Číslo: 51
16.12.1996
Článků: 41

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


STAROMĚSTSKÝ CUKROVAR V ČASE NULA
JME a.s. otevřela novou kancelář
CO DOKÁŽÍ ČÍNSKÉ RUCE
Ještě jednou k loupežnému přepadení v Uh. Brodě

STAROMĚSTSKÝ CUKROVAR V ČASE NULA
I když se našla řada podvodníků, tento týden by mělo dojít ke koupi

Na zpracování letošní sklizně cukrovky se podílí 320 zaměstnanců.
St. Město - Jen nepište, že cukrovar začal opět pracovat díky úsilí dělníků a snaze bývalého ředitele Těthala. Není rovněž pravda, jak jsem si nedávno přečetla v jiných novinách, že je vše v pořádku a novým právoplatným majitelem je od července letošního roku firma Comsug s.r.o. Nic z toho není pravda, prozradila hned v úvodu našeho setkání JUDr. Petronela Sojková, pomocná správkyně konkurzní podstaty, kterou ustanovil Krajský obchodní soud v Brně. Akciová společnost Moravské cukerní sdružení (MCS), do které patří nejen cukrovar ve Starém Městě, ale i cukrovar Všetuly a Hulín, se před dvěma lety dostala do kon-kurzu tím, že ji bývalé vedení špatně vedlo. Celé věci zřejmě neprospělo ani převedení bývalých cukrovarů pod akciovou spo-lečnost, zděděné dluhy je pak zahubily (viz. situace v cukrovaru Hulín a Všetuly).
Úlohou správce konkurzní podstaty je celý majetek prodat a výtěžek pak poměrně rozdělit mezi věřitele, kterými jsou v našem případě nejen silné finanční společnosti, ale i živnostníci a soukromé osoby. I tak těžko dostanou zpět vše, co jim MCS dluží. Tím, že na cukrovary patřící pod MCS a.s. byl Krajským soudem v Brně vyhlášen konkurz, bylo nutné utlumit jejich provoz, případně náklady na něj minimali-zovat, čehož důsledkem bylo propuštění skoro všech zaměstnan-ců. Cukrovary ve Všetulích a Hulíně se nepovedlo oživit a budou se prodávat po částech. V případě cukrovaru ve Starém Městě se jeví situace růžověji. Tento jediný funkční cukrovar z celého MCS a.s. nejenže nezůstal utlumen, ale začal pro sebe a pro věřitele vydělávat. V roce 1995 se v něm přepracovával cukr pro firmu Slovmlýn pana Škodáka a v letošní cukrovarnické kampani jej má od července 1996 v pronájmu firma Comsug s.r.o. v čele s Ing. Josefem Vaculou.
Této firmě máme v úmyslu staroměstský cukrovar prodat, pokud splní smluvní podmínky a do konce roku 1996 zaplatí plnou kupní cenu a nájemné za dobu nájmu, sdělila Dobrému dnu JUDr. Sojková a dodala: 31. prosince 1996 končí nejen nájemní smlouva, ale i závazky vůči firmě Comsug s.r.o. vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní, uzavřené v červenci letošního roku. Pak nastoupí sankce. Doufám ale, že firma Comsug s.r.o. do cukrovaru vložila tolik peněz a iniciativy, že by o ně určitě nechtěla přijít. Na telefonický dotaz, zda má firma Comsug o koupi cukrovaru stále zájem, nám ve středu 11. prosince Josef Vacula sdělil: Ano, budeme cukrovar kupovat. Příští týden by mělo dojít k úhradě dlužné částky.
O tom, že staroměstský cukrovar je jako jediný z akciovky MCS schopen výroby, ví i řada rádoby seriozních podnikatelů, kteří se tvářili, že koupě cukrovaru je doslova na spadnutí. Pokaždé se ukázalo, že chtěli obelstít správce i soud a dostat se zadarmo k majetku.
Podle JUDr. Sojkové je třeba co nejdříve vyřešit i situaci kolem obytného domu, který k cukrovaru patří. Ne všichni nájemníci platí nájemné, ne všichni platí služby. Ale všichni chtějí, aby byly odstraněny závady na domě, konstatovala JUDr. Sojková. Po vstupu cukrovaru do konkurzu došlo k propuštění všech jeho zaměstnanců, tak i někteří z nájemníků zůstali bez práce. K tomu ovšem podle správce konkurzu nelze brát zřetel. Pokud nebude ze strany nájemníků ochota na odkoupení bytů, budou buď nabídnuty obci, nebo se hospodaření ujme nově zřízené bytové družstvo.
M. MiškeříkováJME a.s. otevřela novou kancelář
Uh. Hradiště (paf) - Ve čtvrtek 12. prosince byla na Mariánském náměstí slavnostně otevřena obchodní kancelář Jihomoravské energetiky, a. s. POS Uherské Hradiště. Ing. František Botek, ředitel provozně-obchodní správy, ve svém úvodním slově nejprve připomněl historii vývoje elektrizace a poté zhodnotil význam nové kanceláře. Otevíráme objekt, jehož účelem má být vytvoření podmínek pro centralizaci obsluhy našich zákazníků do jednoho relativně dostupného centra. Na jednom místě budou poskytovány veškeré služby týkající se odběrů a dodávky elektřiny, uvedl Botek. Z kanceláře v Rybárnách se na nové, reprezentativní a veřejnosti více přístupné místo, přestěhují zaměstnanci ještě letos. Pro odběratele bude kancelář otevřena asi v polovině ledna nového roku.
Původně měšťanský dům č.p. 65 byl v natolik desolátním stavu, že při rekonstrukci zůstaly zachovány pouze jeho obvodové zdi. Celkové náklady na jeho rekonstrukci (včetně zařízení) dosahují 20 milionů korun. Přesto se podařilo zachovat městu historickou památku a podle našeho názoru i vrátit jí původní vzhled, dodal ředitel Botek.
K problematice vztahu JME a ČEZ personální ředitel JME JUDr. Roman Hodoši uvedl: Ceny energie od dominantního dodavatele ČEZ zaznamenaly opět nárust, ale pro domácího odběratele to zatím nic neznamená. Přestože ČEZ zdražuje, průměrná cena u JME klesá. V současnosti 80% nákladů zabírají pouze platby výrobcům energie. To znamená, že z každé koruny dáme mnohdy i více než osmdesát haléřů na zaplacení dodavatelům. Záměr ministerstva financí předpokládá, že další úprava cen bude k 1. 7. 1997.CO DOKÁŽÍ ČÍNSKÉ RUCE
Uh. Brod (QAWI) Co dokáží lidské ruce, v tomto případě ruce čínských umělců, se můžete přesvědčit v uherskobrod-ském Muzeu J.A. Komenského . Poslední výstava v tomto roce byla zahájena slavnostní vernisáží v pátek třináctého. Tento den však zdaleka nebyl pro příznivce umění v Uherském Brodě ne-šťastným. Zahájení výstavy se zúčastnila delegace hostů z Velvyslanectví ČLR v Praze, zasvěcený úvod do dějin čínského uměleckého řemesla přednesl Dr. Vlastimil Tlusták, za kolektivní dílo pracovníků Muzea J. A. Komenské-ho se postavil a výstavu otevřel Dr. Popelka, hodně zdaru všem přítom-ným popřál náměstek ministra kultury Mgr. Vladimír Koronthály. Skromně v pozadí zůstal zástupce starosty Uh. Brodu pan Zápeca, i když příprava nové výstavy se těšila od začátku velké podpoře před-stavitelů města. Velký dík patří i sponzoru výstavy Slováckým pekárnám z Uh. Brodu.
Expozice Umění čínských rukou nabízí ucelený pohled na čínskou kulturu, která má pět tisíc let dlouhou a nepřerušenou tradici. Čína darovala civilizaci nejen kompas, papír či knihtisk, ale i tajemství porcelánové keramiky. Nádherná díla čínských mistrů můžete obdivovat v podkroví muzea - Ateliéru, který se až do března ponořil do exotických vůní Orientu.
Jenom tiše žasnout můžeme nad dovedností člověka, který dokázal útlým hrdlem sklenky protáhnout miniaturní obraz. Díky spolupráci s Olomouckým vlastivědným muzeem, v tomto případě s autorem tamější expozice čínského umění sinologem Dr. V. Tlustákem, máme možnost zhlédnout nejhodnotnější předměty čínského umění v naší republice. Velvyslanectví Čínské lidové republiky se připojilo, a tak kromě sbírek z našich muzeí a zámků budeme moci obdivovat umělecké předměty ze starověku i současnosti, dovezené speciálně pro tuto výstavu z Číny. Expozice je doplněna velkými barevnými fotografiemi, které představují pestrou čínskou přírodu i výtvory lidských rukou. Na právě otevřenou výstavu se patrně hodí konstatová-ní: To nejlepší nakonec. I když je možno ji navštívit až do března, sváteční dny na konci roku skýtají vhodnou příležitost k její návštěvě už nyní.
DítěJeště jednou k loupežnému přepadení v Uh. Brodě
Uh. Brod (RED) Jak jsme minulý týden uvedli, v úterý 3. prosince došlo v Uherském Brodě k loupežnému přepadení Antesat - Electronics, nabízející široký sortiment elektroniky. V souvislosti s tímto se majitel ing. Kablásek obrací na občany s žádostí o pomoc při zmapování pohybu prodavače a pachatelů v uvedený den, v době od 13.00 hod. do 14.00 hod., kdy pachatelé měli doprovázet prodavače nesoucícho vrchovatě naplněné tašky na trase od prodejny ANTESAT Electronics, kolem Studené kuchyně, řeznictví Filex až po křižovatku před Foto Kastner, kde nastoupili do šedé škodovky bez SPZ, jedoucí pak směrem na Prakšice.
Informace sdělte prosím na tel. 0633/632338 resp. linku 185.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund