Číslo: 5
01.02.1999
Článků: 57

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Je evidováno 5 182 nemocných na sto tisíc obyvatel
Město schválilo rozpočet ve výši přes 370 milionů korun
Transformace TSM se odkládá
Odsouzený bývalý celník se necítil po vynesení rozsudku vinen
Městský informační kanál v březnu
Silničáři jsou neustále v plné pohotovosti
Lékárenské služby

Je evidováno 5 182 nemocných na sto tisíc obyvatel
Epidemie chřipky zachvátila náš region

MUDr. Helena Filová vyšetřuje jednoho z malých pacientů. - Foto: P. Paška
Region - Okresní hygienická stanice v Uherském Hradišti zaznamenala uplynulý týden celkem 5 182 nemocných, z toho 4 580 dospělých na sto tisíc obyvatel. Tento fakt svědčí o tom, že epidemie chřipky je v našem regionu v plném proudu. Výjimečné chřipkové prázdniny vyhlásilo již devět základních a dvě střední školy. V okresní nemocnici je vydán zákaz návštěv na všechna oddělení. Pozastaveny jsou rovněž operace dětí. Návštěvy nejsou povoleny ani v domovech důchodců a ústavech sociální péče. O epidemii hovoříme v případě, že počet nemocných přesáhne hranici 2 000 na sto tisíc obyvatel. Ve shora uvedeném počtu nemocných 5182 na sto tisíc obyvatel není zahrnuta pouze chřipka, ale rovněž akutní respirační onemocnění. Největší nemocnost byla zaznamenána v kategorií dětí od 0 do 5 let a školáků druhého stupně. Na území naší republiky byl izolován virus chřipky stejného typu jako vloni, při léčbě by proto neměly vzniknout problémy.
Virus chřipky se projevuje vysokými teplotami, bolestí kloubů a svalů, celkovou schváceností a dráždivým kašlem, upřesnila okresní hygienička Zdenka Skulová. Před chřipkou by měli být uchráněni ti, kteří podstoupili očkování. Ostatní jí mohou vzdorovat pouze tím, že se budou vyhýbat kontaktu s nemocnými a omezí pobyt ve větších kolektivech. Důležitá je ovšem i zdravá životospráva, osobní hygiena a dostatečný přísun vitamínů a tekutin.
Zvýšenou nemocnost jsem nejprve zaznamenala u školáků, navštěvujících druhý stupeň základních škol. V současné době však začínají navštěvovat naši ordinaci i ti nejmenší. Co se týče onemocnění, není to vždy jen čistá chřipka, u převážné většiny se jedná o chřipkové nebo virové onemocnění spojené se silným kašlem a dlouhotrvajícími teplotami. Zdatní jedinci se s onemocněním vyrovnají již za týden, u ostatních však může trvat deset až čtrnáct dní. Podle průběhu onemocnění předepisuji ze začátku choroby Paralen a léky na utišení kašle, při dlouhotrvajících teplotách pak antibiotika. Nemocným dětem doporučuji klid na lůžku, přísun vitamínů a teplý čaj, zkonstatovala příliv nemocných praktická lékařka pro děti a dorost Helena Filová.
Celý uplynulý týden trval díky chřipkové epidemii také zákaz návštěv v uherskohradišťské nemocnici. Ředitel nemocnice Miroslav R”ssler k situaci uvedl: Zpočátku chřipkové vlny jsem nedoporučil návštěvy na gynekologii a všech plicních odděleních. Minulé pondělí jsem však již zákaz rozšířil na celou nemocnici. Kvůli chřipkám jsme také oddálili operativu dětí. V případě, že se počet nemocných se zvýší, bude nutné oddálit i operace dospělých. Zákaz návštěv potrvá i celý tento týden. Chřipka se přenáší vzduchem, proto by se lidé měli vyvarovat hromadných akcí, jako jsou zábavy, různá představení a plesy. V zimním období bývají totiž tyto místnosti málo větrané a k nákaze stačí opravdu málo. Naopak částečně pozastavit by epidemii mělo chladné počasí, které nás překvapilo před víkendem.
Karin KuchtováMěsto schválilo rozpočet ve výši přes 370 milionů korun
Uh. Hradiště (BoS) - Městské zastupitelstvo schválilo v úterý na svém 2. zasedání rozpočet města na letošní rok jako vyrovnaný ve výši 372 670 800 Kč. Navrhli jsme rozpočet realistický, protože předpokládáme nižší daňové příjmy vhledem ke klesající ekonomice a vzrůstající nezaměstnanosti a také neplánujeme dotace, o kterých si nejsme jisti, že je dostaneme, řekl při projednávání rozpočtu místostarosta Libor Karásek. Po déle trvající diskuzi byl přijat pouze jeden pozměňující návrh, a to snížit výdajovou částku o 200 tisíc, která byla určena na výrobu propagačního spotu, a snížit také o tolik příjmovou část.
V kapitálových výdajích počítá město s nejvyšší částkou na pokračující rekonstrukci Reduty (21 mil. Kč), šest milionů budou stát opravy panelových technologií, 5,85 milionů dá město na rekonstrukci Klášterní vinárny a 4,5 mil. Kč na II. etapu rekonstrukce Františkánské ulice.
V provozních výdajích se oproti minulým letům nejvíc navyšuje částka na místní zastupitelské orgány. Nárůst na 2,864 miliony (např. v roce 1997 to bylo 1,915 milionů) vyplývá podle starosty Šupky ze skutečnosti, že přibyl další zástupce starosty a navýšil se i počet komisí při městské radě.Transformace TSM se odkládá
Uh. Hradiště (BoS) - Zamýšlená transformace příspěvkové oranizace města - Technických služeb města - na akciovou společnost, kterou mělo schválit městské zastupitelstvo minulé úterý, se odkládá na pozdější dobu. Důvodem je jedna nedořešená věc, a to otázka kolem vložení či prodeje movitého majetku do majetku společnosti. Je tady nevyjasněný problém s daní z přidané hodnoty, řekl na zastupitelstvu místostarosta Libor Karásek a dodal, že si město nechá vypracovat několik nezávislých posudků a teprve potom rozhodne, jak s tímto majetkem naloží. Do té doby nemůže být transformace dokončena. Poslanec Plachý přislíbil získat i stanovisko Ministerstva financí k této otázce. O datu vytvoření akciové společnosti bude tedy rozhodnuto nejspíše na dalším zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 30. března.Odsouzený bývalý celník se necítil po vynesení rozsudku vinen
Uh. Hradiště (Kk) - Čtveřice převáděčů, kterou tvořili i dva bývalí celníci, stanula v úterý 26. ledna před soudcem Okresního soudu v Uherském Hradišti. Převáděči byli státním zástupcem obžalováni ze spáchání trestných činů nedovolené překročení státní hranice, celníci pak i ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Obžalovaný Buráň a Popelka převezli v loňském roce ve službě a služebním vozidle čtrnáct občanů Kosova, které po předchozí domluvě a za slíbenou finanční odměnu vyzvedli u vysílače Velká Javořina s úmyslem dopravit je do vnitrozemí. Hlídkou policie pak byli zadrženi u obce Slavkov. Jeden z celníků se rovněž v červnu loňského roku podílel i na převedení další devětapadesátičlenné skupiny běženců. Jelikož byly v uplynulých hlavních líčeních provedeny všechny důkazy, bylo dokazování prohlášeno v úterý za skončené. Obžalovaný Libor Popelka na závěr uvedl, že svého jednání lituje a způsobil jím problémy nejen sobě, ale celé své rodině.
Trestných činů litovali i ostatní dva obžalovaní, Mimochodek a Vykouřil, kteří současně požádali soud o propuštění z vazby. Obžalovaný Buráň, druhý z celníků, se k soudu ze zdravotních důvodů nedostavil. Přítomen byl však jeho obhájce, který souhlasil s konáním líčení bez jeho přítomnosti. Státní zástupce v závěrečné řeči navrhl obžalovanému Popelkovi trest odnětí svobody v trvání dvou let, se zařazením do věznice s dozorem, peněžitý trest ve výměře 100.000,-Kč a zákaz činnosti ve státní správě na dobu pěti let. Obžalovanému Buráňovi navrhl trest odnětí svobody v trvání patnáct měsíců, se zařazením do věznice s dozorem, peněžitý trest ve výši 50.000,-Kč a rovněž zákaz činnosti ve státní správě po dobu pěti let. U ostatních dvou převáděčů navrhl nepodmíněný trest ve výši deset a osm měsíců. Obhájce Libora Popelky zpochybnil výpovědi policistů a navrhl zproštění svého klienta v druhém bodu obžaloby. Za velkého zájmu médií byl vyhlášen v odpoledních hodinách rozsudek.
Soudce Mgr. Eduard Ondrášek uznal obžalované vinnými ze spáchání shora uvedených trestných činů a odsoudil obžalovaného Libora Popelku (1975) k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců nepodmíněně, se zařazením do věznice s dozorem, peněžitému trestu ve výměře 100.000,-Kč a zákazu činnosti ve státní správě v trvání pěti let. Obžalovaný Buráň (1963) byl odsouzen rovněž k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců nepodmíněně, který si odpyká ve věznici s dozorem, peněžitému trestu 50.000,-Kč a zákazu činnosti ve státních službách po dobu pěti let. Obžalovaný Mimochodek (1973), který byl v minulosti třikrát soudně trestán, byl odsouzen k jedenácti měsícům odnětí svobody ve věznici s ostrahou a peněžitému trestu 20.000,-Kč. Nejmladší z gangu, obžalovaný Vykouřil (1977), pak k devíti měsícům nepodmíněně se zařazením do věznice s dozorem a peněžitému trestu ve výměře 15.000,-Kč.
Soud vyslovil rovněž zabrání věci, a to dvou kusů mobilních telefonů, které sloužily pachatelům k páchání trestné činnosti. Po vynesení tohoto rozsudku podal ihned státní zástupce odvolání proti výši trestu obžalovaného Popelky. Dva z obžalovaných se práva odvolání vzdali, obžalovaný Buráň a Popelka si ponechali lhůtu. Již nyní je však nadmíru jasné, že bývalí celníci ve státní správě pracovat nebudou. Je ovšem s podivem, že byli přijati do těchto služeb, ačkoliv byli v minulosti oba soudně trestáni. V současné době je rovněž na Libora Popelku, který se po vynesení rozsudku cítil nevinen, podána obžaloba pro trestný čin vydírání a omezování osobní svobody.Městský informační kanál v březnu
Uh. Hradiště (jas) - Městský úřad v Uherském Hradišti zřídil za účelem vyšší kvality informovanosti občanů města svůj Městský informační kanál. Jeho vysílání se bude šířit v rámci televizních kabelových rozvodů Kabel Plus Střední Morava, a.s. a bude doprovázeno tištěným materiálem - měsíčníkem Městský magazín MIK. Magazín bude mimo jiné obsahovat souhrn informací odvysílaných tímto kanálem. Zkušební provoz je naplánován na konec února, oficiální vysílání pak bude probíhat od měsíce března každý den vždy od 15.00 do 19.00 hodin. Mezi 15. a 18. hodinou bude vysílán videotext. Poslední hodina bude patřit obrazovému magazínu. Textové informace, které poběží v šedesátiminutových smyčkách budou průběžně aktualizovány. Zpracování materiálů a výrobu vysílání zajistí čtveřice stálých a několik externích pracovníků. Výrobcem programů se stal Jan Dudek. Městský informační kanál bude financován částečně zřizovatelem, tedy městem, dalším zdrojem by pak měly být příjmy z komerčního vysílání.Silničáři jsou neustále v plné pohotovosti
Uh. Hradiště (fal) - Pěkné, téměř jarní počasí, které nás minulý týden provázelo, se v pátek proměnilo ve sněhovou vánici.
Začátek sněžení jsme zaregistrovali v pátek asi o půl druhé ráno, líčí situaci výrobní náměstek Správy a údržby silnic v Uherském Hradišti Břetislav Zapletal, drobné sněžení trvalo až do sedmé hodiny ranní, kdy došlo k prudkému ochlazení. To také způsobilo namrznutí ušlapaného a ujetého sněhu, chodníků i silnic. Navíc začal foukat vítr, který způsobil tvoření jazyků a závějí prakticky v celém okrese. Všech šestnáct posypových vozidlel vyjelo již před druhou hodinou ranní a během dne bylo v terénu i šestadvacet traktorků.
Podle něj však silničáři na tyto situace jsou připraveni. Silnice první třídy jsou udržovány chemicky. V tomto počasí by měly být vozovky již suché. Ovšem na silnicích druhé a třetí třídy zůstává vrstva uježděného sněhu, v některých úsecích i ledu. Přestože je sypeme drtí nebo škvárou, chtěl bych upozornit všechny řidiče na to, aby jezdili pomalu a dbali zvýšené opatrnosti. Jak nám sdělil operační důstojník Okresního ředitelství Policie České republiky, byl v pátek v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek zaznamenán nárůst dopravních nehod. Obešly se však bez vážnějších zranění a také škody na vozidlech byly nízké.
Minulý týden v pátek přecházela nad naším územím studená fronta a za ní začal proudit studený vítr od severu. V důsledku toho došlo k přimrzání a také tvoření sněhových jazyků, vysvětlil pro DDS meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Brně Mojmír Markan, do středy ještě předpokládáme mrazivé počasí se severními větry, ale v polovině týdne dojde opět k oteplení.Lékárenské služby

	Uh. Brod
	1. února - 5. února Poliklinika sídliště
	6. února - 7. února U Kašny

	Uh. Hradiště
	1. února - Havlíčkova
	2. února - Vodní
	3. února - Masarykovo nám.
	4. února - Poliklinika
	5. února - Františkánská
	6. února - Nemocnice
	7. února - Havlíčkovawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund