Číslo: 51
22.12.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


MONS. JOSEF HRDLIČKA POŽEHNAL SV. LUDMILE
Vánoční Velehrad
Další stanici řekla radnice NE!
Paintball ohrožuje chodce
Daně zůstanou v Uh. Hradišti
Nejhůře dopadli bažanti a koroptve

MONS. JOSEF HRDLIČKA POŽEHNAL SV. LUDMILE
a připomněl, že obsahem svátků vánočních nejsou nákladné dárky

Domu s. Ludmily požehnal Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký (vlevo). - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký, požehnal ve středu 17. prosince v 11.30 hodin domu sv. Ludmily Oblastní charity. Spolu s ním se slavnostního aktu zúčastnil i generální sekretář České katolické charity Jaroslav Dufek, ředitel Arcidiecéze charity v Olomouci Jindřich Suchánek, ředitelka Oblastní charity v Uherském Hradišti Anna Konvalinková a další vzácní hosté. Písmo svaté chce říci všem lidem dnešní doby, že Bůh se jednoznačně ztotožňuje s lidmi, kteří se v dnešní tržní ekonomice nedokážou prosadit, jsou slabí a bez domova. uvedl při příležitosti žehnání Mons. Hrdlička. Ti silní, schopní, sebevědomí a bohatí jsou od něho daleko. Povinností křesťana proto má být vnášet do světa preferujícího silné úplně jiný postoj a všímat si lidí, kteří potřebují pomoc. To je podle Mons. Josefa Hrdličky jádrem myšlenky Charity, díky níž se právě v čase předvánočním našlo místo i pro zamyšlení se nad skutečným obsahem Vánoc:
Ten rozhodně není v tom, abychom se dobře najedli a napili a dali si nákladné dárky. Oblastní charitě pak popřál, aby nebudovala sociální jednotku pomoci, kde lidé berou za svou povinnost pomáhat. Ale aby skutečným ředitelem a hlavou této charity byl sám Bůh.
Po úvodních slovech se všichni přítomní pomodlili, aby dům sv. Ludmily byl místem pomoci bližním a místem požehnání.
Žehnání domu sv. Ludmily beru jako vnitřní podporu, protože jen lidské síly nestačí, svěřila se Dobrému dnu s osobním významem slavnostní události ředitelka Oblastní charity Anna Konvalinková. Všem, kdo projdou domem Charity, ať už jako jeho klienti či personál, popřál přípitkem hodně zdraví Jindřich Suchánek z olomoucké arcidiecéze.
Dům sv. Ludmily od roku 1994, kdy byl poprvé otevřen, prošel až do roku 1997 nezbytnou rekonstrukcí. Přičemž se muselo vycházet z finančních možností Charity. Proto na plánovanou přístavbu v podobě chráněné dílny došlo až letos. Doufali jsme, že peníze přijdou, připustil Jindřich Suchánek, nakonec to zahraniční sponzor nevydržel a poskytl nám dotaci v celkové výši okolo 600 tisíc korun. Celková částka, za kterou byl dům Charity zrekonstruován, je 1,1 milionů korun, město přispělo na stavební část 100 tisíci korunami a nezbytnou půjčkou, kterou bude Charita splácet. Při té příležitosti si Jindřich Suchánek postěžoval, že dům sv. Ludmily nedostal od státu ani korunu: Na investice se ze státního rozpočtu na nestátní zařízení dává velice málo. Všechna podobná nestátní zařízení pak, jak se vyjádřila ředitelka Oblastní charity Konvalinková, čekají na dlouho očekávané schválení změny zákona, podle kterého vznikne větší motivace případných sponzorů.
V současné době dojíždí pracovníci Charity do 16 obcí v okrese, pečují a ošetřují v domácí péči 120 občanů, z čehož 68 klientů žije na území Uherského Hradiště.
M. MiškeříkováVánoční Velehrad
Velehrad (MR) - Asi by ani nebyly Vánoce Vánocemi, kdyby k nim nepromlouval tradiční program ve velehradské Bazilice. Svatoštěpánské vánoční koncerty už neodmyslitelně patří k jejich krásné atmosféře. I letošní koncert bude dalším gradujícím přínosem. V 16.30 hodin zde zazní střet století. V první části bude uvedena Missa Brevis Pastoralis - Malá vánoční mše z autorské dílny Jiřího Pavlici, který si považuje za čest, aby tato premiéra byla uváděna na posvátném Velehradě. Mimo Hradišťan vystoupí komorní orchestr z Brna s operními sólisty Evou Fantovou a Zoltánem Kordou. Ve druhé části, určitě neméně přitažlivé, zazní Missa Pastoralis - Vánoční mše Josefa Schreiera z 18. století. Uvede ji lidový soubor Včelaran pod vedením Zuzany Lapčíkové. Josef Schreier žil v 18. století v Bílovicích a jako pravděpodobný rodák z Valašska promítl do své Latinsko - české mše právě valašské koledy. Byl předchůdcem Jakuba Jana Ryby. Úvodní slovo přednese superior baziliky p. Stanislav Peroutka.
Prodej vstupenek na štěpánský koncert zahájil Obecní úřad Velehrad a cestovní kancelář Veligrad Tour v Uh. Hradišti. Výtěžek z koncertu bude věnován na humanitární účely.Další stanici řekla radnice NE!
Uh. Hradiště (VaMP) - Podle informací, které potvrdili představitelé města, oslovila v uplynulých dnech radnici další nadnárodní společnost, která měla zájem vybudovat v centru města zase jednu z řady čerpacích stanic. Již před dvěma roky se snažila společnost Shell získat svolení ke stavbě stanice pohonných hmot v místě mezi sídlem Policie ČR a kasárnami. Proto tehdy iniciovala změnu územního plánu, bez které na zmíněných pozemcích nelze žádnou stavbu realizovat. Tehdy se ozvali obyvatelé této části města, kteří peticemi protestovali proti možné výstavbě. Ani dnes, podle slov tajemníka městskéh úřadu Františka Rochovanského, nehodlá město na změnu územního plánu přistoupit.Paintball ohrožuje chodce

Tak takhle vypadá nejobyčejnější model pistole na paintball. - Foto: JiV
Uh. Hradiště (JiV) - Jestli někdy půjdete přes Kunovský les a všimnete si stromů, které jsou označkovány žlutou barvou, pak vězte, že to žádné značení není, ale jenom výsledek bojové hry. Parta lidí, kteří hrají pravidelně v lese paintball, se totiž nerozpakuje střílet po sobě i v blízkosti asfaltového chodníku, po kterém denně projedou stovky lidí. To, že barevná kulička zasáhne člověka a po rozprsknutí mu zničí oblečení, by se snad dalo ještě omluvit. Ale modřina, která po zásahu z dálky zůstane, už se tak lehce omluvit nedá. A to nemluvě o tom, že při zásahu zblízka může dojít daleko k těžšímu poškození. Ohrožení jsou v tomto případěchodci či jezdci, protože samotní střelci jsou na to připraveni a mají na sobě vždy ochranné oblečení, které zásahy tlumí. Ti, kterým hra přináší potěšení - a je jich dost - dokáží investovat tisíce korun do nákupu pistolí, ochranného oblečení, výjezdů do jiných míst apod.
Pro hru jsou leckde připravená uzavřená bojiště, ale Kunovský les k nim určitě nepatří. Nejeden běžec, který tady polyká své dávky kilometrů, už má zkušenosti s touto hrou a někteří by i dnes mohli ukazovat své modřiny. Střelci se zřejmě drží hesla - co není zakázáno, je povoleno. Aspoň do té doby, než se někomu něco stane.Daně zůstanou v Uh. Hradišti
V článku Do Zvláštní školy se přestěhuje VZP (DDS ze dne 15. 12. 1997) bylo uvedeno, že společnost Zevos, která se účastní výběrového řízení na dodavatele stavby, má sídlo v Uh. Brodě. Skutečností je, že firma Zevos plus a.s. má sídlo v Uh. Hradišti a pouze jeden ze závodů sídlí v Uh. Brodě. Proto informace o toku daní byla mylná. Všem, kterým uvedenými údaji vznikly komplikace, se omlouváme.Nejhůře dopadli bažanti a koroptve
Na stavu zvěře se podepsali člověk i povodeň
Uherskohradišťsko - Nejvíce postiženými oblastmi, kde se letošní povodeň podepsala na stavu divoké zvěře, jsou v okrese Uherské Hradiště honitby: Kněžpolský a Kunovský les, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Staré Město, Huštěnovice, Babice. Okresní organizace mysliveckého spolku sdružuje 1.800 myslivců, kteří se starají o honební plochu na rozloze 77.770 hektarů. V okrese bylo povodní postiženo 14 honiteb, některé částečně, jiné byly zcela vyplaveny. Podle odhadů bylo postiženo celkem 1.000 kusů zajíců, 1.700 bažantů, 250 srnčí zvěře a 300 koroptví, zmizela populace nových káčat. Záplavy jsou však jen jednou z řady negativ. V ostatních honitbách nebo jejich částech se na počtu zvěře drobné dlouhodobě podepisují stále se zhoršující životní podmínky, upřesnil další vliv na pokles stavu zvěře jednatel Okresního mysliveckého spolku Lubomír Novotný.
Výrazným činitelem v poklesu stavu zvěře je úbytek zemědělské činnosti, neprováděné asanace, nezanedbatelný není ani výskyt spadu těžkých kovů: manganu a kadmia v přírodě. V důsledku zhoršování životního prostředí se v poslední době ke všem negativním vlivům přidala i stále se rozšiřující tularemie. Tularemie je choroba, která postihuje zaječí zvěř. V kontaktu s dalšími kusy zvěře se rychle rozšiřuje a je přenosná na člověka, upřesnil jednatel spolku. Vliv na život v přírodě mají bohužel i chovatelé psů: Po náročné týdení práci si každý majitel psa rád se svým miláčkem vyjde do přírody, bohužel nejraději do honiteb, kde se vyskytuje zvěř. Svým volným pobíháním, kdy pes rozšiřuje po okolí svůj pach, ruší zvěř a vyhání ze svých stanovišť, řekl dále Novotný.
Vraťme se ještě na chvíli k povodni. Podle informací Novotného: Vodní hladina, která pokryla na šest tisíc hektarů honební plochy, zlikvidovala veškerou drobnou zvěř: zajíce, bažanty, koroptve a částečně i srnčí. Právě srnčí však mnohdy dokázala před vodou utéci, aby se pak mohla do svého domova vrátit. Nejhorší situace ale nastala u koroptví a bažantů. Skutečnou hodnotu ztrát myslivci zjistí při jarním sčítání zvěře (v lednu, únoru, březnu). Z početního stavu zvěře se pak na základě schválení příslušným odborem okresního úřadu odvíjí plán vlastního odlovu. Jestliže skutečný počet zvěře nedosáhne stanoveného normovaného stavu (dáno státem - pozn. red.), nesmí se lovit, uvedl dále Novotný. Nezbývá tedy než s hodnocením letoška počkat na duben 1998, i když v řadě honiteb bylo předběžné sčítání již provedeno. S návratem života do po povodni opuštěných honiteb souvisí finanční možnosti.
Ihned po povodni byla založena komise Na obnovu života v honitbách, která má organizovat pomoc v zátopových oblastech. Dokonce se hovoří o tom, že bude mít možnost už brzy ze státního rozpočtu rozdělit po republice zhruba pět milionů korun. Pak bychom mohli uvažovat o nákupu třeba zajíců ze zahraničí - zejména Maďarska a Polska, připustil Novotný, ale je třeba mít na paměti, že cena jednoho je dnes zhruba 2.700 korun. Potřebné finance však spolek myslivců chce získat i od ostatních honiteb v okrese, které povodeň zasáhla. Podle Novotného se již podařilo sehnat okolo 40.000 korun: Dnes už myslivci vědí, že pokud chtějí vykonávat myslivost, je třeba tvrdě zaplatit.
Pokud se v příštích letech neobjeví další přírodní pohroma, mohla by se podle odborníků příroda z povodně dostat do tří let.
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund