Číslo: 50
09.12.1996
Článků: 46

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V okruhu několika desítek metrů tři benzinky
Oběť přepadení připoutána ke hřbitovní bráně
Poslanci parlamentu ČR ve Zbrojovce
Bomba v M.I.S.S.

V okruhu několika desítek metrů tři benzinky
Při hlavní silnici z Uherského Hradiště do Kunovic vypukne konkurenční boj o přežití.

Stará benzinka v Sadech, mnohými odsouzená k zániku, má v plánu rekonstrukci.
Uh. Hradiště (paf) - Na ulici Malinovského v Uh. Hradišti, v zóně nezávadné výroby, služeb a skladů, budou co nevidět svádět konkurenční boj tři čerpací stanice. Směr z Kunovic do Hradiště pokrývá v současnosti ARAL a v opačném směru z Kunovic do Hradiště benzinka v Sadech a.s. Pohona, kterou má údajně přivést ke krachu nová stanice British Petrol, budovaná při hlavní silnici. Hlavní architekt města Uh. Hradiště, ing. arch. Aleš Holý uvedl: Výstavba stanice BP může sehrát dopravně pozitivní roli v tom, že se výjezdní směry nebudou křižovat. Na stavbu měla BP osmdesát čtyři dny a termín kolaudace byl stanoven na 5. prosince, což se ale nepodařilo dodržet. Přínos je i v tom, že na firmu BP se nabalily další investice, jako je vybudování světelné signalizace seřízené se semafory u Aralu. Zátěž ulice Malinovského je na hranici únosnosti. Průzkum, který vy-pracoval okresní úřad uvádí 26 tisíc, ale statistika BP uvádí až 36 tisíc aut za jeden den.
Jak řekl ing. Jan Adam, vedoucí správy majetku města Uh. Hradiště: O pozemek, na kterém bude stát čerpací stanice BP, mělo zájem pět firem, které zde chtěly postavit například autosalón nebo prodejnu aut. Majitel benzinky v Sadech zájem neprojevil. Město se rozhodlo pro nejlukrativnější nabídku, která přesahovala ostatní o více než jednu třetinu. A ing. Pavel Vojáček, vedoucí odboru životního prostředí městské úřadu UH pokračuje: Pro město to bude určitě přínos, protože zastaralá čerpací stanice v Sadech je v tak havarijním stavu, že zájemci, firmě K Petrol, jsme ji k rekonstrukci nedoporučovali. Navíc je proti této benzince i velký odpor ze strany obyvatel přilehlých rodinných domků, které obtěžuje velký hluk vyplývající z provozu stanice.
Na jedné straně se rekonstrukce nedoporučuje spíš ze solidarity s výhodným partnerem, kterému se tak elegantně zlikviduje kon-kurence, a na druhé straně se už připravují plány na rekonstrukci. Stará benzinka, která byla postavena v roce 1971, je sice zastaralá, ale jak uvedl mgr. Jiří Barouš z referátu životního prostředí OkÚ Uh. Hradiště: S rekonstrukcí této čerpací stanice se rozhodně počítá. Výhrady ze strany vodohospodářského or-gánu jsou především z toho důvodu, že v benzince budované podle starých norem, které neukládaly, že nádrže a potrubí musí být dvouplášťové, došlo k úniku do podloží. Dvakrát se tu ale provádělo sanační čerpání, díky kterému se snížilo zatížení ropnými látkami pod stanovenou hodnotu. Stávající nájemce Karel Novák odmítá odsouzení k zániku. Nemyslím si, že bychom zůstali bez zákazníků. Někteří se k nám z Aralu dokonce vracejí, protože jim třeba vyhovuje náš způsob obsluhy u stojanů. S rekonskrukcí začneme příští rok, plánuje Novák.Oběť přepadení připoutána ke hřbitovní bráně
Uh. Brod (pef) - V úterý 3. prosince došlo v Uherském Brodě k loupežnému přepadení prodejny Antesat - Elektronics, která nabízí široký sortiment elektroniky. Kolem třičtvrtě na tři údajně tři ozbrojení pachatelé donutili prodavače, aby do auta nanosil konvektory k satelitům, videoka-mery, videorekordéry a autorádia a poté prodavače odvezli na hřbitov. Spoutaný do kozelce byl připoután ke hřbitovní bráně, kde byl kolem půl čtvrté nalezen. Jak uvedl poškozený, ze tří pachatelů byla jedna žena. Celková škoda dosahuje částky sto padesát tisíc, z toho padesát šest tisíc bylo odcizeno v hotovosti.
Celý případ je poněkud kuriozní. Jak uvedl tiskový mluvčí PČR: Je to poněkud neobvyklý způsob loupežného přepadení v tom, že se pachatelé zdržovali s připoutává-ním prodavače ke hřbitovní bráně. Pokud vůbec k přepadení došlo, což se v současnosti prokazuje, bude mít případ pravděpodobně motiv pomsty. Případ má punc nevěrohodnosti i proto, že podle našich informací byla policie na připoutaného upozorněna anonymním telefonátem. Navíc podle místních občanů prodavač už má nějaké zkušenosti s prohřeškem proti zákonu.Poslanci parlamentu ČR ve Zbrojovce
Dopravní dostupnost regionu byla hlavním tématem rozhovorů
Uh. Brod (paf) - Ve středu 4. prosince navštívili Českou zbrojovku členové hospodářského výboru poslanecké sněmovny parlamentu, předseda výboru J. Holub, K. Sehoř, J. Schling, Z. Švrček, D. Tešnar a exministr dopravy V. Budínský. V rámci svého výjezdního zasedání se poslanci v úterý sešli na Velehradě se zástupci samospráv, uhersko-brodskou radnici reprezentoval starosta J. Veselý a hradišťskou místostarosta a senátor J. Petřík, a vedoucími představiteli podniků okresu. Ačkoli mohlo být setkání oboustranně prospěšné, možnosti setkat se s poslanci nevyužil okresní úřad Uh. Hradiště. Jak uvedl J. Holub, předmětem jednání byly základní problémy regionu. Generální ředitel ČZ Jiří Martinec dodává: Jednání iniciovala Česká zbrojovka, která je v současnosti nekonkurence schop-ná vzhledem k do-pravní dostupnosti. Problém se týká nejenom zbrojovky , ale i dalších podniků regionu.
Otázka tempa výstavby silnic, na kterou je vypracován vládou program, byl už za ministra dopravy Stránského rozšířen nejen na budování dálnic, ale i silnic. Poslanec Budínský pokračoval: V době, kdy jsem byl na postu ministra, došlo k aktualizaci tohoto programu o sčítání dopravní zátěže. Letos na podzim byl schválen další program s cílem urychlit výstavbu zadlužením státu na rozvoj dopra-vy. Přesto bude nej-méně šest let trvat, než se definitivně vyřeší, kudy povede dálnice. Jak uvedli poslanci, výjezdní zasedání jsou jedinečnou příležitostí setkat se s po dnikateli a místními samosprávami a mají spíš diagnostický charakter. Důležitější je mapovat trendy, než momentální stav, zakončil předseda Holub.Bomba v M.I.S.S.
Uh. Hradiště (pyf) - V pátek 6.12. asi v 10 hod. ve firmě M.I.S.S. centrum v Uh. Hradišti zazvonil telefon a anonymní hlas oznámil, že v budově je bomba. Zaměstnankyně firmy uvedla: Myslím, že to byla žena. Měla starší ochraptělý hlas. Řekla pouze jedinou větu a zavěsila. Přivolaná čtyřčlenná policejní hlídka přijela do deseti minut a mezitím byla budova vyklizena. Speciální komando nasazeno nebylo. Policie prohlédla zejména ty prostory, do kterých je možný přístup z bočních vchodů komukoliv. Prohlídka ukázala, že poplach byl planý. Autor podobného výhrůžného telefonátu škole Východ byl odhalen, jak tomu bude v tomto případě?www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund