Číslo: 5
02.02.1998
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Slováckého Oskara opět získal Robert Belan
Ad. Lékárny a čerpací stanice na každém kroku
Přijede Daniel Hůlka!
Brodská zbrojovka hledá cestu
Tarantule ze Zbrojovky
Zápis dětí do speciálních škol
Zeptali jsme se Josefa Boráka...

Slováckého Oskara opět získal Robert Belan
Igor Stránský ještě neví, kam umístí svého Pierota

Uh. Hradiště (JiV) - Igor Stránský předává cenu režiséru Filovi.
Uh. Hradiště - V sobotu 3l.ledna proběhl již podvanácté tradiční divadelní ples v sálech Klubu kultury. Přesně ve 20. 12 hodin napochodovaly v modrobílé kombinaci půvabné mažoretky z Ostrožské Lhoty na parket, aby svým vystoupením zahájily ples. Poté přivítal všechny přítomné ředitel divadla Igor Stránský spolu s ing. Vlastimilem Juříkem z Komerční banky, která je již tradičním sponzorem divadla. Tančilo se a veselilo ve všech sálech Klubu, v hlavním hrál Aventis, v malém sále Kasanova - The music Band a ve vinárně byla již tradičně diskotéka. Součástí plesu bývá také nastudování zvláštního programu, určeného jenom pro tento večer. Tohoto úkolu se velmi dobře zhostil jako režisér i konferenciér Karel Hoffman. V pásmu zazněly v playbacku melodie z Kouzelné flétny, Figarovy svatby a Fantoma opery, které ovšem velmi dobře nazpívali samotní protagonisté. Závěrem pobavil svým převlekem věštkyně Libuše Pavel Liška.
Tečku za tímto programem udělal efektní světelný vodopád, který dodal tomuto jedinečnému představení příchuť vyjímečnosti. Nejdůležitějším okamžikem celého večera - mimo losování hodnotné tomboly - bylo samotné udílení cen. Režisér Ján Fila, který se na ples dostavil také, převzal ocenění za inscenaci Brouk v hlavě. Na druhém místě se umístila inscenace Stromy umírají vstoje a na třetím místě Měsíc pro smolaře. Na titul Slováckého Oskara bylo v mužské kategorii nominováno 9 herců. Prvenství si stejně jako vloni odnesl Robert Belan, druhý se umístil Pavel Liška a třetí Vladimír Doskočil. U hereček byla situace obdobná. Všechny - jak uvedl Stránský - dostaly hlasy. První místo nakonec získala sympatická Ludmila Forétková, druhé obsadila Irena Poledníková a třetí Irena Trpíková. Forétková při předávání ceny řekla: Vážím si tohoto ocenění a je to pro mně znamení, že to, co dělám, není zbytečné.
Poté následovalo předání ceny Největší z pierotů, což je ocenění odborné kritiky. Tuto plastiku vyrobil Bořek Zeman, který ji také spolu s Jiřím Jilíkem předával. Igor Stránský ještě před předáním ceny obecenstvu řekl: Vítěze opravdu neznám, ale pokud se bude shodovat s mým tajným tipem, slibuji, že jej pozvu na sedmičku dobrého vína. Jeho tajný tip, jak nám pak sdělil, byli Doskočil nebo Tihelková. Toto ocenění dostal však právě on sám, což jej očividně překvapilo. Zda si Zemanovu plastiku postaví do kanceláře, nebo ji nechá doma v bytě, večer ještě nevěděl. Ze své lásky k divadlu se pak za všechny přítomné vyznal Karel Hoffman a poděkoval všem divákům za přízeň, kterou věnují divadlu. Drobným kazem na této události je snad jenom to, že i na takového akci se najdou nenechavci, kteří si odnesou od stolů ceny či věci, které jim nepatří. Mezi postižené se tak tentokrát dostal i režisér Fila, kterému v době, kdy přebíral ocenění, někdo zcizil ze stolu láhev vína a jeho sousedům výhru z tomboly.
Jindra VáverkováAd. Lékárny a čerpací stanice na každém kroku
Náš týdeník uveřejnil dne 20. ledna 1998 na tomto místě článek Lékárny a čerpací stanice na každém kroku. Po řádném ověření informací, týkajících se zřízení lékárny v budově polikliniky v Uherském Hradišti, ulici Štanclově týdeník Dobrý den, Slovácko sděluje, že společnost Městská poliklinika u sv. Alžběty, s.r.o. se sídlem v Uh. Hradišti, Vodní ulice č. 13, zastoupená buď jednatelem Janem Gmentou, nebo jiným svým jednatelem, se do výstavby lékárny v této budově nikdy nechystala a nikdy o ni nežádala, ani nikdy nežádala o souhlas se zřízením této lékárny Státní ústav pro kontrolu léčiv a Okresní hygienickou stanici v Uherském Hradišti nebo některý jiný tzv. dotčený orgán státní správy a nikdy žádný souhlas od těchto orgánů nezískala. Šéfredaktor týdeníku Dobrý den, Slovácko dále sděluje, že společnost Městská poliklinika u sv. Alžběty, s.r.o. se sídlem ve Vodní ulici č. 13 není a nikdy nebyla vlastníkem lékáren ve Vodní ulici a Kunovicích.
Jak si šéfredator ověřil, společnost Městská poliklinika u sv. Alžběty, s.r.o se sídlem v Uherském Hradišti, Vodní ulice č. 13 pouze provozuje lékárnu umístěnou v objektu kaple u sv. Alžběty ve Vodní ulici v Uherském Hradišti a na rekonstrukci tohoto objektu se podílí nemalým nákladem.
Šéfredaktor týdeníku Dobrý den, Slovácko se společnosti Městská poliklinika u sv. Alžběty, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, Vodní ulice č. 13 a jejím zástupcům omlouvá.Přijede Daniel Hůlka!
Uh. Hradiště (VaMP) - Společné nározeniny regionálního týdeníku Dobrý den, Slovácko a Hit Rádia Publikum přijede oslavit i idol dívčích srdcí a představitel hlavní role muzikálu Dracula Daniel Hůlka. Daniel Hůlka do Uherského Hradiště přijede ve čtvrtek 5. února 1998, kdy v čase od 14 do 15 hodin vystoupí na Masarykově náměstí, aby pozdravil nejen všechny své fanoušky, přispěl svou účastí na oslavách narozenin a pozval všechny na svůj dubnový koncert, který se uskuteční ve Zlíně. Pro novináře bude Daniel Hůlka k dispozici ve 13.00 hodin v kulatém salónku hotelu Grand.Brodská zbrojovka hledá cestu
Uh. Brod - Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod, dle sdělení ing. Frenzla hledá cestu zpět na výsluní úspěšnosti. Několik nerealizovaných a opožděných obchodních případů v roce 1997 snížilo objem prodeje Zbrojovky natolik, že spolu s vlivem změny kurzu koruny a dalších měn v teritoriích jejích obchodních partnerů zapříčinily takové hospodářské výsledky, na které není Zbrojovka za rok 1997 zvyklá. Proto jsou pojmy jako revitalizace, restrukturalizace, produktivita, rentabilita, ale také zadluženost předmětem každodenní pozornosti vedení Zbrojovky. Cílem je zvýšit objemy prodeje, urychleně uvést na trh nové výrobky, například pistole CZ 97 ráže 45 ACP, CZ 122 ráže 22 LR, CZ 75 ráže 40 atd. a snížit náklady. V rámci první etapy restrukturalizace byly taktéž realizovány změny v organizačním uspořádání a řízení společnosti. Bylo zrušeno 57 funkčních míst technickohospodářských pracovníků a 90 pracovních míst nevýrobních dělníků.
Započatý proces restrukturalizace pokračuje i v roce 1998, neboť Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod může zaměstnávat jenom tolik pracovníků, kolik uživí. Opatření v oblasti úspor se dotýkají i nepopulárních oblastí, jako je redukce počtu pracovníků, zpomalení růstu výdělků, zvýšení náročnosti na všechny apod. Lze však konstatovat, že vynaložené úsilí v obou oblastech, tedy snižování nákladů a zvyšování prodeje, dávají reálný předpoklad k výraznému zlepšení ekonomické situace, odstranění disproporcí a návratu České zbrojovky, a.s. Uherský Brod do etapy úspěšnosti ještě v roce 1998, uvedl závěrem Frenzl.
Karin KuchtováTarantule ze Zbrojovky
Prototypy vodního děla z Uherského Brodu
Uh. Brod (VaMP) - Pojem vodní dělo se u nás dostal do podvědomí zejména z předlistopadových časů, kdy byla voda využívána policíí k rozhánění demonstrantů. Trochu jiná vodní děla, jejichž princip spočívá ve využití vysoké kinetické energie usměrněného vodního paprsku, se běžně ve světě vyrábějí ve Spojených státech, v Kanadě, v Evropě pak ve Švýcarsku a Francii. Koncem roku 1997 spatřilo světlo světa i šest prototypů přenosných vodních děl v uherskobrodské České zbrojovce, určených pro potřeby policie. Obchodní název Tarantule nese dělo, které by mělo sloužit k zneškodňování nástražných výbušných systémů. Na vývoji Tarantule se podepsal konstrukční tým firmy Fortel z Prahy pod vedením Jířího Tůmy.
Do hlavně Tarantuly se vejde sedmdesát gramů vody, která je v okamžiku výstřelu vypouštěna rychlostí 3.500 metrů za vteřinu. Voda se pak chová jako vodní oštěp, připustil Jiří Tůma, a její energie se v místě dopadu na překážku změní na teplo, kdy dojde k odpaření vody a následné kondenzaci, kdy miniaurní kapičky zasažený cíl doslova roztrhnou. Prý roztrhnou i nálož semtexu (dalšího českého unikátu) i s odjištěným časovým rozněcovačem, neboť voda všechno roztrhá dříve, než stačí spínač přenést jiskru.
Oproti jiným obdobným výrobkům má Tarantule vyšší výkon. Zatímco u ostatních je třeba hlaveň přiložit až téměř k cíli, Tarantule je účinná až ze sedmi metrů. Po dílčích úpravách konstrukční dokumentace a odzkoušení zbraně v periodických zkouškách bude vývoj zbraně dokončen a můžeme uvažovat o zahájení ověřovací série, upřesnil Josef Gazdík, konstruktér České zbrojovky Uherský Brod.Zápis dětí do speciálních škol
Zápis dětí do speciálních škol v Uherském Hradišti a Den otevřených dveří se uskuteční dne 12. 2. 1998 od 14. do 16.00 hodin, a to ve Speciální škole pro žáky s více vadami v Uh. Hradišti ulice Šafaříkova 961 (bývalé jesle) a Zvláštní škole v Uh. Hradišti, náměstí Palackého 238. Jedná se o žáky mentálně nebo kombinovaně postižené s návrhem na zařazení do zvláštní nebo pomocné školy. Zájemci z řad rodičů, pedagogů i veřejnosti si mohou přijít prohlédnout prostory škol, kde jim výchovní poradci a třídní učitelé podají informace o zařízeních a vzdělávacích programech škol. Ve Speciální škole bude zápisu přítomna i psycholožka.Zeptali jsme se Josefa Boráka...


Záznamy z parlamentu, které jsou dávány v televizi pozdě večer, působí někdy jako fraška. Nemyslíte si, že leckterá vystoupení si místo na obrazovce vůbec nezaslouží?
Souhlasím s vámi v tom, že to, co občas vysílá televize, jsou jenom záběry určité části práce poslanecké sněmovny. Skutečná práce parlamentu se odráží ve výborech. V prvním a druhém čtení na plénu se jenom schvaluje - nebo taky ne - práce, která už musí být udělána v jednotlivých výborech. To, co přenáší sněmovna, což jsou interpelace, je záležitost většinou komunistů nebo republikánů, málokdy jiných politických stran. A to je mnohdy opravdu fraška. Tady jde spíš o zveřejnění se dotyčných. Mně se vůbec nelíbí jednání republikánů. Ti totiž do žádného výboru nechodí. Při skutečné práci v parlamentu se republikáni vůbec neukazují, ale jakmile dojde k zasedání sněmovny, tak tam všichni sedí. A když ví, že televize něco nahrává, okamžitě se snaží vystupovat, když mají přinést pozměňovací návrh, tak sice něco přinesou, ale ví, že to stejně bude smeteno a je jim to vlastně jedno. Toto zpravodajství není objektivní. Běžný postup je takový, že když se něco řeší, obrátí se poslanci přímo na ministra dopisem, a teprve v případě, že by poslanec nedostal od ministra odpověď, řeší to interpelací. A to se praktikuje dodnes běžně.

Co říkáte na Klausův nedobrovolný odchod ze scény?
Už dávno jsem poznal to, že Klaus něco jiného říká třeba na klubu, něco jiného pak novinářům a za nějaký den mluví úplně jinak. Konkrétně si vzpomínám na případ přecházení poslanců do Prozatímního parlamentu. Pan premiér někdy prostě zkresluje, ale kdykoliv se o tom dříve mluvilo třeba na tiskovce, žádná média to nepřevzala. Tehdy jsme došli v KDU k názoru, že je jenom otázka času, kdy bude muset odejít. Člověk, který lže, se nemůže udržet dlouho. I ve světě byl tehdy hodně oslavován, a přitom poslední dva roky se začíná i v zahraničí pochybovat o tom, jestli je vůbec odborník a věrohodný politik. Lidé momentálně Luxovi nejvíc vyčítají to, že dřív neřekl o tom, jaký vlastně Klaus je. Ale kdykoliv se o tom někde mluvilo, bylo to smeteno, lidovci byli nařčeni z toho, že trhají koalici, že zase mají něco proti atd. Ale stačí si jen přečíst pár článků o dva, tři roky pozpátku. Jednotlivá usnesení, která se zveřejňovala, to jenom dokazují.

Připravujete se už na komunální volby, které nás čekají na podzim?
Myslím, že v tomto supervolebním roku je toto ještě předčasné. Teď jsme úspěšně zvládli volby pana prezidenta, pak jsou poslanecké a senátní volby, ale pozice, které máme, bychom pochopitelně rádi udrželi a rozvinuli. Vyšší politika momentálně přehlušuje tyto otázky, které přijdou na řadu později.

S čím se na vás obrací lidé při poslaneckých dnech?
Nejčastěji s běžnými věcmi, s kterými sami nemohou hnout. Problémy se zaměstnáním či zaměstnavateli, restituce, výstavby. Poslanecký den mám přibližně jednou za měsíc, ale nejsem vždycky jenom tady. Jezdím po okrese, navštěvuji školy, podniky, obecní úřady.

Na závěr, co říkáte vystoupení paní Havlové při volbě prezidenta?
Vystoupením republikánů v těchto prostorách je člověk skoro vždycky pobouřen. Byl jsem tím silným hvizdem velice překvapen, a další překvapení bylo, že to bylo od první dámy. Měla přece jenom zůstat nad věcí. Rozumím tomu, že chtěla hájit čest svého manžela, ale v těchto prostorách to vhodné není. A jestli se vymlouvala, že nikdo z poslanců nereagoval na výpady republikánů či komunistů, je v těchto momentech opravdu nejlepším řešením tuto situaci ignorovat.

Za rozhovor děkuji poslanci PSP ČR Josefu Borákovi - Jindra Váverkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund