Číslo: 5
03.02.1997
Článků: 51

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Bydlení v Neradicích bude pro mladé rodiny drahé
Taťák za Petříka
Televize v Hradišti?!
Bude Staré Město město?
ČAS PRO ZIMNÍ NAFTU
V Polešovicích nechtějí pískoviště

Bydlení v Neradicích bude pro mladé rodiny drahé
Uh. Brod požaduje vysoké nenávratné příspěvky, aby rychle splatilo úvěr 40 milionů

Žádostí o bydlení v Neradicích je desetkrát více než bytů.
Uh. Brod - Výstavba bytů Neradice v Uherském Brodě je téměř v cílové rovince. Se stavbou se začalo před koncem roku 1995 a kolaudace je plánována na letní prázdninové měsíce tohoto roku. V současnosti je hotová hrubá stavba a částečně i vnitřní omítky. Trojpodlažní domy mají osm bytů 1+1, čtyřicet čtyři jednotky 2+1, případně 2+0, osm bytů 3+1 a dva nadstandartní čtyřpokojové byty o celkové rozloze 125 m2.
Jak uvedl Stanislav Zápeca, místostarosta Uh. Brodu: Na byty v Neradicích čeká desetkrát více žadatelů, než kolik můžeme uspokojit. Ze tří variant přidělování Neradic jsme nakonec vybrali jednu, kterou, pokud ji 12. února schválí městské zastupitelstvo, realizujeme v červenci nebo srpnu. Přednostně přidělíme byty početným rodinám, které v současnosti obývají nejmenší prostory. Počítá se s tím, že ve chvíli, kdy se zveřejní podmínky získání bytu, řada zájemců odpadne, protože na to prostě nebudou mít. Město totiž za poskytnutí bytu protihodnotou požaduje nenávratné příspěvky ve výši 120 tisíc za jednopokojový byt, 250 tisíc za dvoupokojový a 350 tisíc za třípokojový byt. Ve čtyřpokojových bytech budou bydlet ti, co nabídnou nejvíce. Jestliže nájemníci složí tyto částky, budou mít třeba za dvacet let přednostní právo koupit si byty do osobního vlastnictví, řekl Zápeca a pokračoval, smlouvy budeme uzavírat na dobu určitou, t.j. na osmnáct měsíců, kterou pak můžeme prodlužovat až na dvacet let.
K dispozici bude dvacet pět garáží, každá za padesát tisíc korun. Neradice se začaly stavět s tím, že se pomůže mladým rodinám, které si nemohou dovolit koupit vlastní byt, ale náročné podmínky pravděpodobně tyto rodiny odradí. Město požaduje poměrně vysoké částky z toho důvodu, že na výstavbu Neradic si vzalo úvěr ve výši 40 milionů korun, a ty musí splatit včetně úroků do osmi let. Na jeden komfortní dvoupokojový byt je potřeba 930 tisíc korun. Výše příspěvků se mi proto nezdá zas až tak vysoká. Lidé se zvykli , že bydleli v městských bytech málem zdarma, ale dnes už je situace jiná. Jedno z řešení například poskytují hypoteční úvěry, dodal Zápeca. Ani Neradice se nevyhnou nejrůznějším spekulacím, kterým poskytuje živnou půdu např. ő 715 občanského zákoníku. Ten dovoluje směnu družstevního bytu za městský i přesto, že s tím pronajímatel nesouhlasí. Dá se tedy předpokládat, že sestava nájemníků bude za nějaký čas úplně jiná, než jaká byla původně.
A tak se byty k těm, co je opravdu potřebují nakonec vůbec nedostanou. Případný soudní spor by nájemce, tedy město, určitě prohrál.
Pavlína KřůmalováTaťák za Petříka
Uh. Hradiště (VaMP) - Navrženým horkým kandidátem na post zástupce starosty je za odstoupivšího Jaroslava Petříka z KDU-ČSL Petr Taťák z téže politické strany. Jaroslav Petřík oficiálně oznámil uvolnění svého křesla 10. ledna 1997 z důvodu vykonávání časově náročné práce senátora. 25. února končím. Vyberu si dovolenou za rok 1996 a poměrnou část za rok 1997, komentoval svůj odchod z radnice Petřík, který však hodlá i nadále pracovat v městském zastupitelstvu.
Nový radní musí být ovšem nejdříve zvolen. Jiná strana může navrhnout jiného kandidáta, zpochybnil jistotu volby Taťáka. Ovšem patrně nikdo z radnice nepředpokládá, že by tomu tak mohlo být.
Ing. Petr Taťák (58 let) je ženatý, má dvě děti a pracuje v a.s. Let Kunovice, je absolventem VŠ strojnické. Již dvě funkční období pracuje jako člen Městské rady. Ve čtvrtek 30. ledna přijal Taťáka v doprovodu Petříka starosta města.Televize v Hradišti?!
Uh. Hradišti (VaMP) - Kabelovou síť, na kterou je v současnosti napojeno zhruba tři tisíce domácností ve městě, hodlá od poloviny roku 1998 využívat okresní město ke zpravodajskému a informativnímu vysílání. Ovšem podle rozhodnutí radních by hradišťské vysílání, které je plánováno třikrát za týden, z toho jednou reprízově, mělo být zásadně nekomerční. Do konce srpna 1997 budou zahájeny potřebné práce a navržena redakční rada. Podle starosty Ladislava Šupky není ale stávající počet domácností přijímajících Kabel plus dostatečných. Město počítá se stotisícovými náklady na vysílání. Zatím není nic rozhodnuto. Možná dojdeme k závěru, že peníze ušetříme a věnujeme je na jiný účel, zhodnotil situaci František Rochovanský, tajemník Městského úřadu.Bude Staré Město město?
St. Město - Rok poté, co se Staré Město přestalo psát u Uherského Hradiště, byla odeslána z místní radnice žádost o přiznání statutu města. S počtem obyvatel 6.763 je Staré Město největší vesnicí v České republice.
Přitom přes zamítavé stanovisko vlády udělil na podzim loňského roku předseda parlamentu M. Zeman statut města trojici obcí, z nichž Nový Knín nedosahuje ani dvou tisíc obyvatel.
Jaké podmínky musí splnit obec, která chce být městem? Celkový počet obyvatel trvale bydlících na zastavěném území obce musí dosáhnout tří tisíc, městská zástavba středu obce je se zpevněným povrchem a chodníky s převažujícími vícepodlažními domy, všechny ulice a veřejná prostranství jsou pojmenována, v obci musí být veřejný vodovod a kanalizace, veřejné osvětlení, dále škola, zdravotní zařízení, společenský sál, kino, pošta, peněžní ústav, sportoviště, tělocvična a ubytovací zařízení s minimálně 20 lůžky...
MKRČAS PRO ZIMNÍ NAFTU
Uh.Hradiště (red) - Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu nás alespoň v příštím týdnu rozhodně nečeká ani náznak předjaří - naopak, teplota klesne na minus 15 až 20 řC. Kromě prostého faktu, že nám to asi na náladě příliš nepřidá, mohou se na své opět těšit motoristé. A nemusí jít zrovna o náledí na cestách, problém může nastat už ve chvíli, kdy sedíme ve svém (zcela vyzmrzlém) voze a otáčíme klíčkem v naději, že plánovanou cestu nebudeme muset absolvovat Městskou hromadnou dopravou. Někdy se to ale prostě stane - a důvodem může být běžná nafta. Parafiny v běžné motorové naftě totiž při nízkých teplotách krystalizují a mohou ucpat jemné póry palivového filtru. Motoristé si už zvykli na to, že BP nabízí to nejlepší zboží a má po celý rok na paměti pohodlí a bezpečnost zákazníků. Ode dneška můžete u všech čerpacích stanic BP načerpat zimní naftu, jejíž základní složku tvoří tzv. arktická nafta, používaná armádou v extrémních podmínkách.
Za předpokladu, že je motor vašeho vozidla v dobrém technickém stavu, zaručuje zimní nafta BP bezproblémový start až do -22řC. Příjemnou zprávou pro motoristy je určitě i fakt, že zvýšené náklady na nákup zimní nafty BP se nepromítnou do konečné ceny u stojanu. Další výhodou zimní nafty BP je speciální aditivum, které snižuje pěnivost při tankování a zdokonaluje proces spalování, čímž předchází tvorbě usazenin v motoru a znamená tudíž nižší spotřebu a menší obsah škodlivin v ovzduší.V Polešovicích nechtějí pískoviště
Polešovice (paf) - V katastru obcí Nedakonice a Polešovice je už od sedmdesátých let vytyčeno ložisko štěrkopísku, které by počátkem dalšího století mohlo nahradit vyčerpané ložisko v Ostrožské Nové Vsi. Obyvatelé obou obcí z toho nejsou zrovny nadšeni z několika důvodů, ať je to ohrožení životního prostředí, spodní vody nebo venkovského klidu. Pokud dojde k tomu, že se začne budovat nové jezero (Štěrkovna s.r.o. to odhaduje na rok 2005), bude ze sedmdesáti procent na území Nedakonic a z třiceti procent v Polešovicích. V zářijovém čísle našeho týdeníku jsme psali o postoji Nedakoňanů k celé věci, dnes jsme oslovili starostu a obyvatele Polešovic, kterým počátkem ledna Štěrkovna s.r.o. rozesílala dopisy s hrubým popisem svých plánů.
Ing. Ladislav Jančík, starosta obce uvedl: Samozřejmě z toho, že by se tu těžil štěrkopísek máme obavy, ale na druhé straně je nutné uznat, že těžit se musí tam, kde je ložisko. Rozhodně to ale bude velká zátěž pro obyvatele obce i pro životní prostředí. Obec se k celé věci vyjádřila v tom smyslu, že projekt podpoříme, pokud padnou konkrétní návrhy, jak Štěrkovna hodlá eliminovat a minimalizovat všechna rizika. Už teď musíme myslet do budoucna, a tak nás také zajímá, jak se bude vytěžená oblast po létech zpět revitalizovat. Chceme určité záruky.
Obyvatelé obce se nejvíce obávají toho, že bude znečištěna spodní voda a že její hladina klesne. V Polešovicích, které mají kompletní vodovodní síť, to ale není taková hrozba jako v Nedakonicích, kde jsou lidé ještě stále závislí na vlastních lokálních zdrojích - studnách. Jak uvedl starosta Jančík: Jako nejschůdnější se nám jeví varianta, která navrhuje, aby byl vytěžený štěrk splavován po uměle vybudovaných kanálech do Ostrožské Nové Vsi. Obec by tak byla ušetřena nákladní dopravy, s níž je spojen nejenom hluk, ale i velká prašnost. V době, kdy probíhala jednání Štěrkovny s obcí Nedakonice, byla obyvatelům této obce předložena řada lukrativních nabídek, které by pomohly rozvoji obce. Např. účast na budování obchvatu směrem na Boršice. Starosta Polešovic si stěžuje: Nám zatím nebyly učiněny žádné konkrétní nabídky, které by nás přiměly k větší vstřícnosti. Je třeba si uvědomit, že těžbou získá hlavně Štěrkovna, takže by mohla přijít s lepší nabídkou.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund