s vyjíždějícím požárním vozidlem.Oldřich Halma by se dožil 90 let...
Uh. Hradiště (Pá) - Dne 10. prosince 1997 by se dožil 90 let Oldřich Halma, nadšený a neúnavný pokračovatel české kantorské tradice, ve smyslu spojení učitelského povolání se zájmovou uměleckou hudební činností. Více než půl století dokázal umělecky vést pěvecký sbor Svatopluk v Uherském Hradišti. Obnovil amatérský orchestr Slováckou filharmonii, kterou v Uherském Hradišti založil slavný český dirigent Zdeněk Chalabala na samém začátku své profesionální dirigentské dráhy. Po celou dobu své pedagogické činnosti byl Oldřich Halma také oddaným členem Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU) a po smrti dirigenta prof. Šoupala působil v letech 1973-1976 ve funkci sbormistra tohoto pěveckého sboru.
Oldřich Halma však nejvíce proslul svými mistrnými úpravami lidových písní z moravsko-slovenského pomezí pro sborový zpěv. Hudební vydavatelství PANTON vydalo dvě sbírky těchto úprav: Pod Javorinú (1981) pro mužský sbor a Hore dolinami (1985) pro smíšený sbor. Tyto úpravy snad znají členové všech našich sborových těles. Velmi často jsou uváděny na koncertech jako oblíbené přídavky. Jen v r. 1996 jeho úpravy zazněly v těchto zemích: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Izrael, Japonsko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Rakousko, SRN, Švýcarsko, USA, Velká Británie (podle dokladu OSA, řazeno abecedně). Oldřich Halma zemřel v r. 1985.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund